2022-05-20

Ważna informacja dla użytkowników modułu INSIGNUM iHurt w wersji 2022.1.10

Szanowni Państwo,
Informujemy, że wersja 2022.1.10 iHurt zawierała procedurę importu klasyfikacji, nad którą były prowadzone prace optymalizacyjne.
Zdiagnozowaliśmy, że w niektórych sytuacjach wprowadzone zmiany mogły powodować nieprawidłowe działanie w zakresie mechanizmu klasyfikacji.
Problem dotyczy Partnerów sieci PSB i klasyfikowania towarów lokalnych w klasyfikacjach importowanych z Centrali PSB - czyli w klasyfikacjach "centralnych".
Jeżeli stosowali Państwo takie klasyfikowanie towarów lokalnych, to należy zweryfikować poprawność tych klasyfikacji w systemie.
Stosowne działania naprawcze zostały już przez nas przeprowadzone aby problem w przyszłości nie występował.
Do instalacji pracujących na wersji 2022.1.10 iHurt została rozesłana poprawka, która wykona się automatycznie.

Przepraszamy za powstałe ewentualne niedogodności

2022-04-19

Przerwa w dostępie do systemu eDokumenty dn. 23.04.2022, w godz. 10:30-16:00

Szanowni Państwo,
informujemy, że w najbliższą sobotę (dn. 23.04.2022r.) nastąpi przerwa w dostępie do systemu eDokumenty, w godzinach 10:30-16:00.
Przerwa podyktowana jest prowadzonymi pracami serwisowymi.

2022-04-13

Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 2022.1.09

Szanowni Państwo,
Informujemy, że będzie Państwu udostępniana aktualizacja iHurt do wersji 2022.1.09.
Wersja będzie udostępniana stopniowo i automatycznie a informacja o pojawieniu się u Państwa nowej wersji zostanie wyświetlona w głównym oknie iHurt - na dolnym pasku informacyjnym.
Pojawienie się takiej informacji oznacza, że aktualizacja jest gotowa do wykonania w dogodnym dla Państwa momencie.
Przypominamy, że aby wykonać pobraną automatycznie przez program aktualizację należy:
 1. Wylogować wszystkich użytkowników z programu w dogodnym dla Państwa terminie
 2. Wykonać kopię bezpieczeństwa !!!
 3. W oknie aktualizacji (wyświetlanym po wybraniu w menu opcji "Aplikacja" -> "Aktualizacje") zaznaczyć na liście wiersz z aktualizacją i nacisnąć przycisk "Wybierz"
 4. Po prawidłowo wykonanej aktualizacji iHurt poprosi o jego ponowne uruchomienie
Nowe funkcjonalności w wersji 2022.1.09:
 1. Digitalizacja dokumentów związanych z datą uzgodnienia korekt/zwrotów
 2. Możliwość wyświetlania list w formie zakładek
 3. Importowanie przeliczników SI ze wzorca importu towarów
 4. Blokowanie księgowania korekt dotyczących zamkniętych miesięcy
 5. Dodatkowe filtry na analizie Dane towarów
 6. Nowe kolumny na liście faktur sprzedaży
 7. Ostrzeganie o braku nr dokumentu źródłowego przy zapisie dokumentu
 8. Przestawna analiza sprzedaży - optymalizacja i zapis do formatu XML
 9. Informacja o partii towaru - nr dokumentu źródłowego
 10. Podgląd eFaktury z poziomu okna podglądu importowanych pozycji, z poziomu dokumentu WZ lub PZ oraz z poziomu poczekalni dostaw
Instrukcja opisująca zmiany w wersji iHurt dostępna jest do pobrania w formacie PDF: Instrukcja do wersji iHurt 2022.1
oraz dostępna jest na stronie pod adresem: https://centrumpomocy.infover.pl/otrs/public.pl

2022-03-24
Pobieranie danych kontrahenta po NIP

Szanowni Państwo,
niniejszy komunikat dotyczy opcji pobierania danych kontrahenta wg NIP w systemach INSIGNUM.
Od usługodawcy (BIR) otrzymaliśmy informację, że z końcem marca br. wyłącza on obsługę protokołów TLS w wersji 1.0 i 1.1.
W praktyce oznacza to, że w aplikacjach INSIGNUM pracujących na systemach operacyjnych Windows 7 (lub starszych) i Windows Server 2012(<R2) nie zadziała opcja pobierania informacji o kontrahencie po NIP z bazy REGON.
W przypadku nowszych systemów operacyjnych nie przewidujemy takich problemów.

Publikujemy tą informację abyście mogli Państwo odpowiednio przygotować się na nadchodzącą zmianę, gdyby występowały u Państwa takie przypadki.


2022-02-18
Aktualizacja iFK 2022.1.04

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 2021.5.04

Aktualizacja. Wielkość pliku 185MB pobierz paczkę -> iFK 2022.1.04.ZIP

Opis zmian

OPCJONALNY Moduł iFK - Porównanie plików JPK

2022-02-14
Aktualizacja IKP 2022.02.01

Pobierz aktualizację -> IKP 2022.02.01. Wielkość pliku 162 MB

Opis zmian

2022-02-01
iFK - Rozliczenie VAT za styczeń 2022 r. na nowym wzorze JPK_VAT z deklaracją.


Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe wzory struktur JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2).

Rozliczenie VAT za styczeń 2022 roku należy zatem przesłać już na nowym wzorze. Zaktualizowane struktury plików uwzględniają zmiany prawne, które weszły w życie w okresie od 1 lipca 2021 roku do 1 stycznia 2022 roku.
Nowe wzory JPK_VAT z deklaracją, tj. JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2) sš udostępnione w iFK w wersji 2021.5.04.

Wszystkich użytkowników posiadających wcześniejsze wersje iFK prosimy o wykonanie aktualizacji do wersji 2021.5.04 przed wygenerowaniem plików JPK za miesiąc styczeń 2022.
Opis generowania pliku JPK z deklaracją

2022-01-28
Aktualizacja IKP 2022.1.01 Wielkość 169 MB zawierająca opcje/zmiany wynikające z rozporządzenia MF

Pobierz aktualizację -> IKP 2022.1.01

2022-01-21

Komunikat dotyczący modułu INSIGNUM Kadry i Płace w związku rozporządzeniem MF z 7 stycznia 2022 w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że wersja aplikacji INSIGNUM Kadry i Płace zawierająca opcje/zmiany wynikające z w/w rozporządzenia MF zostanie udostępniona w terminie do 31 stycznia 2022 r.

Opis zmian w iKP: Rozporządzenie 2022-01-07 opis zmian IKP

2022-01-15 WERSJA iFK 2021.5.04 !!! Zawierajšca poprawki do wersji 2021.5.02, szczególnie w zakresie generowania plików JPK.


W związku z powyższym prosimy wszystkich użytkowników posiadajšcych zainstalowaną wersję 2021.5.02 o pilne zaktualizowanie jej do wersji 2021.5.04 - przed generowaniem plików JPK_V7M / JPK_V7K.

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 2021.5.02

Aktualizacja. Wielkość pliku 187MB pobierz paczkę -> iFK 2021.5.04.ZIP
Moduł Uzgadniania korekt sprzedaży od 01_01_2022r (format PDF)

2022-01-10

Komunikat dotyczący modułu INSIGNUM Kadry i Płace w związku rozporządzeniem MF z 7 stycznia 2022 w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z dnia 7 stycznia 2022 r., informujemy, że trwa interpretacja przepisów oraz analiza zaimplementowania tych zmian w aplikacji Kadry i Płace.

2021-12-31

Komunikat dotyczący aktualizacji modułów INSIGNUM w związku z nowym sposobem ustalenia daty VAT dla korekt od stycznia 2022

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od dnia 1-01-2022 roku ulega zmianie sposób ustalenia daty VAT na korektach ujemnych. Dotychczas była to "Data potwierdzenia otrzymania korekty", a od stycznia 2022 roku będzie to "Data uzgodnienia korekty" ustalana podczas jej wystawiania. Data ta będzie również dotyczyć korekt dodatnich.
W związku z powyższym przygotowaliśmy i udostępniliśmy zmiany w programach INSIGNUM Hurt, INSIGNUM FK, INSIGNUM eDokumenty i INSIGNUM eArchiwum celem obsłużenia nowego sposobu ustalenia daty VAT.


Aby zagwarantować spójność wymiany danych w kontekście obsługi "Data uzgodnienia korekty" na korektach sprzedaży i zakupu należy zaktualizować programy:

- INSIGNUM Hurt: do wersji 2021.3.04 (aktualizacja będzie dystrybuowana automatycznie)

- INSIGNUM FK: do wersji 2021.5.02 (aktualizacja dostępna w sekcji: iFK Finanse i Księgowość -> Aktualizacje i nowe wersje - lub link Aktualizacja iFK 2021.5.02.ZIP)

Moduł Uzgadniania korekt sprzedaży od 01_01_2022r (format PDF)
- Program księgujący (aktualizacja dostępna w sekcji: iHurt Sprzedaż Hurtowa -> Dodatki -> Aplikacja księgująca v2021.3.0.2_iHprot_43-48_iFKCOMprot_24_iFKBAZAprot_23-24) (link do strony do pobrania)

W INSIGNUM eArchiwum należy dodać dodatkowy nowy opcjonalny atrybut "Data uzgodnienia korekty" z wyróżnikiem "DATA_UZGODNIENIA_KOREKTY"


2021-12-21

Komunikat dotyczący aktualizacji modułu INSIGNUM Kadry i Płace w związku z Polskim Ładem.

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że od dnia 1-01-2022 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy w ramach pakietu zmian do wielu ustaw nazywanym przez przedsiębiorców Nowym Ładem, Polskim Ładem lub Nowym Polskim Ładem.
Wprowadzane zmiany wiążą się również z nowymi schematami naliczania wynagrodzeń pracowników.
W związku z powyższym przygotowujemy stosowne zmiany w programie INSIGNUM KP.
Nowa wersja modułu INSIGNUM Kadry i Płace zostanie udostępniona dla Państwa 30-31 grudnia.

Polski Ład - Opis zmian w iKP

UWAGA:
Firmy, które naliczają płace za miesiąc grudzień z terminem wypłaty do 31 grudnia realizują to na dotychczasowej wersji, tj. 2021.10.01.
Firmy, które naliczają płace za miesiąc grudzień z terminem wypłaty po 31 grudnia muszą zaktualizować system iKP do wersji 2021.11.01.

2022-01-03 WERSJA iFK 2021.5.02 !!! Wersja z dnia 2021-12-31 zawierała błąd przy edycji słowników proszę jej nie używać albo zaktualizować ponownie na obecnie wystawioną wersję.

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 2021.4.08

Aktualizacja. Wielkość pliku 187MB pobierz paczkę -> iFK 2021.5.02.ZIP
Moduł Uzgadniania korekt sprzedaży od 01_01_2022r (format PDF)

2021-12-31 Aktualizacja IKP 2021.11.01 Wielkość 164 MB Zawiera Zmiany Związana z Polskim Ładem

Pobierz aktualizację -> IKP 2021.11.01

2021-12-16

Komunikat dotyczący aktualizacji modułów INSIGNUM w związku z nowym sposobem ustalenia daty VAT dla korekt od stycznia 2022.

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że od dnia 1-01-2022 roku ulega zmianie sposób ustalenia daty VAT na korektach ujemnych. Dotychczas była to "Data potwierdzenia otrzymania korekty", a od stycznia 2022 roku będzie to "Data uzgodnienia korekty" ustalana podczas jej wystawiania. Data ta będzie również dotyczyć korekt dodatnich.
W związku z powyższym przygotowujemy zmiany w programach INSIGNUM Hurt, INSIGNUM FK, INSIGNUM eDokumenty i INSIGNUM eArchiwum celem obsłużenia nowego sposobu ustalenia daty VAT.

W poszczególnych modułach będą to następujące zmiany:

INSIGNUM Hurt:
 1. W wystawianej korekcie do ustalenia będzie nowy parametr "Data uzgodnienia korekty". Data ta w zależności od konfiguracji:
  • Może pozostawać pusta (wtedy data VAT będzie taka, jak data wystawienia korekty) albo iHurt może wymuszać jej uzupełnianie.
  • Może być podpowiadana przez system w oparciu o ustawienia w słowniku "Przyczyny korekt" (np. przyczyna "Błąd wystawcy" będzie skutkować ustaleniem "Daty uzgodnienia korekty" w oparciu o fakturę korygowaną).
  • Może być ustalana ręcznie przez wystawiającego (jak ktoś nie chce korzystać z zarządzania przez ww. słownik).
 2. Ustalona data będzie drukowana na korekcie.
 3. Ustalona data będzie przekazywana do eDokumentów w wypadku faktur elektronicznych.
 4. Jeżeli taka data nie będzie ustalona podczas wystawiania - będzie to oznaczać, że data VAT korekty równa się dacie jej wystawienia.

INSIGNUM FK:
 1. Podczas księgowania korekt zakupu będzie można wprowadzić "Datę uzgodnienia korekty"
 2. W wypadku księgowania korekt zakupu z eObiegu (z eDokumentów lub eArchiwum) "Data uzgodnienia korekty" odczyta się z XML-a (w przypadku eDokumentu) lub z nowego atrybutu dokumentu (w przypadku eArchiwum).
 3. Jeżeli "Data uzgodnienia korekty" nie będzie podana to jako Data VAT zostanie przyjęta Data wystawienia korekty.

INSIGNUM eDokumenty:
 1. Do dokumentu elektronicznego w XML dodane zostanie nowe pole "Data uzgodnienia korekty".
 2. Podczas wysyłania korekt mailem (z załączonym obrazem w PDF) nie będzie wysyłany link do potwierdzania otrzymania korekty (dotychczas kliknięcie w ten link ustalało "Datę VAT" - od stycznia będzie to "Data uzgodnienia korekty" zapisana w XML korekty i widoczna na jej obrazie).

INSIGNUM eArchiwum:
 1. Do dokumentu zapisywanego będzie dodany nowy atrybut "Data uzgodnienia korekty", którą trzeba będzie wypełniać podczas dodawania korekty zakupu w sytuacji gdy data ta jest znana.
Nowe wersje ww. modułów są aktualnie w trakcie przygotowywania i testów.
Zostaną one udostępnione dla Państwa w ostatnich dniach grudnia 2021 lub w pierwszych dniach stycznia 2022.

2021-12-08 WERSJA iFK 2021.4.08

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 2021.3.06

Aktualizacja. Wielkość pliku 266MB pobierz paczkę -> iFK 2021.4.08.ZIP

2021-11-08

Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 2021.2.04

Szanowni Państwo,
Informujemy, że będzie Państwu udostępniana aktualizacja iHurt do wersji 2021.2.04.
Wersja będzie udostępniana stopniowo i automatycznie a informacja o pojawieniu się u Państwa nowej wersji zostanie wyświetlona w głównym oknie iHurt - na dolnym pasku informacyjnym.
Pojawienie się takiej informacji oznacza, że aktualizacja jest gotowa do wykonania w dogodnym dla Państwa momencie.
Przypominamy, że aby wykonać pobraną automatycznie przez program aktualizację należy:
 1. Wylogować wszystkich użytkowników z programu w dogodnym dla Państwa terminie
 2. Wykonać kopię bezpieczeństwa !!!
 3. W oknie aktualizacji (wyświetlanym po wybraniu w menu opcji "Aplikacja" -> "Aktualizacje") zaznaczyć na liście wiersz z aktualizacją i nacisnąć przycisk "Wybierz"
 4. Po prawidłowo wykonanej aktualizacji iHurt poprosi o jego ponowne uruchomienie
Nowe funkcjonalności w wersji 2021.2.04:
 1. Możliwość definiowania rabatów dla Kontrahentów wg klas towarowych
 2. Przy "Harmonogramie zmian cen" powrót ceny do cen z dnia przeceny a nie dnia wpisu
 3. Możliwość zastosowania autoryzacji wystawiania zwrotów i korekt z użyciem kart RFID
 4. Rozbudowa mechanizmu importu magazynowych parametrów towarów o możliwość zmiany już ustalonych parametrów oraz dodatkowo o możliwość ustalenia zakresu importu/zmian
 5. We wnioskach do banku został dodany eksport faktur do pliku csv w formacie banku ING
 6. Rozbudowa import towarów z pliku Excel'a o import parametru GTU z pliku.
 7. Dodanie kolumny "eDokumenty" na zamówieniach do dostawców celem umożliwienia śledzenia statusów elektronicznej wysyłki danego zamówienia
Instrukcja opisująca zmiany w wersji iHurt dostępna jest do pobrania w formacie PDF Instrukcja do wersji iHurt 2021.2) oraz dostępna jest na stronie pod adresem: https://centrumpomocy.infover.pl/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=89

2021-08-06 iHURT WAŻNE !!!

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż z kolejną wersją iHurt 2021.1.15 zmieniają się zasady dystrybuowania kolejnych aktualizacji dla aplikacji iHurt. Aktualizacje będą automatycznie wysyłane do Państwa dedykowanym do tego celu narzędziem, w ustalonej kolejności, tak więc nie wszyscy otrzymają nową wersję iHurt w tym samym czasie.
Informacja o pojawieniu się nowej wersji zostanie automatycznie wyświetlona w głównym oknie iHurt na dolnym pasku informacyjnym:
Dostepne aktualizacje
Pojawienie się tej informacji oznacza, że aktualizacja jest gotowa do wykonania w dogodnym dla użytkownika momencie.

Od wersji iHurt 2020.5.15 aby wykonać pobraną automatycznie przez program aktualizację należy:

 1. Wylogować wszystkich użytkowników z programu w dogodnym dla Państwa terminie
 2. Wykonać kopię bezpieczeństwa !!!
 3. W oknie aktualizacji (wyświetlanym po wybraniu w menu opcji "Aplikacja" -> "Aktualizacje") zaznaczyć na liście wiersz z aktualizacją i nacisnąć przycisk "Wybierz" Aktualizacja
 4. Po prawidłowo wykonanej aktualizacji iHurt poprosi o jego ponowne uruchomienie

Informacja dla Partnerów PSB: Nowe ulepszone narzędzie importu danych towarów z Centrali PSB (klasyfikacje, przeliczniki SI, wybrane parametry, cechy dodatkowe)

Nowa wersja aplikacji INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa (iHurt) 2021.1.15 zawiera ważną modyfikację dotyczącą importu dodatkowych danych "towarowych" z Centrali PSB. Mechanizm ten przyspiesza proces importowania danych z Centrali PSB do bazy towarowej danego punktu sprzedaży.

Korzyści wynikające z zastosowania nowego mechanizmu:

 1. Nowe narzędzie importu iConnector (INSIGNUM Connector)
  Nie trzeba dbać o aktualizacje aplikacji iHurt, aktualizacjami "centralnie" zarządza Infover.
  Nie trzeba ustawiać automatycznego działania, automatycznym wykonaniem usług zarządza Infover.
  W praktyce użytkownik dokonuje jedynie procesu instalacji, bez konieczności nadzorowania narzędzia i wykonywania dodatkowych czynności.
 2. Dużo efektywniejszy import.
  iHurt działający u Partnera PSB pobiera mniejszą ilość danych - koncentruje się na danych dotyczących wyłącznie indeksów towarowych występujących w bazie danego punktu sprzedaży. W efekcie wymieniane są informacje dotyczące ograniczonej ilości indeksów (kilka-kilkanaście tysięcy indeksów zamiast pobierania pełnej bazy 1,5 miliona indeksów i selekcjonowania z nich potrzebnych danych).
 3. Możliwość importu wybranych parametrów indeksów towarowych (GTU, Kod CN, PKWiU, MPP)
 4. O zakresie aktualizowanych parametrów decyduje Centrala PSB.
 5. Możliwość importu cech dodatkowych towarów.
  W pierwszej kolejności planowany jest eksport nowej cechy dodatkowej "Parametry techniczne" a następnie wykorzystanie jej na wydrukach etykiet półkowych dla kosiarek, pił spalinowych, etc.
 6. Import "na bieżąco" dla nowo dodawanych indeksów towarowych.
  Import danych przebiega cyklicznie - odbywa się w określonych interwałach czasowych i trwa znacznie krócej niż jednorazowy codzienny pełny import. Dzięki temu udostepniane przez Centralę PSB dane pojawiają się u Partnerów znacznie szybciej niż dotychczas (np. przelicznik ceny za jednostkę podstawową na etykietach półkowych).
  Oprócz całościowego importu raz na dobę (w nocy) iHurt cyklicznie (w określonych interwałach czasowych) importuje parametry nowo utworzonych indeksów towarowych (np. dodanych podczas przyjęcia towaru realizowanego na podstawie plików XML z Centrali). W efekcie nowo dostarczony asortyment automatycznie zostanie zaktualizowane o dodatkowe parametry ważne dla prawidłowej ewidencji sprzedaży (GTU, PKWiU, dod CN).

Kto może skorzystać z nowego mechanizmu

W pierwszej kolejności dotyczy to instalacji iHurt mających uzupełniony w konfiguracji "Identyfikator punktu sprzedaży" (ID_PS) przydzielany przez Centralę PSB. W praktyce są więc wszystkie Markety PSB Mrówka oraz mini-Mrówka oraz składy budowlane PSB Profi.
Aby w tego rodzaju lokalizacjach nowy mechanizm mógł funkcjonować niezbędne jest wykonanie następujących kroków:
 1. Instalacja aplikacji INSIGNUM Connector
  Uwaga! Partnerzy którzy dokonali już instalacji INSIGNUM Connector nie muszą wykonywać tego kroku.
  Instrukcja instalacji aplikacji iConnector znajduje się pod adresem https://centrumpomocy.infover.pl/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=66
 2. Aktualizacja iHurt do wersji 2021.1.15

Instalacje iHurt nie mające uzupełnionego ID_PS, czyli instalacje pracujące w firmach prowadzących składy budowlane i nie prowadzących sklepów typu Mrówka będą mogły skorzystać z nowych funkcjonalności w późniejszym terminie.

Dodatkowe nowe funkcjonalności w wersji 2021.1.15:

 1. Nowe ulepszone narzędzie importu danych towarów z Centrali PSB
 2. Nowe możliwości na listach "zamówień do odbiorców i oferty cenowe" oraz "Wydania"
 3. Podgląd komentarza na liście "zamówienia do odbiorców i oferty cenowe"
 4. Kontrola maksymalnego terminu płatności parametrem "Maksymalna ilość dni na zapłatę"
 5. Przepisywanie ceny z innego cennika w oknie edycji pozycji
 6. Kopiowanie pozycji z zatwierdzonego dokumentu przyjęcia do dokumentu wydania
 7. iKasjer - import paragonów z wyłączeniem sprawdzania parametru towaru "ręczny wybór partii"
 8. Nowy sterownik dla terminali od operatora First Data
Instrukcja opisująca zmiany w wersji iHurt znajduje się pod adresem https://centrumpomocy.infover.pl/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=64

2021-07-15
WERSJA iFK 2021.3.03

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 2021.2.03

Aktualizacja. Wielkość pliku 255MB pobierz paczkę -> iFK 2021.3.03.ZIP

2021-06-22 WERSJA iFK 2021.2.03

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 2021.1.11

Aktualizacja Obcina LOGI bazy w celach jej odchudzania.
Zalecamy wykonanie aktualizacji wieczorem i uruchomienie programu iFK po aktualizcaji.
Obcinanie logów może trwać nawet do 2 godzin jeśli serwer jest mniej wydolny i baza jest duża.

Aktualizacja. Wielkość pliku 262 MB pobierz paczkę -> iFK 2021.2.03.ZIP

2021-05-19
Aplikacja ksiegująca v2021.1.0.8 wymagana do prawidłowego księgowania faktur uproszczonych współpracująca z iHurt od v2020.5.15 i z iFK od v2021.1.11 (wersja protokołu bazy iHurt 42-47, iFK 24)

Pliki wymiany danych pomiędzy aplikacjami INSIGNUM iFK <-> iHurt, wymagane minimalne wersje aplikacji: iFK v2021.1.11 iHurt v2020.5.15 iKsieg v2021.1.0.4

Proszę pobrać wszystkie 3 pliki:
iKsieg v2021.1.0.8
FKHurtKsieguj.dllPlik Wymiany danych iFK -> iHURT
KH_Ksieg_FK.exe.manifestPlik dla lokalnego wywołania FKHurtKsieguj.dll


2021-04-20
Aplikacja ksiegująca v2021.1.0.4 wymagana do prawidłowego księgowania faktur uproszczonych współpracująca z iHurt od v2020.5.15 i z iFK od v2021.1.09 (wersja protokołu bazy iHurt 42-47, iFK 24)

Pliki wymiany danych pomiędzy aplikacjami INSIGNUM iFK <-> iHurt, wymagane minimalne wersje aplikacji: iFK v2021.1.09 iHurt v2020.5.15 iKsieg v2021.1.0.4

Proszę pobrać wszystkie 3 pliki:
iKsieg v2021.1.0.4
FKHurtKsieguj.dllPlik Wymiany danych iFK -> iHURT
KH_Ksieg_FK.exe.manifestPlik dla lokalnego wywołania FKHurtKsieguj.dll


2021-04-07 WERSJA iFK 2021.1.11

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 2020.6.08

Aktualizacja. Wielkość pliku 244MB pobierz paczkę -> iFK 2021.1.11.ZIP

Odliczenie VAT od korekt zakupu in minus wystawionych od 2021_instrukcja

2021-04-01

Aplikacja INSIGNUM CONNECTOR

INSIGNUM Connector v0.7.2.61-3.0.0.95

Instrukcja konfiguracji eksportu stanów magazynowych on-line v5

2021-03-24 Opis eksportu danych księgowych iSH do XML

XML_wymiany danych_20210324.pdf opis struktury pliku XML

2021-03-24
Aplikacja ksiegująca v2021.1.0.1 wymagana do prawidłowego księgowania faktur uproszczonych współpracująca z iHurt od v2020.5.15 i z iFK od v2021.1.09 (wersja protokołu bazy iHurt 42-47, iFK 24)

Pliki wymiany danych pomiędzy aplikacjami INSIGNUM iFK <-> iHurt, wymagane minimalne wersje aplikacji: iFK v2021.1.09 iHurt v2020.5.15 iKsieg v2021.1.0.1

Proszę pobrać wszystkie 3 pliki:
iKsieg v2021.1.0.1
FKHurtKsieguj.dllPlik Wymiany danych iFK -> iHURT
KH_Ksieg_FK.exe.manifestPlik dla lokalnego wywołania FKHurtKsieguj.dll


2021-03-05

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 2020.5.15

Prosimy o jak najszybsze wykonanie aktualizacji w sieci PSB ze względu na zaplanowane działania Payback!!!
UWAGA!!! Użytkownicy, którzy wykonali aktualizację do wersji 2020.5.14 bezwzględnie również powinni wykonać aktualizację do wersji 2020.5.15.
UWAGA! Wykonanie aktualizacji jest możliwe jedynie na odpowiedniej wersji iHurt - v2020.4.04, v2020.5.03 lub 2020.5.14 (wcześniejsze kompilacje)
pobierz plik -> Aktualizacja wersji v2020.5.15

Instrukcja konfiguracji Payback dla Partnerów Grupy PSB
Nowe opcje i zmiany w wersji 2020.5.15

2021-03-05 WERSJA iFK 2021.1.08

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 2020.6.08

Aktualizacja. Wielkość pliku 255MB pobierz paczkę -> iFK 2021.1.08.ZIP

2021-03-05 WERSJA iFK 2020.6.08

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 2020.5.7

Aktualizacja. Wielkość pliku 255MB pobierz paczkę -> iFK 2020.6.08.ZIP

2021-03-05
Aplikacja ksiegująca v20.5.47.2 wymagana do prawidłowego księgowania faktur w wersji JPK GTU współpracująca z iHurt od v2020.5.14 i z iFK od v2021.1.07 (wersja protokołu bazy iHurt 42-46, iFK 24)

iKsieg v20.5.47.2

Pliki wymiany danych pomiędzy aplikacjami INSIGNUM iFK <-> iHurt, wymagane minimalne wersje aplikacji: iFK v2021.1.07 iHurt v2020.5.14 iKsieg v20.5.47.2

FKHurtKsieguj.dllPlik Wymiany danych iFK -> iHURT
KH_Ksieg_FK.exe.manifestPlik dla lokalnego wywołania FKHurtKsieguj.dll


Dodanie plików niezbędnych do współpracy z kolektorem CipherLab przy instalacji z nowego instalatora 18.2B04

Współpraca z kolektorem + założenie dodatkowych katalogów.

2021-02-03

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 2020.4.04

Udostępniamy Państwu wersję iHurt 2020.4.04 iHurt. Wersja przeznaczona dla instalacji pracujących na wersji 2020.04.02 iHurt
Pod względem funkcjonalności wersja nie wnosi nic nowego w porównaniu do działającej u Państwa ale jest bardzo ważna technicznie.
Przebudowujemy mechanizmy związane z aktualizacją wersji iHurt (automatyczne dystrybucja aktualizacji) oraz realizujemy nowe mechanizmy pozwalające na wysyłanie i wykonywanie skryptów konfiguracyjno-serwisowych. Dzięki temu będziemy mogli sprawnie realizować zadania związane z konfiguracją iHurt działającego u Państwa w tym w szczególności włączanie i konfiguracja modułów dodatkowych, pomoc we wdrażaniu mechanizmów "centralnych", itd. Po aktualizacji do wersji 2020.04 będzie do wykonania jeszcze jedna aktualizacja "techniczna" ale o jej dystrybucji zostaniecie państwo poinformowani osobno. Realizacja aktualizacji "technicznych" jest krokiem koniecznym do możliwości wdrażania kolejnych wersji iHurt, które już będą oferowały nowe funkcjonalności.

pobierz plik -> Aktualizacja wersji v2020.4.04


2021-01-19

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iKP do wersji 2020.9.01


UWAGA: Wersja zawiera nowe formularze PIT 4R(11), PIT 8AR(10), dodana została obsługa sprawozdania GUS Z06 za 2020 rok.


iKP 2020.9.01

2020-12-30

UWAGA!!! Aktualizacja usuwa bład blokady wystawiania dokumentów w 2021 !!

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 2020.4.02

UWAGA! Wykonanie aktualizacji jest możliwe jedynie na odpowiedniej wersji iHurt v2020.04.02

pobierz plik -> Aktualizacja wersji v2020.4.02
Aktualizacja usuwa bład blokady wystawiania dokumentów w 2021 !!

UWAGA!!!

2020-12-11

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 2020.4.02

UWAGA! Wykonanie aktualizacji jest możliwe jedynie na odpowiedniej wersji iHurt v2020.04.02

pobierz plik -> Aktualizacja wersji v2020.4.02 usprawniająca księgowanie korekt do faktur o GTU

Jeżeli aktualizacja ma naprawić korekty paŸdziernikowe i ustawić je do przeksięgowania - to przed jej wgraniem należy otworzyć w iHurt oraz iFK miesiąc paŸdziernik.
W przypadku kiedy poprawka zostanie wgrana bez otwarcia miesiąca a korekty do faktur mają zostać przeksięgowane - wówczas w pierwszej kolejności należy otworzyć w iHurt oraz iFK miesiąc paŸdziernik a następnie wgrać do iHurt poprawkę raz jeszcze.

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iFK - Opis nowego JPK z Deklaracją

OPIS JPK z deklaracją w iFK


Aktualizacja do modułu INSIGNUM iKP Opis PPK

PPK instrukcja

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iFK zawierająca zmiany dotyczące zakresu danych przekazywanych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji VAT (GTU oraz JPK V7)

WERSJA iFK 2020.5.7 - Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 2020.5.3

Aktualizacja iFK. Wielkość pliku 250MB pobierz paczkę -> iFK 2020.5.7.ZIP
Wykaz zmian w iFK

Aplikacja ksiegująca v20.3.46.6 wymagana do prawidłowego księgowania faktur w wersji JPK GTU współpracująca z iHurt od v2020.4.02 i z iFK od v2020.5.5 (wersja protokołu bazy iHurt 42-46, iFK 24)

iKsieg v20.3.46.6

Pliki wymiany danych pomiędzy aplikacjami INSIGNUM iFK <-> iHurt, wymagane minimalne wersje aplikacji: iFK v2020.5.5 iHurt v2020.4.2 iKsieg v20.3.46.6

FKHurtKsieguj.dll Plik Wymiany danych iFK -> iHURT
KH_Ksieg_FK.exe.manifest Plik dla lokalnego wywołania FKHurtKsieguj.dll

UWAGA!!!

2020-11-13

Ważna informacja dla użytkowników systemu INSIGNUM – moduły: Finanse i Księgowość (iFK), Środki Trwałe (iST), Kadry Płace (iKP) i eArchwium.
Z uwagi na zbliżający się termin wysłania pierwszego zmienionego pliku JPK połączonego z deklaracją VAT-7/VAT-7K tj. JPK_V7M/JPK_V7K przypadający na 25 listopada 2020 wydaliśmy nową wersję aplikacji INSIGNUM Finanse i Księgowość (v2020.5.5) zawierająca zmiany wynikające z ostatnich interpretacji MF w tym temacie. Prosimy o pilne pobranie tej aktualizacji i instalację. Ze względów technicznych prosimy również o instalację nowych wersji modułów: iST (v2020.1.01), iKP (v2020.7.1) i eArchiwum (v1.36).

Instalatory nowych wersji znajdują się w sekcjach poszczególnych modułów w zakładkach: "Aktualizacje i nowe wersje"


2020-10-14

XML_wymiany danych_20201014.pdf opis struktury pliku XML

UWAGA!!!

2020-09-30

Aktualizacje do modułów INSIGNUM iHurt oraz iFK zawierające zmiany dotyczące zakresu danych przekazywanych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji VAT (GTU oraz JPK V7)

WERSJA iFK 2020.4.5 - Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 2020.3.4

Aktualizacja iFK. Wielkość pliku 250MB pobierz paczkę -> iFK 2020.4.5.ZIP
Plik_JPK_z_Deklaracja_od 01_10_2020.pdf

WERSJA iHurt 2020.4.2 - Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iHurt v19.2.b08

UWAGA! Wykonanie aktualizacji iHurt z wersji 19.2.b08 do wersji 2020.4.02 wymaga pobrania i wczytania w pierwszej kolejności aktualizacji pośredniej 2020.3.05, dopiero w kolejnym kroku aktualizacji właściwej, tj. 2020.04.02
pobierz plik -> Wersja 2020.3.05
pobierz plik -> Wersja 2020.4.02
Nowe opcje i zmiany w iHurt 2020.4 - instrukcja

2020-09-14 Aplikacja ksiegująca wymagana do prawidłowego księgowania faktur w wersji JPK GTU

nowa wersja (19.1.45.7) aplikacji księgującej współpracująca z iHurt od v2020.3.01 i z iFK od v2020.3.4 (wersja protokołu bazy IHURT 40-45, IFK 24)

iKsieg v19.1.45.7
XML wymiany danych_20200910.pdf opis struktury pliku XML
Pliki wymiany danych pomiędzy aplikacjami INSIGNUM (iFK, iHurt)

Księgowanie iHurt -> iFK - wymagane minimalne wersje aplikacji: iFK v2020.3.4 iHurt v2020.3 iKsieg v19.1.45.7

FKHurtKsieguj.dll Plik Wymiany danych iFK -> iHURT
KH_Ksieg_FK.exe.manifest Plik dla lokalnego wywołania FKHurtKsieguj.dll

2020-08-04

NOWA WERSJA iHurt

Gotowa do pobrania aktualizacja iHurt - wersja 19.2.B08

Aktualizacje iHurt

2020-07-14

Informujemy, iż w dniu 14 stycznia 2020 firma Microsoft przestała wspierać technicznie system Windows 7. W związku z tym asysta techniczna i aktualizacje oprogramowania z witryny Windows Update pomagające chronić komputer nie będą już dostępne. Firma Microsoft stanowczo zaleca przejście do systemu Windows 10.
W związku z tym oprogramowanie INSIGNUM również przestaje wspierać rozwiązania oparte na tej wersji systemu operacyjnego. Na potrzeby współpracy z programami INSIGNUM zalecamy aktualizację systemów operacyjnych wszystkich stanowisk komputerowych do wersji posiadających aktualne wsparcie firmy Microsoft.


2020-07-23 WERSJA iFK 2020.3.1 - ZAWIERA DEKLARACJĘ VAT-UE(5), UWAGA - Zmiana spospbu numeracji wersji! POPRAWA ZWIĽZANA Z BŁEDEM WALIDACJI

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 20.2.0.02

Aktualizacja. Wielkość pliku 207 MB pobierz paczkę -> iFK 2020.3.1

2020-07-02

Współpraca iHurt z Galerią Handlową - tylko dla Partnerów Grupy PSB

Nowa wersja iHurt 19.1.B08 została rozbudowana o moduł współpracujący z Galerią Handlową
Instrukcja uruchomienia współpracy oraz obsługi rezerwacji:
Galeria Handlowa - instrukcja

Do poprawnego działania Galerii Handlowej niezbędna jest aktualizacja programów iHurt MHDExporter oraz KHAutomat:
iHurtMHDExporter v3.3.0.1
iHurtMHDExporter - instrukcja

KHAutomat v19.1.0.2
Galeria Handlowa Automat - Instrukcja


2020-07-01

plik do aktualizacji stawek VAT dla akcjonariuszy grupy PSB. Plik należy wczytać w iHurt --> Słowniki --> Towary --> Narzędzia --> Grupowe ustalanie parametrów

Zmiany stawek Vat 01.07.2020

2020-07-01 Aplikacja ksiegująca wymagana do prawidłowego księgowania faktur w wersji JPK GTU

nowa wersja (19.1.45.5) aplikacji księgującej współpracująca z iHURT od v19.1 i z iFK od v20.2 (wersja protokołu bazy IHURT 40-45, IFK 24)

iKsieg v19.1.45.5
Pliki wymiany danych pomiędzy aplikacjami INSIGNUM (iFK, iHurt)

Księgowanie iHurt -> iFK - wymagane minimalne wersje aplikacji: iFK v20.2, iHurt v19.1, iKsieg v19.1.45.4

FKHurtKsieguj.dll Plik Wymiany danych iFK a iHURT
KH_Ksieg_FK.exe.manifest Plik dla lokalnego wywołania FKHurtKsieguj.dll

2020-06-01

NOWA WERSJA iHurt

Gotowa do pobrania aktualizacja iHurt - wersja 19.1.B08

Aktualizacje iHurt

2020-04-10

NOWA WERSJA iHurt

Gotowa do pobrania aktualizacja iHurt - wersja 18.3.B20

Aktualizacje iHurt

2020-02-13

Informujemy, iż w związku z planowanymi modyfikacjami związanymi z rozbudową aplikacji najbliższa aktualizacja iHurt do poprawnego wyświetlania informacji w poszczególnych oknach będzie wymagać minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768. Prosimy o weryfikację możliwości takiej konfiguracji na stanowiskach komputerowych na których użytkownicy korzystają z modułu iHurt.


2018-10-01

Informujemy, iż w dniu 8 kwietnia 2014 firma Microsoft zakończyła wsparcie dla systemu operacyjnego Windows XP. W związku z tym oprogramowanie INSIGNUM również przestaje wspierać rozwiązania oparte na tej wersji systemu. Na potrzeby współpracy z programami INSIGNUM zalecamy aktualizację systemów operacyjnych wszystkich stanowisk komputerowych do wersji posiadających wsparcie firmy Microsoft.


2018-03-01

Informujemy, iż firma Microsoft z dniem 2016.04.12 zakończyła wsparcie dla produktu Microsoft SQL Server 2005. W związku tym z dniem 2018.06.01 oprogramowanie INSIGNUM również przestaje wspierać rozwiązania oparte na platformie w tej wersji. Więcej informacji można zasięgnąć na oficjalnej stronie producenta.
W perspektywie najbliższego roku firma Microsoft planuje również zakończenie wsparcia dla wersji SQL 2008 oraz SQL 2008R2.
W związku z tym w/w wersje również przestaną być wspierane przez INSIGNUM z dniem 2019.12.31.

Więcej informacji na temat wsparcia technicznego firmy Microsoft tutaj.
Wydane produkty Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia dodatkowego Microsoft SQL Server 2005 SP4 2011-04-12 2016-04-12 Microsoft SQL Server 2008 SP4 2014-07-08 2019-07-09 Microsoft SQL Server 2008R2 SP3 2014-07-08 2019-07-09 Microsoft SQL Server 2012 SP4 2017-07-11 2022-07-12 Microsoft SQL Server 2014 SP2 2019-07-09 2024-07-09 Microsoft SQL Server 2016 SP1 2021-07-13 2026-07-14

2020-01-17

NOWA WERSJA iKP

Gotowa do pobrania poprawka iKP w wersji 15.12.1.1

Aktualizacje iKP

2019-12-20 WERSJA iFK 19.9.0.01

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 19.8.0.00

Aktualizacja. Wielkość pliku 160 MB pobierz paczkę -> iFK 19.9.0.01.ZIP

2019-12-19

NOWA WERSJA iHurt

Gotowa do pobrania aktualizacja iHurt - wersja 18.3.B09

!!!!!!!! UWAGA!!! Od wersji 18.1 system operacyjny Windows XP przestaje być wspierany we wszystkich aplikacjach INSIGNUM INFOVER. Oznacza to, że po aktualizacji baz danych do tej wersji uruchomienie iHurt na stanowisku z systemem Windows XP nie będzie możliwe !!!!!!!!

Aktualizacje iHurt

Opis zmian dot. wydruku numeru NIP Klienta na paragonach


2019-11-07

NOWA WERSJA iHurt

Gotowa do pobrania aktualizacja iHurt - wersja 18.2.B13

!!!!!!!! UWAGA!!! Od wersji 18.1 system operacyjny Windows XP przestaje być wspierany we wszystkich aplikacjach INSIGNUM INFOVER. Oznacza to, że po aktualizacji baz danych do tej wersji uruchomienie iHurt na stanowisku z systemem Windows XP nie będzie możliwe !!!!!!!!

Aktualizacje iHurt

2019-11-02 Aplikacja ksiegująca wymagana do prawidłowego księgowania faktur w wersji MPP

Nowa wersja (18.2.43.1) aplikacji księgującej współpracująca z iHURT od v18.2.b11 i z iFK od v19.8.0.0 (wersja protokołu bazy IHURT 38-42, IFK 24)

iKsieg v18.2.43.1
Pliki wymiany danych pomiędzy aplikacjami INSIGNUM (iFK, iHurt)
Księgowanie iHurt -> iFK - wymagane ,minimalne wersje aplikacji: iFK v18.1.0.1, iHurt v16.4.B13, iKsieg v16.3.39.7
FKHurtKsieguj.dll Plik Wymiany danych iFK a iHURT
KH_Ksieg_FK.exe.manifest Plik dla lokalnego wywołania FKHurtKsieguj.dll

2019-10-31

NOWA WERSJA iHurt

Gotowa do pobrania aktualizacja iHurt - wersja 18.2.B11

!!!!!!!! UWAGA!!! Od wersji 18.1 system operacyjny Windows XP przestaje być wspierany we wszystkich aplikacjach INSIGNUM INFOVER. Oznacza to, że po aktualizacji baz danych do tej wersji uruchomienie iHurt na stanowisku z systemem Windows XP nie będzie możliwe !!!!!!!!

Aktualizacje iHurt

2019-10-30

SPLIT PAYMENT (MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOSCI)

!!! UWAGA !!! Informujemy, iż w najbliższych dniach na naszych stronach zostaną udostępnione nowe wersje iHurt oraz iFK zawierające obsługę mechanizmu podzielonej płatności.

Informacja na temat zmian w iFK
Informacja na temat zmian w iHurt
Nowe opcje i zmiany w iHurt 18.2 - MPP

2019-10-21

NOWA WERSJA iHurt

Gotowa do pobrania aktualizacja iHurt - wersja 18.2.B6

!!!!!!!! UWAGA!!! Od wersji 18.1 system operacyjny Windows XP przestaje być wspierany we wszystkich aplikacjach INSIGNUM INFOVER. Oznacza to, że po aktualizacji baz danych do tej wersji uruchomienie iHurt na stanowisku z systemem Windows XP nie będzie możliwe !!!!!!!!

Aktualizacje iHurt

2019-07-18

NOWA WERSJA iHurt

Gotowa do pobrania aktualizacja iHurt - wersja 18.1.B16

!!!!!!!! UWAGA !!! Od wersji 18.1 system operacyjny Windows XP przestaje być wspierany we wszystkich aplikacjach INSIGNUM INFOVER. Oznacza to, że po aktualizacji baz danych do tej wersji uruchomienie iHurt na stanowisku z systemem Windows XP nie będzie możliwe !!!!!!!!

Aktualizacje iHurt

2019-05-09 WERSJA iFK 19.3.0.02

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 19.2.0.05

Aktualizacja. Wielkość pliku 150 MB pobierz paczkę -> iFK 19.3.0.02.ZIP

2019-04-25 WERSJA iFK 19.2.0.05

Wersja zawiere eSprawozdania

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 19.2.0.04

Aktualizacja. Wielkość pliku 136 MB pobierz paczkę -> iFK 19.2.0.05.ZIP

2019-04-17 WERSJA iFK 19.2.0.04

Wersja zawiera eSprawozdania

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 19.2.0.01

Aktualizacja. Wielkość pliku 145 MB pobierz paczkę -> iFK 19.2.0.04.ZIP
Po aktualizacji proszę zarejestrować plik według tej instrukcji

2019-03-19

NOWA WERSJA iHurt

Gotowa do pobrania aktualizacja iHurt - wersja 17.3.B15

Aktualizacje iHurt

2019-02-19

NOWA WERSJA iHurt

Gotowa do pobrania aktualizacja iHurt - wersja 17.3.B12

Aktualizacje iHurt

NOWA WERSJA iKP

2019-02-12 - > UWAGA!!! Wersja zawiera ZUS RPA, który należy w konfiguracji zdefiniować oraz zmiany w deklaracjach ZUS i Umowach

Wielkość 102,1 MB pobierz aktualizację -> aktualizacja IKP 15.1.1.1

Konfiguracja ZUS RPA znajduje się w opcji "Export/Import -> Program Płatnik -> Konfiguracja -> ZUS RPA.
Ustawiając się na odpowiednim polu przypisujemy wybrany składnik płacowy. Jeśli jest to np składnik wypłaty premii w marcu za rok poprzedni określamy przesunięcie jako -1 dla pozostałych przypadków puste pole

Jeśli nie mamy takich składników przykładowa konfiguracja pokazana jest na rysunku.

Przykłądowa konfiguracja ZUS_RAP

2019-01-14 - > UWAGA!!! Wersja IKP pobrana 2019-01-14 przed godz. 10:30 zawierała błąd proszę pobrać ponownie i zaktualizować

Wielkość 102,1 MB pobierz aktualizację -> aktualizacja IKP 14.12.1.1

AKTUALIZACJA iKP 14.12.1.1 ZAWIERA

Zmiany:
- dodana obsługa PIT-11 wersja 24
- dodana obsługa PIT-4R wersja 8
- dodana obsługa PIT-8AR wersja 7
- dodana obsługa PIT-8C wersja 9
- dodana obsługa IFT-1R wersja 14
- poprawione odświeżanie przy uzupełnianiu konfiguracji PIT
- możliwoœć dodania dowolnego pracownika/współpracownika do PIT-11 przy odznaczonych flagach PIT-11 oraz PIT-8B
- dodana obsługa GUS Z06 wersja za rok 2018
- podczas dodawania aneksu, przedłużania umowy kopiowani indywidualni oceniający
- poprawione ustawianie okresu do w filtrze na ocenach www


2018-10-29

NOWA WERSJA iHurt

Gotowa do pobrania aktualizacja iHurt - wersja 17.2.B8

Aktualizacje iHurt

NOWA WERSJA iFK

Aktualizacja nie wspiera wersji Windows XP oraz MsSQL poniżej wersji 2008

2018-10-10 WERSJA iFK wymagana do aktualizacji 18.5.0.02

Aktualizacje iFK

2018-09-28 WERSJA iFK wymagana do aktualizacji 18.5.0.00

Aktualizacje iFK

2018-09-11 WERSJA iFK 18.4.0.10 Nowa wersja schemnatow XSD dla deklaracji VAT obowiązujących od 2018-08-27

WERSJA iFK wymagana do aktualizacji 18.4.0.08

Aktualizacje iFK

2018-08-23 WERSJA iFK 18.4.0.07 poprawa zatwierdznia deklaracji na niektórych systemach

Aktualizacje iFK

2018-08-21

WERSJA iFK 18.4.0.06- zawiera nowa deklarację vat 7(18)

Aktualizacje iFK

2018-07-06

NOWA WERSJA iFK

Gotowa do pobrania aktualizacja iFK w wersji 18.4.0.03

Aktualizacje iFK
Obsługa systemu podzielonej płatnoœci ("Split Payment")

2018-05-21

25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO - Generalne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Jednym z zasadniczych celów RODO jest ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. Chroni również podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy zakres planowanych zmian w oprogramowaniu Insignum mających na celu ułatwienia we wprowadzenia nowej polityki bezpieczeństwa w przetwarzaniu danych w Państwa Firmach.

 

Rozbudowa INSIGNUM w związku z RODO

 

 1. Logowanie logowań.
  Wszystkie moduły będą zapisywały listę logowań i wylogowań i będą trzymały historię tych operacji.
  Jeżeli ktoś wyszedł z modułu bez wylogowania – wylogowanie puste.
 2. Zapisywanie uprawnień.
  W historii logowań dodatkowo zapiszemy „migawkę” wszystkich uprawnień użytkownika obowiązujących w momencie logowania.
  Migawkę zapiszemy w postaci pliku XML. Dodatkowo zapiszemy wszystkie zmiany uprawnień w postaci tabeli w bazie.

 

 1. Przegląd danych
  Historia logowań oraz „migawki” uprawnień będą dostępne do przeglądu
  z poziomu konta użytkownika.
  Dostępny będzie dodatkowy przycisk „Historia logowań” – pokazujący okno z listą – i  filtrem na „Data pracy w systemie” – Od… Do…
  (z godzinami)
  Ponadto na liście będzie dostępny przycisk „Uprawnienia” – pokazujący XML’a z uprawnieniami (możliwość przeglądania pliku domyślnym programem Windowsowym do przeglądu plików XML)
 2. Użytkownik „admin” – tworzony domyślnie systemowo będzie mieć tylko z uprawnienia do zarządzania użytkownikami (czyli tylko do tworzenia użytkowników i nadawania im uprawnień).
  Po zmianie Użytkownik „admin” będzie mieć zatem dostęp do okna „Zarządzanie użytkownikami”.
  Wszystkie inne operacje będą mogli wykonywać użytkownicy „Imienni”  (w tym konsultanci Infover) stosownie do uprawień które posiadają.
 3. Będzie możliwość wymuszania niepustych haseł oraz ważności hasła
 4. Opracowane będzie logowanie wyświetlenia okna z bazą kontrahentów (pracowników)
  Id_uzytkownika, data_z_godziną
  W iHurt – jako okno „Baza kontrahentów” oraz okna „Wybierz kontrahenta”
 5. Anonimizacja
  Nowa funkcjonalność będzie polegać na tym, że jeśli w CSKU (w iFK) ktoś ustawia się na kontrahencie i uruchamia opcję „Anonimizacja kontrahenta”, to CSKU zapisuje ten fakt łącznie z datą. To powoduje rozpropagowanie tego wniosku po wszystkich modułach korzystających z CSKU oraz następujące działania w tych modułach (w tym w CSKU):
  1. Wykasowanie (od razu) wszystkich danych dodatkowych (poza podstawowymi – nazwa, adres, adresy dostaw)
   Czyli skasowane będą telefony, emaile, kontakty, załączniki, dane handlowe, parametry rabatowania, ceny indywidualne, etc…
  2. Jeżeli dla KTH nie będzie faktury sprzedaży „młodszej” niż okres ustawowy przechowywania FV (czyli 5 pełnych lat) à anonimizacja pełna
 1. W bazie kontrahentów – nazwę KTH, skrót, adres, NIP, adresy dostaw – zamienimy na wpisy „Dane zanonimizowane”
  (muszą być takie wpisy w bazie SQL a nie tylko wyświetlanie w aplikacji na podstawie jakiejś flagi)
  ID_kontrahenta zostaje w bazie – czyli rekord w bazie zostaje tylko dane będą zmienione. ID_kontrahenta jest kluczem wiązania tabel więc nie można go podmieniać (w bezpieczny sposób)
 2. W fakturach nazwę KTH, adres – zamieniamy na wpisy „Dane zanonimizowane”

                                                  iii.     W celu realizacji ww. zadań w iHurt trzeba będzie przebudować wymogi unikalności, bo po rozbudowie będzie wielu kontrahentów z takimi samymi nazwami, adresami

  1. Jeżeli KTH ma fakturę z „okresu ustawowego” – nie ma pełnej anonimizacji, operacja będzie czekać na upływ okresu ustawowego
   W związku z tym zostaną opracowane odpowiednie automaty, które będą sprawdzały w Nowy Rok – komu można zrealizować pełną anonimizację

 

Ponadto:

 • Przygotowujemy Aneksy do dotychczas obowiązujących Umów z naszymi Klientami. Aneksy będą zawierać zapisy precyzujące zasady powierzania przetwarzania  danych osobowych pomiędzy stronami.
  Treść tego dokumentu jest w końcowej fazie dyskusji z naszymi prawnikami. W najbliższych dniach nasi przedstawiciele skontaktują się z Państwem celem przedstawienia tych Ankesów i ustalenia sposobu ich podpisania. Dla firm które nie podpiszą takich Aneksów nie będziemy mogli świadczyć usług HelpDeskowych i serwisowych na danych zawierających dane osobowe chyba, że zgłaszający problem HelpDeskowy przekażą nam te dane po anonimizacji danych osobowych.
 • Również w najbliższych dniach będzie do przeprowadzenia operacja dopisania na Państwa bazach danych użytkowników Insignum – konsultantów Infover świadczących usługi HelpDeskowe.
  Dotyczy to tych baz danych gdzie zgodnie z umową są świadczone usługi helpdeskowe i gdzie zachodzi konieczność sporadycznego logowania się naszych konsultantów do baz danych celem świadczenia tychże usług  (po uprzednim zgłoszeniu takich potrzeb do Infover).

2018-05-09

NOWA WERSJA iHurt

Gotowa do pobrania aktualizacja iHurt - wersja 17.1.B8

Aktualizacje iHurt

2018-02-16

NOWA WERSJA iFK

Gotowa do pobrania aktualizacja iFK w wersji 18.2.0.00

Aktualizacje iFK

2018-02-12

NOWE WERSJE iHurt

Gotowe do pobrania aktualizacje iHurt - wersje 16.2.B17, 16.3.B6, 16.4.B13

Aktualizacje iHurt

2018-02-09

NOWA WERSJA iFK

Gotowa do pobrania aktualizacja iFK w wersji 18.1.0.01 zawiera zmiany dotyczące JPK

Aktualizacje iFK
Opis zmian w wersji iFK 18.1.0.01

2018-02-08

NOWA WERSJA iFK

Gotowa do pobrania aktualizacja iFK w wersji 17.1.0.01 zawiera zmiany dotyczące JPK

Aktualizacje iFK

2017-10-11

NOWA WERSJA iHurt

Gotowa do pobrania aktualizacja iHurt w wersji 16.2.B15

Aktualizacje iHurt

INSIGNUM gotowe na JPK

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów przedsiębiorstwa są zobligowane do przekazywania szczegółowych danych podatkowych, dotyczących prowadzonej działalności w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Poniżej terminy dotyczące comiesięcznego obowiązku przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT). Począwszy od:
  1 lipca 2016r. - duże podmioty
  1 stycznia 2017r. - małe i średnie podmioty
  1 stycznia 2018r. - mikro przedsiębiorcy

Oprogramowanie INSIGNUM jest już przystosowane do tych zmian. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie http://insignum.pl oraz w instrukcji obsługi pod poniższym linkiem: JPK - instrukcja obsługi w formacie PDF

Link do strony Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny

UWAGA!!!

Obsługa protokołów TLS klientów Systemu e-Deklaracje w komunikacji z Bramkami (usługi WebServices)

LINK DO STRONY MF.GOV.PL

W związku z wdrożeniem od 2017.07.01 w infrastrukturze systemu e-Deklaracje obsługi protokołu TLS 1.2, Ministerstwo Finansów zaleca, aby użytkownicy wszystkich systemów operacyjnych (Windows, Linux czy MacOS) dokonali sprawdzenia czy systemy te obsługują najnowszą wersję protokołu TLS i powiązane z nim szyfrowanie (algorytmy kryptograficzne, klucze).

W celu poprawnej obsługi komunikacji zalecana jest weryfikacja ustawień i włączenie obsługi protokołu TLS w wersji 1.2 – np.: w przeglądarce Internet Explorer poprzez wybranie z menu Narzędzia -> Opcje internetowe -> zakładka Zaawansowane -> zaznaczenie opcji Użyj szyfrowania TLS 1.2

Aktualnie System e-Deklaracje dopuszcza jeszcze - czasowo - obsługę protokołu TLS 1.0. Pozwala to użytkownikom starszych, nie wspieranych przez producenta, wersji systemów operacyjnych i nie obsługujących wersji protokołu TLS 1.2 (m.in. Windows XP i Windows Vista) na komunikację z Systemem e-Deklaracje. Dalsze używanie systemów operacyjnych z obsługą protokołu TLS 1.0 może narazić użytkowników na zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa.

W związku z tym ponownie przypominamy o koniecznoœci aktualizacji systemów operacyjnych na stacjach roboczych użytkowników komunikujących się z Systemem e-Deklaracje.

Użytkownicy, którzy nie zdecydują się na zmianę i pozostaną przy nieobsługiwanych konfiguracjach systemów operacyjnych, stracą możliwoœć komunikacji z Systemem e-Deklaracje z chwilą wyłączenia obsługi protokołu TLS 1.0.

Ministerstwo Finansów informuje, że ostateczne wycofanie protokołu TLS 1.0 w komunikacji z Systemem e-Deklaracje nastąpi z dniem 2017.10.01

Publikacja: 2017.07.18 12:09
Aktualizacja: 2017.07.18 12:17

UWAGA!!!

Najnowsza udostępniona wersja Insignum Finanse Księgowość (v17.2.X.XX) generuje pliki JPK w wersji 2 (zgodnie z ostatnimi zmianami MF).

Ponadto (WAŻNE!) - podjęta została decyzja, iż począwszy od w/w wersji iFK zostają włączone dodatkowe moduły:

  - moduł korekty VAT
  - moduł danych dodatkowych do deklaracji VAT oraz JPK

Opisy tych modułów zawarte są w Instrukcji dostępnej pod wskazanym powyżej linkiem.


NOWOŚCI W INSIGNUM! NOWE APLIKACJE WSPOMAGAJĄCE PRACĘ

Mamy przyjemność przedstawić nowe aplikacje wspomagające pracę z INSIGNUM.

INSIGNUM Mobilny Magazynier

Wspomaga prowadzenie gospodarki magazynowej. Za pomocą urządzeń mobilnych umożliwia przyjmowanie, wydawanie, sprzedaż oraz inwentaryzowanie towarów. Dzięki szerokiemu zastosowaniu, efektywnie zastępuje działanie kolektora danych. Więcej na temat możliwości aplikacji można znaleźć na stronie http://insignum.pl


INSIGNUM Handel Mobilny

Jest narzędziem wspomagającym pracę Presellerów i Vansellerów, czyli przedstawicieli handlowych prowadzących sprzedaż poza siedzibą firmy lub też zbierających zamówienia bezpośrednio u klientów. Więcej na temat możliwości aplikacji można znaleźć na stronie http://insignum.pl


2017-04-28

NOWA WERSJA iHurt

Gotowa do pobrania aktualizacja iHurt w wersji 16.1.b6

Aktualizacje iHurt

2016-10-11

NOWA WERSJA iHurt

Gotowa do pobrania aktualizacja iHurt w wersji 15.2.b10

Aktualizacje iHurt

2016-09-21

NOWA WERSJA iFK

Gotowa do pobrania aktualizacja iFK w wersji 16.5.0.00 zawiera nowe deklaracje VAT

Aktualizacje iFK
Opis zmian w wersji iFK 16.5.0.00

2016-07-12

NOWA WERSJA iHurt

Gotowa do pobrania aktualizacja iHurt w wersji 15.1.b12


2016-05-30

NOWA WERSJA iHurt

Gotowa do pobrania aktualizacja iHurt w wersji 15.1.b6


2016-03-22

NOWA WERSJA iHurt

Gotowa do pobrania aktualizacja iHurt w wersji 15.1.b4


2016-02-23

NOWA WERSJA iFK

Gotowa do pobrania poprawka iFK w wersji 16.1.0.00 - deklaracja VAT-7 w wersji 16.


2016-01-25

NOWA WERSJA iKP

Gotowa do pobrania poprawka iKP w wersji 12.1.1.1


2015-11-16

NOWA WERSJA iHurt

Gotowa do pobrania aktualizacja iHurt w wersji 14.3.b4

instrukcja zmian w iHurt w wersji 14.3.b4 - redempcja PAYBACK


2015-09-21

NOWA WERSJA iHurt

Gotowa do pobrania aktualizacja iHurt w wersji 14.3.b1


2015-09-21 WERSJA iFK 15.2.0.07 - Pełna wersja aktualizująca schematy e-deklaracji


2015-08-18

NOWA WERSJA iFK Zawiera deklarację VAT 27 oraz kompensowanie i rozlicznie walutowe

Gotowa do pobrania poprawka iFK w wersji 15.2.0.02


2015-07-15

NOWA WERSJA iFK

Gotowa do pobrania poprawka iFK w wersji 15.1.0.09


2015-06-17

NOWA WERSJA iFK

Gotowa do pobrania poprawka iFK w wersji 15.1.0.07


2015-06-17

NOWA WERSJA iKP

Gotowa do pobrania poprawka iKP w wersji 11.5.1.1


2015-06-17

NOWA WERSJA iKP

Gotowa do pobrania poprawka iKP w wersji 11.4.1.1


2015-04-07

NOWA WERSJA iHURT

Gotowa do pobrania poprawka iHurt w wersji 14.1.B9


2015-03-11

NOWA WERSJA iHURT

Gotowa do pobrania poprawka iHurt w wersji 14.1.B8


Najważniejsze zmiany w wersji 14.1.B8

 • oświadczenie VO w kartotece KTH
 • zestawienie dokumentów dostawy wyrobów węglowych - uzupełnienie informacji
 • obsługa depozytów
 • nierozliczone ("luźne") wpłaty kontrahenta powiększają kwotę kredytu do wykorzystania
 • nowa analiza "Zestawienie dokumentów magazynowych wg informacji związanych"
 • linia rodzielająca pozycje na wydruku dokumentu wydania
 • inne poprawki i zmiany

2015-01-16

NOWA WERSJA iKP

Gotowa do pobrania wersja iKP w wersji 10.12.1.1


Zmiany:
- w konfiguracji domyślnie włączona obsługa eDeklaracji
- PIT-4R wersja 5 w wersji elektronicznej
- PIT-8AR wersja 4 w wersji elektronicznej
- IFT-1R wersja 11 w wersji elektronicznej
- PIT-11 wersja 21 w wersji elektronicznej
- PIT-40 wersja 20 w wersji elektronicznej
- PIT-8C wersja 7 w wersji elektronicznej
- w PIT-8C automatyczna aktualizacja wartości pól sumarycznych/będących różnicą, po zmianie wartości pola składowego
- w kartotece osobowej na zakładce ZUS/US zmienione pole "Rodzaj numeru (dokumentu stwierdzającego tożsamość)" na słownikowe, dodane słownikowe
pole "Kraj wydania dokumentu".
- Na wydruku IFT-1R wersja 11, możliwoœć edycji Kraju zamieszkania pracownika ze słownika.
- Na wydrukach PIT w najnowszych wersjach, dodany Nr dokumentu (widoczny po wysłaniu)
- na PIT-4R oraz PIT-8AR dla pól bez groszy, wartości wyœwietlane bez przecinka, przy edycji, zaokrąglane do pełnych złotych.

2014-12-10

NOWA WERSJA iKP

Gotowa do pobrania wersja iKP w wersji 10.10.1.1 - wersja zawiera zmiany parametrów na 2015 Rok.


2014-11-18

NOWA WERSJA iHURT

Gotowa do pobrania poprawka iHurt w wersji 13.3.B8


2014-10-09

System INSIGNUM wzbogacony o nowy moduł - Handel Mobilny

Oprogramowanie klasy ERP INSIGNUM zyskało nowe funkcjonalności. System został wzbogacony o aplikację "Handel Mobilny", wspomagającą pracę "Presellerów" i "Vansellerów". Program dedykowany jest w szczególności dla firm, które oprócz tradycyjnego handlu, prowadzą już presseling lub vanselling albo rozważają poszerzenie swojej oferty o taki kanał sprzedaży.
Insignum Handel Mobilny, przede wszystkim ma ułatwiać pracę przedstawicieli handlowych prowadzących sprzedaż poza siedzibą firmy, bezpośrednio u klientów. Jest czytelny i bardzo prosty w obsłudze, co minimalizuje koszty związane zarówno z wdrażaniem jak i późniejszym zarządzaniem systemem.
Aplikacja pozwala na przyjęcie zamówienia, wystawienie i wydrukowanie faktury sprzedaży lub dokumentu dostawy oraz przyjęcie zapłaty za bieżące i zaległe faktury bezpośrednio u kontrahenta.Insignum Handel Mobilny składa się z aplikacji pracującej na urządzeniach mobilnych (laptop, tablet, smartfon) pod systemem operacyjnym Android lub Windows oraz z modułu Insignum Sprzedaż Hurtowa (pełniącego rolę systemu zarządzającego), który pracuje w siedzibie firmy.

Wiecej informacji na temat modułu Handel Mobilny - tutaj


2014-10-06

NOWA WERSJA iFK

Gotowa do pobrania poprawka iFK w wersji 14.3.0.06


2014-09-15

NOWA WERSJA iHURT

Gotowa do pobrania poprawka iHurt w wersji 13.3.B2


2014-08-11

NOWA WERSJA iFK

Gotowa do pobrania poprawka iFK w wersji 14.3.0.03 Najważniejsze zmiany w wersji.


2014-07-17

NOWA WERSJA iHURT

Gotowa do pobrania poprawka iHurt w wersji 13.2.B8


2014-07-03

NOWA WERSJA AUTOMATU POBIERAJACEGO KLASYFIKACJE CENTRALNE

KHAutomat v13.2.0.2


2014-05-30

NOWA WERSJA iHURT

Gotowa do pobrania poprawka iHurt w wersji 13.2.B3 PAYBACK

Wersja posiada ten sam numer co poprzednia , ale jest wymagana - ustawia parametry programu do współpracy z PAYBACK (dotyczy wyłacznie Grupy PSB)


2014-05-20

NOWA WERSJA iFK

Gotowa do pobrania poprawka iFK w wersji 14.2.0.03 Najważniejsze zmiany w wersji.

Instrukcja wysyłania e-mailem wezwan


2014-05-19

NOWA WERSJA iHURT

Gotowa do pobrania poprawka iHurt w wersji 13.2.B3 Najważniejsze zmiany w wersji.

Opis zmian w iHurt


2014-04-14

NOWA WERSJA iHURT

Gotowa do pobrania poprawka iHurt w wersji 13.1.B7 Najważniejsze zmiany w wersji.


2014-02-10

NOWA WERSJA iHURT (POPRAWKA)

Gotowa do pobrania poprawka iHurt w wersji 12.3.B11 poprawiająca wyświetlanie się WZK, kontrolę zamykania miesięcy, podpowiadanie daty storno oraz wydruku kont na fakturach faktoringowych. Najważniejsze zmiany w wersji.


2014-01-10

NOWA WERSJA iHURT (POPRAWKA)

Gotowa do pobrania poprawka iHurt w wersji 12.3.B6 rozwiązująca problemy z datami VAT oraz datami dostawy na dokumentach. Najważniejsze zmiany w wersji.


2013-12-31

NOWA WERSJA iHURT

Jest już do pobrania najnowsza wersja programu iHurt (12.2B3) która obsługuje zmiany VAT obowiązujące od stycznia 2014.

Opis zmian w iHurt

Opis zmian w iFK


2013-12-20

ZMIANY W PODATKU VAT OD 1 STYCZNIA 2014 !!!

W związku ze zmianami ustawowymi w podatku VAT wchodzącymi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. firma INFOVER przygotowuje nowe wersje modułów INSIGNUM obejmujących te zmiany.
Nowe wersje modułów INSIGNUM zostaną udostępnione do pobrania w dniu

30 grudnia 2013 r.

Więcej informacji na temat zmian można przeczytać w instrukcjach poszczególnych modułów - linki poniżej.

Opis zmian w iHurt

Opis zmian w iFK


2013-12-13

W module iKP w wersji 9.11.1.1 zostały wprowadzone zmiany dotyczące współpracy z nowym Płatnikiem (v9.01.001) obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. Więcej informacji na temat nowych opcji można przeczytać w instrukcji - link poniżej.

Zmiany w iKP 9.11.1.1


2013-12-11

Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 12.2.B19

W wersji 12.2.B19 usunięto problem z fakturami unijnymi (podpowiadanie stawki VAT innej niż 0%) Dodatkowo wersja zawiera mechanizm tworzenia dokumentów wydań/faktur poprzez import pozycji z pliku Microsoft Excel, koszyka towarowego lub kolektora CipherLab. Więcej na temat nowych opcji można przeczytać w instrukcji - link poniżej.

Opis zmian w wersji 12.2 B19


2013-12-11

Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014 r.

W związku ze zmianami ustawowymi w podatku VAT wchodzącymi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. firma INFOVER przygotowuje nowe wersje modułów INSIGNUM obejmujących te zmiany. Nowe wersje aplikacji INSIGNUM: Sprzedaż Hurtowa, Finanse i Księgowość będą gotowe w ostatnim tygodniu grudnia, wraz z instrukcjami opisującymi konieczne zmiany w konfiguracjach niezbędne do właściwego działania modułów od 1 stycznia 2014 r.

Opis planowanych zmian w modułach INSIGNUM


2013-11-22

Korekta podatku dochodowego od przeterminowanych faktur.

Moduł będzie dostępny od 1 grudnia 2013 r. Moduł dodatkowo płatny. W wypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym Insignum lub Konsultantem wdrożeniowym Insignum.

W systemie iFK w sekcji „Funkcje pomocnicze” zostanie utworzony moduł „Korekta podatku dochodowego od przeterminowanych faktur” zgodny z zapisami ustawowymi obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r. w zakresie korekty podatku dochodowego od nierozliczonych i przeterminowanych powyżej 30 dni faktur zakupu, jeżeli zakupy z tych faktur zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli termin płatności niezapłaconej faktury jest dłuższy niż 60 dni zmniejszenie kosztu uzyskania przychodu dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia w koszty kwoty z tej faktury.

Korekty w systemie iFK będzie można dokonać „automatycznie w sytuacji, gdy faktura jest zaksięgowana na kontach rozliczenia zakupu z analityką kontrahenta i rozliczona jest w rejestrze zakupu z dokumentem przyjęcia magazynowego PZ.

Szczegółowy opis działania modułu znajduje się sekcji: "iFK Finanse i Księgowość -> Instrukcje"


2013-11-04

Aktualizacja modułu INSIGNUM iFK do wersji 13.4.0.5 - zawiera rozbudowę dotyczącą odwróconego VAT-u (obciążenie odwrotne)
Do współpracy z iHURT wymagana jest aplikacja księgująca w wersji 12.8.0.1 dostępna w sekcji "iSH Sprzedaż Hurtowa --> Dodatki" oraz najnowszy plik wymiany FKHurtKsieguj.dll (COM) dostępny w dziale "iFK Finanse i Księgowość -> Dodatki".


2013-11-04

Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 12.2.B17 - zawierająca rozbudowę dotyczącą odwróconego VAT-u
instrukcja dostępna w dziale "iSH Sprzedaż Hurtowa --> Instrukcje"


SPRZEDAŻ
W wersji 12.2.B17 została zrealizowana możliwość wystawiania faktur sprzedaży z mieszanymi pozycjami: z VAT odwróconym oraz VAT nominalnym. Domyślnie po zaktualizowaniu programu opcja ta będzie działała jak dotychczas - bez możliwości mieszania pozycji. Użytkownik sam decyduje o włączeniu parametru zezwalającego na mieszaniu pozycji w konfiguracji programu parametrem "VAT odwrócony - zezwalaj na mieszanie pozycji".


UWAGA !!!
Po włączeniu parametru oraz wystawianiu pierwszej faktury z pozycjami mieszanymi nie będzie możliwości powrotu do dotychczasowej obsługi faktur z VAT odwróconym - dlatego należy przemyśleć i zdecydować o sposobie obsługi takich faktur.

ZAKUP
UWAGA !!!
W przypadku firm, które na towarach objętych VAT odwróconym zmienili stawkę VAT zakupu na VO i przyjmowały towary dokumentami PZ, po aktualizacji programu muszą koniecznie przed ich zafakturowaniem zmienić stawkę VAT zakupu na kartotekach towarowych na nominalną (w większości przypadków 23%). Jest to wymagane do poprawnego wystawienia faktur wewnętrznych do faktur zakupu ("oVATowanie się"). Złe oznaczenie stawki VAT zakupu będzie skutkowało błędnym wystawieniem tychże faktur. W celu wystawienia faktur wewnętrznych do zakupu towarów konieczne jest założenie nowego rejestru sprzedaży z rodzajem rejestru "Faktury wewnętrzne kraj" oraz zdefiniowanie w konfiguracji parametru "Kontrahent wewnętrzny" - wybieramy go ze słownika kontrahentów (własną firmę).


2013-10-10

Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 12.2.B15 - rozwiązująca problem z anlizami sprzedaży wg faktur oraz wg marż. Poprawiono wystawianie korekt do faktur sprzedaży z towarami z VAT odwróconym.


2013-10-07

Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 12.2.B14 - zawierająca modyfikację dotyczącą odwróconego VAT
instrukcja dostępna w dziale "iSH Sprzedaż Hurtowa --> Instrukcje"


Aktualizacja modułu INSIGNUM iFK do wersji 13.3.0.10


2013-09-23

Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 12.2.B9 - rozwiązująca problem importu dokumentów


2013-09-19

Aktualizacja modułu INSIGNUM iKP do wersji 9.5.1.1. UWAGA! Wymaga instalacji środowiska Microsoft .NET FRAMEWORK w wersji min. 4.0

Środowisko można pobrać ze strony: Microsoft .NET v4.0

2013-09-10

Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 12.2.B6


2013-06-12

Oprogramowanie Insignum współpracuje z systemami operacyjnymi od Windows XP SP2, programy nie wspierają już współpracy z systemami Windows 2000 i Windows 98


2013-08-02

Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 12.1.B10


2013-05-22

Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 12.1.B9


2013-04-25

Aktualizacja modułu INSIGNUM iFK do wersji 13.2.0.1 - Zawiera dodatkowy moduł korekty VAT + poprawki zgłoszone do poprzednich wersji 13.1

ZAWIERA BARDZO WAŻNE POPRAWKI DO MODUŁU KOREKTY VAT!!!


2013-04-24

Aktualizacja modułu INSIGNUM iFK do wersji 13.1.0.4 - Zawiera dodatkowy moduł korekty VAT + poprawki zgłoszone do poprzednich wersji 13.1


2013-04-10

Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 11.03.B13


2013-03-10

Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 11.03.B11


2013-03-06

Aktualizacja modułu INSIGNUM iFK do wersji 13.1.0.3 - Zawiera dodatkowy moduł korekty VAT + poprawki zgłoszone do poprzednich wersji 13.1


2013-02-08

Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 11.03.B7


2013-01-31

Aktualizacja modułu INSIGNUM iKP do wersji 9.1.3.1


2013-01-30

Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur

Moduł będzie dostępny przed 25 lutego 2013 a więc przed terminem deklaracji VAT za styczeń.

Moduł dodatkowo płatny. W wypadku zainteresowania proszę kontaktować się z Działem Handlowym Insignum.

W systemie iFK w sekcji „Funkcje pomocnicze” zostanie utworzony moduł „Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur” zgodny z zapisami ustawowymi obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r. w zakresie korekty podatku VAT od nierozliczonych i przeterminowanych powyżej 150 dni należnoœci (faktur sprzedaży) oraz zobowiązań (faktur zakupu). Korekty w systemie iFK będzie można dokonać „automatycznie” w sytuacji, gdy faktura jest zaksięgowana na kontach wynikających z rejestru VAT, w którym została zaewidencjonowana lub jest przeksięgowana na inne konto, ale pomimo przeksięgowania system jest w stanie dotrzeć do informacji jakie były pierwotne wartoœci Netto i VAT tej faktury. Dla faktur przeksięgowanych jako brutto na etapie tworzenia korekty użytkownik będzie zobowiązany do podania kwoty Netto oraz VAT.

Moduł będzie umożliwiał:

W cz궜ci dotyczącej Wierzyciela:

• Wyliczenie i zaksięgowanie korekty VATu należnego od przeterminowanych powyżej 150 dni należnoœci (faktur sprzedaży). • Uwzględnienie korekty na drukach deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. • Wygenerowanie deklaracji VAT-ZD - załącznika pod deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. • Wygenerowanie szczegółowego zestawienia dot. zmniejszenia kwoty podatku należnego w wyniku dokonanych korekt - raport. • Ewidencjonowanie zapłat do należnoœci ujętych w korekcie VAT. • Wygenerowanie zestawień dot. zwiększenie kwoty podatku należnego w oparciu o zaewidencjonowane zapłaty do wierzytelnoœci od których odzyskano VAT - raport.

W czꜶci dotyczącej Dłużnika:

• Wyliczenie i zaksięgowanie korekty VATu naliczonego od przeterminowanych powyżej 150 dni zobowiązań (faktur zakupu). • Uwzględnienie korekty na drukach deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. • Wygenerowanie szczegółowego zestawienia dot. zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w wyniku dokonanych korekt - raport. • Ewidencjonowanie zapłat do zobowiązań ujętych w korekcie VAT. • Wygenerowanie zestawień dot. zwiększenie kwoty podatku naliczonego w oparciu o zaewidencjonowane zapłaty do faktur zakupu od których skorygowano VAT - raport.


2012-12-31

Instrukcja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 11.03.B3

2012-12-28

Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 11.03.B3

Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 11.02.B13

2012-12-21

Aktualizacja modułu INSIGNUM iFK do wersji 12.6

Aktualizacja modułu INSIGNUM iKP do wersji 8.12.1.1

Aktualizacja modułu INSIGNUM iST do wersji 10.16.0.1

2012-12-13

!!! WAŻNE INFORMACJE DLA KLIENTÓW INSIGNUM !!!

  Zmiana formatu eksportu i importu dostaw elektronicznych pomiędzy bazami iHurt planowana na 1 grudnia 2012 zostaje przesunięta na datę 1 stycznia 2013


Planowane zmiany w systemach pod kątem dostosowania do zmian w podatku VAT od stycznia 2013


Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2012 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Zmiany w oprogramowaniu do wykonania z datą obowiązywania od 1 stycznia 2013 roku :

 1. Z wydruków dokumentów wystawianych od 01.01.2013 usuwamy wyraz „VAT”. Nowe oznaczenia dokumentów to: Faktura, Faktura korygująca, Duplikat faktury.…
 2. Z wydruków dokumentów wystawianych od 01.01.2013 usuwamy oznaczenia: „Oryginał/Kopia”, „Oryginał”, „Kopia” . Wszystkie drukowane egzemplarze faktury będą identyczne.
 3. Dokumenty typu „Faktura VAT wewnętrzna” zastępujemy poprzez zmianę od 01.01.2013 nazwy na wydrukach oraz na formatkach na „Dokument wewnętrzny” (lub inny dokument nie zawierający w nazwie słowa faktura) . Znaczenie tego dokumentu takie jak dotychczasowa „Faktura wewnętrzna” ale dzięki zmiany nazwy (likwidacji słowa faktura) unikamy konieczności zawarcia w tym dokumencie wszystkich wymogów które są wyszczególnione w Rozporządzeniu dla faktur. Nowe Rozporządzenie pozwala na stosowania dowolnego dokumentu do naliczenia VAT-u od dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Pozostałe zmiany w podatku VAT (w tym zmiana daty powstania obowiązku i terminu wystawiania faktur) zostaną wprowadzone Ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie prawdopodobnie w życie z dniem 1 stycznia 2013 ale z zastrzeżeniem że część zmian wejdzie od 1 stycznia lub 1 kwietnia 2013 a większość istotnych zmian (wymuszających zmiany w programach) wejdzie z datą 1 stycznia 2014. Powyższe zmiany będą wprowadzone w iHurt v11.3 i iFK v12.7 które będą dostępne do pobrania od dnia 20 grudnia 2012.

2012-12-06

Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 11.2.B10

UWAGA! Powyższa wersja iHurt nie wspiera MS SQL 2000 !!!

2012-10-11

Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 11.2.B7


2012-08-29

!!! WAŻNE INFORMACJE DLA KLIENTÓW INSIGNUM !!!

Zmiana formatu dostaw elektronicznych pomiędzy bazami iHurt

Od dnia 1 grudnia 2012 wprowadzamy w iHurt nowe zasady eksportu i importu elektronicznego dokumentów w plikach XML

 1. iHurt będzie eksportował dokumenty (FV/WZ) w nowym formacie XML (zgodnym z formatem w eDokumentach). Eksport w starym (dotychczasowym) formacie zostanie wyłączony. iHurt będzie importował dostawy tylko w nowych formatach XML.

 2. Podczas importu dostaw będzie działał nowy mechanizm pozwalający na automatyczne dodawanie towarów do bazy towarowej na podstawie danych z XML. Teraz jeżeli podczas importu jakaś pozycja z dostawy nie zostanie dopasowana (po EAN lub po symbolu) – użytkownik musi dopasować ją „ręcznie”. Jeżeli okaże się, że takiej pozycji w ogóle nie ma (nowy asortyment) uzytkownik musi dodać towar do bazy i dopiero go dopasować. Nowe narzędzia pozwolą dodatkowo na automatyczne dodanie do bazy towarowej nowych pozycji na podstawie danych z dokumentu dostawy (nazwa, EAN, symbol, cena zakupu). Jednocześnie towary takie zostaną oznaczone flagą „Do uzupełnienia” – co pozwoli użytkownikom po przyjęciu dostawy zajrzeć do tych kartotek i ew. uzupełnić ich parametry.

 3. W związku z tym zrezygnujemy z narzędzia eksportującego częściowe bazy towarowe do dokumentów.

  Generowanie tych baz znacznie obciąża serwer eksportujący dane, a dzięki nowym narzędziom przestanie być to niezbędne. Dzięki nowemu mechanizmowi Klient mający wiele instalacji baz iHurtu będzie mógł w łatwy sposób przesuwać towar za pomocą MM. Jeżeli w oddziale przyjmującym przesunięcie nie będzie w bazie towarowej danego towaru, to założy się on automatycznie na podstawie danych w dokumencie przesunięcia, w takim samym zakresie jak podczas przyjmowania dostaw z zewnątrz (opisany w pkt.2)
  Zalecany harmonogram wprowadzenia wymiany elektronicznej w nowym formacie w Grupie PSB:
  1. Od 10-10-2012 zostanie udostępniona wersja 11.3 Hurtu importująca dostawy w starym i nowym formacie.
  2. Akcjonariusze PSB instalują nową wersję w okresie 11-31 paŸdziernika.
  3. Od 1 listopada zostaje w Centrali PSB wyłączony eksport dostaw w starym formacie.
  4. Od listopada import dostaw z Centrali odbywa się u Akcjonariuszy w nowym formacie.
  Opis nowych formatów XML znajdują się na naszej witrynie eDokumenty pod adresem: https://edokumenty.insignum.pl, link: Do pobrania – specyfikacje XML

Nowa wersja Microsoft SQL Server 2012

W związku z pojawieniem się w sprzedaży nowego silnika baz danych MS SQL 2012 informujemy, że podjęliśmy prace dostosowujące system INSIGNUM do pracy z tą wersją MS SQL.
Przewidywany czas zakończenia prac to koniec roku 2012.
Do tego czasu oprogramowanie INSIGNUM nie będzie pracowało w środowisku MS SQL 2012.
Obecnie wspierane wersje bazy SQL to: MS SQL 2005, MS SQL 2008 i MS SQL 2008R2.

Zakończenie wspierania MS SQL 2000

Od dnia 2012.01.01 Microsoft SQL Server 2000 nie jest już wspierany. W związku z tym nowe wersje oprogramowania nie mogą być aktualizowane w środowiskach z tą wersją serwera baz danych !!!
Poniżej informacja o ostatnich wersjach modułów INSIGNUM, które mogą pracować w środowisku MS SQL 2000:

 • INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa v11.1.B16
 • INSIGNUM Kadry i Płace v8.3.1.1
 • INSIGNUM Finanse Księgowość v11.9.0.4
 • INSIGNUM Œrodki Trwałe v10.4


2012-12-04

Aktualizacja modułu INSIGNUM iFK do wersji 12.5

Aktualizacja modułu INSIGNUM iFK do wersji 12.4

Aktualizacja modułu INSIGNUM iKP do wersji 8.11.1.1

Aktualizacja modułu INSIGNUM iKP do wersji 8.10.1.1

Aktualizacja modułu INSIGNUM iST do następujących wersji 10.11.0.7, 10.12.0.0, 10.13.0.1, 10.14.0.1, 10.15.0.3

2012-07-19

Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 11.1.B26. Opis zmian dostępny w dziale "iSH SPrzedaż Hurtowa --> Instrukcje"

UWAGA! Powyższa wersja iHurt nie wspiera MS SQL 2000 !!!

2012-07-10

Aktualizacja modułu INSIGNUM iKP do wersji 8.7.1. Opis zmian dostępny w dziale iKP -> Instrukcje

UWAGA! Powyższa wersja iKP nie wspiera MS SQL 2000 !!!

2012-07-02

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 11.1.B23. Opis zmian dostępny w dziale iHurt -> Instrukcje

UWAGA! Powyższa wersja iHurt nie wspiera MS SQL 2000 !!!

2012-05-28

Aktualizacja modułu INSIGNUM iFK do wersji 12.0.2

Aktualizacja modułu INSIGNUM iKP do wersji 8.5.3.1

UWAGA! Powyższe wersje iFK i iKP nie wspierają MS SQL 2000 !!!


2012-05-09

Aktualizacja modułu INSIGNUM iKP do wersji 8.4.2.1

UWAGA! Powyższa wersja iKP nie wspiera MS SQL 2000 !!!

2012-03-15

Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 11.01.B9

Aktualizacja modułu INSIGNUM iKP do wersji 8.4.1.1

UWAGA! Powyższa wersja iKP nie wspiera MS SQL 2000 !!!

2012-03-08

Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 10.03.B20

Wersja zawiera drobną poprawkę dotyczącą faktur.


2012-03-05

Aktualizacja modułu INSIGNUM iFK do wersji 11.9.0.3

Aktualizacja modułu INSIGNUM iKP do wersji 8.3.3.1

Aktualizacja modułu INSIGNUM iKP do wersji 8.3.2.1

Aktualizacje modułu INSIGNUM iKP do wersji 8.3.1.1

UWAGA !!! iKP v8.3.1.1 to ostatnia aktualizacja wspierająca środowisko MS SQL 2000 !!!


2012-02-21

Aktualizacja modułu INSIGNUM iFK do wersji 11.9.0.2

Aktualizacja modułu INSIGNUM iKP do wersji 8.2.2.1


2012-02-08

Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 10.03.B17


2012-01-16

Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 10.03.B15 Faktury

Wersja zawiera drobną poprawkę dotyczącą faktur.


2012-01-13

Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 10.03.B15

Wersja zawiera obsługę akcyzy na węgiel.


2012-01-11

Aktualizacja modułu INSIGNUM iKP do wersji 7.12.1.1

Wersja zawiera aktualizację parametrów(ZUS US).


2012-01-04

Aktualizacja modułu INSIGNUM iKP do wersji 7.11.1.1

Wersja zawiera aktualizację parametrów(ZUS US)


2011-12-30

Udostępniono pełną instrukcję do iSH Sprzedaż Hurtowa v10.03


2011-11-25

Aktualizacja modułu INSIGNUM iFK do wersji 11.7

Opis zmian w iFK v11.7.0

2011-11-04

UAktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 10.03.B7


2011-10-28

Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 10.02.B10


2011-10-12

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iFK do wersji 11.6


2011-09-23

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iKP do wersji 7.7.1 i 7.8.1
Ze względu na dużą ilość zmian w bazie należy wykonać kopię bezpieczeństwa przed aktualizacją wersji.
Wersja aktualizacji od 7.7.1 wymaga wczytania nowej licencji do programu iKP oraz zainstalowania aplikacji na koncówkach iKP_Setup_kolex_7.7.1.msi


2011-09-23

Udostępniono nową wersję programu iST v9.5.0.10


2011-09-19

Udostępniono nową wersję programu iFK v11.5 i v11.4 oraz opis zmian w niej zawartych.
Ze względu na dużą ilość zmian w bazie należy wykonać kopię bezpieczeństwa przed aktualizacją wersji.


2011-08-30

Udostępniono nową wersję programu i instrukcję do iHurt v10.02.B8


2011-08-08

Udostępniono wersję aplikacji księgującej do obsługi E-dokumentów v10.3.0.1, która współpracuje z nowym COM v11.5 i wymaga zmiany protokołu iHurt na 27


2011-08-01

Udostępniono instrukcję konfiguracji i obsługi programu lojalnosciowego AZACO w iHurt --> Instrukcje --> Dodatkowe Instrukcje


2011-07-27

Udostępniono instrukcję inwentaryzacji w iHurt v9.3 iHurt --> Instrukcje --> Instrukcje Dodatki


2011-07-20

Udostępniono nową wersję programu i instrukcję do iHurt v10.02.B4


2011-07-15

Udostępniono instrukcję do obsługi e-dokumentów w iHurt


2011-07-08

Udostępniono nową wersję programu i instrukcję do iHurt v10.01.B14


2011-07-08

Udostępniono nową wersję programu i opis zmian do iFK v11.03 (dotyczy poprawki błędu otwarcia nowego roku)


2011-07-08

Udostępniono wersję aplikacji księgującej v10.1.0.2, współpracująca z iHurt od v10.1B14 oraz iFK v11.03.0 (wersja protokołu bazy iHurt 26, iFK 11)


2011-07-08

Udostępniono nową wersję programu i opis zmian do iKP v7.5.1. Aktualizację bazy należy wykonać w porozumieniu z konsultantem INFOVER


2011-05-19

Udostępniono nową wersję programu i instrukcję do iHurt v10.01.B9


2011-04-27

Udostępniono nową wersję programu i instrukcję do iHurt v10.01.B6

Udostępniono nową wersję programu i instrukcję do iFK v11.01

Udostępniono nową wersję programu i instrukcję do iFK v11.02


2011-03-15

Udostępniono nową wersję programu i instrukcję do iHurt v9.03.B14


2011-03-16

Udostępniono nową wersję programu iHurt v9.02.B12

Udostępniono nową wersję programu iFK v10.5.0

Udostępniono nową wersję programu iFK v10.4.0

Udostępniono nową wersję programu iFK v10.3.0

Udostępniono nową wersję programu iFK v10.2.0


2011-02-08

Udostępniono nową wersję programu i instrukcję do iHurt v9.03.B6


2010-11-30

Udostępniono nową wersję programu i instrukcję do iHurt v9.02.B17


2010-07-22

Udostępniono nową wersję programu iHurt v9.01.B17


2010-07-22

Udostępniono nową wersję programu iHurt v9.01.B14


2010-05-17

Udostępniono nową wersję wraz z instrukcją do programu iHurt v9.01.B09


2010-04-22

Udostępniono nową wersję wraz z instrukcją do programu iHurt v8.01.B14


2010-04-14

Udostępniono nową wersję wraz z instrukcją do programu iHurt v8.01.B13


2010-02-03

Udostępniono nową wersję wraz z instrukcją do programu iHurt v8.01.B12

Lista zmian:

 1. Ograniczenie dokładności ilości towarów do 3 miejsc po przecinku.
 2. Słowniki -->Towary - Cena sprzedaży ustawiana w parametrach okienka.
 3. Klasyfikacje towarów - klasyfikowanie z wykorzystaniem kodów kreskowych
 4. Import towarów z Excelęa - możliwość klasyfikowania towarów.
 5. Lista etykiet do wydruku - możliwość importu z kolektora CipherLab lub z pliku.
 6. Odrębne ceny partii - możliwość wykorzystania tylko dla wybranych towarów
 7. Wydruk wybranych pozycji faktury/paragonu w formie Specyfikacji zwrotu
 8. Zarządzanie bazą towarową z wykorzystaniem WEBSerwice - modyfikacje - rozbudowa
 9. Rozbudowa eksportu bazy towarowej
 10. Wielokrotne zwroty do paragonów
 11. Uprawnienia do ceny otwartej
 12. Sprzedaż, wydania - rozbudowa obsługi,
 13. Automatyczna kompensata faktury korygującej z niezapłaconymi fakturami.
 14. Pozostałe zmiany i nowe opcje
  • Narzędzie Wspomaganie zamówień - dodano kolumnę Kod kreskowy
  • Przestawna analiza sprzedaży - "Wyniki w formie tabeli" kolumna "Kod kreskowy"
  • Zamówienia do dostawców - możliwość przeglądu ruchu towaru
  • Ruch towaru - wyświetlanie po otwarciu
  • Przegląd kartoteki
  • Przeglądanie pozycji faktury sprzedaży - podsumowania netto, VAT, brutto (dod. nie numerowane)

2009-12-11

Udostępniono nową wersję programu iHurt Vv7.03.B45


2009-11-13

Udostępniono nową wersję programu iHurt v7.03.B43


2009-07-31

Udostępniono nową wersję programu iHurt v7.03.B35


2009-05-19

 • w instrukcjach dołożone:
  • Instrukcja wystawianie korekt do faktur z poprzedniego systemu - rejest RKU
  • Instrukcja do kolektora CIPHER 8300
  • Instrukcja - "Premie Przedstawicieli Handlowych"
 • w dodatkach dołożone:
  • instalator iHurt - stanowisko od v6.5

Udostępniono nową wersję programu iHurt v7.03.B25

Co się zmieniło:

 • Sposób sortowania pozycji faktur eksportowanych do xml-a
 • Dodawanie/edycja/przegląd faktury korekty - dodanie narzędzia do podglądu pozycji przed korektą, po korekcie oraz podsumowania faktury
 • Wydruki dokumentów - podpisy pod miejscem przeznaczonym na podpis wystawiającego i odbierającego
 • Rejestry sprzedaży - możliwość ustawienia rejestru tylko dla zaliczek i ich roliczeń
 • FV walutowe - zmiany w działaniu przeliczników (podpowiadany kurs z dnia wczorajszego + poprawa działania FV walutowa do WZ)
 • Przebudowa płatności a automatyczne KP/KW na dostawcę
 • Kompensaty - symulacja kompensat ilościowo-wartościowych
 • Potwierdzenia odbioru korekt - trzeba wyłączyć kontrolę DATY_VAT i zamkniętego miesiąca
 • Import z Kolex'a protokołów różnic towarów
 • liczenie reszty w płatnościach uproszczonych
 • zmiany w wydruku faktur sprzedaży w wersji graficznej (na potrzeby PSB)
 • automatyczne dodawanie dokumentów wydań do listów przewozowych podczas wystawiania paragonów (sprzedaż detaliczna, WZ dla kontrahenta detalicznego)
 • rozbudowa słownika stawek vat
 • Centrum wydruków - rozbudowa v.3

2009-06-25

Udostępniono nową wersję programu iHurt v7.03.B31


2009-03-30

Udostępniono nową wersję programu iHurt v7.03.B20


2009-03-16

Udostępniono nową wersję programu iHurt v7.03.B16


2009-03-04

Udostępniono nową instrukcję do programu iHurt v7.03.B16

Co się zmieniło:

 • Przyjmowanie płatności - przebudowa
 • Płatności mieszane - zastosowanie w narzędziach: Wydruk paragonu niezatwierdzonego, Wystaw paragon do WZ
 • Przestawna analiza sprzedaży - wyniki w formie tabeli
 • Raport 'Faktury sprzedaży i powiązane dokumenty magazynowe'
 • Konta zapasu dla typów towaru i magazynów (v1 i v2)
 • Wydruki WZ - wersje 136 znakowe (większa czcionka)
 • Wydruk dokumentów wydań - nowa wersja
 • Faktury do WZ - możliwość fakturowania WZ dowolnego kontrahenta
 • Inwentaryzacja - wydruk protokołu - możliwośc wydruku analityki rozliczenia różnic
 • Harmonogram zmian cen - opcja 'Wykonaj wszystkie' (zaplanowane zmiany cen)
 • Zmiana filtrów i wyświetlanych dokumentów w formatce Listy Przewozowe › Potwierdzenie odbioru
 • Wydruk etykietek do towarów - zmiana sposobu drukowania 8 i 13 znakowych kodów kreskowych, które mają niepoprawną cyfrę kontrolną (dla firmy Fago)
 • Wydania grupowe do dokumentów wydań
 • Faktury zakupu do PZ - możliwość zmiany ceny zakupu w FZ
 • Zmiana ustalania dat obowiązku VAT dla korekt
 • Rozbudowa płatności automatycznych - obsługa w dodatkowych narzędziach (Drukowanie niezatwierdzonego paragonu, Wystawianie paragonu do WZ)
 • Analiza 'Rozliczenia z KTH wg PH i środków transportu' - rozbudowa.
 • Kompletacja - rozbudowa o obsługę ręcznego wyboru partii plus mechanizm rozliczania partii do zera
 • Rozszerzenie ilości znaków przed przecinkiem w przeliczniku dodatkowych jednostek sprzedaży
 • Wydruk 'Specyfikacja do zwrotu' - wyłączenie oznaczania zwrotu jako wydrukowanego
 • Import towarów z pliku Excel'a - kontrola długości symboli towarów
 • Przestawna analiza sprzedaży - wyłączenie obcinanie symboli towarów i kontrahentów do długości zapisanej w konfiguracji
 • Import dostaw z pliku - dodać zabezpieczenie przed importem ilości ujemnych (również cen i upustów)
 • Faktury do paragonów - możliwość ograniczenia ilości dni na wystawienie faktury do paragonu oraz blokada edycji daty sprzedaży
 • MWS - Informacja o miejscu składowania drukowana na przyjęciach
 • 'Ustalanie roku i miesiąca numeracji faktur zakupu'- rozbudowa
 • Faktury walutowe - możliwość sprzedaż w walutach dla kontrahentów krajowych
 • Dodawanie pozycji do przyjęć - dołożyć kontrolki do ustalania kosztu dodatkowego
 • Pobieranie informacji o stanie magazynowym z zewnętrznych lokalizacji. (rozbudowa webservice'u KHSerwer)
  Pozostałe nowe opcje i zmiany:
 • Inwentaryzacja całościowa - możliwośc pomijania w arkuszu towarów zablokowanych
 • Kompletacja - możliwośc przypisywania informacji dodatkowych.
 • Wydruk listu przewozowego w wersji tabelarycznej - uproszczenie

2008-10-17

Udostępniono nową wersję programu iHurt V.7.02.B9

2008-09-17

Udostępniono nową wersję programu iHurt V.7.02.B8

2008-08-07

Udostępniono nową wersję programu iHurt V.7.02.B6

Co się zmieniło:

 • Raport "Rejestry VAT zbiorczo" - zmiany
 • Rabaty kontrahentów - możliwość grupowego przypisywania rabatów z szablonu
 • Faktury korygujące w sprzedaży bezpośredniej - przebudowa współpracy z magazynem
 • Kopie bezpieczeństwa - możliwość automatycznego kasowania "starych" kopii.
 • Raport "Stany magazynowe" - wyniki w formie tabeli (eksport do Excel-a)
 • Kompletacja "z towarów" - nowe opcje (promocje typu "3 w cenie 2")
 • Pozostałe zmiany i nowe opcje:
  • Kasowanie klasyfikacji towarów - optymalizacja procedury
  • Korekta do faktury walutowej - przelicznik "na sztywno" z faktury korygowanej

2008-06-17

Udostępniono nową wersję programu iHurt V.7.01.B8

Co się zmieniło:

 • Zmiany w wydruku faktur sprzedaży

  • Zmiana w prezentacji PKWiU
  • Wydruk znakowy z większą czcionką (136 znaków w linii)
  • Wydruki znakowe faktur - margines górny
  • Wydruki znakowe faktur - dodatkowe informacje definiowane w nagłówku i stopce
  • Wydruki faktur (znakowe i graficzne)- dodatkowy tekst na fakturach
  • Wydruki faktur (znakowe i graficzne)- dodatkowy tekst na fakturach
  • Wydruk niezatwierdzonych (zielonych) faktur sprzedaży - zmiana nagłówka
 • Karty rabatowe kontrahentów
 • Uprawnienie do tworzenia kopii bezpieczeństwa
 • Automatyczne ostrzeganie przed zbyt nisko wycenionymi partiami towarów
 • Przyjęcia towarów - wyróżnianie pierwszych przyjęć, ustalanie cen sprzedaży.
 • "Analiza Premie PH" - rozbudowa funkcjonalności.
  • Rozbudowa parametrów analizy
  • Zmiany w prezentacji wyników analizy
 • Pozostałe zmiany i nowe opcje
  • Kontrola numeru NIP - pomijanie w kontroli układu kresek
  • Zamówienia do dostawców oraz przyjęcia możliwość wykorzystywania filtru "Bez obrotu"
  • Wyświetlanie marży w fakturach, WZ-tkach - kolorowanie ostrzegawcze
  • Wystawianie faktur do PZ - możliwość wystawienia jednej faktury do PZ z różnych miesięcy
  • Zamówienia od odbiorców - możliwość wykorzystywania filtru "Stany zerowe"
  • Okienko przeglądu faktury sprzedaży - podsumowanie netto lub brutto do wyboru
  • Wystawianie paragonów - możliwość zapisywania "Uwag" do paragonu
  • Zwroty do paragonów - możliwość wpisywania/wyboru "Komentarza" oraz "Uwag"

2008-05-13

Udostępniono nową wersję programu iHurt V.6.05.B12

2008-03-05

Udostępniono nową wersję programu iHurt V.6.04.B4

2007-10-30

Udostępniono nową wersję programu iHurt V.6.03.B16

 • poprawki przy fiskalizacji paragonów
 • obłsuga sprawdzarek cen
 • harmonogram zmian cen - import z excell-a

2007-08-23

Udostępniono nową wersję programu iHurt V.6.02.B15

2007-08-13

Udostępniono nową wersję programu iHurt V.6.02.B13

2007-07-18

Udostępniono nową wersję programu iHurt V.6.02.B12

2007-06-05

Udostępniono nową wersję programu iHurt V.6.02.B9

2007-06-01

Udostępniono dodatki do instrukcji:

 • Analizy i raporty
 • Parametry konfiguracyjne
 • Uprawnienia uzytkowników

2007-05-14

Udostępniono nową wersję programu iHurt V.6.02.A7

2007-04-25

Udostępniono nową wersję programu iHurt V.6.01.B1

 • poprawiono błąd związany z wielokrotnym wydrukiem graficznym dokumentów

2007-04-03

Udostępniono uzupełnioną instrukcję do zmian w programie KOLHurt w wersji v.6.01

Udostępniono nową wersję programu iHurt V.6.01.B9

2007-03-05

Udostępniono uzupełnioną instrukcję do zmian w programie KOLHurt w wersji v.5.04

Udostępniono nową wersję programu iHurt v.5.04.F20

2006-07-02

Udostępniono instrukcję do zmian w programie KOLHurt w wersji v.5.01

2006-02-06

Udostępniono nową wersje programu KOLHurt 4.04.0.F12

2006-01-13

Udostępniono instrukcję do zmian w programie KOLHurt w wersji v.4.04

2005-10-03

Udostępniono nową wersję programu KOLHurt v.4.03.0.F7

2005-09-13

Udostępniono instrukcję do zmian w programie KOLHurt w wersji v.4.03

2005-06-20

Udostępniono nową wersję programu KOLHurt v.4.02.0.B4

2005-05-25

 • Udostępniono opis zmian do wersji 4.02 KOLHurt-u
 • Na stronie dodano link do forum dla użytkowników programów KLOHurt,KOLFk,KOLKsieg

2005-04-14

Udostępniono nową poprawkę programu KOLHurt v.4.01.0.F7 , oraz nową wersję eksportu danych współpracującą z tą wersją

2005-03-29

Udostępniono nową wersję programu KOLHurt v.4.01.0.F oraz opis zmian do tej wersji

2005-02-15

Udostępniono opis planowanych zmian do programu KOLHurt v4.01

2005-01-31

Udostępniono nową poprawkę do programu KOLHurt v3.08.0.F4

2004-12-27

Udostępniono nową wersję programu KOLHurt v3.08.0.B3

2004-12-17

Udostępniono nową instrukcję do zmiana i nowych opcji dla programu KOLHurt v3.08

2004-12-09

Udostępniono nową instrukcję do programu KOLHurt

2004-10-21

W dziale KOLHurt/rozwój zamieszczono listę planowanych zmian i opcji do wersji 3.08

2004-11-02

Udostępniono poprawki i aktualizacje do programu KOLFk.

2004-10-21

Udostępniono poprawkę do programu KOLHurt 3.06.1. W sekcji: KOLHurt/Instrukcje zamieszczono także instrukcje: "Nowe opcje i zmiany w KOLHurt v3.06".
Umieszczono nową wersję aplikacji księgującej wraz z współpracującymi bibliotekami.

2004-10-06

Udostępniono nową wersję programu KOLHurt 3.06. W sekcji: KOLHurt/Instrukcje zamieszczono także instrukcje: "Nowe opcje i zmiany w KOLHurt v3.06 cz1"

2004-10-06

Udostępniono nową wersję programu KOLHurt 3.06. W sekcji: KOLHurt/Instrukcje zamieszczono także instrukcje: "Nowe opcje i zmiany w KOLHurt v3.06 cz1"

2004-08-18

Uzupełniono serwis o sekcje "Bezpieczeństwo" i "Kontakty"

2004-08-13

Udostępniono poprawkę, pliki: "Wersja_3.05.0.F 040813 P5.str" i "Wersja_3.05.0.F.Popr3.exe" poprawiające uwzględnianie faktur zaliczkowych w rejestrach VAT sprzedaży i w raportach sprzedaży fiskalnej. Pliki dostępne w sekcji "KOLHrut -> pobieranie plików"

2004-08-11

Rozpoczął funkcjonowanie zmodyfikowany serwis WWW dla Akcjonariuszy PSB

2004-08-02

Udostępniono poprawkę: "Wersja_3.05.0.F 040803 P3.str" poprawiające błędy w zestawieniu: Rejestry VAT sprzedazy zbiorczo - plik do uruchomienia przy pomocy programu "Skryptor"

2004-07-30

Udostępniono poprawkę: "Wersja_3.05.0.F 040730 P1.str" poprawiające drobne błędy w fakturach zakupu - plik do uruchomienia przy pomocy programu "Skryptor"

2004-07-28

Udostępniono poprawkę do wersji 3.05, sposób instalacji analogiczny jak aktualizacji