Zmiany w wersjach IKP


AKTUALIZACJA iKP 2023.3.01

UWAGA poprzednia wersja 2023.3.01 z dnia 2023-03-01 zawierała błąd zwiazny z PPK. prosze o pobranie wersji biezacej i aktualizację


- na deklaracjach PPK dodany przycisk "Kandydaci do wznowienia" umożliwiający podejżenie osób które były zapisane ale zrezygnowały oraz wygenerowanie dla nich deklaracji wznowienia
- na Deklaracjach PPK dodany filtr na datę (od do)
- na zgłoszeniach do PPK i knadydatach do PPK dodane sprawdzenie czy rezygnacja jest w okresie 4 lat
- do procedury job sprawdzającej urlopy na dzień dodany parametr umożliwiający wyliczenie zamiast sprawdzenia
- na ewidencji obecności dodana liczba dni okresu zasiłkowego (na koniec wybranego miesiąca)
- przy sprawdzaniu monitoringu okresów dla alertu "Okres zasiłkowy 182 dni" oraz "NP-7" sprawdzana przerwa 60 dni po ktorej zerowana liczba dni okresu
- na księgowaniach przy generowaniu pliku CSV SAP dodana możliwość wyboru wielu zestawień księgowań
- na wycenach przy wyborze listy płac dodany filtr na pracownika, przepisywane imię i nazwisko z wyceny
- dodane odświeżanie na starcie przy wyborze listy płac na wycenach
- w słowniku umów dodana możliwość konfiguracji schematu automatycznej numeracji umów, jesli schemat nie uzupełniony, numer tak jak dotychczas generoway wg schematu NR_PRACOWNIKA/ROK
- na wydruku kart ewidencji obecności (miesięczna/roczna) dodana możliwość wydruku bez stopki (informacji o wersji aplikacji i dacie wydruku)
- na wydruku umowy o dzieło jeśli znaleziona lista płac w podanym miesiącu wyłaty, dane do rachunku (składka zdrowotna, koszty, brutto->329) z listy płac, do tej pory brany był tylko podatek i ulga


AKTUALIZACJA iKP 2023.2.01


- dodana obsługa GUS Z06 wersja za 2022 - w danych firmy na okresach bez prawa do zasiłku dodana flaga "W RSA świadczenia wg kalendarza bez względu na ustawienie przy świadczeniu" domyślnie odznaczona
- w parametrach płacowy zablokowana możliwość dodania drugiej wartości z tą samą datą w ramach jednego parametru
- poprawiona rosnąca formatka szczegółów na Wydruki->Kolumny
- na umowie usunięta informacja "(BRAK ulgi -> PIT-2)"
- w sposobach wynagradzania ze standardowymi formułami na składnikach składek ZUS pracownika, dodane zerowanie przy zerowej podstawie (problem grosza przy wyliczeniu sumarycznym z wielu list w miesiącu)
- w sposobie wynagradzania zlecenia w składniku 821 poprawione pomijanie przychodu z zasiłku (wartość wejściowa zamiast wyjściowej)
- dla seniorów bez zwolnienia i oświadczenia o niepobieraniu emerytury przychód wykazywany w przychodzie bez zwolnienia
- dodane składniki płacowe na potrzeby sposobu wynagradzania z autorskimi kosztami uzyskania przychodu 8161 - 8196 (nie dodane do sposobu wynagradzania)
- na wycenach poprawione działanie flagi "Uwzględniaj umowy z podrzędnych jednostek", poprawione znikanie listy rozliczenia wskazanej ręcznie
- na wycenach oddane sumowanie kolumn z kwotami
- na wycenach pytanie o zapis domyślnie ustawione na Tak
- dodany parametr firmy EKSPORT_PRZELEWOW_PLI_ZNAKI_ZABRONIONE - znaki zabronione przy eksporcie przelewów do pliku PLI, domyślnie "';?,
- dodany eksport księgowań do pliku SAP CSV
- dodany parametr firmy EKSPORT_SAP_CSV_NUMERY_KOLUMN zawiera drugi wiersz pliku SAP CSV z numerami kolumn
- dodany parametr firmy EKSPORT_SAP_CSV_ENCODING zawiera encoding pliku SAP CSV domyślnie ibm852
- dodana maska księgowań PRJ zwraca konto powiązanego projektu
- dodana maska księgowań PRC[x..y] w miejsce maski wstawiane znaki [od..do] z danych księgowych na zakładce rachunek bankowy w kartotece osobowej
- na księgowaniach dodany komentarz, jeśli pusty komentarz wstawiany na dotychczasowych zasadach, pole obsługuje maskę PRC[x..y]
- przy generowaniu składników płacowych z wycen dla MH dodane wskazanie konkretnych wycen, pomijane wyceny z ustawioną ręcznie listą rozliczenia


AKTUALIZACJA iKP 2023.1.01

UWAGA! Wersja poprawia błąd z podwójnie liczonym przychodem jako zwolniony i bez zwolnienia dla 26-latków, którzy nie mieli umowy w 2023 na dzień wypłaty. Dla takich osób należy przeliczyć listę po zaktualizowaniu wersji, ewentualnie wykonać korektę.


- zmieniony sposób wynagradzania dla umów zlecenie, oraz menadżerskich: w 813 teoretyczny procent podatku na 2021-12-31, w składce zdrowotnej 871 ograniczenie do 813 (jeśli było ograniczenie do 812)
- na wydruku rachunku do umowy zlecenia oraz menadżerskiej dodana obsługa ograniczenia składki zdrowotnej do teoretycznego podatku na 2021-12-31 (jeśli jest lista płac to kwota z listy)
- na wycenach zmienione położenie kontrolek, filtr na projekt wybierany z formularza, filtr na umowę pozwala wybrać konkretną umowę, filtr przepisywany przy dodawaniu (stan w chwili wciśnięcia przycisku odśwież), poprawione wyszukiwanie umowy na szczegółach wyceny
- na rozdzielniku kosztów przy wyłączonej obsłudze umów honoraryjnych umożliwione dodanie projektu (umowa, Płace->Księgowanie->Rozdzielniki kosztów)
- na składnikach płacowych na zakładce Podstawy dodana flaga "podatku dochodowego z praw autorskich"
- dodany parametr firmy LISTY_PLAC_SEKWENCJA_UNIKALNA umożliwiający wyłączenie automatycznej numeracji sekwencji listy w miesiącu oraz sprawdzania unikalności na sekwencję/numer i datę wypłaty (domyślnie włączony - sprawdza unikalność)
- dla umów zleceń nie jest sprawdzane czy wypłata po zakończeniu umowy (z godnie z interpretacją MF)


AKTUALIZACJA iKP 2022.9.01

Pobierz plik

AKTUALIZACJA iKP 2022.8.01

- uzupełniony słownik świąt na rok 2023
- dodana płaca minimalna od 2023-01-01 -> 3490 oraz 22,80 /h
- dodane pochodne prognozowanego średniego wynagrodzenia 6935
- ograniczenie podstawy emerytalnej 208050
- ograniczenie podstawy chorobowego 17337,50
- ograniczenie podstawy wychowawczego 4161
- dodany współczynnik ekwiwalentu urlopowego od 2023-01-01-> 20,83
- w kartotece osobowej na zakładce ZUS/US dodana Ulga podatkowa z zakresem obowiązywania od do
- w słowniku umów dodana flaga "Uwzględniaj ulgę podatkową" obsłużona tam gdzie odczyt ulgi z kartoteki (musi być flaga i ulga w kartotece)
- na umowie o pracę dodana możliwość ustawienia współczynnika ulgi podatkowej, przy zapisie umowy/aneksu, wartość współczynnika przenosi się do kartoteki osobowej z data rozpoczęcia umowy
- nowy sposób zapisu ulgi uwzględniony w kalkulatorze brutto/netto, funkcjach f.KwotaWolna, f.BruttoNetto, przy zapisie umowy, realizacji wniosku o zatrudnienie (domyślnie wstawiana 1/12 ulgi jeśli nie ma w dacie zatrudnienia), przy generowaniu kartoteki świadczeń/przerw (uzupełnienie mac)
- do wzorów wydruków dla umowy dodane dane wynagrodzenia honoraryjnego (nazwa, wartość, warunki)
- dodany parametr firmy UMOWY_O_PRACE_OSWIADCZENIE_STOPKA domyślnie z dotychczasowym tekstem " Równocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o istniejących zagrożeniach na w/w stanowisku pracy."
- dodany parametr firmy UMOWY_HONORARYJNE decyduje o widoczności elementów związanych z modułem Honoraryjnym
- przy wyłączonej obsłudze CSK, włączona obsługa aplikacji (Administrator->Aplikacje) dane pobierane z bazy iKP
- dodana opcja Płace -> Składniki wynagrodzenia - pracownicy
- na składnikach wynagrodzenia przy zaznaczonej opcji "Tylko na 1 liście w miesiącu" umożliwiony wybór konkretnej listy na której zostanie rozliczony składnik (tylko dla składników obowiązujących w 1 miesiącu)
- dodany składnik płacowy 8150 PRZYCH.MAC.BEZ.ZW.WSTECZ.UZ - Przychód zasiłek macierzyński, ojcowski, rodzicielski - bez zwolnienia z podatku (do lipca 2022), uzupełniony wstecznie
- dla list styczeń - czerwiec uzupełnione wstecznie składniki 8136, 8150, 8141, 8142, 8143, 8144 (do składników 8141, 8142, 8143, 8144 wstawiona także część do progu, która byłaby zwolniona ale nie była)
- zaktualizowany opis pól 47, 48, 50 w PIT 11 wersja 27
- dodana obsługa PIT-11 wersja 29 zgodnego ze schematem z dnia 2022-11-09 (1_1E) przepisana konfiguracja z odpowiednich pól z wersji 27, dodatkowo:
- w polu 29 odejmowane składniki 8104 (PRZYCH.SENIOR.BEZ.ZW.) typy umów z pola 29 (niepomniejszane)
dodawane składniki 8137, 8138, 8139, 8140, 8141, 8142, 8143, 8144 (przychód zwolniony i po przekroczeniu) typy umów z pola 29 (niepomniejszane)
odejmowane składniki 8150 () typy umów z pola 29 (niepomniejszane)
- w polu 30 odejmowane składniki 8107 (KOSZT.SENIOR.BEZ.ZW) typy umów z pola 30 (niepomniejszane)
- w polu 33 odejmowane składniki 8128 (ZAL.POD.SENIOR) typy umów z pola 33 (niepomniejszane)
- dodane pole 43 dodawane składniki 8104 (PRZYCH.SENIOR.BEZ.ZW.) typy umów z pola 29 (niepomniejszane)
- dodane pole 44 dodawane składniki 8107 (KOSZT.SENIOR.BEZ.ZW) typy umów z pola 29 (niepomniejszane)
- dodane pole 46
- dodane pole 47 dodawane składniki 8128 (ZAL.POD.SENIOR) typy umów z pola 29 (niepomniejszane)
- dodane pole 48
- dodane pole 49
- w polu 58 odejmowane składniki 8104 (PRZYCH.SENIOR.BEZ.ZW.) typy umów z pola 58 (niepomniejszane)
- w polu 59 odejmowane składniki 8107 (KOSZT.SENIOR.BEZ.ZW) typy umów z pola 58 (niepomniejszane)
- w polu 61 odejmowane składniki 8128 (ZAL.POD.SENIOR) typy umów z pola 58 (niepomniejszane)
- dodane pole 66 dodawane składniki 8104 (PRZYCH.SENIOR.BEZ.ZW.) typy umów z pola 58 (niepomniejszane)
- dodane pole 67 dodawane składniki 8107 (KOSZT.SENIOR.BEZ.ZW) typy umów z pola 58 (niepomniejszane)
- dodane pole 69 dodawane składniki 8128 (ZAL.POD.SENIOR) typy umów z pola 58 (niepomniejszane)
- dodane pole 81 dodawane składniki 8136 (PODST.POD.MAC.) typy umów z pol 54, 58, 29 (niepomniejszane)
odejmowane składniki 8141(PRZYCH.MAC.26.BEZ.ZW) typy umów z pol 54, 58, 29 (niepomniejszane)
odejmowane składniki 8142(PRZYCH.MAC.SENIOR.BEZ.ZW) typy umów z pol 54, 58, 29 (niepomniejszane)
odejmowane składniki 8137 do 8140 typy umów z pol 54, 58, 29 (niepomniejszane)
- dodane pole 83
- dodane pole 84 dodawane składniki 8141(PRZYCH.MAC.26.BEZ.ZW) typy umów z pol 54, 58, 29 (niepomniejszane)
- dodane pole 86
- dodane pole 87 dodawane składniki 8142(PRZYCH.MAC.SENIOR.BEZ.ZW) typy umów z pol 54, 58, 29 (niepomniejszane)
- dodane pole 89
- w polu 90 odejmowane składniki 8136 (PODST.POD.MAC.) typy umów z pola 90 (niepomniejszane)
- w polu 95 odejmowane składniki 8110 (UB.EMER.SENIOR.BEZ.ZW), 8113 (UB.RENT.SENIOR.BEZ.ZW), 8116 (UB.CHOR.SENIOR.BEZ.ZW),8119 (UB.EMER.SENIOR.ZW), 8120 (UB.EMER.POWROT.ZW), 8121 (UB.EMER.4PLUS.ZW), 8122 (UB.RENT.SENIOR.ZW), 8123 (UB.RENT.POWROT.ZW), 8124 (UB.RENT.4PLUS.ZW), 8125 (UB.RENT.4PLUS.ZW), 8126 (UB.CHOR.POWROT.ZW), 8127 (UB.CHOR.4PLUS.ZW) typy umów z pola 95 (niepomniejszane)
- w polu 96 dodawane składniki 8110 (UB.EMER.SENIOR.BEZ.ZW), 8113 (UB.RENT.SENIOR.BEZ.ZW), 8116 (UB.CHOR.SENIOR.BEZ.ZW) typy umów z pola 95 (niepomniejszane)
- w polu 97 dodawane składniki 8119 (UB.EMER.SENIOR.ZW), 8120 (UB.EMER.POWROT.ZW), 8121 (UB.EMER.4PLUS.ZW), 8122 (UB.RENT.SENIOR.ZW), 8123 (UB.RENT.POWROT.ZW), 8124 (UB.RENT.4PLUS.ZW), 8125 (UB.RENT.4PLUS.ZW), 8126 (UB.CHOR.POWROT.ZW), 8127 (UB.CHOR.4PLUS.ZW) typy umów z pola 95 (niepomniejszane)
- w polu 109 dodawane składniki 8137 (PRZYCH.MAC.26.ZW) typy umów z pola 109
- dodane pole 113 dodawane składniki 8137 (PRZYCH.MAC.26.ZW) typy umów z pola 109
- dodane pole 115 dodawane składniki 8101 (PRZYCH.SENIOR.ZW.), 8102 (PRZYCH.POWROT.ZW.), 8103 (PRZYCH.4PLUS.ZW.) typy umów z pola 29
- dodane pole 116 dodawane składniki 8101 (PRZYCH.SENIOR.ZW.), 8102 (PRZYCH.POWROT.ZW.), 8103 (PRZYCH.4PLUS.ZW.) typy umów z pola 58
- dodane pole 117 dodawane składniki 8138 (PRZYCH.MAC.SENIOR.ZW), 8139 (PRZYCH.MAC.POWROT.ZW), 8140 (PRZYCH.MAC.4PLUS.ZW) typy umów z pola 29, 58
- dodane pole 114 dodana konfiguracja z pól 115, 116, 117
- dodane pole 122 dodawane składniki 871 (zdrowotne) typy umów z pól 29, 54, 58, 75
- dodane pole 123
- przy generowaniu PIT 11 wersja 29 przychód PPK osierocony wstawiany z uwzględnieniem nowych pól
- poprawione wstawianie danych do zestawu PPK na bazach wielofirmowych
- na konfiguracji PIT domyślnie widoczne tylko aktualne deklaracje
- na świadectwie pracy do pól 6.08, 6.13 dodana absencja CHS80
- uzupełniony parametr PRZECIETNE_WYN_POP_KWARTAL od 2022-09-01
- poprawiony błąd przy próbie wczytania pustego wiersza podczas importu premii z excel
- na karcie wynagrodzeń dodana suma składek ZUS (em., rent., chr.)


AKTUALIZACJA iKP 2022.7.01

- dodana opcja Karty ewidencji obecności (elektroniczne zatwierdzane na www) konfigurowalne dla firmy, parametr firmy KARTY_EWIDENCJI_OBECNOSCI_ELEKTRONICZNE aplikacja/www
- na wydruku "Lista płac" z poziomu list płac pomijane umowy do których nie ma praw, wyświetlany dodatkowy komunikat o pominiętych umowach
- możliwość anulowania wniosku o rozwiązanie umowy o pracę w dowolnym momencie przez sadmina
- w funkcjach OgraniczeniePotracenia, Wklad, PozyczkiRaty, PotracenieKomornicze poprawiony odczyt teoretycznego procentu podatku dla ograniczenia składki zdrowotnej
- na dokumentach zgłoszeniowych ZUS ZIUA, ZWUA, ZZA, ZCNA rodzaj i numer dokumentu tożsamości wstawiany tylko jeśli nie ma numeru PESEL i NIP (dla nowo generowanych)
- na parametrach płacowych dodany filtr na rodzaj ZUS/US/Użytkownika/wszystkie bez względu na to skąd uruchomione możliwy wybór innego rodzaju/wszystkich parametrów
- na wnioskach polecenia nadgodzin w przypadku dodawania nadgodzin płatnych w sobotę dodany komunikat: W sobotę zamiast nadgodzin płatnych należy wprowadzić godziny do odbioru
- przy dodawaniu nowej firmy kopiowane kalendarze z NULLowym kodem
- na wnioskach o urlop dodany rodzaj urlopu okolicznościowego, sprawdzane czy wprowadzona liczba dni nie przekracza urlopu dla danego rodzaju
- na zestawieniach księgowań list płac dodane pola z informacją o osobach dokonujących księgowania
- historia zmian wyświetlana z upgrade.insignum.pl


AKTUALIZACJA iKP 2022.6.01--!!Dla list płac wypłacanych za miesiac 2022-06 do dnia 2022-06-30 zalecana aktualizacja po wyliczniu wynagrodzenia.

- I próg podatkowy ustawiony na 12% od 2022-07-01
- miesięczna ulga w podatku zmieniona na 300 zł od 2022-07-01
- funkcja f.UlgaKlasySreniej zwraca 0 jeśli data wypłaty >= 2022-07-01 dla korekty sprawdzana data z listy korygowanej (zmiana)
- funkcja f.ZmniejszenieZaliczki zwraca 0 jeśli data wypłaty >= 2022-07-01 dla korekty sprawdzana data z listy korygowanej
- wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek (dla zleceń) powoduje zerowanie całej zaliczki (było do wysokości ulgi w podatku) do kwoty dochodu 30 000 (składnik 820.In)
- dodana funkcja płacowa f.SPKwotaLista("MACIERZYNSKIE") zwraca sumę świadczeń / przerw rozliczonych na przeliczanej liście płac z kodami ZUS:
'311' -- zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
'315' -- wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
'319' -- zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego
'320' -- wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego
'325' -- zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
'326' -- wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
'327' -- zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego
'328' -- wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego
'329' -- podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
Aby funkcja działała prawidłowo składniki 5xx z powyższymi świadczeniami muszą być przed składnikiem z funkcją
- dodane nowe składniki 8136 - 8149 na potrzeby wyodrębnienia przychodów, zaliczek od zasiłków macierzyńskich dla osób ze zwolnieniem z podatku lub po przekroczeniu progu zwolnienia
- zmodyfikowane sposoby wynagradzania dla umów o pracę i zleceń
- na wydruku umowy o prace poprawiony format edycji daty rozpoczęcia i wydruku
- dla PPK w związku z możliwością wcześniejszej rejestracji "Rejestracja po terminie obowiązku" zmieniona na "Rejestracja poza terminem obowiązku"
- zaktualizowane parametry płacowe POD_ZLECENIA, POD_ZLEC_RYCZ, POD_DZIELO
- na raporcie umów rozpoczynanych przy odznaczonych flagach (2 pierwsze) zwraca tylko pierwszą umowę (danego rodzaju) pracownika
- podczas ustawiania grup mailowych dla stanowiska zablokowana możliwość usunięcia osób z poza firmy
- w przelewie do komornika nazwa i adres komornika także gdy nie ma obsługi komorników z iFK (był pracownika)
- przy przedłużaniu umowy data zdrowotnego ustawiana tylko jeśli w przedłużanej umowie zaznaczone zdrowotne


AKTUALIZACJA iKP 2022.5.01

- dodana możliwość ukrywania elementów menu na www (Administrator -> Menu www)
- dodana opcja Administrator -> Operacje wykonywane na starcie umożliwia ustawienie wykonania operacji cyklicznych (codziennych) normalnie wykonywanych przez job sql aby były wykonywane podczas pierwszego uruchomienia aplikacji w dniu
- na szczegółach zmiany skali podatkowej dodany opis jak ją ustawić
- w widoku uproszczonym składników płacowych długość opisu dla potrąceń obcinana do 43 znaków aby było widać początek nazwy
- w oświadczeniach pracowników przy eksporcie do pliku xlsx dodane pole ID_KONTRAHENTA (nr CSK)
- na kartotece urlopowej przy wyliczaniu jednoczesnym kilku pracowników wyświetlany log z podsumowaniem
- dodane w parametrach użytkownika przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2022 r. - 6235,22 zł
- na wydruku umowy o pracę i aneksie do umowy o pracę, jako data wydruku brana jest data podpisania (jak nie ma to data od)
- na listach płac przy oznaczaniu jako sprawdzona umożliwiony wybór wielu list (zamknięte)
- na listach płac po zamknięciu, otwarciu, sprawdzaniu, podpisaniu poprawiona synchronizacja wiersza wybranego i tego z fokusem
- w opcji Podwładni/przełożeni/zastępstwa przy wyłączonej obsłudze CSK ukryta flaga Uwzględnij prawa z CSK
- przy próbie dodania składnika płacowego z grup systemowych (8xx/8xxx) zwracany błąd

AKTUALIZACJA iKP 2022.4.01

- okres rozliczeniowy, miesiąc rozpoczynający okres z danych firmy uwzględniony tam gdzie nie był, uwzględniany jeśli nie ma w umowie i słowniku umów
- w opcji Staż do jubileusz w okresie dodany wydruk nagród
- na specyfikacjach dla admina specyfikacji dodana możliwość korekty liczby godzin do chwili kiedy specyfikacja nie jest zatwierdzona (zgodna formalnie)
- w aplikacji na liście obecności oraz wykazie świadczonych usług dla osób z prawem administracji, dodana możliwość ustawienia rodzaju pracy / świadczonych usług
- na wydruku świadczeń socjalnych dodane podsumowanie, dodany nr kartoteki, oraz numer porządkowy
- na wnioskach o rozwiązanie umowy oraz rozwiązanie umowy zlecenie dodany filtr wszystkie niezakończone (aplikacja/www)
- na www na wniosku o rozwiązanie umowy po wciśnięciu Do akceptacji / Akceptuj dodany ekran blokady z informacją Proszę czekać (błąd wniosek już istnieje)
- dodany parametr ZUS wskaźnik waloryzacji podstawy świadczenia rehabilitacyjnego w okresie obowiązywania od 1.04.2022 do 30.06.2022
- na szczegółach umowy zakładka Składniki wynagrodzenia wyświetlana na podstawie prawa do odczytu
- na wydruku jubileuszu w okresie dodana data kiedy mija zadana liczba lat
- algorytm wyliczania stażu ujednolicony z tym do wyliczania jubileuszu
- na wydruku stażu w okresie dodana data osiągnięcia stażu oraz odliczone miesiące
- na składnikach wynagrodzenia (stałych) obsłużone prawo do dodawania dla dodaj wiele - dodana funkcja płacowa f.PotracenieKomorniczeMiesiecznie(WYNAGRODZENIE_BRUTTO, WYNAGRODZENIE_BRUTTO_POPRZEDNIE, ZASILKI_BRUTTO, ZASILKI_BRUTTO_POPRZEDNIE, DNI_CHOROBOWEGO_ZUS) - Wylicza kwotę potrącenia komorniczego na podstawie ustawionych dla umowy potrąceń komorniczych i ograniczeń, uwzględniając wcześniejsze listy w miesiącu (dla umów o pracę)
- w funkcji płacowej f.PodstawaEmOgr przy sprawdzaniu ograniczenia uwzględnione wcześniejsze podstawy emerytalno rentowe dla wychowawczego (828) i macierzyńskiego (829), ewentualne uwzględnienie 829 i 828 z przeliczanej listy możliwe po modyfikacji sposobu wynagradzania, dodany log wyliczenia
- na www w opcji urlopy po wciśnięciu odśwież dodany ekran blokady z informacją Proszę czekać
- na kartotece urlopowej po wciśnięciu odśwież dodane okno oczekiwania
- na kartotece urlopowej dodana opcja "Przepisz opiekę z poprzedniego roku", dostępna na podstawie prawa do modyfikacji kartoteki urlopowej
- na prawach użytkownika na zakładce z jednostkami dodana flaga "Tylko zaznaczone" jeśli włączona wyświetlane tylko jednostki do których użytkownik ma prawo
- Przy generowaniu RCA przy określaniu kodu 1240/1211 (macierzyński/wychowawczy) sprawdzane wejściowe wartości składników 828/829 kwota brana z wyjściowej
- na listach płac przy włączonym etapie sprawdzenia i ePaskach, dodana możliwość podpisania (wygenerowania pasków) wielu list jednocześnie
- w słowniku praw zablokowana edycja/dodawanie/usuwanie ustawione sortowanie
- przy księgowaniu do iFK com wersji 3, uzupełniane pole komentarz w przelewach


AKTUALIZACJA iKP 2022.3.01

- dodana obsługa GUS Z03 wersja 2022
- dodana obsługa GUS Z05 wersja 2022
- dodane wykrywanie czy formatka będzie wyświetlona poza ekranem w takim przypadku wyświetlana na środku ekranu (przypadek przejścia z większego pulpitu na mniejszy / mniejszą ilość ekranów)
- zaktualizowana wersja FKKPKsieguj oraz Kolex2_klient
- dodany parametr firmy FK_UKRYTE_ZESTAWIENIA_PRZELEWOW domyślnie ustawione na Nie, aby parametr został obsłużony musi być ustawiony także parametr FK_WERSJA_COM na 3
- dodana prawa do logów dla kartoteki świadczeń/przerw oraz kartoteki urlopowej
- brak możliwości przeliczania umów na wysłanej/podpisanej liście płac
- dodana możliwość blokowania pojedynczych umów na liście (nie podlegają one opcjom wylicz wszystkim, generuj wszystkim), zamknięcie listy powoduje ustawienie blokady dla wszystkich niezablokowanych umów, otwarcie odblokowanie
- ujednolicony wydruk pojedynczych pasków płacowych w aplikacji i na ePaskach
- cofnięcie sprawdzenia listy możliwe tylko jeśli nie są wygenerowane paski / nie są wysłane do podpisu
- poprawione sprawdzanie czy wszystkie listy podpisane przy księgowaniu przelewów
- w związku ze zmianą ustawy funkcja płacowa ZmniejszenieZaliczki() podczas sprawdzania oświadczenia o niestosowaniu zmniejszenia zaliczki, nie sprawdza dla umowy o pracę czy jest ulga (PIT-2).
- w Kartotece osobowej w zakładce Przebieg zatrudnienia, Inne okresy i Inne okresy nie zaliczane do stażu urlopowego połączone w Inne okresy do urlopu, stażu, jubileuszu
- na raportach stażu pracy do jubileuszu odejmowane Inne okresy z odznaczoną flagą Do jubileuszu
- dodany parametr firmy FK_KSIEGOWANIE_PRZELEWOW_PO_PODPISANIU_LISTY domyślnie wyłączony, jeśli włączony możliwe księgowanie przelewów tylko jeśli wszystkie listy z zestawienie w statusie Podpisana
- na świadczeniach socjalny dodana możliwość anulowania dochodu, usunięta możliwość edycji i usunięcia, dodany filtr na anulowane
- dodany parametr firmy LISTY_PLAC_SPRAWDZENIE_FORMALNE domyślnie wyłączony, jeśli włączony na listach płac dodatkowy przycisk do oznaczenia listy jako sprawdzona/cofnięcia sprawdzenia. Oznaczyć jako sprawdzona można po zamknięciu listy, jeśli lista jest sprawdzona nie można jej otworzyć. Generowanie pasków płacowych (wysłanie do podpisu) możliwe dla list sprawdzonych. Przy wyłączonym parametrze działa na dotychczasowych zasadach.
- dodane prawo do sprawdzenia/cofnięcia sprawdzenia listy płac
- listy płac w statusie Podpisana kolorowane na zielono
- na wydruku pasków płacowych dodana informacja o sprawdzającym (aplikacja/www)


AKTUALIZACJA iKP 2022.2.01

- dodana obsługa deklaracji ZUS zgodnie ze specyfikacją 2.18 - kedu_5_4 (bez RZA osoby z RZA wykazywane w RCA), jeśli deklaracja lub zestaw zostały dodane przed wgraniem wersji, aby były w nowej wersji należy je dodać ponownie - w kalkulatorze brutto/netto (aplikacja/www) dodana opcja "Uwzględnij zasady rozporządzenia do polskiego ładu (tylko 2022 rok)" w wyniku dodana kolumna ze zmniejszeniem zaliczki do teoretycznej
- na pożyczkach dodany filtr "Aktywne" domyślnie zaznaczony, ogranicza listę pożyczek do tych z ustawioną flagą aktywna
- przy wydruku pasków płacowych w aplikacji dodana możliwość wydruku wybranych umów oraz każdego paska na osobnej stronie
- dodany parametr firmy ZUS_PRACODAWCY_NA_KONTO_SKLADNIKA_ALL Składki ZUS pracodawcy 850-854 bez względu na flagę NIE_UWZGLEDNIAJ_ROZDZIELNIKA księgowane na konto składnika, musi być włączony także ZUS_PRACODAWCY_NA_KONTO_SKLADNIKA, domyślnie wyłączony
- dodany parametr firmy AGREGUJ_KSIEGOWANIA_DO_PRZELEWOW domyślnie wyłączony


AKTUALIZACJA iKP 2022.1.01

- dodane sprawozdanie GUS Z06 za rok 2021
- dodany uproszczony widok składników listy płac (na parametrze firmy, testowo dla chętnych)
- w kartotece osobowej na zakładce US dodane Oświadczenia o niepomniejszaniu zaliczki do teoretycznej
- dodany parametr płacowy ZMNIEJSZENIE_ZALICZKI_DO_TEORET - Zmniejszenie zaliczki na podatek do teoretycznej zaliczki wg stanu na dzień 2021-12-31 (1 Tak, 0 Nie), domyślnie 1 (Tak) od 2022-01-01
- dodany składnik płacowy 8133 SKL.ZD.O.TEOR. - Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku wg stanu na dzień 2021-12-31
- dodany składnik płacowy 8134 ZAL.POD.TEOR. - Zaliczka na podatek wg stanu na dzień 2021-12-31
- dodany składnik płacowy 8135 ZMNIEJ.ZAL.POD. - Zmniejszenie zaliczki na podatek o różnicę z zaliczką wg stanu na dzień 2021-12-31
- w sposobach wynagradzania dla umów o pracę oraz zlecenie (tam gdzie są wcześniejsze składniki np. zwolnień) dodane nowe składniki oraz zmodyfikowany składnik podatku aby uwzględniał korektę o składnik 8135 UWAGA w sposobach z wielokrotnymi składnikami podatku składniki podatku trzeba zmodyfikować ręcznie
- na pit 11 odświeżanie po wciśnięciu Enter w filtrze
- na wydruku pasków płacowych w aplikacji poprawione podsumowanie ulgi klasy średniej przy grupowaniu po jednostce
- przy wyliczaniu ulgi klasy średniej dodane sprawdzanie rocznego limitu 133 692 zł
- do zestawień konfigurowalnych dodane: Ulga klasy średniej nie naliczaj, Zwolnienia podatkowe, Oświadczenia o niepomniejszaniu zaliczki do teoretycznej
- w aplikacji na liście obecności oraz wykazie świadczenia usług dodana możliwość wstawienia absencji analogicznie do www
- zmienione pomniejszanie przychodu o część zasiłkową (bez zaokrąglenia, składniki 821, 822, 8104, 8105, 8106, 849, 8101, 8102, 8103)
- zmieniony sposób wyliczania składek od przychodów zwolnionych (groszowa różnica przy kilku listach)


AKTUALIZACJA iKP 2021.11.01--> ZMIANY ZWIĄZANE Z POLSKIM ŁADEM

- na kartotece osobowej dodana zakładka US (przeniesione "Zmiana skali podatkowej" oraz "PPK indywidualna składka pracodawcy")
- na kartotece osobowej na zakładce US dodane "Oświadczenia o niepomniejszaniu o ulgę klasy średniej", "Zwolnienia podatkowe", "Wnioski o nienaliczanie zaliczki na podatek" oraz "Okresy niepobierania emerytury"
- dodana grupa składników płacowych 8000-8999 Systemowe 2, zablokowana możliwość edycji rodzaju składnika, kodu i nazwy
- dodany składnik ulgi klasy średniej (815 jeśli wolny)
- dodane składniki płacowe związane z nowymi zwolnieniami z podatku (składniki 8101 - 8132)
- na składnikach płacowych dodane flagi dla nowych składników do zwolnień z podatku oraz ulgi klasy średniej
- dodany parametr płacowy LIMIT_ZWOLNIENIA_Z_PODATKU - Limit zwolnienia 26lat/4plus/powrót z zagranicy/senior z wartością 85528
- parametr ZDROWOTNE_ODL ustawiony na 0 od 2022-01-01
- zmieniony próg podatkowy na 120 000 od 2022-01-01
- zmienione sposoby wynagradzania praca, zlecenie (UWAGA w niestandardowych sposobach wynagradzania tam gdzie występowały podwójne składniki kosztów, zaliczki na podatek, część składników mogła się niezaktualizować lub zaktualizować z miejscem na wstawienie odpowiedniego składnika - zamiast niego "!UZUP". W takim przypadku modyfikacji trzeba dokonać ręcznie.)
- dodana funkcja płacowa ZalPodNienaliczaj(kwotaPrzychodu, kwotaZaliczki) zwracająca kwotę zaliczki nienaliczonej ze względu na wniosek o nienaliczanie
- dodana funkcja płacowa KwotaWolnaNaDzien(yyyy-MM-dd) zwracająca kwotę miesięcznej ulgi w podatku obowiązującą w podanym dniu
- w kalkulatorze brutto / netto dodana możliwość uwzględnienia kwoty wolnej oraz obniżenia składki zdrowotnej do wysokości teoretycznego podatku, dodane kolumny z kwotą wolną, kwotą wolną na potrzeby ograniczenia zdrowotnego oraz ulgą klasy średniej
- na rachunku do umowy zlecenia uwzględnione oświadczenie o niepobieraniu zaliczki na podatek i nowe zwolnienia
- na wydruku rachunku do umowy zlecenia i menadżerskiej zmieniony opis składek zdrowotnych na odliczana i nieodliczana (aplikacja / www)
- na paskach płacowych wykazywana ulga klasy średniej, jeśli naliczona (aplikacja/www/epaski)
- poprawione przeliczanie podstaw urlopu po przeszeregowaniach dla minimalnego wynagrodzenia

Po zaktualizowaniu wersji przed wyliczeniem listy trzeba ją przegenerować aby uwzględnić nowe składniki.


AKTUALIZACJA iKP 2021.10.01

- dodany PIT-4R wersja 12
- dodany PIT-8AR wersja 11
- dodany parametr firmy SZKOLENIA jeśli włączony szkolenia widoczne w aplikacji i na www
- w aplikacji w menu Kadry -> Szkolenia dodana opcja Szkolenia pracownicy oraz Szkolenia do konfiguracji szkoleń
- na www dodana opcja Szkolenia gdzie wyświetlane szkolenia dla zalogowanego pracownika oraz dla przełożonego (struktura przełożonych jak dla wniosków o urlop)

AKTUALIZACJA iKP 2021.9.01

- na wydruku spłat pożyczek poprawiona suma rat przy grupowaniu po jednostce
- na ePaskach dodana opcja zmiany hasła, konfigurowalna wymagana liczba znaków, cyfr, dużych i małych liter, znaków specjalnych, znaków zabronionych
- na www przy zmianie hasła dodana obsługa konfiguracji wymagań dla hasła analogicznie jak na ePaskach
- dodany parametr firmy HASLO_TYMCZASOWE_IKP_ZMIANA jeśli włączony wymuszana jest zmiana hasła po zalogowaniu na www/epaski, w aplikacji każdorazowo po zalogowaniu pokazuje się okienko do zmiany, dopóki hasło nie zostanie zmienione, domyślnie wyłączony
- przy zmianie hasła w aplikacji sprawdzane czy hasło spełnia minimalne wymagania
- dodane minimalne wynagrodzenie i inne parametry na rok 2022
- dodane święta na 2022 - od 2022.01.01 podstawy chorobowego nie będą obliczane na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy
- w danych firmy dodane pole "Domyślna grupa obecności dla nowo zatrudnianych" jeśli ustawiona, przy dodawaniu pierwszej umowy o pracę (lub gdy ktoś nie jest w żadnej grupie) automatycznie ustawiana w umowie grupa domyślna
- na pasku płacowym na ePaskach pogrubiona wypłata netto bez potrąceń, dodana informacja o pożyczkach wkładach (jeśli ustawione dla firmy) - w słowniku umów dodana flaga "ePaski (dla umów rozliczanych przez listę płac)" domyślnie zaznaczona dla umów o pracę
- na szczegółach umowy, dla umów innych niż konsultingowa dodana zakładka ze składnikami wynagrodzenia
- dodany nowy typ wzoru dokumentu "Do umowy na www" podpinany automatycznie do menu wydruk na wnioskach o zatrudnienie, przedłużenie, zmianę warunków i zmianę warunków CP
- na szczegółach zestawienia księgowań dodana informacja o nadpisywaniu tytułu przelewu
- na listach płac dodana opcja przeliczania podstaw urlopu wg aktualnych ustawień (analogicznie do przeliczania podstaw chorobowego)
- na listach płac dodane prawo do przeliczania podstaw chorobowego / urlopu, uzupełnione dla sadmina
- na listach płac dodane prawo do generowania / wysyłania do podpisu ePasków, uzupełnione dla osób posiadających prawo do dodawania list płac
- przy dodawaniu wniosku o urlop sprawdzane czy jest uzupełniony kalendarz, jeśli nie brak możliwości dodania wniosku
- przy obliczaniu podstawy FP dla włączonego parametru FP_ZWOLNIENIE_MIN_WYN sprawdzane czy suma składników wliczanych do FP z listy i z list z wcześniejszą datą wypłaty jest większa od minimalnego wynagrodzenia jeśli nie to sprawdzane czy płaca zasadnicza jest większa od minimalnego (dla stawki godzinowej, stawka * nominał godzin miesiąca)
- na szczegółach umowy zlecenie dodane ustawianie sekwencji dla zakresu prac (wersja tabelaryczna)
- na liście obecności w aplikacji dodana kolumna "Id kontrahenta (CSK)"
- prawo do logu funkcji płacowych, uzupełnione dla sadmina


AKTUALIZACJA iKP 2021.8.01

- dodane zestawienie Wydruki -> Sprawozdania -> Zatrudnienie wg płci i rodzaju stanowiska
- na www przy wyborze pracownika do ewidencji obecności w filtrze jednostek wyświetlane tylko aktywne jednostki
- na kartotece osobowej/zatrudnieniu przy wybranej jednostce wyświetlane także osoby które mają w tej jednostce inną umowę niż ostatnia (dla zakończone i aktualne)
- na Przebiegu zatrudnienia do Niezdolności do pracy dodana możliwość uzupełnienia "Dni zasiłku opiekuńczego z ubezpieczenia chorobowego wykorzystane u poprzedniego pracodawcy", są one uwzględniane na monitoringu okresów dla "Zasiłek opiekuńczy na innego członka rodziny" oraz "Zasiłek opiekuńczy na dziecko"
- poprawione wyświetlanie wersji aplikacji w opcji Pomoc->O programie
- przy realizacji miesięcznej karty ewidencji obecności w przypadku zwielokrotnionych dni planu (przypadek 2 umów w 1 czasie) wyświetlany błąd z podaniem pracownika i jednego ze zwielokrotnionych dni
- na Płace -> księgowanie -> konfiguracja poprawione wyświetlanie w gridzie grupowania (zamiast "wg konta, pracownika i sygnatury sprawy (komornik)" wyświetlało "wg konta i pracownika")
- na świadectwie pracy informacja o przechowywaniu dokumentów drukuje się zawsze na nowej stronie
- dodany parametr firmy STAZ_OSWIADCZENIE_GK Wydruk oświadczenia staż Grupa Kolporter, jeśli włączony w aplikacji dla umowy typu staż (nie zlecenie) aktywny przycisk drukuj i pod umową wydruk oświadczenia analogicznego jak na www
- dodana opcja Wnioski o wyjścia prywatne (aplikacja/www) widoczność konfigurowalna dla firmy (parametr WNIOSKI_WYJSCIA_PRYWATNE)
- dodana opcja Wyjścia prywatne z bilansem pozostałych godzin na wyjścia prywatne (aplikacja/www) widoczność konfigurowalna dla firmy (parametr WNIOSKI_WYJSCIA_PRYWATNE)

AKTUALIZACJA iKP 2021.7.01

- dodana obsługa umów zlecenie ze stawką na godzinę (flaga w słowniku umów)
· na wydruku umowy zlecenia dla umowy na godzinę zamiast brutto/brutto miesięcznie wyświetlane brutto za godzinę, ukryta informacja: W przypadku gdy zlecenie nie będzie obejmowało pełnego miesiąca/okresu, wynagrodzenie będzie zmniejszone proporcjonalnie do liczby dni w których umowa nie była wykonywana.
· ukryte pole kwota wydruk
· przy zmianie liczby godzin automatyczna zmiana kwoty rachunku
· na wydruku umowy zlecenia zawsze podawana kwota na godzinę z umowy (nawet jak jest rachunek)
- na raporcie Kadry -> Absencje (przeglądanie) dodana flaga "Pokaż dni robocze" jeśli zaznaczona, wyświetlana dodatkowa kolumna z liczbą dni roboczych absencji
- na zestawieniu absencji/godzin w sekcji pokaż, dodana flaga "Dni robocze" jeśli zaznaczona, dla każdej absencji wyświetlana dodatkowa kolumna z liczbą dni roboczych
- na raporcie średnie zatrudnienie dodana flaga "Wg dni nominalnych kalendarza STND (tylko dla metody średniej arytmetycznej)" jeśli zaznaczona, średnie zatrudnienie liczone tylko dla dni pracujących w kalendarzu standardowym
- dodana obsługa PIT-11 wersja 27, umowy typu praktyka absolwencka w konfiguracji przeniesione z pól 29, 34, 51 -> 64 | 32, 54 -> 66 | 36,41,55 -> 67 | 40,58 -> 69 | 93,94-> 95
- próba usunięcia anulowanej absencji której anulujące świadczenia jest na liście nie powoduje wygenerowania anulujących świadczeń (anulowania anulowanej)
- dodany parametr firmy SPRAWDZ_LOGIN_IKP jeśli włączony, przy włączonej obsłudze csku i wyłączonej obsłudze LDAP, podczas generowania loginu sprawdzane czy jest już taki w bazie iKP
- przy włączonej obsłudze csku podczas dodawania sprawdzane czy w bazie iKP istnieje osoba o takim PESEL/NIP
- na wniosku o zatrudnienie dla umowy typu staż wymagane daty od do
- na rocznej karcie ewidencji obecności dodana informacja o dniach/godzinach opieki oraz dniach/godzinach opieki pozostałej
- na rocznej karcie ewidencji obecności dodane wyświetlanie w kalendarzu kodu godzin absencyjnych, jeśli w dniu więcej niż 1 rodzaj godzin wyświetlane G
- w kartotece osobowej na zakładce ZUS dodane okresy Naliczenie FP pomimo zwolnienia, obsłużone w funkcji wyliczającej podstawę FP
- w kartotece osobowej na zakładce ZUS dodane okresy Informacji o przekroczeniu podstawy emerytalno rentowej (od podanego miesiąca ZUS do końca roku) obsłużone przy generowaniu RCA
- podniesiona wersja com ObslugaCSKU, filtr na PESEL
- dodany parametr firmy CHOROBOWE_WYROWNANIA Wyrównania przy generowaniu kartoteki świadczeń przerw, domyślnie wyłączony, jeśli włączony, przy generowaniu kartoteki za miesiąc absencji sprawdzane jest czy są świadczenia anulujące z czasem trwania równym nowemu świadczeniu, jeśli tak i nowe świadczenie jest z takim samym kodem i jego wartość jest większa od ostatniego anulowanego świadczenia, dokonujemy podziału wartości nowego świadczenia
1. Ze starym kodem do wysokości wartości anulowanej
2. Z kodem wyrównania ponad wysokość wartości anulowanej
- poprawiony zapis MPK Wn/Ma w konfiguracji księgowań z poziomu Płace->Księgowania->Konfiguracja
- podczas generowania składek PPK dodane okno oczekiwania
- na wnioskach o zatrudnienie dodane kolumny z jednostką i stanowiskiem (aplikacja)

AKTUALIZACJA iKP 2021.6.01

Zmiany: - na zestawieniu absencji dodana możliwość wykonania zestawienia dla wybranego pracownika
- na niepełnosprawności na zakładce PFRON, obok daty od dodany opis ‘data dostarczenia’ oraz pole komentarz
- przy grupowaniu pasków płacowych po jednostce zablokowane dzielenie podsumowania dla jednostki, usunięte puste miejsce w podsumowaniu, uzupełniona kwota do wypłaty słownie
- podczas dodawania ZUS RSA/RZA/RCA/DRA/RPA/ZSWA domyślna wersja ustawiana na 2.15
- do wniosków o nagrodę dodany status "Do realizacji/ do administratora kadrowego" wybrany w filtrze zwraca wszystkie wnioski na etapie realizacji
- obsługa ścieżek na wniosku o nagrodę
- podczas generowania ZUS DRA domyślny termin zmieniony na "3 - Dla deklaracji składanych do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (kodu nie stosują płatnicy, dla których ma zastosowanie kod 4)" było "1 - Dla deklaracji składanych do 5 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni"
- na wydruku szczegółowym listy płac w składnikach opodatkowanych dodane składki PPK pracodawcy, w innych dodany przychód PPK (ze względu na przesunięcie może być inny niż składki)
- do rozdzielników godzinowych dodane godziny przedziałów dodatkowych NOC, Świąteczne, NIEDZIELA
- zablokowany przycisk Zapłacone na nadgodzinach do odbioru, gdy zaznaczony check Sumarycznie
- na zestawieniach konfigurowalnych zmiana nazwy z "Pochodne płacy" na "Wynagrodzenie dodatkowe", dodana kolumna z wartością wynagrodzenia dodatkowego
- dodatkowy urlop zdrowotny wliczany do urlopu wypoczynkowego (dni zaległego zdrowotnego analogicznie jak zaległego wypoczynkowego są obliczane jako godziny/8, w kolumnach ze zdrowotnym pozostawione jako dni)
- dodany parametr firmy TELEFON_DOMOWY Telefon, fax domowy w kartotece osobowej na adresie i we wniosku o zatrudnienie - jeśli włączony widoczne (domyślnie włączony)

AKTUALIZACJA iKP 2021.5.01

- dodana obsługa deklaracji ZUS zgodnych ze specyfikacją we/wy 2.15 (Kedu 5.3)
- podczas zapisu zestawu PPK do pliku ustawiana data zapisu i osoba zapisująca dodatkowo przy zapisie pliku xml zapisywany także xml do logu na bazie
- zamiana adresu zameldowania na adres zamieszkania
- na adresie zamieszkania dodane przyciski umożliwiające przepisanie adresu zameldowania do zamieszkania oraz zamianę tych adresów
- na ewidencji obecności przy sprawdzaniu godzin i harmonogramów poprawione ustalanie tygodni okresu rozliczeniowego dla okresów rozpoczynających się w poprzednim roku

AKTUALIZACJA iKP 2021.4.01

- dodany parametr płacowy użytkownika ZAP_INNE_NIEOP -"Limit nieopodatkowanej zapomogi z innych źródeł (np. środki obrotowe)", z kwotą 10000 od 2020-01-01
- na wykształceniu zmieniony opis tytuł naukowy na tytuł naukowy / zawodowy
- w słowniki instytucji PPK zmiana nazwy AXA TFI S.A. na UNIQA TFI S.A.
- na składnikach płacowych dodana zakładka rozdzielnik godzinowy
- do godzin wyświetlanych podczas dodawania na rozdzielniku godzinowym dodane dopłaty 50% i 100%, czas przepracowany oraz prowizja brygadowa
- na Płace -> Księgowanie -> Rozdzielniki kosztów dodany przycisk "Generuj rozdzielniki godzinowe" który usuwa i ponownie generuje rozdzielniki godzinowe
- na rozdzielnikach kosztów (w umowie i księgowaniach) zamiast 2 kolumn Godziny/procent i wartość, zostawiona tylko 1 kolumna wartość która w zależności od rodzaju rozdzielnika wyświetla odpowiednią wartość
- dodana deklaracja PPK "Rejestracja po terminie obowiązku", dla pracowników <55+, którzy zrezygnowali przed przystąpieniem i teraz chcą się zapisać
- dodany parametr firmy PASKI_NETTO_BEZ_POTR_DOBR domyślnie wyłączony, jeśli włączony na pasku widoczny dodatkowy wiersz "Wynagrodzenie netto bez potrąceń dobrowolnych"

AKTUALIZACJA iKP 2021.3.01

- na asygnacie zasiłkowej usunięte podpisy
- podczas wyliczania składek PPK przy sprawdzaniu rezygnacji z PPK brana pod uwagę data wypłaty PPK listy zamiast daty wypłaty
- na ewidencji miesięcznej dodana możliwość włączenia/wyłączenia widoczności kolumn nr kartoteki, stanowisko, jednostka
- na ewidencji miesięcznej dodana możliwość włączenia sortowania
- na ewidencji miesięcznej dodana możliwość zapisu kolejności wg aktualnego sortowania
- przy wyliczaniu czasu pracy, dopłaty za brak 24h przerwy pomiędzy rozpoczęciem pracy w kolejnym dniu, nie są naliczane dla osób z ruchomym czasem pracy w tym dniu, uwzględnione także przy sprawdzaniu wprowadzanych danych na ewidencji obecności, ewidencji miesięcznej oraz na indywidualnej karcie ewidencji miesięcznej przed i po realizacji
- na wydrukach planu, grafiku, realizacji miesięcznej i tygodniowej do ewidencji miesięcznej dodana możliwość anonimizacji absencji
- na wydruku rozliczenia godzin w ewidencji miesięcznej, godziny planu brane z pierwszego zatwierdzonego grafiku, jeśli pracownika nie ma na pierwszej karcie to jego dane z pierwszej archiwalnej karty grafiku na której jest, przy planie (grafiku) nieuwzględniane absencje z ewidencji obecności
- do zestawienia Do nagrody jubileuszowej -> Zestawienie pracowników oraz Do dodatku stażowego -> Zestawienie pracowników dodana możliwość wykonania zestawień dla wybranego pracownika
- dodany parametr firmy ANEKS_NAGLOWEK domyślnie uzupełniony "ANEKS DO UMOWY O PRACĘ", podany tekst drukuje się na aneksie do umowy o pracę (aplikacja / www)
- na wydruku normy czasu pracy dla okresów rozliczenia czasu pracy innych niż 1 miesiąc dodana informacja o miesiącu rozpoczynającym okres (aplikacja/www)

AKTUALIZACJA iKP 2021.2.01

- na raporcie wykorzystania urlopów w aplikacji dodana możliwość wybrania poszczególnych stanowisk dla których będzie zestawienie, nie zaznaczenie żadnego stanowiska powoduje pominięcie filtru na stanowiska (działa jak dotychczas)
- poprawiona liczba zwracanych niezrealizowanych eZwolnien w powiadomieniu na starcie aplikacji
- dodany parametr firmy WWW_PIT_EPASKI_POTWIERDZENIE, jeśli włączony na stronie ePasków w PITach pojawiają się dodatkowe kolumny: Data pobrania, Pobierający, Potwierdzenie, Potwierdzający. Po wciśnięciu Pobierz, plik otwiera się w nowym oknie i pojawia się okienko do potwierdzenia pobrania. Jeśli pobranie nie zostanie potwierdzone od razu, można je potwierdzić później wybierając przycisk Potwierdź w gridzie.
- przy sprawdzaniu alertów monitoringu okresów dodane sprawdzanie ciągłości absencji z poprzedniego roku jeśli występuje absencja na przełomie roku, dla wybranych monitów (Okres zasiłkowy 182 dni, Okres zasiłkowy NP-7)
- do kalkulatora brutto netto dodana możliwość podania kwoty przychodu z PPK wliczanego do podstawy opodatkowania dla przypadków gdy data wypłaty PPK inna niż data wypłaty listy
- przy imporcie umów z xlsx uwzględniona obsługa pustego ciągu znaków w dacie zakończenia
- dodany parametr firmy POWIADOMIENIA_WYSKAKUJACE umożliwiający wyłączenie wyskakujących powiadomień (balloon messages) w pasku zadań, nie pokazuje się wtedy ikona w pasku zadań
- zawężona selekcja pracowników do PIT-11
- na zestawieniu absencji dodana flaga "Przedz. dod." po jej zaznaczeniu pojawiają się do wybory godziny dopłat, trzeba przeliczyć wcześniej czas pracy ze względu na możliwość wybrania opcji z godzinami od do
- podczas dodawania dobrowolnej deklaracji rejestracji PPK dodane pole z datą (obowiązku) do uzupełnienia
- umożliwione dodanie komornika bez NIP
- podczas wyliczania przychodu PPK do opodatkowania (składnik 819) uwzględniany jest tylko przychód z umów tego samego typu, zmieniona funkcja wyliczająca w sposobie wynagradzania

AKTUALIZACJA iKP 2021.1.01

- dodana obsługa deklaracji IFT-1R wersja 16
- dodana obsługa sprawozdania GUS Z03 na rok 2021
- dodana obsługa sprawozdania GUS Z05 na rok 2021
- na wydrukach historii wynagrodzeń dodana możliwość wykonania raportów dla okresu wypłaty PPK

AKTUALIZACJA iKP 2021.9.01

- dodana obsługa PIT-8AR wersja 10
- dodana obsługa PIT-4R wersja 11
- dodana obsługa sprawozdania GUS Z06 za 2020 rok
- zmieniona edycja na wydruku rozwiązania bez wypowiedzenia
- przy realizacji ewidencji miesięcznej harmonogram i plan przenoszony do ewidencji obecności tylko w dni z umową
- na wniosku o przedłużenie umowy wydruk umowy o podnoszeniu kwalifikacji dostępny na podstawie parametru firmy UMOWA_PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_WWW analogicznie do wniosku o zatrudnienie
- uwzględnione PPK na wydruku rachunku do umowy menedżerskiej aplikacja / www
- w słowniku typów umów dodana flaga "Praktyka absolwencka"
- przy generowaniu raportu składek PPK poprawione uwzględnianie korekt

AKTUALIZACJA iKP 2020.8.1

- dodana obsługa PIT-4R wersja 10
- dodana obsługa PIT-8AR wersja 9
- dodana obsługa PIT-11 wersja 26
- na PIT-11 w aplikacji dodane kolumny Data pobrania, Pobierający i Data status 200 ustawiana po sprawdzeniu statusu i dostaniu statusu 200
- na wydrukach listy obecności wyświetlane tylko osoby z jednostek do których prawa
- na kartotece osobowej dodany przycisk umożliwiający wysłanie tymczasowego hasła na dowolnie podany adres mailowy (musi być włączona obsługa LDAP oraz wygenerowane hasło tymczasowe)
- na wnioskach o rozwiązanie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy cywilno-prawnej, przy wybranym przekierowaniu ustawiany domyślnie czas przekierowania na 1 miesiąc, możliwość zmiany na maksymalnie 3 miesiące
- na wnioskach o rozwiązanie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy cywilno-prawnej usunięta opcja blokady „brak blokady" (dostępna tylko po pojawieniu się komunikatu o drugiej aktywnej umowie)
- dodany parametr firmy LDAP_BLOKADA_PO_PRZEKIER_NAZWISKO_DNI - Liczba dni po której blokada starego konta po zmianie nazwiska/loginu (wymaga instalacji i uruchomienia usługi windows)
- dodany parametr firmy LDAP_PONOWNE_ZATRUD_MAIL - Ponowne zatrudnienie (po określonej liczbie dni) powoduje wysłanie maila do AK oraz LDAP_PONOWNE_ZATRUD_MAIL_DNI - Liczba dni po której ponowne zatrudnienie powoduje wysłanie maila do AK (wymagany job sql)
- dodany podstawowy kod ubezpieczenia ZUS 09 00 - osoba pobierająca dodatek solidarnościowy, zmieniony opis kodu 22 10 - kombatant albo działacz opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana, za których składki na ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek opłacać Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
- dodany parametr firmy UMOWA_PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_WWW domyślnie T, jeśli N nie jest wyświetlana umowa o podnoszeniu kwalifikacji na wniosku o zatrudnienie na www
- uzupełniony współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy EKWIWALENT_WSP na rok 2021 = 21
- poprawione ustawianie praw do przycisków na Monitoringu obecności (sprawdzane było tylko prawo odczytu)
- przy sprawdzaniu ograniczeń dla potrącenia komorniczego uwzględnione PPK
- uwzględnienie w ograniczeniu potrącenia (inne niż komornik) PPK
- dodana obsługa cudzysłowów w nagłówkach plików csv przy eksporcie zestawów PPK, parametr konfiguracji PPK CUDZYSLOW_W_NAGLOWKU_CSV (wymagane przy niektórych plikach csv dla iPPK PKO)

Opcje dodatkowo płatne: - na stronie ePaski dodana zakładka na której są dostępne do pobrania deklaracje PIT-11 za rok 2020 w statusie 200 (poprawne, przyjęte)
- dodany wykaz świadczenia usług (www)
- moduł nadgodzin obejmujący: wniosek polecenie nadgodzin, nadgodziny do odbioru z wniosków polecenie nadgodzin, wniosek o odbiór nadgodzin (www/aplikacja)


AKTUALIZACJA iKP 2020.7.1

- zmiany w obsłudze aktualizacji, kolex (nie jest nadpisywany kolex2_klient, nie jest wywoływana metoda update dla kolex2_klient w wersji niższej niż 2.57)
- poprawiony import raportów eZLA z webservice PUE ZUS
- aktywny przycisk usuń na Transferach PPK
- dodany parametr PPK DATA_OBOWIAZYWANIA_FORMAT_CSV umożliwia ustawienie formatu daty obowiązywania w pliku csv (RRRR-MM / RRRR_MM_DD)


AKTUALIZACJA iKP 2020.6.1 (stary format numeracji 16.6.1.1)

- na umowach (zatrudnienie) przycisk przedłuż ustawiany na podstawie prawa do dodawania umowy
- do ścieżek wniosków dodany etap akceptacji HR, dostępny tylko dla wniosku o rekrutację, obsłużony na wniosku
- umożliwiona edycja nazwy pełnej oraz regony w danych firmy
- na deklaracjach PPK pracownika dodana możliwość zapisu skanu dokumentu do eArchiwum (opcja dostępna na podstawie tego samego parametru co we wnioskach)
- podczas importowania absencji do ewidencji obecności z opcji eZLA sprawdzany monitoring okresów, import nie jest blokowany jedynie wyświetlany komunikat w podsumowaniu importu
- blokowane usunięcie świadczenia socjalnego jeśli rozliczone na liście płac
- dodany słownik parametrów jednostek Słowniki->Firma->Parametry jednostek
- w słowniku jednostek dodana zakładka Parametry z możliwością dodania Parametru jednostki
- dodana funkcja płacowa f.ParametrJednostki(KOD, RODZAJ_MIESIACA, WYROZNIK) zwracająca obowiązującą w danym miesiącu wartość parametru jednostki o określonym kodzie (pole WYROZNIK puste, do przyszłego wykorzystania), jeśli w jednostce nie ma parametru o podanym kodzie sprawdzane jednostki nadrzędne
- na karcie wynagrodzeń nagłówek z danymi pracownika drukowany na każdej stronie, dodana flaga "Dodaj puste strony do druku dwustronnego" umożliwiająca przy wydruku wielu pracowników, wydruk każdego na osobnej kartce
- optymalizacja zapisu ustawień gridów w rejestrze (szybsze zamykanie formatki szczególnie z zakładkami)
- na wydruku rozwiązania umowy daty do edycji na sztywno w formacie ISO rrrr-mm-dd
- uwzględnienie w nominale do ewidencji miesięcznej dnia wolnego za sobotę
- na www na wydruku kart zbiorczo dodana obsługa kodów dnia wolnego
- dodana obsługa listy obecności aplikacja/www


AKTUALIZACJA iKP 2020.5.1--!!! ZMIANA NUMERACJI WERSJI(stary numer wersiji wersja 16.5.1.1)
- ujednolicone statusy we wnioskach administracji kadrowej
- zmieniona numeracja wersji rok.kolejny_numer_w_roku.kompilacja (czyli 2020.5.1)
- dodana obsługa wniosków o rekrutację (www, aplikacja)
- do konfiguracji ścieżek dodana flaga Maile HR (tylko na wnioskach o rekrutację), obsłużone na www
- dodana opcja Eksport/Import -> PPK -> Transfer PPK (dla wersji 2.0)
- w Zestawieniach PPK podczas eksportu do xml oraz csv sprawdzana w konfiguracji PPK WERSJA_PLIKU obowiązująca w miesiącu za który zestawienie, jeśli zestawienie zawiera deklarację nie obsługiwaną w danej wersji pliku wyświetlany jest komunikat i jest ona pomijana podczas eksportu.
- dla WERSJA_PLIKU < 2.0 nie jest eksportowany Transfer PPK
- dla WERSJA_PLIKU >= 2.0 nie jest eksportowana "Deklaracja uczestnika - wypłata transferowa", przy eksporcie do CSV plik z deklaracjami uczestnika nie zawiera kolumny EPPK_ID_PZIF_DO_WYPLATY
- przy imporcie xml z "Wypłata transferowa" (z PPK do pracodawcy) dodana obsługa pola PZIF_WYPLACAJACA_NIP
- przy imporcie deklaracji z xml poprawione odczytywanie dat
- poprawiony eksport do csv deklaracji dobrowolnej rejestracji PPK
- poprawa raportów Indywidualnej karty ewidencji z ewidencji obecności oraz miesięcznej (dublowanie dnia w przy pracy 2 razy w ciągu jednego dnia)
- dodanie usuwania flagi PASSWD_NOTREQD w userAccountControl podczas zakładania konta w AD (aplikacja/www)
- podczas generowania kartoteki świadczeń/przerw etat do minimalnego chorobowego uwzględniany z początku ciągłych zwolnień
- dodany parametr firmy DZIELO_EWIDENCJA_WYKONANIA, jeśli włączony na warunkach umowy o dzieło zakres prac w formie tabelarycznej, uwzględnione na wydruku umowy o dzieło
- dodany log spłat dodatkowych pożyczki
- dodane logowanie zmian konfiguracji firmy


AKTUALIZACJA iKP 16.4.1.1
- dodana obsługa deklaracji ZUS zgodnie z nową specyfikacją 2.10/Kedu 5.2
- na wnioskach o urlop (w aplikacji) dodana możliwość anulowania zrealizowanego wniosku
- poprawiony import kwoty rozdzielnika z pliku xlsx z wykorzystaniem OpenXml
- na wydruku rachunku do umowy o dzieło podpisy na podstawie parametru firmy ZLECENIA_RACHUNEK_BEZ_POTWIERDZEN analogicznie do umów zleceń (tylko w aplikacji, na www parametr nieobsługiwany, także dla zleceń)
- dodana obsługa nowych wymogów dla haseł w LDAP/AD:
- min. długość hasła=10 (max 40)
- min. ilość dużych liter=2
- min. ilość małych liter=2
- min. ilość znaków specjalnych=1 (!@$^()_+-=\|[]{};':",./?`~)
- min. ilość cyfr=1
- znaki zakazane=ęóąśłżźćńĘÓĄŚŁŻŹĆŃ#%&*


AKTUALIZACJA iKP 16.3.1.1
- na wydruku rachunku do umowy zlecenia dodana obsługa kwotowych kosztów uzyskania (np. podstawowe dla rady nadzorczej)
- na paskach płacowych oraz wydruku szczegółowym listy płac koszty na podstawie konfiguracji (aplikacja, www, ePaski)
- poprawione ustawianie widoczności przycisku cofania listy płac (widoczny jeśli obsługa pasków)
- poprawiony błąd przy usuwaniu trybu rozwiązania/wygaśnięcia
- umożliwienie dodania z poziomu aplikacji etatów z 3 cyfrowym mianownikiem, uwzględnione przy generowaniu RCA
- import słowników ulic oraz miejscowości, przy ustawionej obsłudze CSKU wybór ulicy, miejscowości, gminy, powiatu, województwa ze słownika (zachowana możliwość wpisania z ręki)
- dodany typ listy na widoku listy list płac
- dodany parametr firmy URLOPY_PIERWSZA_PRACA (domyślnie wyłączony), jeśli włączony przy wyliczaniu urlopu dla osób z pierwszą pracą (rozpoczęcie w tym roku, brak przebiegu zatrudnienia lub przebieg zatrudnienia z tego roku) urlop naliczany za pełne przepracowane miesiące do dnia wyliczenia
- dodane logowanie zmian w harmonogramach, godzinach, absencjach
- na wydruku badań lekarskich oraz szkoleń BHP usunięta miejscowość urodzenia i dodane stanowisko


AKTUALIZACJA iKP 16.1.1.3 NIE ZMIENIA WERSJI BAZY ZAWIERA
Główną zmianą jest dostosowanie ZUS RCA do zmienionej interpretacji ZUS jeśli chodzi o wykazywanie składek PPK. Składki PPK będą teraz wykazywane wg daty wypłaty PPK listy płac a nie miesiąca ZUS.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/wykazywanie-w-raporcie-zus-rca-wplaty-do-ppk-finansowanej-przez-podmiot-zatrudniajacy/3172899

AKTUALIZACJA iKP 16.1.1.1 ZAWIERA


- dodana obsługa GUS Z-05 na rok 2020
- dodana obsługa GUS Z-03 na rok 2020
- w kartotece osobowej w przebiegu zatrudnienia dodana flaga "Ta sama firma" do oznaczenia w przypadku wpisania zatrudnienia do przebiegu zatrudnienia zamiast do umów
- na wydrukach Stażu pracy, Stażu do jubileuszu, Stażu sumarycznie dodana flaga "Staż pracy z przebiegu zatrudnienia tylko z tej samej firmy"
- na użytkownikach dodane stanowisko, jeśli uzupełnione drukowane na PIT 11 dla osób bez umowy w firmie
- na wydruku PIT-11 dodana flaga "Wydruk na stopce każdej strony nazwiska, imienia i identyfikatora podatkowego"


AKTUALIZACJA iKP 15.12.1.1 ZAWIERA

Pobierz plik


AKTUALIZACJA iKP 15.11.1.1 ZAWIERA

Pobierz plik


AKTUALIZACJA iKP 15.10.1.1 ZAWIERA

Pobierz plik


AKTUALIZACJA iKP 15.9.1.1 ZAWIERA

Zmiany:dodana obsługa deklaracji PFRON DEK-I-0 (bez załącznika DEK-I-u - obniżenie wpłat na PFRON) pola 33, 36 - 40, 42, 43 do edycji na wydruku
- na wnioskach PPK (aplikacja) dodana możliwość zapisania/odczytu skanu deklaracji do/z eArchiwum
- na księgowaniach list płac podczas generowania jeśli dokument lub przelewy są zaksięgowane wyświetlane pytanie czy usunąć księgowania i przelewy z iFK jeśli odpowiedź twierdząca to są usuwane przed ponownym wygenerowaniem
- na konfiguracji PPK dodana przycisk umożliwiający ustawienie części parametrów na podstawie schematu, dodany schemat dla NN oraz PKO BP
- zablokowane usuwanie deklaracji PPK będących w zestawie
- dodana opcja PPK-> Zakończenie zatrudnienia
- na zestawach PPK dodany eksport do pliku CSV (zgłoszenia, składki, korekty składek) - parametr firmy domyślnie wyłączony
- przy ustawionej opcji SRODKI_BHP w konfiguracji firmy, na Zatrudnieniu, Współpracy, Ewidencji obecności, Podwładni/przełożeni i wielu innych gdzie użyta formatka z listą pracowników dodana kolumna Środki BHP (zaznaczeni pracownicy, wykazywani w opcji Ewidencja środków BHP)
- na ewidencji BHP możliwość dodania komentarza przy zwrocie i wydaniu, poprawione działanie filtruAKTUALIZACJA iKP 15.8.1.1 ZAWIERA

Zmiany:- na konfiguracji księgowań składników płacowych oraz składników formuły dodane pola MPK WN, MPK MA, jeśli uzupełnione księgowania dla składnika generowane na podane MPK bez względu na MPK jednostki
- do potrąceń komorniczych dodane pole Stała rata
- w słowniku funkcji płacowych poprawiona domyślna formuła funkcji f.Parametr("NAZWA", "RODZAJ") -> f.ParametrMiesiac("NAZWA", "RODZAJ")
- dodany opis funkcji płacowej f.ParametrUS("NAZWA") - Wartość parametru płacowego US aktualna w miesiącu podatkowym listy
- na kalkulatorze brutto/netto poprawiona edycja pola procent podatku
- w kartotece osobowej na zakładce ZUS/US dodane pole "Data oświadczenia o zwiększeniu podatku do 17,75% (2019 od X)"
- w funkcji f.ProgPodatkowy/f.ProgPodatkowyZasil jeśli podana "Data oświadczenia o zwiększeniu podatku ..." i jest mniejsza od daty wypłaty listy oraz pracownik jest w 1 progu podatkowym zwracany procent podatku 17,75
- "Data oświadczenia o zwiększeniu podatku ..." uwzględniona na wydruku rachunku do umowy zlecenia
- poprawiona obsługa błędów na Prawa pracowników (CSK)
- przy wysyłaniu wniosku o urlop do opiniującego, jeśli nie ma opiniującego wniosek automatycznie jest wysyłany do akceptującego
- na świadectwie pracy zmienione EKD -> PKD poprawione Kodeks Pracy -> Kodeks pracy i inne zmiany
- na kalkulatorze brutto netto możliwość ustawienia składek PPK, uwzględniene progi, koszty, ulga wg daty obowiązywania (aplikacja/www)
- funkcja f.BruttoNetto, f.PlacaZasadnicza uwzględnia nową wersję kalkulatora z uwzględnieniem składki PPK, oraz koszty, progi podatkowe, ulgę w podatku od daty obowiązywanie (zamiast roku)
- w słowniku Ulg w podatku wprowadzanie obowiązujących ulg od daty zamiast na roku
- funkcja f.KwotaWolna zwraca ulgę w podatku wg daty obowiązywania (zamiast roku)
- na wydruku rachunku do umowy zlecenia / umowy o dzieło uwzględniane koszty wg daty obowiązywania
- przy dodawaniu rachunku do umowy zlecenie (kwoty netto / brutto) uwzględnia nową wersję kalkulatora z uwzględnieniem progi, koszty, ulga wg daty obowiązywania
- wydruk ewidencja wykonania zleceń uwzględnia nową wersję kalkulatora z uwzględnieniem progi, koszty, ulga wg daty obowiązywania
- przy generowaniu kartoteki świadczeń przerw przy sprawdzaniu minimalnej kwoty macierzyńskiego uwzględniane progi, koszty, ulga wg daty obowiązywania
- przy wydruku rachunku menadżerskiego uwzględniane koszty wg daty obowiązywania
- w słowniku progów podatkowych wprowadzanie progów obowiązujących od daty zamiast na rok, uwzględnione w funkcji płacowej f.ProgPodatkowy/f.ProgPodatkowyZasilek
- w słowniku kosztów uzyskania przychodów wprowadzanie kosztów obowiązujących od daty zamiast na rok, uwzględnione w funkcji płacowej f.KosztUzPrzych()
- w opcji Kadry->Absencje(przeglądanie) dodany filtr na rodzaj absencji
- na ewidencji miesięcznej enter w filtrze odświeża listęAKTUALIZACJA iKP 15.7.1.1 ZAWIERA

Zmiany:- dodany parametr firmy GRUPA_ZASZEREGOWANIA_TEKST (domyślnie wyłączony) jeśli włączony na umowie o prace możliwość edycji grupy zaszeregowania
- poprawiony export / import pliku PPK
- do konfigurowalnych zestawień dodany rodzaj stanowiska (kod i nazwa)
- na zestawieniach księgowań list płac dodane raporty:
- księgowania rozbite grupowane po jednostce
- księgowania rozbite grupowane po pracowniku - dodany wniosek PPK "Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK" (aplikacja / www)
- na www po dodaniu wniosku "Deklaracje uczestnika PPK - wznowienie"
automatycznie wyświetlany wydruk wniosku
- dodana opcja PPK -> Zmiana danych identyfikacyjnych umożliwiająca wygenerowanie deklaracji ze zmianami danych dla osób którym zmieniły się dane od momentu rejestracji
- poprawione wykrywanie zmiany progu podatkowego dla osób zwolnionych z podatku (do 26 lat)
- zwolnienie z podatku (do 26 lat) uwzględnione przy wyliczaniu kwoty potrącenia komorniczego oraz w funkcji ograniczenia potrącenia
- w świadectwie pracy zmieniona treść pouczeniaAKTUALIZACJA iKP 15.6.1.1 ZAWIERA

Zmiany:- dodany nowy wzór Świadectwa Pracy (dla nowo generowanych)
- poprawiono błąd z wyswietlaniem listy plac jeśli osoba nie ma peselu
- dodany parametr firmy PARTNERZY_TABAK domyślnie wyłączony, jeśli
włączony: - w menu Płace widoczna opcja Rozliczenie Partnerów -> Progi prowizji
- w menu Płace widoczna opcja Rozliczenie Partnerów -> Rozliczenie Partnerów
- blokada generowania specyfikacji jeśli nie ma zatwierdzonego rozliczenia
- na umowie typu faktura widoczne dodatkowe pola do rozliczenia partner
- dodany parametr firmy PARTNERZY_TABAK_PROCENT_PREMII_TARGETOWEJ - procent premii targetowej
- dodana grupa parametrów firmy iCentrala z wstępnie ustawionymi parametrami połączenia do iCentrali
- import planów z pliku xlsx wymaga podania daty jako string w formacie ISO 8601 (yyyy-MM-dd), w xls można podać jako datę, przykładowe pliki w złączeniu
- dodane 3 nowe typy składników faktury:
- PT_PROW_SPRZEDAZ - Prowizja za sprzedaż
- PT_PREMIA_TARGET - Premia targetowa
- PT_STALA_DOPLATA - Stała kwota dopłatyAKTUALIZACJA iKP 15.5.1.1 ZAWIERA

Zmiany:


- przy eksporcie harmonogramów do iProd dodana obsługa pola lokalizacja
- dodany parametr firmy EWIDENCJA_MIESIECZNA_EKSPORT_DO_IPROD jeśli włączony przy zamykaniu karty w statusie Realizacja dane z karty eksportowane do iProd
- na wydruku rachunku do umowy zlecenia / umowy o dzieło usunięte Miejsce urodzenia, PESEL i NIP wyświetlane alternatywnie w zależności od ustawionego identyfikatora US w danych zgłoszeniowych
- poprawiona edycja podstaw chorobowego
- na danych zgłoszeniowych na zakładce ZUS/US poprawiona edycja zmiany skali podatkowej
- dodana opcja Wydruki->Aktuariusz->Dane osobowe, podstawa odprawy w zależności od parametru firmy AKTUARIUSZ_PODSTAWA (SREDNIA_3_MIESIACE/PODSTAWA_ODPRAWY) - dodana opcja Wydruki->Aktuariusz->Odejścia
- dodana opcja Płace->Księgowanie->Raport stawek
- na zestawieniu absencji dodana możliwość wyboru godzin, nazwa w menu zmieniona na "Zestawienie absencji / godzin"
- dodana opcja Kadry -> Środki BHP umożliwiająca zarządzanie odzieżą roboczą, środkami BHP
- w słowniku absencji dodana flaga "Wydłuż przydział środków BHP", uwzględniana przy wyliczaniu przydziałów środków BHP
- dodany parametr firmy KARTA_EWIDENCJI_OBECNOSCI_KOSZTY, jeśli włączony i są księgowania dla pracownika na karcie ewidencji obecności wyświetlana dodatkowa informacja o wartości księgowanej dla wybranych kont kosztowych
- do słownika jednostek dodany kod gminy wybierany ze słownika kodów terytorialnych (uzupełniony danymi z bazy Teryt)
- do słownika jednostek dodana nazwa zakładu oraz NIP i REGON zakładu
- do danych firmy dodany kod gminy
- do webservice dodana metoda ZatrudnienieWJednostkachCITST zwracająca zatrudnienie w jednostkach z ustawionym kodem gminy innym niż kod gminy ustawiony dla firmy na podany dzień. Jeśli jest ustawiony NIP, REGON dla jednostki to także zwracany
- na składnikach płacowych dodana zakładka Rodzaj składnika, przeniesione na nią flagi oznaczające rodzaj składnika z pierwszej zakładki, dodane flagi dla składników PPK
- na listach płac filtr dotyczący danych pracownika ogranicza listę umów widocznych dla listy
- do słownika obywatelstw dodany kod kraju, uzupełniony dla najczęściej występujących

Zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia

- na danych zgłoszeniowych dodana "Data oświadczenia o zwolnieniu z podatku osób do 26 lat" (obowiązuje od następnego miesiąca)
- w funkcji płacowej f.ProgPodatkowy dla umów o pracę i zlecenie dla daty wypłaty >= 2018-08-01 sprawdzane czy wiek < 26 lat i czy jest oświadczenie o zwolnieniu z podatku (tylko dla roku 2019) jeśli tak to sprawdzane czy nie przekroczony roczny limit przychodu dla zwolnienia, jeśli wszystkie warunki spełnione zwracana 0 stawka podatku. Stawka może być podniesiona przez zmianę skali podatkowej dla umów o pracę lub indywidualne opodatkowanie dla umów zleceń
- dodana funkcja płacowa f.ProgPodatkowyZasilek zwraca procent podatku, działa analogicznie do f.ProgPodatkowy tylko nie sprawdza zwolnienia z podatku dla osób poniżej 26 lat
Aby prawidłowo wyliczyć podatek od zasiłków dla osób do 26 roku życia zwolnionych z podatku konieczne jest wprowadzenie zmian w sposobie wynagradzania
- dodanie składnika 843 PODST.POD.ZASIL
f.zaokr(f.Podstawa("POD_DOCH_500", "Out"),"ZAOKR_PODST_POD")
suma składników 5xx (zasiłków) wliczanych do podstawy podatku
- dodanie składnik 813 POD.BEZ.ZWOLNIEN (Podatek dochodowy bez uwzględnienia zwolnienia z podatku dla osób do 26 roku życia)
In:f.ProgPodatkowyZasilek()*100
Out: max(s_813.In/100*s_820.Out-s_810.Out,0)
- modyfikacja składnika 811 jeśli nie ma to 812 aby w przypadku zwolnienia z podatku (f.ProgPodatkowy zwraca 0) wyliczyć wartość podatku od samego zasiłku
f.Wieksza(s_811.In/100*s_820.Out , 0, s_811.In/100*s_820.Out,
max(f.ProgPodatkowyZasilek()*s_843.Out,0) )
- modyfikacja składnika 871 SKL.ZDRO. polegająca na ograniczeniu do teoretycznego podatku z 813
In:f.ParametrZUS("ZDROWOTNE")*100
Out:f.Zaokr(Min(s_813.Out,((SumaMiesiac("ZUS","840","Out")+s_840.Out)*f.ParametrZus("ZDROWOTNE")-SumaMiesiac("ZUS","871","Out"))),"ZAOKR_SKL_ZDR")
- modyfikacja składnika 614 ZAL. DOCH. (lub inny analogiczny) zerowanie jeśli ujemny (może być składka zdrowotna bez podatku)
Out:max(f.Zaokr(s_812.Out-s_615.Out,"ZAOKR_ZAL_POD"),0)

Pracowniczych Planach Kapitałowych(PPK)
- dodana podstawowa funkcjonalność w ramach modułu PPK Eksport/Import -> PPK
- konfiguracja
- zgłoszenia
- deklaracje uczestników
- składki, korekty składek
- tworzenie zestawów, eksport do pliku xml Składki generowane ze wszystkich list w miesiącu.
Jeśli na jednej z list pracownika obniżona składka podstawowa i sumaryczna kwota składek podstawowych w miesiącu jest niższa od teoretycznej (suma podstaw emerytalnego z list * procent) przesyłamy flagę obniżona składka.
Przy ponownym generowaniu składek za miesiąc deklaracje nie będące w zestawie są usuwane i tworzone na nowo. Jeśli deklaracje już są w zestawie, dodawana jest kolejna deklaracja będąca różnicą składek w miesiącu i tych które już są w zestawie. Jeśli różnica składek jest ujemna generowana jest deklaracja korekty składki.
- na danych zgłoszeniowych dodane pola Numer PPK, Rachunek PPK
- na danych zgłoszeniowych na zakładce ZUS/US dodana Indywidualna składka PPK pracodawcy dla danego pracownika, wprowadzana w okresie jeśli nic nie wprowadzono lub procent pusty to domyślna wartość z konfiguracji PPK, obsłużone w funkcji płacowej f.PPK
- dodane składniki PPK (641, 642, 845, 846, 847, 848) wymagana konfiguracja w sposobie wynagradzania
- 846 PPK PODST.PRACOD.
In:f.Zaokr(f.Podstawa("SKL_EM_RENT","Out"),"ZAOKR_PODST_SPOL")
Out:s_846.In
- 847 PPK PRACOD.SKL.PODST.
In:f.PPK("PRACODAWCY_OB")
Out:f.Zaokr(s_847.In / 100 * s_846.Out,"ZAOKR_PODST_SPOL")
- 848 PPK PRACOD.SKL.DOD.
In:f.PPK("PRACODAWCY_DOB")
Out:f.Zaokr(s_848.In / 100 * s_846.Out,"ZAOKR_PODST_SPOL")
- 845 PPK PODST.PRACOW.
In:f.Zaokr(s_846.In,"ZAOKR_PODST_POD")
Out:s_845.In
- 641 PPK PRAC.SKL.PODST.
In: f.PPK("PRACOWNIKA_OB")
Out: f.Zaokr(s_641.In / 100 * s_845.Out,"ZAOKR_PODST_SPOL")
- 642 PPK PRAC.SKL.DOD.
In: f.PPK("PRACOWNIKA_DOB")
Out: f.Zaokr(s_642.In / 100 * s_845.Out,"ZAOKR_PODST_SPOL")AKTUALIZACJA iKP 15.4.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- dla opcji Eksport/Import -> Kolfk -> Specyfikacje dodane osobne prawa do generowania i księgowania
- dodana możliwość importu z Excel prowizji brygadowych (kwota, stawka, procent na dany miesiąc)
- do arkusza importu premii dodane pole KOD_JEDNOSTKI jeśli uzupełnione kwota podana dla umowy konsultingowej dodawana do umowy w jednostce z podanym kodem jeśli nie, tak jak dotychczas do ostatniej umowy w podanym okresie
- dodana opcja Płace -> Umowy zlecenia - rachunki
- na listach płac dodana opcja przeliczania podstaw chorobowego wg aktualnych ustawień (tylko sadmin)
- na kartotece zasiłkowej dodana możliwość edycji podstaw/wyliczonej podstawy/kwoty świadczenia (prawo domyślnie tylko dla sadmina), na liście świadczeń dodane pola modyfikacja podstawy, modyfikujący podstawę, data modyfikacji podstawy
- dodana nowa wersja ZUS Z-3 (dla nowo generowanych)
- poprawione ustawianie kolejności paneli do dodawania godzin, absencji, ... na ewidencji miesięcznej
- przy dodawaniu / edycji na umowie pochodnych płacy / dodatkowego wynagrodzenia sprawdzane czy nie ma już o taki kodzie
- na wydruku umowy o podnoszeniu kwalifikacji "zamieszkały/a" zmienione na "zam."
- możliwość dodania kilku list korygujących do 1 listy, nadal jedna umowa z danej listy może być tylko na 1 liście korygującej
- dodane logowanie przebiegu wyliczenia kartoteki urlopowej (tylko sadmin)
- powiększony podgląd na konfiguracji podpisu do umowy o pracę
- na umowie na czas zastępstwa drukowana data do jeśli uzupełniona
- dodany parametr firmy SRODKI_BHP jeśli włączony w menu widoczna opcja Kadry->Środki BHP (domyślnie wyłączony)
- dodana opcja Kadry->Środki BHP->Typy środków BHP
- dodana opcja Kadry->Środki BHP->Środki BHP
- na szczegółach stanowiska dodana zakładka Środki BHP
- do parametrów firmy dodana opcja EWIDENCJA_MIESIECZNA_SZKODLIWE domyślnie włączona, jeśli włączona na ewidencji miesięcznej widoczny osobny panel z godzinami szkodliwymi
- na ewidencji miesięcznej rozbudowany dymek z opisem dnia pojawiający się po najechaniu kursorem na dzień, wydłużony czas wyświetlania
- na raporcie podstaw do chorobowego uwzględnione podstawy ze składników rocznych i kwartalnych
- na wydruku aneksu do umowy o pracę dodana jednostka (aplikacja, www)
- na kartotece świadczeń / przerw zmienione domyślne ustawienia filtrów (jednostka -> wszystkie, wybrany miesiąc)
- dodane powiększanie podstawy chorobowego o podstawę z premii rocznej
- dodane logowanie przebiegu wyliczenia kartoteki świadczeń przerw (tylko sadmin)
- do składników płacowych dodana flaga podstawa "Chorobowego rok"
- zmieniony plik manifestu (rozwiązanie problemu z uruchomieniem na niektórych komputerach)
- na umowie o pracę na zakładce Warunki dodane pole (nieedytowalne) Grupa zaszeregowania gdzie wyświetlana jest grupa zaszeregowania powiązana ze stanowiskiem
- dodany parametr firmy UMOWA_NR_KARTOTEKI domyślnie wyłączony, jeśli włączony na wydruku umowy o pracę oraz aneksu do umowy o pracę po imieniu i nazwisku dodany nr kartoteki
- dla wydruku umowy o pracę oraz aneksu do umowy o pracę dodana konfiguracja podpisów pod umową (menu pod przyciskiem drukuj) domyślnie dodany podpis zbliżony do tego który był dotychczas
- przy konfiguracji potrącenia komorniczego dla umowy umożliwiony wybór konfiguracji z opcji "Potrącenia - ograniczenia", dla dotychczas ustawionych potrąceń ustawiony rodzaj potrącenia jako "Zdefiniowane przez użytkownika"
- do Potrącenia - ograniczenia dodane wstępnie skonfigurowane potrącenia obowiązkowe:
- Alimenty (na podstawie tytułu wykonawczego)
- Inne niż alimenty (na podstawie tytułu wykonawczego)
- w funkcji Potrącenie komornicze uwzględniona obsługa potrąceń komorniczych skonfigurowanych jako Alimenty, Inne niż alimenty
- wkłady / pożyczki przeniesione pod opcję Płace (menu, prawa)
- zmienione menu słowniki
Słownik -> Firma:
Jednostki organizacyjne
Typy jednostek
Dane firmy
Dane firmy (archiwalne)
Słownik -> Umowy:
Umowy
Typy umów
Typy dodatkowych składników faktury
Miejsce przechowywania umów
Warunki umów
Wynagrodzenia dodatkowe/ pochodne płacy
Wydruki umów (zlecenie/dzieło)
Słownik -> Czas pracy:
Etaty (wymiar czasu pracy)
Godziny
Absencje


AKTUALIZACJA iKP 15.3.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- dodany raport GUS Z-03 na rok 2019
- dodany raport GUS Z-05 na rok 2019
- dodana flaga aktualne na konfiguracji sprawozdań GUS
- do konfiguracji wierszy karty obecności dodana flaga "Dodatkowy wiersz z godziną od do", jeśli zaznaczona, na raporcie Karta ewidencji obecności (miesięczna) pod wierszem z liczbą godzin dodawany wiersz z godzinami od do (aplikacja i www)
- zapamiętywanie flagi "Logowanie Windows" na formatce logowania
- do słownika godzin dla godzin informacyjnych dodana flaga "Informacyjne przepracowane do przekroczeń"
- na ewidencji obecności www przy sprawdzaniu miesiąca uwzględniane godziny "Informacyjne przepracowane do przekroczeń" jako przepracowane, nie uwzględniane do sprawdzenia przekroczenia 48h pracy w tygodniu (www)
- na wydruku karty ewidencji obecności (aplikacja i www) godziny informacyjnie nie są wliczane do godzin nieprzepracowanych
- na wydruku karty obecności www dodany rodzaj dnia wolnego (parametr firmy)
- na ewidencji obecności www dodana możliwość wyboru rodzaju dnia wolnego (domyślnie rodzaj ustalany tak jak w aplikacji)
- na listach plac po dwukrotnym kliknięciu na składnik płacowy z funkcją OgraniczeniePotrącenia, Podstawa(FP) pokazywane okienko z przebiegiem wyliczania funkcji (dostępne tylko dla osób będących w grupie sadmin)
- na wydruku aneksu przy wydruku informacji o dodaniu dodatkowego wynagrodzenia/pochodnej płacy drukowane warunki dla tej pochodnej (aplikacja i www)
- w składnikach płacowych dla składników potrąceń 6xx dodane pole Rodzaj potrącenia
- dodana opcja Płace->Potrącenia dobrowolne - ograniczenia, które umożliwia ustawienie ograniczeń (max potrącenie, kwota wolna) podczas potrącania z wynagrodzenia i z zasiłku z wykorzystaniem funkcji f.OgraniczeniePotracania
- dodana funkcja płacowa f.OgraniczeniePotracenia(wartość_wejściowa,wynagrodzenie(s_259.Out), zasiłek(s_529.Out), liczba_dni_zasiłku(s_863.Out))
- sprawdza czy podana kwota wejściowa spełnia warunki ograniczeń dla rodzaju potrącenia ustawionego dla tego składnika płacowego, jeśli nie zmniejsza kwotę wejściową, przy sprawdzaniu uwzględniane są także wcześniejsze potrącenia dobrowolne i obowiązkowe
- w ZUS RPA zablokowana specjalna obsługa ekwiwalentu za urlop
- dodany parametr firmy FP_ZWOLNIENIE_MIN_WYN jeśli włączony, przy wyliczaniu podstawy FP sprawdzane czy sumaryczna podstawa FP w miesiącu ZUS (dla list z wcześniejszą datą wypłaty) nie jest mniejsza od minimalnego wynagrodzenia w miesiącu wypłaty. Jeśli mniejsza to podstawa przeliczna wg konfiguracji dla chorobowego (CHOROBOWEGO_UZUPELNIONA_POM) i jeśli przeliczona podstawa jest mniejsza od minimalnego wynagrodzenia, podstawa FP jest zerowana. Jeśli jest większa to podstawa jest wyliczana jako różnica podstawy ze składników w miesiącu ZUS oraz już wykazanych podstaw na liści (składnik 841) , aby uwzględnić przypadek, że najpierw lista z małym wynagrodzeniem (zwolnienie z FP) a później z większym (brak zwolnienia)AKTUALIZACJA iKP 15.2.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- na prawach pracownika CSK dodane kolorowanie wierszy z komunikatem w polu uwagi
- w kartotece urlopowej podczas dodawania ekwiwalentu za urlop liczba dni / godzin za które przysługuje ekwiwalent podawana w rozbiciu na lata
- w słowniku składników płacowych dodana flaga "Ekwiwalent za urlop"
możliwa do zaznaczenia dla składników 2xx. Powoduje automatyczne dodanie kwoty składnika do ZUS RPA w rozbiciu na lata, proporcjonalnie do liczby godzin podanej przy dodawaniu ekwiwalentu w kartotece urlopowej. Jeśli w konfiguracji RPA jest składnik 259 to powinno być pomniejszenie o ten składnik (Ekwiwalent za urlop).
- dodany parametr firmy HARM_RODZAJE_DNIA_WOLNEGO jeśli włączony obsługa rodzai dnia wolnego (na razie tylko w wybranych opcjach aplikacji)
- w ewidencji obecności na zakładkach harmonogram oraz plan dodana możliwość wyboru rodzaju dnia wolnego, jeśli nie wprowadzony rodzaj dnia wolnego ustawiany wg zasad:
- w święto WS Dzień wolny z tytułu święta
- w niedzielę WN Dzień wolny z tytułu niedzieli
- w pozostałe dni wolne W5 Dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (wolna sobota)
- na karcie ewidencji miesięcznej wyświetlany rodzaj dnia wolnego (przy włączonej obsłudze)
- dodany słownik Agencji Pracy, agencje wybierane z kontrahentów w bazie IFK
- dodana obsługa opcji zapomniałem hasła dla pracowników agencyjnych
- dodany parametr firmy PRACOWNICY_AGENCYJNI jeśli włączony i użytkownik ma prawo do opcji na www dostępna opcja Pracownicy agencyjni
- w słowniku schematów uprawnień dodana flaga Pracownicy agencyjni
- w słowniku Aplikacje firmy dodana flaga Pracownicy agencyjni
- aplikacja używa pliku manifest, pliki com nie są rejestrowane
- dodana możliwość autoryzacji AD_LDAP oraz AD, przy ustawionej autoryzacji AD_LDAP jeśli użytkownik zalogowany do domeny możliwość logowania bez podania hasła na użytkownika Windows (sprawdzana data wygaśnięcia, blokada w LDAP), jeśli nie zalogowany do domeny działa jak logowanie LDAP_WS


AKTUALIZACJA iKP 15.1.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- dodana obsługa ZUS KEDU 5 (specyfikacja we/wy 2.8)
- dodana obsługa ZUS RPA, konieczność uzupełnienia konfiguracji (jeśli na liście płac wartość w składniku 830 < wartości składnika z konfiguracji w bloku B wykazywana wartość ograniczona do 830, natomiast w bloku C wartość ponad kwotę w 830)
- ZUS DRA usunięty blok V dodany blok IX (dawne VI - IX przesunięte 1
- ZUS ZWUA dodany blok V ROZWIĄZANIE/WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY/STOSUNKU SŁUŻBOWEGO
- dodany słownik ZUS "Podstawy prawne wygaśnięcia / rozwiązania"
- dodany słownik ZUS "Tryby wygaśnięcia rozwiązania"
- na umowach o pracę dodane pola "Tryb rozwiązania wygaśnięcia" oraz "Podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia"
- uzasadnienie dla podstawy prawnej rozwiązania z kodem 550 brane z pola "Przyczyna rozwiązania ..."
- do konfiguracji firmy dodany parametr PASKI_AUTOMATYCZNE_PODPISANIE jeśli włączony, zamiast przycisku do wysłania listy płac do podpisu jest przycisk do wygenerowania ePasków które po wygenerowaniu powinny być dostępne na stronie
- na ewidencji miesięcznej (edycja karty) poprawione wyliczanie dni wolnych / czasu pracy jeśli godziny /dni odebrane
- na wydruku Lista płac szczegółowa poprawione wyświetlanie nagłówka na pierwszej stronie, w składnikach nieopodatkowanych potrącenia wykazywane z minusem


AKTUALIZACJA iKP 14.12.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- dodana obsługa PIT-11 wersja 24
- dodana obsługa PIT-4R wersja 8
- dodana obsługa PIT-8AR wersja 7
- dodana obsługa PIT-8C wersja 9
- dodana obsługa IFT-1R wersja 14
- poprawione odświeżanie przy uzupełnianiu konfiguracji PIT
- możliwość dodania dowolnego pracownika/współpracownika do PIT-11 przy odznaczonych flagach PIT-11 oraz PIT-8B
- dodana obsługa GUS Z06 wersja za rok 2018
- podczas dodawania aneksu, przedłużania umowy kopiowani indywidualni oceniający
- poprawione ustawianie okresu do w filtrze na ocenach www


AKTUALIZACJA iKP 14.11.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- dodana obsługa ZUS KEDU 5 (specyfikacja we/wy 2.8)
- dodana obsługa ZUS RPA, konieczność uzupełnienia konfiguracji (jeśli na liście płac wartość w składniku 830 < wartości składnika z konfiguracji w bloku B wykazywana wartość ograniczona do 830, natomiast w bloku C wartość ponad kwotę w 830)
- ZUS DRA usunięty blok V dodany blok IX (dawne VI - IX przesunięte 1
- ZUS ZWUA dodany blok V ROZWIĄZANIE/WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY/STOSUNKU SŁUŻBOWEGO
- dodany słownik ZUS "Podstawy prawne wygaśnięcia / rozwiązania"
- dodany słownik ZUS "Tryby wygaśnięcia rozwiązania"
- na umowach o pracę dodane pola "Tryb rozwiązania wygaśnięcia" oraz "Podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia"
- uzasadnienie dla podstawy prawnej rozwiązania z kodem 550 brane z pola "Przyczyna rozwiązania ..."
- do konfiguracji firmy dodany parametr PASKI_AUTOMATYCZNE_PODPISANIE jeśli włączony, zamiast przycisku do wysłania listy płac do podpisu jest przycisk do wygenerowania ePasków które po wygenerowaniu powinny być dostępne na stronie
- na ewidencji miesięcznej (edycja karty) poprawione wyliczanie dni wolnych / czasu pracy jeśli godziny /dni odebrane
- na wydruku Lista płac szczegółowa poprawione wyświetlanie nagłówka na pierwszej stronie, w składnikach nieopodatkowanych potrącenia wykazywane z minusem


AKTUALIZACJA iKP 14.11.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- aktualizacja progów podatkowych, ulgi w podatku i kosztów uzyskania na 2019 rok.
- dodany parametr firmy CSKU_WSPOLPRACOWNICY domyślnie wyłączony, jeśli włączony możliwość dodania współpracownika przy ustawionej współpracy z CSKU. Można dodać pracownika lub współpracownika nie można być pracownikiem i współpracownikiem. Po dodaniu nie można zmienić flagi pracownik na współpracownik i na odwrót. Dla współpracownika domyślny adres to drukowany na fakturze.
- dodana funkcja płacowa f.Brygada(RODZAJ) - zwraca wartość obrotu / stawki / procentu dla ostatniej brygady pracownika w miesiącu kosztowym listy w zależności od parametru RODZAJ (OBROT/STAWKA/PROCENT)
- na www we wnioskach o rozwiązanie (praca/CP/zlecenie) dodana informacja "Jeśli konto jest zablokowane, nie jest wysyłana autoodpowiedź oraz nie działają przekierowania"
- do konfigurowalnych zestawień dodane tabel ZUS ZUA, ZIUA, ZWUA, ZCNA, ZZA
- na umowie/aneksie dodane pole Przyczyna rozwiązania (pole opisowe)
- w słowniku jednostek dodana flaga "Domyślna jednostka listy płac" może być tylko jedna w firmie
- przy dodawaniu listy płac ustawiana domyślna jednostka (jeśli jest i użytkownik ma do niej prawo)
- do pliku importu składników wynagrodzenia dodana kolumna FAKTURA_KOD, jeśli umowa typu kons i uzupełniony kod składnika faktury to po wczytaniu składnika do Dodatki / potrącenia, podczas generowania składników do faktury kwota przenoszona do składnika o podanym kodzie (jeśli dla danej umowy taki jest)
- odblokowany import składników wynagrodzenia z identyfikatorem pracownika NR_KARTOTEKI/CSK


AKTUALIZACJA iKP 14.10.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- dodana obsługa PIT-4R wersja 7
- dodana funkcja płacowa f.BruttoNetto(WARTOSC, NAZWA) zwraca wartość brutto lub netto w zależności od parametru NAZWA:
BRUTTO - od podanej wartości brutto zwróci netto
BRUTTO_KW_KU - od podanej wartości brutto zwróci netto uwzględniając kwotę wolną i koszty uzyskania (wg umowy)
NETTO - od podanej wartości netto zwróci brutto
NETTO_KW_KU - od podanej wartości netto zwróci brutto uwzględniając kwotę wolną i koszty uzyskania (wg umowy)
- na Wydruki->Karty ewidencji obecności dodany wybór sortowania wg pracownika/wg jednostki
- w słowniku Wynagrodzeń dodatkowych dodane pole Tekst przed kwotą słownie, obsłużone na wydruku umowy i aneksie
- dodana opcja Kadry->Adresy różnice
- poprawione odczytywanie wybranego członka rodziny podczas dodawania do ZCNA
- dodany parametr firmy EWIDENCJA_MIESIECZNA_DODAWAJ_ZLECENIA jeśli zaznaczony podczas tworzenia karty automatycznie dodawani także pracownicy z inną umową niż o prace (domyślnie zaznaczone)
- na www dodatkowe wynagrodzenia na wnioskach w gridzie wyświetlane z obciętymi nieznaczącymi zerami po przecinku
- na wydruku umowy o pracę oraz aneksu do umowy o pracę po kwocie wynagrodzenia dodatkowego w nawiasie wyświetlana kwota słownie (aplikacja i www)
- dla funkcji f.Dni, f.DniSuma, f.Godziny, f.GodzinySuma dodana opcja ZWOLNIENIA_ROBOCZE zwraca liczbę dni / godzin roboczych absencji z flagą Zwolnienie lekarskie
- dodany wydruk Lista płac szczegółowa (Płace -> Listy płac -> Listy płac -> Drukuj)
- funkcja płacowa f.Zaokr przyjmuje rodzaj zaokrąglenia jako wartość liczbową np "2" do 2 miejsc po przecinku
- na wydruku aneksu do umowy o pracę, pieczęć nagłówkowa zmieniona na dane firmy (aplikacja i www)
- na wydruku umowy poprawione formatowanie adresu pracownika (aplikacja i www)
- do funkcji płacowych f.Godziny/f.GodzinySuma dodana opcja "BRYGADY" zwracająca liczbę godzin pracownika w brygadach
- na Ewidencji miesięcznej pod przyciskiem Plan / rozliczenie w miesiącu dodana opcja "Średniotygodniowe", zwraca liczbę nadgodzin średniotygodniowych narastająco w wybranym miesiącu dla wybranych jednostek


AKTUALIZACJA iKP 14.9.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- na umowie o pracę przy dobowej normie czasu pracy dodana opcja "Może być wydłużona do" po zaznaczeniu której można wpisać liczbę godzin do jakiej można wydłużyć dobową normę, informacja drukuje się na normie czasu pracy
- w brygadach dodana flaga "Poza brygadą" (może być 1 dla firmy), dodana brygada z tą flagą dla każdej firmy
- dla funkcji płacowych f.Dni, f.DniSuma dodana opcja "BRYGADY" zwraca sumaryczną liczbę dni roboczych pracownika bez absencji w brygadach, nie jest brana pod uwagę brygada z flagą "Poza brygadą"
- w słowniku umów dodana obsługa słownikowych pochodnych płacy
- zmienione nazewnictwo pochodne płacy -> wynagrodzenie dodatkowe (umowa/słownik umów/www)
- dodana obsługa pochodnych płacy/wynagrodzeń dodatkowych na wniosku o zatrudnienie/zmianę warunków/przedłużenie umowy (parametr firmy WNIOSKI_POCHODNE_PLACY)
- wyświetlanie na wydruku umowy w odpowiedniej sekcji wynagrodzenia dodatkowego (pochodnych płacy) w zależności od parametru POCHODNE_PLACY_NA_UMOWIE (NIE - nie wyświetlane/WARUNKI - w sekcji warunki dodatkowe /WYNAGRODZENIE - pod płacą zasadniczą)
- do słownika wynagrodzeń dodatkowych(pochodnych płacy) dodana flaga "Pokaż na www", przy dodawaniu nowych na www widoczne tylko te z zaznaczoną flagą
- na dodatkowych wynagrodzeniach / pochodnych możliwość wpisania wartości z dokładnością do 4 miejsc po przecinku
- do słownika wynagrodzeń dodatkowych / pochodnych dodane pole "Tekst po wartości na wydruku", dla pochodnych typu kwota ustawione "zł" dla typu procent "od podstawy wynagrodzenia"
- na wydruku umowy o pracę i aneksie uwzględnione pole "Tekst po wartości na wydruku" ze słownika pochodnych
- w słowniku wynagrodzeń dodatkowych dodane pole warunki, pole może przyjąć sformatowaną wartość z WordPada (np. punkty)
- w słowniku absencji dodana flaga "Zwolnienie ze świadczenia pracy"
- na wydruku umowy przy włączonym wydruku dodatkowych wynagrodzeń w sekcji wynagrodzenia drukowane warunki (www, aplikacja)
- dla funkcji płacowej f.WynagrodzenieUrlop dodane opcje z przedrostkiem "ZWOLNIENIE_ZE_SWIADCZENIA_PRACY" czyli zamiast URLOPU_WYPLAC_SKL można podać ZWOLNIENIE_ZE_SWIADCZENIA_PRACY_WYPLAC_SKL wtedy funkcja zwróci kwotę dla absencji Zwolnienie ze świadczenia pracy zamiast urlopu
- na ewidencji miesięcznej dodany raport Plan/rozliczenie w miesiącu -> Rozliczenie godzin
- dodane prawo do usuwania całego miesiąca z kartoteki świadczeń/przerw (domyślnie tylko dla sadmina)
- na zestawieniu absencji dodana opcja "Pokaż daty od do" po zaznaczeniu pod liczbą dni absencji wyświetlane daty od do absencji składających się na sumę dni
- na wydruku Karta wynagrodzeń możliwość wybrania okresu innego niż rok (do 12 miesięcy)
- dodana opcja Wydruki->Staż pracy->Sumarycznie
- na świadectwie pracy w oświadczeniu do paragrafu dodane
- na sumarycznej karcie ewidencji miesięcznej zmieniona nazwa kolumny dni deputatowe -> dni przepracowane
- dodana opcja Wydruki->Sprawozdania->Wykształcenie sumarycznie
- dodana opcja Wydruki->Sprawozdania->Wiek sumarycznie
- na www do umowy typu praktyka dodany wydruk oświadczenia analogiczny jak do stażu


AKTUALIZACJA iKP 14.8.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- wymagany .NET framework 4.5 (brak obsługi win XP, win 2003)
- przy wysyłaniu deklaracji sprawdzany rodzaj certyfikatu (sha1/sha256) i w zależności od sha certyfikatu tak podpisywana deklaracja, możliwość wymuszenia SHA256 poprzez uzupełnienie parametru firmy EDEKLARACJA_SHA wartością "sha256" (certyfikat musi obsługiwać), możliwość wymuszenia dotychczasowej obsługi poprzez ustawienie w parametrze "sha1"
- dodany wydruk ZUS ERP-7
- dodane prawo do cofania zatwierdzenia dla karty ewidencji miesięcznej
- na indywidualnej karcie ewidencji miesięcznej dodana data wydruku, wersja aplikacji oraz status karty
- na liście kart ewidencji miesięcznej dodana data cofnięcia zatwierdzenia i cofający zatwierdzenie, dodana godzina do daty cofnięcia realizacji
- dodany słownik Pochodne płacy dotychczasowe pochodne płacy ze słownika uniwersalnego skopiowane do nowego, na umowie wybór pochodnych z nowego słownika bez możliwości ręcznej zmiany kodu i nazwy
- dodana funkcja płacowa
f.PrzeliczPodstaweChrZUmowy("CHOROBOWEGO_OBLICZONA","Out"), Funkcja aktualizuje kartotekę świadczeń / przerw dla pracownika w miesiącu listy uwzględniając podstawę wyliczoną na podstawie przeliczanej listy.
Przewidziana do użycia w składnikach 9xx po składnikach 2xx wliczanych do podstawy chorobowego a przed składnikami 2xx zwracającymi kwotę chorobowego z kartoteki świadczeń / przerw
- na sposobach rozwiązań umowy o pracę dodana flaga aktywne, przy wyborze rozwiązania na umowie widoczne tylko aktywne


AKTUALIZACJA iKP 14.6.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- za zestawieniach księgowań dodana możliwość eksportu przelewów do pliku csv zgodnego z iPKO ELIXIR
- na grupach pracowników w zakładce brygady dodany wydruk Prowizje brygady, zwraca dane służące do obliczenia prowizji brygadowej dla pracownika
- zmiana skali podatkowej przeniesiona z umowy na kartotekę osobową na zakładkę ZUS/US uwzględnione w funkcjach płacowych ProgPodatkowy, KwotaWolna, Netto, Brutto, raporcie Karta Wynagrodzeń, przy wyliczeniu na kartotece świadczeń / przerw
- dodana możliwość zmiany okresu umowy na aneksie (czas określony na nieokreślony)
- dodana opcja Eksport/Import->Import z iProdukcji umożliwiająca import rozdzielników z iProdukcji oraz wygenerowanie na tej podstawie rozdzielników w IKP, analogiczna możliwość z poziomu Płace->Ksiegowanie->Rozdzielniki kosztów
- dodany export rozksięgowanych rozdzielników do iProdukcji Płace->Ksiegowanie->Zestawienia "Eksportuj do iProdukcji"
- na ewidencji miesięcznej dodany wydruk "Plan godzin w miesiącu"
- dodane sprawdzanie 24h przerwy w pracy w tygodniu dla osób z pracą zmianową
- przy sprawdzaniu przerwy w pracy w tygodniu (24h/35h) na końcu tygodnia brana pod uwagę godzina rozpoczęcia pracy w kolejnym tygodniu
- na szczegółach jednostek (MPZ) dodana zakładka "Plan etatów" umożliwiająca dodanie liczby etatów dla jednostki w okresie


AKTUALIZACJA iKP 14.5.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- na warunkach umowy o pracę dodana flaga "Praca zmianowa" domyślnie odznaczona
- jeśli zaznaczona "Praca zmianowa"dla pracownika nie jest sprawdzane brak 35h przerwy w tygodniu
- jeśli karta ewidencji miesięcznej otwarta do edycji inni użytkownicy mogą ją otworzyć tylko w trybie przeglądania
- na wydruku oddelegowania możliwość edycji daty wydruku
- na ewidencji miesięcznej dodana możliwość przejścia do karty z poprzedniego/następnego miesiąca dla jednostki której kartę aktualnie edytujemy, karta do której przeszliśmy w trybie do przeglądania
- na wydruku indywidualnej karty ewidencji miesięcznej dodana ilość nadgodzin średniotygodniowych narastająco w okresie (czyli do aktualnego miesiąca karty włącznie), dane z poprzednich miesięcy pochodzą z ewidencji obecności więc karty z poprzednich miesięcy muszą być zrealizowane
- na ewidencji miesięcznej pod przyciskiem "Karty indywidualne" dodana opcja "Sumarycznie" wyświetlająca sumarycznie godziny dla poszczególnych pracowników na karcie (raport nadgodzin)
- na ewidencji miesięcznej usunięty automatyczny podgląd wydruku karty z grafikiem po zatwierdzeniu grafiku
- dodane parametry firmy NIEDZIELA_OD_PRZESUNIECIE - liczba minut przesunięcia od początku dnia, NIEDZIELA_DO_PRZESUNIECIE - liczba minut przesunięcia od końca dnia (np. dla niedzieli od 22 w sobotę do 22 w niedzielę będzie to -120 i -120)
- parametr NIEDZIELA_OD_PRZESUNIECIE / NIEDZIELA_DO_PRZESUNIECIE uwzględniane na wydruku indywidualnej karty ewidencji miesięcznej oraz przy wyliczaniu czasu pracy (karta obecności)
- w składnikach płacowych dodana flaga podstawy "Chorobowego kwartał" dla premii kwartalnej
- na ewidencji miesięcznej dodany raport "Obsada na godzinę" dla grafiku i realizacji
- na ewidencji miesięcznej do raportów "Obsada na godzinę/zmianę" dodane podsumowania i rodzaj (grafik/realizacja)
- zmiana maksymalnego składnika dla grupy składników Dni ze 129 na 159 (tylko jeśli już nie ma grupy składnika z kodem 130 - 159)
- na indywidualnej karcie ewidencji miesięcznej zamienione miejscami kolumny z godzinami Do odebrani i Odebrane, dodany odstęp przed narastającą sumą godzin do odebrania/odebranych


AKTUALIZACJA iKP 14.4.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- wydruk obsady na zmianę na ewidencji miesięcznej
- na ewidencji miesięcznej godziny pracy w dniu wolnym do 8h nie są traktowane jako nadgodziny (ewentualnie do średniotygodniowych)
- na ewidencji miesięcznej nadgodziny i godziny do odebrania w zależności od korelacji z planem wstawiane na początku, na końcu lub tu i tu
- na wydruku grafiku i planu karty ewidencji miesięcznej dodana informacja o wersji grafiku
- na ewidencji miesięcznej nadgodziny 200% na podstawie słownika dni nadgodzin 200 a nie słownika świąt (na razie nieedytowalny)
- Dodatek/potrącenie dla umów konsultingowych/menadżerskich można usunąć do chwili wysłania specyfikacji do akceptacji
- Dodany nowy typ składnika faktury "Pomniejszenie z tytułu absencji"
(CHR). Jeśli składnik dodany do typu umowy i w miesiącu wystąpiła absencja, do faktury/rachunku menadżerskiego dodawana jest pozycja "Pomniejszenie z tytułu absencji" z pomniejszeniem podstawy proporcjonalnym do dni kalendarzowych trwania absencji
- Domyślna liczba godzin pracy dla umowy konsultingowej/menadżerskiej pomniejszana o absencje (w dniach)


AKTUALIZACJA iKP 14.3.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- umowa po przedłużeniu z poziomu aplikacji w statusie aktywna
- podczas dodawania szkolenia BHP opis szkolenia ze słownika przepisywany do szkolenia (możliwość zmiany)
- dodana opcja Kadry -> Stanowiska przełożonych do przeglądania stanowisk przełożonych w jednostkach w kontekście wybranej aplikacji
- podczas dodawania stałych składników wynagrodzenia, składnik oprócz dodania do wybranej umowy dodawany jest także do innych umów tego samego typu obowiązujących w okresie na który dodawany jest składnik
- podczas edycji stałych składników wynagrodzenia, oprócz zmiany wybranego składnika zmieniane są także składniki innych umów tego samego typu obowiązujących w okresie na który dodawany jest składnik dla tego samego składnika płacowego (może się nie zmienić jeśli rozliczony na liście płac albo nowy okres będzie zachodził na inny składnik)
- zmieniona obsługa com na listach płac (błąd OutOfMemory/Brak pamięci)
- na kartotece osobowej przy niepełnosprawnościach kontrola czy data od jest mniejsza od daty do
- Poprawione zestawienia zwolnień z FP/FGŚP - przypadek gdy osoba mająca zwolnienie FP idzie na ROD/WYCH (sprawdzić na listach płac !) ewidencja miesięczna:
- możliwość wydrukowania indywidualnej karty ewidencji miesięcznej dla wybranego pracownika z karty
- rozjaśnione tło tygodnia okresu w nagłówku
- na grafiku ukryta opcja dodawania absencji
- zmiana absencji na realizacji powoduje analogiczną zmianę na grafiku i planie
- zmiana absencji na korekcie planu powoduje analogiczną zmianę na grafiku i realizacji, z realizacji w dniach absencji usuwane są godziny odebrane, do odebrania, szkodliwe
- kontrola 24 godzin od rozpoczęcia do rozpoczęcia w dniu następnym uwzględnia godziny do odebrania
- godziny do odebrania i odebrane w godzinach pracy
- nadgodziny wstawiane w zależności od korelacji z grafikiem na końcu lub na początku czasu pracy
- na ewidencji miesięcznej oraz wydrukach karty ewidencji miesięcznej dodane kolumny z czasem pracy w okresie (narastająco) oraz pozostałymi godzinami do odebrania w okresie (narastająco) czyli różnica między godzinami do odebrania a odebranymi od początku okresu do końca miesiąca karty
- na wydruku karty tygodniowej tylko opisy absencji występujących w danym tygodniu
- godziny do odebrania wstawiane analogicznie jak nadgodziny w zależności od tego czy praca zaczyna się wcześnie czy później niż w grafiku
- możliwość wydrukowania tygodniowej karty ewidencji dla realizacji


AKTUALIZACJA iKP 14.2.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- dodane sprawozdanie GUS Z-03 na rok 2018
- dodane sprawozdanie GUS Z-05 na rok 2018
- na ewidencji miesięcznej dla osób ze skróconą normą czasu pracy
(niepełnosprawność) sprawdzane czy nie ma więcej niż 35h i 5 dni pracy w tygodniu
- na karcie ewidencji obecności absencje które mogą być wykazywane godzinowo wyświetlane w nawiasie w godzinach
- na wydruku kart zasiłkowych sortowanie po nazwisku
- parametr płacowy "Limit nieopodatkowanego dofinansowania z ZFŚS" podniesiony do 1000 zł od 2018-01-01
- parametr płacowy "Limit nieopodatkowanej zapomogi z ZFŚS" w związku ze zniesieniem limitu nieopodatkowanej zapomogi z ZFŚS ustawiony na 999999999 od 2018-01-01
- poprawione obliczanie podstawy podatku w korekcie listy płac w przypadku występowania po składniku podstawy podatku składnika oznaczonego jako wliczany do podstawy podatku (ponieważ jest po, nie powinien być wliczany)
- na zaświadczeniu o zatrudnieniu "jest zatrudniony" zmienione na "zatrudniony"
- poprawione wyliczanie dni płatnych 80% dla zwolnienia szpitalnego w przypadku absencji na przełomie roku i nie wypłacenia pełnych 33 dni (19 dni zus) 80% w poprzednim roku (w kolejnym roku 19 dni 80% płatne ZUS liczone od nowa)
- na ewidencji miesięcznej dodana możliwość wprowadzenia godzin do odebrania w dniu wolnym
- na ewidencji miesięcznej dodana możliwość wprowadzenia godzin szkodliwych w godzinach do odebrania, należy w słowniku godzin uzupełnić godziny "do odebrania szkodliwe I" ... "do odebrania szkodliwe IV"
- w głównym oknie, w prawym górnym rogu wyświetlana informacja "Ostatnia kopia bazy danych", jeśli minęły ponad 24h na czerwono, opcja konfigurowalna dla bazy, domyślnie włączona
- na indywidualnej karcie ewidencji miesięcznej dodane pola z wartościami narastająco w okresie (czyli poprzednie miesiące okresu i miesiąc karty) odebrane i do odebrania. Dodana informacja o etacie, dacie zatrudnienia (data pierwszej umowy o pracę z kartoteki osobowej), skróconym czasie pracy (niepełnosprawność). W informacji o jednostkach karty dodana data od której dana jednostka obowiązuje na karcie.
- w słowniku jednostek zmiana nazwy opcji "Dopłata za pracę w niedzielę"
na "Dopłata za pracę w niedzielę / święto". Flaga dotyczy godzin świątecznych jeśli jest karta ewidencji miesięcznej w miesiącu, jeśli nie ma, godziny świąteczne liczone tak jak dotychczas czyli tak jakby zawsze była zaznaczona
- na indywidualnej karcie ewidencji miesięcznej godziny świąteczne wyświetlane na podstawie flagi "Dopłata za pracę w niedzielę / święto" w jednostce karty
- na ewidencji miesięcznej dodana opcja "Cofnij realizację", powoduje usunięcie z ewidencji obecności danych z dni pochodzących ze zrealizowanej/wyeksportowanej karty, absencje nie są usuwane
- poprawiony błąd po wciśnięciu podgląd edycji na zaświadczeniu o zatrudnieniu z tabelką
- w rozdzielniku kosztów zmieniony opis z Kwota na Wartość, usunięte "zł"


AKTUALIZACJA iKP 14.1.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- na ewidencji miesięcznej podczas planowania dodana opcja "Odśwież prac. z jedn." powoduje dodanie do karty pracowników których na niej nie ma są w jednostce lub oddelegowaniach do tej jednostki
- na ewidencji miesięcznej na etapie realizacji dodana opcja "Przepisz z Grafiku" powoduje nadpisanie danych na karcie (realizacji) danymi z grafiku dla wybranych pracowników
- na ewidencji miesięcznej dni w których pracownik nie posiada żadnej umowy innym kolorem
- w szczegółach umowy na zakładce rozdzielnik kosztów dodana suma kolumn procent i kwota
- poszerzenie grupy składników godzinowych do 59 składników (w firmach w których było 29 składników i było miejsce na powiększenie)
- do składników wynagrodzenia (stałych składników wynagrodzenia) dodana opcja "Tylko na 1 liście w miesiącu", jeśli zaznaczona, składnik jest ściągany tylko na 1 listę płac w miesiącu jeśli odznaczona tak jak dotychczas na 1 listę danego rodzaju w miesiącu
- podczas realizacji karty ewidencji miesięcznej absencje z karty wstawiane tylko w te dni w których nie ma jeszcze wprowadzonej absencji w ewidencji obecności
- zmienione okienko komunikatu (pasek przewijania, drukuj) po dodaniu harmonogramu indywidualnego oraz godzin na ewidencji obecności
- na wydruku indywidualnej karty ewidencji miesięcznej przed realizacją, uwzględniane absencje, które już są w ewidencji obecności
- poprawiony wydruk spłaty pożyczek dla opcji z wybranym pracownikiem
- dodana funkcja płacowa f.WynagrodzenieUrlop(NAZWA, LICZBA_MIESIECY), zwraca wynagrodzenie za urlop liczone wg miesiąca rozpoczęcia urlopu czyli jeśli urlop na przełomie miesiąca to za drugi miesiąc liczony tak jakby był w pierwszym, zwracana ostateczna sumaryczna kwota.
- na wydruku oddelegowania zamiast numeru PESEL numer kartoteki
- do konfigurowalnych zestawień dodany Typ identyfikatora US
- poprawione wyliczanie raty pożyczki gdy spłata poza ratą
- do grida w słowniku stanowisk dodane kolumny: Zawód GUS, Wzór umowy, Arkusz oceny, Mnożnik oceny, Zakres obowiązków
- dodany parametr SOBOTA_DNIEM_WOLNYM decydujący czy sobota jest dniem wolnym na potrzeby wyliczenia podstawy chorobowego (sprawdzenia ciągłości umów), domyślnie N (nie)
- zaktualizowana wersja ObslugaCSKU do 10.1.0.6
- przy ustawionej współpracy z iProdukcją na Jednostkach, Absencjach i Godzinach dodane pole Konto rozdzielnika czasu pracy


AKTUALIZACJA iKP 13.12.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- nowa wersja ZUS Z-3
- dodany parametr firmy OCENA_POKAZ_WAGE umożliwia ustawienie czy na ocenie www pokazuje się waga(procent) przy wybranym kryterium (S/O/SO gdzie S samoocena, O ocena), domyślnie tak jak dotychczas SO
- na ewidencji miesięcznej podczas dodawania karty jeśli są oddelegowanie automatycznie wstawiana informacja o innej jednostce w czasie oddelegowania
- na ewidencji miesięcznej blokada przenoszenia grafiku na realizację przy korekcie grafiku/planu (tylko pierwsze zatwierdzenie grafiku przenosi dane do realizacji)
- na ewidencji miesięcznej możliwość dodania absencji w dniach kolejnego miesiąca widocznych na karcie, absencje z kolejnego miesiąca automatycznie przeniesie się na kartę na kolejny miesiąc
- na wydruku karty ewidencji miesięcznej poprawione sumowanie godzin dla planu
- na wydruku oddelegowania dodany PESEL pracownika


AKTUALIZACJA iKP 13.11.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- na historii wynagrodzeń dodana kolumna MPK (domyślnie ukryta)
- dodana deklaracja GUS Z06 za rok 2017
- dodane osobne prawa do Wydruki->Raporty: Szkolenia BHP, Badania lekarskie, Umowy kończące się, Umowy rozpoczynające się, Zatrudnienie
- na ewidencji obecności dodana opcja eksportu harmonogramu czasu pracy do systemu iProdukcja (konfigurowalne dla firmy)
- w umowie o pracę dodana zakładka Oddelegowania (konfigurowalne dla firmy)
- oddelegowania uwzględniane podczas księgowania, działają jak rozdzielnik proporcjonalnie do liczby dni na oddelegowaniu w miesiącu, jeśli w miesiącu jest już dodany rozdzielnik to według rozdzielnika a nie oddelegowania
- oddelegowania uwzględniane podczas dodawania pracowników do ewidencji miesięcznej
- dodany parametr firmy Nocne zaokrąglanie UP/DOWN/NO
(NOCNE_ZAOKRAGLANIA) umożliwiający ustawienie rodzaju zaokrąglania godzin nocnych do pełnych godzin (domyślnie tak jak do tej pory, bez zaokrąglania - NO)


AKTUALIZACJA iKP 13.10.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- na listach płac po wpisaniu filtru enter odświeża listę
- uzupełnione progi podatkowe, ulga w podatku dochodowym, koszty uzyskania przychodu na 2018 rok
- do konfiguracji firmy dodany parametr OCENA_DOKLADNOSC_WYNIKU określający liczbę miejsc po przecinku do jakiej zaokrąglana wyliczona ocena (domyślnie 0)
- wagi dla ocen zapisywane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
- w aplikacji na ocenach dodane kolumny NIP, PESEL, CSK
- dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego brak podnoszenia podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków do minimalnej
- poprawione obliczanie podstawy chorobowego dla zatrudnionego na umowę o pracę ze stawką godzinową przy wyliczaniu z umowy (nieprzepracowany pełny miesiąc) -> stawka godzinowa * nominał - składki społeczne
- na ewidencji miesięcznej poprawione blokowanie dni dla statusu realizacja
- dodana funkcja płacowa f.Srednia("EKWIWALENTU", 3) - suma składników z listy płac wliczanych do podstawy ekwiwalentu podzielona przez podaną liczbę miesięcy
- dodana funkcja płacowa f.Godziny("ROBOCZE_NOM_ETAT") oraz f.GodzinySuma("ROBOCZE_NOM_ETAT", 0, 3) - godziny robocze nominalne na podstawie kalendarza standardowego, uwzględniony etat proporcjonalnie do czasu trwania, uwzględniana skrócona norma czasu pracy 7h dla niepełnosprawnych
- zmieniony sposób zwalniania z FP/FGŚP (zerowania podstaw) dla osób powracających z macierzyńskiego / wychowawczego, w związku z wycofaniem się MPiPS z interpretacji "zwolnienie przysługuje od przychodów należnych za okres, od którego to zwolnienie przysługuje" i przyjęciem interpretacji ZUS "znaczenie ma data wypłaty a nie okres, za który ta wypłata jest dokonywana"


AKTUALIZACJA iKP 13.9.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- dodany import danych z Excel (xlsx) poprzez Open Xml (domyślny), nie wymaga instalacji sterowników, na formatkach do importu danych i składników dodana flaga "Do importu xlsx użyj Open xml" domyślnie zaznaczona, gdy odznaczona import xlsx poprzez sterowniki ACE
- usunięte "kary" z menu w aplikacji "kary/nagrody", poprawiona brakująca litera na wydruku w aplikacji
- przy wydruku umowy o pracę na czas nieokreślony usunięta data do
- dodany wydruk "Porozumienie o wykorzystaniu urlopu" w aplikacji na zatrudnieniu i www na wnioskach o przedłużenie umowy (konfigurowalne dla firmy, domyślnie wyłączone)
- poprawiony błąd przy edycji adresu podczas dodawania pracownika z CSK którego nie ma w IKP
- na karcie wynagrodzeń dodany składnik 810 (Miesięczna ulga w podatku dochodowym)
- przy ustawionej autoryzacji hasłem IKP_2 nie trzeba już ustawiać hasła dużymi literami
- na kartotece osobowej dodana opcja "Generuj hasło tymczasowe" dostępna przy ustawionej autoryzacji hasłem IKP/IKP_2 dla użytkownika z prawem do generowania haseł, wygenerowane hasło to PESEL + imię ojca, możliwość generowania dla wielu pracowników jednocześnie


AKTUALIZACJA iKP 13.8.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- dodana możliwość importu danych z plików Excel xlsx (aktualizacja windows 10 powoduje blokadę importu z xls)
- na ewidencji miesięcznej możliwość dodania jedynie absencji z ustawioną flagą "Pokaż na www"
- na www przy eksporcie ewidencji obecności (zbiorczo i indywidualnie) dodana informacja o okresie wyczekiwania
- na www w głównym menu dodana opcja "Wzory dokumentów" umożliwiająca dodanie i pobranie plików z www, wielkość pliku max 3MB, opcja konfigurowalna dla firmy, osobne prawo do dodawania plików/grup
- drobne zmiany gramatyczne w rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem, ujednolicenie wydruku z www
- składniki 857 UB. EME. PL.DEL.RN (Składka ubezpieczenia emerytalnego finansowana przez płatnika od delegacji),858 UB. REN. PL.DEL.RN (Składka ubezpieczenia rentowego finansowana przez płatnika od delegacji) uwzględniane na wydruku pasków płacowych - sprawdzić czy nie są wykorzystane w innym celu
- na ewidencji miesięcznej dodane godziny do odebrania
- na ewidencji miesięcznej brak komunikatu o dniu świątecznym jeśli absencja


AKTUALIZACJA iKP 13.7.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- podczas dodawania umów do listy płac prze opcję Nie/pełnosprawni dodany wybór jednostki
- na karcie wynagrodzeń dodany wybór rodzaju roku koszty/podatek/ZUS
- przy ustalaniu podstaw chorobowego, jeśli w kolejnych umowach zlecenie występuje ciągłość do absencji, brane pod uwagę podstawy ze zleceń mimo zakończenia umowy przed absencją.
- na zaświadczeniach o zatrudnieniu jeśli okres zaświadczenia nie pokrywa się z okresem umów o pracę pracownika wyświetlany komunikat:
"Okres zaświadczenia nie w pełni pokrywa się z okresem umów o pracę pracownika"
- dodany parametr firmy EWIDENCJA_MIESIECZNA_DNI_WSTECZ_BEZ_BLOKADY
(Ewidencja miesięczna liczba dni wstecz bez blokady), jeśli włączony parametr EWIDENCJA_MIESIECZNA_BLOKADA_MINIONYCH dodatkowo sprawdzana liczba dni wstecz dla których można edytować pomimo blokady
- na ewidencji miesięcznej
- pierwszy z wybranych wierszy oznaczony ciemniejszym tłem (poza dniami)
- po ustawieniu się na komórce z godzinami ustawiane godziny w panelu do wstawiania godzin
- dodana informacja o zatwierdzeniu planu/grafiku/realizacji pomimo przekroczeń
- na planie kolorowanie dni wolnych na zielono, absencji na żółto
- uzupełniony słownik świąt na 2018
- uzupełniona płaca minimalna na 2018
- w słowniku zakresów prac zwiększona ilość znaków na treść zakresu prac, analogicznie zwiększony zakres prac na umowach zlecenie, wniosku o zatrudnienie na umowę zlecenie
- dodany parametr firmy NORMA_PRACY_BEZ_NIEZWL_ZAPOZ_Z_REG - Norma pracy bez informacji o niezwłocznym zapoznaniu się z regulaminem, jeśli włączony na normie czasu pracy nie ma informacji o konieczności bezzwłocznego zapoznania się z regulaminem
- dodana funkcja płacowa f.DniSuma(NAZWA, MIESIACE_WSTECZ,LICZBA_MIESIECY) - działa analogicznie do f.Dni z tym,
że sumuje dni dla wybranej liczby miesięcy (LICZBA_MIESIECY), parametr MIESIACE_WSTECZ decyduje o miesiącu od którego zaczynamy liczyć miesiące (wstecz) 0 to bieżący kosztowy miesiąc listy
- dodana funkcja płacowa f.GodzinySuma(NAZWA, MIESIACE_WSTECZ,
LICZBA_MIESIECY) - działa analogicznie do f.Godziny z tym, że sumuje godziny dla wybranej liczby miesięcy (LICZBA_MIESIECY), parametr MIESIACE_WSTECZ decyduje o miesiącu od którego zaczynamy liczyć miesiące
(wstecz) 0 to bieżący kosztowy miesiąc listy. Nie obsługuje parametru
NAZWA: NAD_SRT i NAD_SRT_HARM.


AKTUALIZACJA iKP 13.6.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- na ewidencji obecności na zakładkach absencje i godziny po najechaniu na dzień kalendarza wyświetlane w dymku godziny pracy
- na ewidencji miesięcznej możliwość wydruku indywidualnych kart dla kart zatwierdzonych ale nie zrealizowanych (dane z karty zamiast ewidencji obecności)
- dodana możliwość słownikowania pochodnych płacy
- możliwość wydruku nazw pochodnych płacy na wydruku umowy w dodatkowych warunkach (parametr firmy)
- do konfigurowalnych zestawień dodane pola pochodnych płacy: kod, nazwa
- na karcie ewidencji miesięcznej przy dodawaniu szkodliwych, zmianie godzin pracy jeśli liczba godzin szkodliwych większa od czasu pracy zmniejszane godziny szkodliwe
- na wykształceniu dodane pola Zawód wyuczony, Zawód wykonywany
- w kartotece osobowej na danych ogólnych dodany Email prywatny
- przy dodawaniu pracownika domyślnie jako identyfikator ZUS ustawiany PESEL (jeśli jako pierwszy uzupełniony był dowód ustawiał się jako identyfikator ZUS)
- na raporcie "Umowy rozpoczynające się" dodane nowe kolumny
- dla umów o prace dodane pole "Strona Inicjująca" (rozwiązanie umowy), dla umów rozwiązanych wstępnie uzupełnione na podstawie rodzaju rozwiązania
- na raporcie "Umowy kończące się" dodane nowe kolumny, dodana opcja "Tylko jeśli nie ma nowszej umowy tego samego typu", jeśli zaznaczone zwraca ostatnie umowy danego typu rozwiązane w wybranym okresie dla których nie ma nowszej umowy tego samego typu, jeśli odznaczone zwraca wszystkie umowy rozwiązane w wybranym okresie dla których nie ma nowszej umowy (jakiejkolwiek)
- dodany raport Wydruki -> Raporty -> Zatrudnienie, zwraca ostatnią umowę danego typu w okresie, jeśli jest np. umowa o pracę i zlecenie pracownika wystąpi 2 razy, możliwość wyboru jednostek, rodzai umów, domyślnie wszystkie jednostki i umowy o pracę
- na raportach "Umowy rozpoczynające się", "Umowy kończące się", "Badania okresowe", "Szkolenia BHP" ustawiony domyślnie wybór umów o pracę i wszystkich jednostek
- do typów umów dodana flaga "Skazani" domyślnie ustawiona dla typów z kodem ZKSP
- na zatrudnieniu dodana opcja dodania przedłużenia - dodawana nowa umowa na czas nieokreślony z danymi umowy przedłużanej
- procent prowizji brygadowej wprowadzany przy dodawaniu kwot dla brygady domyślnie podpowiadana wartość na podstawie parametru firmy
- na listach płac dodana możliwość wyszukania list w których występuje szukany pracownik
- na przeliczaniu podstaw do urlopu po przeszeregowaniach domyślnie zaznaczeni wszyscy pracownicy
- na składnikach płacowych dodana opcja "czas pracy do podstawy urlopu z miesiąca" bieżącego / poprzedniego, wykorzystywane w funkcji płacowej f.Srednia('URLOPU_WYPLAC_SKL', LICZBA_MIESIECY)
- dodana funkcje placowa f.Srednia('URLOPU_WYPLAC_SKL', LICZBA_MIESIECY)
- suma składników z listy płac wliczanych do podstawy urlopu podzielona przez sumę przepracowanych godzin (GODZINY_PRZEPRACOWANE) z miesiąca bieżącego listy lub miesiąca poprzedniego w zależności od konfiguracji składnika, jeśli przerwa liczone z tylu miesięcy ile było do przerwy, pomijane miesiące z zerowym czasem pracy


AKTUALIZACJA iKP 13.5.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- dodany raport do DG-1 (Wydruki -> Sprawozdania -> Raport do DG-1) !!!-Jeszcze nie w pełni działający !!!. - poprawione ustawianie sekwencji po usunięciu pracownika na ewidencji miesięcznej
- na ewidencji miesięcznej możliwość dodania pracownika bez umowy
- dodane do konfiguracji monitoringu okresów (wstępnie skonfigurowane):
- Okres zasiłkowy NP-7 -> Przekroczona liczba dni zwolnienia - wystaw NP-7
- Okres zasiłkowy 182 dni -> Przekroczona liczba dni zwolnienia 182 dni
- na świadectwach pracy możliwość usunięcia świadectw archiwalnych i roboczych (oddzielne prawo)
- na paskach płacowych usunięta data i godzina wydruku
- na karcie wynagrodzeń dodana opcja wydruku dni i godzin
- dodany parametr płacowy użytkownika "Procent kwoty zasiłku wolny od potrąceń" POTR_ZAS_KW, ustawiony na 75 od 2017-07-01 i 50 przed tą datą
- parametr POTR_ZAS_KW uwzględniony w funkcji liczącej potrącenie oraz na potrąceniu do umowy
- raport staż pracy odlicza okresy nie wliczane do stażu(urlopu) wykazane na przebiegu zatrudnienia
- do konfigurowalnych zestawień dodana tabela "Okresy do urlopu, stażu"
- na absencjach dodana flaga "Urlop okolicznościowy" domyślnie ustawione dla absencji z kodem "OK".
- na kartotece osobowej w okresach wliczanych/nie wliczanych do urlopu dodane pole opis
- na składnikach płacowych w pozycji "przeliczaj do pełnego miesiąca" dodana opcja "nigdy", generalnie działa analogicznie do "nie" ale przy
obliczaniu podstawy chorobowego funkcją CHOROBOWEGO_UZUPELNIONA_POM nie jest przeliczany nawet gdy wystąpi urlop, chorobowe i składnik przeliczany
- dodana funkcja płacowa f.Brutto(KWOTA_NETTO) - Zwraca kwotę Brutto na podstawie podanej kwoty NETTO oraz ustawień umowy
- dodana funkcja płacowa f.Netto(KWOTA_BRUTTO) - Zwraca kwotę Netto na podstawie podanej kwoty BRUTTO oraz ustawień umowy
- na wydruku normy czasu pracy bez regulaminu z informacją dodatkową możliwość wydruku bez informacji o dniu wypłaty - parametr firmy NORMA_PRACY_BEZ_REG_Z_DNIEM_WYPLATY
- blokada dodania do podstawowej listy płac w miesiącu kosztowym drugiej umowy(aneksu) o pracę dla 1 pracownika


AKTUALIZACJA iKP 13.4.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- dodana obsługa nowego wzoru świadectwa pracy (dla nowogenerowanych)
- na zestawieniu zwolnień FP/FGŚP z list płac dodane podsumowanie
- na konfigurowalnych zestawieniach dodane puste pola Data, Podpis (tabela Puste)
- dodany wydruk zestawienia księgowań w rozbiciu na składniki/rozdzielniki (Place -> Księgowanie -> Zestawienia)
- dodany wydruk absencji z list płac (Wydruki -> Listy płac -> Raport z odczytania absencji - wymaga konfiguracji dla firmy)
- dodany wydruk podstaw chorobowego z 12 miesięcy przy obliczaniu funkcją "CHOROBOWEGO_UZUPELNIONA_POM" (kartoteka świadczeń przerw)
- dodany wydruk podstaw urlopu z 3 miesięcy liczonych wg miesiąca wypłaty dla pracownika oraz zbiorczy (czas pracy miesiąc)
- przy ustawionym obliczaniu podstawy do urlopu z 3 miesięcy wypłaconych dodana opcja Place->Listy płac->Czas pracy (miesiąc wypłaty)
- na zestawieniach księgowań dodany przycisk Wyczyść usuwający wygenerowane dokumenty, księgowania, przelewy i powiązania z rozdzielnikami (nie usuwa z FK)
- dodany parametr płacowy ZUS -> PROCENT_PLATNIK_DRA - Procent wynagrodzenia należny płatnikowi (DRA), domyślnie 0
- dodana funkcja płacowa f.MiesiaceOkresu() - liczba miesięcy okresu rozliczeniowego
- dodana funkcja płacowa f.PochodnaKwota("KOD") - Suma kwot pochodnych płacy z podanym kodem dla umów o pracę w miesiącu kosztowym listy, jeśli kilka umów pochodne liczone proporcjonalnie (DNI_ROBOCZE_UMOWY/CPM.DNI_ROBOCZE_PRACOWNIKA)
- dodane funkcja płacowe f.WiekszaRowna(WARTOSC, WARUNEK, LICZBA_1,LICZBA_2) - Jeśli WARTOSC >= WARUNEK zwraca LICZBA_1 w przeciwnym przypadku zwraca LICZBA_2
- dodana funkcja płacowa f.Podstawa("CHOROBOWEGO_UZUPELNIONA_POM","Out")
Suma dotychczas występujących składników z flagą "Wliczaj do podstawy naliczenia chorobowego"
Jeśli pracownik nie przepracował połowy dni roboczych
(DNI_PRZEPRACOWANE_ZUS/DNI_ROBOCZE_PRACOWNIKA) zwraca 0 Jeżeli przepracował przynajmniej połowę dni roboczych w zależności od ustawionej dla składnika opcji "przeliczaj do pełnego
miesiąca":
- "nie (N)" - sumowana wartość wyjściowa(OUT) składnika
- "pobierz z umowy (U)" - sumowana wartość wejściowa(IN) składnika
- "wg dni (O)" - sumowana wartość wyjściowa(OUT) składnika i mnożona przez DNI_ROBOCZE_PRACOWNIKA/(DNI_PRZEPRACOWANE + DNI_WYPOCZYNKOWEGO), jeśli DNI_PRZEPRACOWANE = 0 to 0
- "wg dni z poprzedniego miesiąca (P)" - sumowana wartość wyjściowa(OUT) składnika i mnożona przez DNI_ROBOCZE_PRACOWNIKA/(DNI_PRZEPRACOWANE +
DNI_WYPOCZYNKOWEGO) z poprzedniego miesiąca, jeśli DNI_PRZEPRACOWANE = 0 to 0 W przypadku gdy wynagrodzenie pracownika składa się zarówno ze składników stałych jak i zmiennych pomniejszanych proporcjonalnie do dni nieobecności w pracy a uzupełnieniu podlega wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik uzyskał także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy I WYSTĘPUJE ZWOLNIENIE CHOROBOWE to całość wynagrodzenia traktuje się przy uzupełnianiu jako składniki zmienne (por. ust. 163 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej).
Jeśli w miesiącu jest urlop wypoczynkowy lub okolicznościowy i są dni chorobowego i jest składnik przeliczany wg dni (O) to wszystkie składniki jako przeliczane.
Dodatkowo pomniejszanie składników pobieranych z umowy o godziny usprawiedliwione niepłatne, nieusprawiedliwione (konfig składników).
Dodatkowo absencje usprawiedliwione niepłatne, nieusprawiedliwione dzienne i godzinowe nie powodują zwiększenia kwoty przy przeliczaniu dniami (konfig absencji).
Następnie sprawdzane jest ograniczenie podstawy chorobowego oraz wynik jest pomniejszany o składki na fundusz chorobowy, emerytalny i rentowy
- do funkcji f.Dni dodana opcja "ROBOCZE_NOM_PRAC - dni robocze nominalne na podstawie kalendarza standardowego z uwzględnieniem umowy pracownika


AKTUALIZACJA iKP 13.3.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- przy dodawaniu nowej umowy z poziomu aplikacji jeśli istnieje umowa tego samego rodzaju kończąca się dzień wcześniej kopiowane są rozdzielniki kosztów
- w rozdzielniku kosztów możliwość dodania rozdzielnika dla konkretnego składnika płacowego
- w rozdzielniku kosztów możliwość ustawienia dodatkowej analityki (symbol AD)
- możliwość importu rozdzielników z pliku xsl
- na stanowiskach możliwość ustawienia rodzaju stanowiska, wstępnie uzupełnione Robotnicze i Administracyjno-biurowe
- na listach płac możliwość dodania umów do listy na podstawie rodzaju stanowiska
- na wkładach dodana ewidencja wypłat, poprawione obliczanie salda


AKTUALIZACJA iKP 13.2.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- na świadectwie pracy usunięta informacja z datą wydruku, w punkcie 4. poprawiony art. 182¹ § 3 -> art. 182¹ᶜ § 3
- dodane prawo umożliwiające akceptację liczby godzin większej niż nominalna (aplikacja, www) przy włączonej kontroli liczby godzin dla umów zleceń
- poprawiona treść zapisu w umowie zleceniu przy włączonej kontroli liczby godzin dla umów zleceń
- przy dodawaniu rachunku do umowy zlecenia z poziomu umowy podpowiadana kwota z umowy
- możliwość ustawienia zastępstw tylko dla aplikacji z ustawioną obsługą zastępstw (www)


AKTUALIZACJA iKP 13.1.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- nowy wzór świadectwa pracy (dla nowo generowanych świadectw), zaciąganie urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego, obciążeń komorniczych po uzupełnieniu konfiguracji
- zmiany związane z zatwierdzaniem rachunków do umów zleceń, menadżerskich, faktur:
- podczas dodawania rachunku do umowy zlecenie konieczność uzupełnienia liczby godzin, sprawdzane czy wychodzi 13 zł na godzinę lub więcej, maksymalna liczba godzin to nominał miesiąc - 16h (pomniejszone proporcjonalnie do czasu trwania umowy w miesiącu). Domyślnie podpowiadana maksymalna liczba godzin.
- podczas zatwierdzania faktury / rachunku menadżerskiego wyświetlana formatka z oświadczeniem "Oświadczam, że zatrudniam pracowników w ramach prowadzonej działalności." (oświadczenie domyślnie odznaczone ) oraz polem na wpisanie liczby godzin. Po zaznaczeniu oświadczenia brak możliwości wpisania liczby godzin.
Sprawdzane czy wychodzi 13 zł na godzinę lub więcej, maksymalna liczba godzin to nominał miesiąc - 16h (pomniejszone proporcjonalnie do czasu trwania umowy w miesiącu). Domyślnie podpowiadana maksymalna liczba godzin.
- na wydrukach rachunków do umów zleceń, menadżerskich oraz faktur konsultingowych dodana adnotacja: "Niniejszym oświadczam, że w ramach umowy z dnia 2017-01-01 w miesiącu 2017.01 realizowałem(am) czynności objęte umową w łącznej liczbie godzin 176."


AKTUALIZACJA iKP 12.12.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- poprawione wyświetlanie absencji na listach obecności
- zmiany na wydruku umowy zlecenia (konfigurowalne dla firmy)
- możliwość dodania rachunku do umowy zlecenia na zakładce Rachunki w edycji umowy
- możliwość wydrukowania rachunku do umowy zlecenia na zakładce Rachunki w edycji umowy
- na wniosku o zatrudnienie dla umów zleceń wyświetlana informacja "Maksymalna liczba godzin na wykonanie zlecenia powinna uwzględniać minimalną kwotę 13 zł za godzinę."
- na wydrukach rozwiązań umowy zmieniony termin na odwołanie do sądu na 21 dni


AKTUALIZACJA iKP 12.11.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- dodany parametr płacowy MIN_GODZ - Minimalna stawka godzinowa
- uzupełnione parametry placowe na 2017 rok (MIN_WYN, MIN_PODST_CHR,
PRZECIETNE_WYN_POP_KWARTAL, OGR_PODST_EMERYT, OGR_PODST_CHOR)
- funkcja płacowa f.KwotaWolna() w roku podatkowym 2017 jeżeli łączna
podstawa opodatkowania pracownika przekroczy pułap 85 528 zł (drugi próg podatkowy) to od miesiąca, w którym do tego doszło zwraca 0
(zaliczka na podatek bez uwzględnienia kwoty zmniejszającej podatek)
- uzupełnione słowniki na 2017 rok (progi podatkowe, kwoty wolne/ulga w podatku, koszty uzyskania przychodu)
- na wydrukach list obecności absencje rozliczane w dniach kalendarzowych wykazywane także w dni wolne
- podczas przeliczania urlopu obliczany wymiar urlopu dodatkowego (zdrowotnego) przysługującego osobom ze znacznym i średnim stopniem niepełnosprawności
- na zestawieniach księgowań dodane pole "Tytuł przelewu" (alternatywny), jeśli nie uzupełnione tak jak dotychczas tytuł przelewu/transakcja uzupełniane na podstawie konfiguracji sposobu
wynagradzania, obsługiwane znaczniki ,
- na przeglądaniu obiegówek pracowników, w sekcjach, po dwukrotnym kliknięciu na ikonkę zatwierdzającego pokazywane okienko z listą osób mogących zatwierdzić sekcję (analogicznie do www)
- na składnikach płacowych dodane wyświetlanie w gridzie (w głównym okienku) danych z zakładki podstawy
- na składnikach płacowych dodana flaga "Nie uwzględniaj rozdzielnika"
jeśli zaznaczona, podczas księgowania nie uwzględniany rozdzielnik kosztów z umowy
- na zaświadczeniu o zatrudnieniu data zatrudnienie na podstawie umów z zachowaniem ciągłości zatrudnienia


AKTUALIZACJA iKP 12.10.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- na księgowaniach list płac możliwość wyeksportowania księgowań za cały miesiąc do pliku xls.
- poprawione ustawianie flagi Aktywna na pożyczkach
- na BHP/Badania lekarski na liście pracowników dodana rozwijalna lista adresów pracownika
- na umowie dodana zakładka Informacje dodatkowe - dowolny tekst w zależności od potrzeb firmy
- do konfigurowalnych zestawień dodane pole umowy "Informacje dod."
- na ewidencji miesięcznej zablokowane
przemieszczanie/usuwanie/sortowanie kolumn
- na wnioskach o zatrudnienie podczas wyboru pracownika z CSK jeśli jest kontrahent główny i filie możliwy wybór tylko kontrahenta głównego


AKTUALIZACJA iKP 12.9.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- uwzględniana ciągłość czasu pracy na czasie pracy, karcie ewidencji miesięcznej, funkcjach ściągających godziny do list płac itp. (jeśli ktoś zaczyna pracę 2016.10.30 o 20 kończy 2016.11.01 o 4 do tego ma jeszcze nadgodziny od 4 do 6 to cały czas zostanie wykazany 2016.10.30 czyli 8h + 2h nadgodzin)
- na badaniach okresowych pracownika zmieniony identyfikator pola opis (był współdzielony z przebiegiem zatrudnienia - wspólny słownik)
- dodany druk GUS Z-05 na 2016 rok
- zaktualizowany słownik Klasyfikacji Zawodów i Specjalności GUS
- do konfigurowalnych zestawień dodany kod i nazwa zawodu ze słownika Klasyfikacji Zawodów i Specjalności


AKTUALIZACJA iKP 12.8.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- przywrócona możliwość importu składników wynagrodzenia ze starego pliku
- poprawiony wydruk umowy zlecenia (ukrywanie umowy/rachunku)
- na wydruku wykonania zleceń poprawione wyliczanie kwoty netto
- po dodaniu wzorca dnia ustawianie na nowo dodany wzorzec
- na wydruku rachunku do umowy zlecenia możliwość wyłączenia wydruku potwierdzeń, jedynie wystawiający i zatwierdzający (parametr firmyZLECENIA_RACHUNEK_BEZ_POTWIERDZEN)
- możliwość ustawienia logowania dla składników wynagrodzenia
- do słownika wykształceń ZUS przywrócone pole "Lata do urlopu (domyślne)", przy dodawaniu wykształcenia na kartotece osobowej lata do urlopu przepisywane ze słownika z możliwością zmiany
- do konfiguracji zatrudnienia PFRON dodana opcja z dokładnością do 3 miejsc po przecinku
- dodana funkcja płacowa f.SredniaSklNiezerowych(KOD_SKLADNIKA,LICZBA_MIESIĘCY, RODZAJ_MIESIACA, "Out", AKTUALNY,POMIJAJ_ZEROWE_MIESIACE)
- Średnia wartość składnika (IN\OUT) z podanej liczby niezerowych miesięcy danego rodzaju (KOSZTY,ZUS,PODATEK), jeśli AKTUALNY="T" uwzględnia bieżący miesiąc listy - listy ze starszą datą
wypłaty (jeśli równa to brana pod uwagę sekwencja), jeśli AKTUALNY="N"
uwzględnia miesiące wcześniejsze niż miesiąc listy, jeśli POMIJAJ_ZEROWE_MIESIACE="T" to szuka niezerowe miesiące aż znajdzie podaną liczbę jak N to sprawdza podaną liczbą miesięcy ale średnią liczy tylko z niezerowych (czyli np w 3 miesiącach 2 niezerowe to suma/2)
- dodany parametr płacowy WKLAD_KWOTA_WOLNA z domyślną wartością kwoty wolnej dla wkładów
- przy dodawaniu wkładu dla pracownika dodane pole Kwota wolna, domyślnie podpowiadane z parametrów płacowych
- dodana funkcja płacowa f.Wklad(KWOTA, WYNAGRODZENIE, POTRACENIA_INNE) funkcja sprawdza czy po potrąceniu KWOTA zostanie zachowana kwota wolna ustawiona dla wkładu, uwzględniane są także inne wcześniejsze potrącenia (raty, komornik)


AKTUALIZACJA iKP 12.7.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- do konfigurowalnych zestawień dodane: sposoby wynagradzania, niepełnosprawności, rodzaje niepełnosprawności
- na wnioskach o zatrudnienie, zmianę struktury, zmianę warunków, zmianę warunków CP, przedłużenie umowy, rozwiązanie umowy, rozwiązanie umowy CP, nagrodę - powiązanie osób modyfikujących (akceptujących, opiniujących itp.) zmienione z pracowników na użytkowników
- na księgowaniach list płac w przelewach dodane kolumny: Nadawca, Rachunek banku nadawcy,Nazwa adres (nazwisko, imię i adres zameldowania lub nazwa komornika i adres), Rachunek banku - uzupełniane dla nowo generowanych
- dodana funkcja płacowa f.PrawaAutorskie() - Jeśli w umowie zaznaczone prawa autorskie zwraca 1 w przeciwnym przypadku 0.
- na ewidencji dziennej poprawione migające przyciski przy odświeżaniu
- na ewidencji dziennej poprawione wyliczanie nadgodzin jeśli czas pracy wprowadzany w dzień wolny


AKTUALIZACJA iKP 12.6.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- przy wyborze jednostek dodana opcja "Zaznaczaj podrzędne" na:
- wykorzystanie urlopu,
- Zwolnienie FP i FGŚP (lista plac),
- Zwolnienie FP i FGŚP,
- Karta ewidencji obecności,
- Potracenia komornicze,
- Zmiany w umowach
- Karty wynagrodzeń
- Staż pracy ( wszystkie opcje)
- Zestawienie absencji
- rozdzielone prawa do grup uprawnień, RCP i brygad
- na liście pracowników domyślnie ustawiane "wszystkie jednostki"
- do kartoteki świadczeń przerw dodana kolumna "Dziennie" - zasiłek dzienny (wyliczany kwota/liczba dni)
- godziny dopłaty 50/100 ściągane na listę płac analogicznie do nocnych i świątecznych z kodem DOPL_50/DOPL_100, niezbędne jest wcześniejsze przeliczenie czasu pracy
- dodany parametr firmy ZLECENIE_INFO_O_ZMNIEJSZENIU jeśli włączony
(domyślnie) drukowana informacja o zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni kiedy umowa nie była wykonywana
- na ewidencji wykonania zleceń liczba wyświetlana z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, poprawione zaokrąglanie (zaokrąglane poszczególne pozycje i dopiero sumowane)
- dodana grupa składników Pomocnicze 900 - 999
- dodany parametr firmy PASKI_SUMA_CZAS jeśli włączony (domyślnie) na paskach drukowana suma dni, godzin
- na podsumowaniu pasków płacowych tylko niezerowe składniki
- ustawianie daty rozpoczęcia współpracy, pierwszej umowy o pracę po dodaniu umowy (było tylko po edycji)
- jeśli umowa w trybie dodawania data rozwiązania ustawiana każdorazowo po zmianie daty zakończenia
- wzorce dni na jednostkach i ewidencji miesięcznej sortowane po godzinie rozpoczęcia
- przy sprawdzaniu karty ewidencji miesięcznej dodane sprawdzanie przekroczenia norm, przed zatwierdzeniem jeśli są jakieś komunikaty pytanie czy kontynuować
- dodany parametr firmy KARTA_EWIDENCJI_OBECNOSCI_DOPLATA jeśli włączony na karcie ewidencji obecności wyświetlane dopłaty 50/100 (brak 24 godzin przerwy - niedziele i święta 100)
- na indywidualnej karcie ewidencji miesięcznej wyświetlane dopłaty
50/100 (brak 24 godzin przerwy)
- na ewidencji miesięcznej na planie – kolorowanie na czerwono czasu pracy jeśli jest inny niż nominał pracownika, z uwzględnieniem wymiaru etatu
- zablokowana możliwość zmiany grupy obecności z poziomu umów, jeśli w tym dniu rozpoczyna się obecność w innej grupie
- na zestawieniu absencji dodana opcja wyświetlenia godzin, opcja podsumowania oraz informacja o wersji i numerze strony
- dodany parametr firmy OKRES_WYP_DO_STAZU_PRACY decydujący czy okres wypowiedzenia jest wliczany do stażu pracy podczas obliczania okresu wypowiedzenia
- poprawione generowanie kalendarzy na podstawie przypisanych wzorców po dodaniu nowego roku w okresach płacowych
- na zaświadczeniach o zatrudnieniu poprawiony format adresu pracownika
- na formatce do wyboru umów sprawdzane prawa do grupy uprawnień
- na paskach płacowych informacja o wkładach i pożyczkach
- do typów godzin dodany typ DO_ODEBRANIA, uzupełniony dla godzin z flagą "Do rozliczenia"
- na pożyczkach
- do słownika pożyczek dodany priorytet
- raty nie zapisywane do stałych składników tylko generowane na bieżąco (w przypadku nie rozliczenia całej raty na liście pozostała kwota uwzględniana przy wyliczaniu kolejnych rat)
- raty które były wygenerowane do stałych składników a nie zostały rozliczone na liście płac usunięte ze stałych składników
- dodana funkcja płacowa f.PozyczkiRaty Wylicza kwotę rat pożyczek rozliczanych danym składnikiem z uwzględnieniem kwoty wolnej. Parametry wejściowe WYNAGRODZENIE_BRUTTO(s_259.Out + s_529.Out + ...), POTRACENIA_INNE (np komornik s_621.Out).
- możliwe rozliczenie kilku pożyczek na 1 liście płac, kolejność na podstawie daty rozpoczęcia spłat
- przy dodawaniu pożyczki możliwość wprowadzenia kwoty wolnej
- zmieniony wydruk rat pożyczki i zbiorczy pożyczek (możliwość wydruku z historią spłat lub bez, z podsumowaniami dla grupy lub bez)
- przy generowaniu rat uwzględniane dodatkowe wpłaty w czasie przerwy w spłacaniu
- przy wyliczaniu rat stałych jeśli zostaje poniżej 100 zł to doliczane do ostatniej raty
- dla pożyczek nieoprocentowanych możliwość wprowadzenia kwoty raty zamiast liczby rat
- na wkładach (pozostawione rozliczanie przez stałe składniki)
- dodany grid z rozliczonymi wkładami
- zmieniony wydruk zbiorczy wkładów (możliwość wydruku z historią wpłat lub bez, z podsumowaniami dla grupy lub bez)
- na zestawieniu wkładów w saldzie uwzględniany wkład początkowy
- na składnikach wynagrodzenia przy wkładach widoczna wartość wejściowa i wyjściowa (edycja w zależności od parametru firmy)
- dodane święta na 2017 rok
- na ewidencji dziennej możliwość cofnięcia realizacji (jeśli absencje nie rozliczone na liście płac), godziny wycofują się tylko dla kart zrealizowanych w nowej wersji aplikacji
- zoptymalizowane pobieranie danych w kartotece świadczeń / przerw
- zmieniona nazwa formatki Impotr premii -> Import składników wynagrodzenia
- możliwość importu składników wynagrodzenia do osób identyfikowanych po numerze kartoteki(NR_KARTOTEKI), CSK, NIP, PESEL
- możliwość importu tylko do wejściowej lub wyjściowej wartości składnika (pola SKLWE_, SKLWY_)
- przy imporcie składników wynagrodzenia oraz danych osobowych dodane okno oczekiwania
- na Składnikach wynagradzania dodana możliwość dodania takiego samego składnika wielu pracownikom jednocześnie
- kadry->BHP zmienione na BHP / Badania okresowe
- na formatce szczegółów badań okresowy dodana możliwość słownikowania opisu
- na wydrukach Historia wynagrodzeń, Historia wynagrodzeń kons.
zmienione pole Imię i nazwisko na Nazwisko i imię
- ustawiony parametr płacowy MIN_EM 882,56 od 2016-03-01
- na ewidencji miesięcznej możliwość dodania/ usunięcie pracownika po zatwierdzeniu planu
- na ewidencji miesięcznej cofnięcie zatwierdzenia planu powoduje przepisanie do karty godzin z harmonogramu planowanego
- rozdzielone prawo do edycji na umowie etatu i kwot (wszystkie umowy) oraz dat, jeśli ktoś miał prawo łączne ma też nowe podzielone
- w funkcji f.Srednia('URLOPU_WYPLAC') uwzględniane nadgodziny
- zmienione Stałe składniki wynagrodzenia -> Składniki wynagrodenia
- w komponencie TimeBar poprawione zaznaczanie jeśli godziny kończą się o północy
- na szczegółach harmonogramu indywidualnego zmieniony kolor zaznaczenia na szary
- na listach płac przy wyświetlaniu składników sprawdzane prawa do jednostek i grup uprawnień
- na wydruku pasków płacowych sprawdzane prawa do jednostek z umowy i grup uprawnień
- na wydruku pasków płacowych dodana możliwość wyboru jednostek z których drukowane są paski


AKTUALIZACJA iKP 12.5.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- na specyfikacjach (aplikacja, www) dodane filtry na nazwisko i imię
- do konfiguracji księgowań składnika płacowego dla grupowań dodana opcja "wg konta, pracownika i sygnatury sprawy (komornik)" dla tej opcji podczas generowania księgowań do komentarza wstawiane jest nazwisko + imie + sygnatura (lub sygnatury jeśli kilka)
- podczas księgowania list płac przy generowaniu przelewów jeśli jest coś w komentarzu to wstawiane w pole tytułem, pola transakcja i tytułem wydłużone do 40 znaków
- w słowniku komorników dodane filtry
- na stałych składnikach wynagradzania dodany filtr na składniki (Wszystkie/Zmienne/Stałe)
- do słownika godzin dodany kolor, domyślnie ustawiony tak jak dotychczas na podstawie flagi Przepracowane
- na ewidencji obecności na zakładce godziny kolor godzin wyświetlany na podstawie słownika
- na ewidencji obecności na zakładce godziny podczas dodawanie jeśli na timeBarze (dolny grid z godzinami) były zaznaczone godziny to ustawiane na ten zakres godzin
- na ewidencji dziennej dodana obsługa godzin Do odebrania, Odebranych, na chwilę obecną godziny te nie mogą pokrywać się z innymi np szkodliwymi
- na wnioskach o zmianę warunków CP na etapie wprowadzony wysłać do KJ może tylko PAK lub KJ
- na wnioskach o zmianę warunków zablokowany dostęp dla Prawnika (jeśli ma prawo może wejść w opcję ale nie widzi wniosków)
- poprawiona funkcja f.Godziny("NAD_SRT_HARM") - uwzględniany czas trwania umowy o pracę
- do wydruku potrąceń komorniczych w okresie dodane kolumny: Okres, Umowa, Sygnatura, Komornik, Adres, Rachunek, Suma potr. (suma potrąceń narastająco), usunięta kolumna Stanowisko


AKTUALIZACJA iKP 12.4.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- poszerzone przyciski cofania na ocenie, ewidencji miesięcznej (ukrywanie napisu przy stylu domyślnym)
- do kartoteki osobowej na pierwszej zakładce dodana edycja grupy pracowniczej (grupy uprawnień)
- na grupach pracowników (grupach uprawnień) możliwość jednoczesnego przypisania wielu pracowników
- na listach płac flaga ukryj zerowe ukrywa jedynie składniki w gridzie nie wpływając na przeliczanie
- na historii wynagrodzeń, zestawieniu wynagrodzeń, historii wynagrodzeń - konsulting dodana flaga "Zaznaczaj podrzędne", gdy zaznaczona przy wybraniu jednostki zaznaczają się wszystkie podrzędne
- dodawanie wielu pracowników jednocześnie do grup obecności (RCP)
- na grupach uprawnień, RPC, brygadach przy pracownikach wyświetlana jednostka z ostatniej umowy
- na warunkach umowy o pracę dodany wybór grupy RPC, przynależność do grupy ustawiana z dniem rozpoczęcia umowy, po zmianie daty od umowy data od grupy nie zmienia się
- na karcie ewidencji obecności nie łączy harmonogramów z 2 dni jeśli godziny rozpoczęcia i zakończenia zazębiają się, dołączane jedynie godziny
- zmieniony komunikat przy próbie dodania absencji (ewidencja obecności) jeśli nie wybrany żaden dzień
- na brygadach formatowanie kwoty obrotu
- dodana konfiguracja deklaracji ZUS RCA, RZA, RSA, DRA, ZSWA zgodna ze specyfikacją we./wy. 2.4 (błąd przy dodawaniu do zestawu KEDU)
- na kartotece urlopowej dodana możliwość wprowadzenia wielu ekwiwalentów za urlop, uwzględnione na wydruku urlopów, funkcji f.Godziny, f.Dni, świadectwie pracy
- podczas wyliczania czasu pracy obliczany także czas pracy dla brygad pracownika w miesiącu
- na czasie pracy dodane godziny nadliczbowe
- na czasie pracy zoptymalizowane odświeżanie danych
- na pozycjach obiegówki przy wyporze jednostek odznaczenie flagi aktywne powoduje wyświetlenie jednostek aktywnych i nieaktywnych
- dodana funkcja płacowa f.StawkaGodzinowa() - jeśli umowa ze stawką godzinową zwraca 1 w przeciwnym przypadku 0
- dodana funkcja płacowa f.StawkaMiesieczna() - jeśli umowa ze stawką godzinową zwraca 0 w przeciwnym przypadku 1
- do słownika absencji dodana flaga "Pozwalaj na dodanie innej absencji" domyślnie odznaczona
- na karcie ewidencji obecności wyświetlane kilka absencji w dniu
- na ewidencji obecności na zakładce z absencjami wyświetlana domyślnie absencja bez flagi "Pozwalaj na dodanie innej absencji"
- na ewidencji obecności na zakładce z absencjami możliwość usunięcia pojedynczej absencji w dniu
- dodana funkcja płacowa f.Wyrownanie(DO_WYPLATY, MIEJSCE_PO_PRZECINKU), zwraca wartość potrzebną do zaokrąglenia w górę kwoty podanej jako parametr DO_WYPLATY, do podanej liczby miejsc po przecinku (MIEJSCE_PO_PRZECINKU) czyli f.Wyrownanie(121.02, 1) da wynik 0.08
- na karcie ewidencji obecności dla absencji rozliczanych w dniach roboczych wyświetlane dni i godziny
- na przeglądaniu absencji dodane absencje godzinowe, zoptymalizowana procedura
- na ZUS Z3 gdy nie znajdzie podstaw brana podstawa z umowy o pracę na dzień rozpoczęcia zwolnienia lub wcześniejszej
- na www na ocenach dodany filtr z jednostką


AKTUALIZACJA iKP 12.3.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- nowa wersja zaświadczenia ZUS Z3
- do konfiguracji zaświadczeń o zatrudnieniu dodana opcja "Pokaż tabelę z wykazem miesięcznym", jeśli zaznaczona dodatkowo drukowana tabela z miesięcznym wykazem dla wybranych kolumn
- do potrąceń komorniczych dodana sygnatura sprawy
- na wydruku potrąceń komorniczych dodany adres komornika i sygnatura sprawy
- do słownika umów dodana flaga Ryczałt (ustawiona na podstawie powiązanego sposobu wynagradzania) obsługa ryczałtu na podstawie flagi w umowie a nie sposobu wynagradzania
- do parametrów firmy dodana opcja PODSTAWA_CHR_UWZG_DNI_URLOPU - podstawa chorobowego, przy obliczaniu ze składników uzupełnianych wg dni sprawdzane czy suma dni przepracowanych i urlopu jest większa od zera (jeśli Nie to tylko przepracowane)
- do konfigurowalnych wydruków do umów dodana obsługa zakresów prac, wyświetlane od myślnika nazwa + kwota każdy od nowej linijki
- dodana obsługa eksportu danych do płatnika zgodnie ze specyfikacją we/wy 2.4 (domyślna)
- z grup pracowników usunięta zakładka "Grupy dla analiz"
- podczas logowania przy wyborze firmy domyślnie ustawiane na firmę inną niż testowa
- na sposobach wynagradzania dodane kopiowanie, przy usuwaniu usuwane także formuły


AKTUALIZACJA iKP 12.2.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- w kartotece osobowej na formatce szczegółów dodana zakładka "Szczególne warunki" do uzupełnienia pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze
- funkcja płacowa f.UbezpieczeniaZUS("FEP") zwraca wartość na podstawie danych z zakładki "Szczególne warunki"
- na umowie o pracę na zakładce ZUS usunięta flaga FEP, dodana lista wyświetlająca okresy z zakładki "Szczególne warunki" w czasie trwania umowy
- dodana obsługa zgłoszenia / korekty danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ZUS ZSWA, możliwość generowania dla wszystkich osób za rok lub dla wybranych pracowników
- na świadectwie pracy uwzględniana praca szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze
- na umowie o pracę dla umów na czas określony możliwość uzupełnienia "Przyczyny uzasadniającej zawarcie umowy", uwzględniane na wydruku umowy (jeśli puste punkt 3 umowy nie drukowany)
- na umowie o pracę możliwość uzupełnienia "Dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie ...", uwzględniane na wydruku umowy (jeśli puste podpunkt 6 punktu 2 umowy nie drukowany)
- dodany wydruk wykonania umów zleceń (ewidencja wykonania zleceń)
- dodany eksport zestawienia przelewów do pliku UNL
- na miesięcznej karcie ewidencji obecności zmieniony kolor dnia pustego na mniej intensywny
- na miesięcznej karcie ewidencji poprawione wyliczanie konfigurowalnych godzin jeśli godziny łączonych typów np szkodliwe + nadgodziny 50%
- na wydruku list płac (opcja z zawijaniem kolumn) zmniejszona czcionka, zmniejszony dolny margines strony
- poprawiony wydruk wkładów dla pojedynczego pracownika
- na konfiguracji wierszy miesięcznej karty obecności możliwość dodania więcej niż dwóch godzin do 1 wiersza
- możliwość wydruku konfigurowalnego wydruku (kartoteka osobowa/zatrudnienie) dla wielu wybranych pracowników
- na wydruku aneksu do umowy o pracę gdy zmiana wymiaru czasu pracy i uzupełnione pole „dopuszczalna liczba godzin… " tekst z tego pola drukowany jako kolejny podpunkt
- na listach płac ukrywany przycisk "Do przeliczenia" jeśli w menu ukryta opcja przeliczania automatycznego
- na kontrolce do przeglądania umów (Umowy przeglądanie, wybór umowy do listy, stałe składniki) daty od do w filtrze odnoszą się do czasu trwania umowy a nie daty podpisania, dodana flaga "Uwzględniaj umowy w podrzędnych jednostkach" domyślnie zaznaczona.
- dodany składnik 516 MAC.DOPLATA - Uzupełnienie zasiłku macierzyńskiego do kwoty 1000 zł. Uzupełnienie jest nie opodatkowane, dodany do sposobów wynagradzania użytych w umowach o pracę
- do zaświadczeń o zatrudnieniu dodany rodzaj okresu (Koszty/ZUS/Podatek/Data wypłaty)
- na zaświadczeniach ryczałt ukrywany tekst dotyczący numeru nip jeśli go nie ma
- przy dodawaniu umowy do listy płac możliwość wyboru wielu umów jednocześnie
- na www przy wyporze rodzaju umowy wyświetlany (kod)+nazwa
- na www we wniosku o przedłużenie umowy możliwość zmiany rodzaju umowy na umowę tego samego typu


AKTUALIZACJA iKP 12.1.2.1 ZAWIERA


Deklaracje które zostały dodane wcześniej, aby być w nowej wersji muszą zostać dodane ponownie.
Pozostałe deklaracje w następnej wersji


Zmiany:
- dodana obsługa IFT-1R wersja 13 (za rok 2015)
- przy wydruku normy czasu pracy dodana możliwość druku bez informacji o okresie rozliczeniowym (parametr firmy)
- przy wydruku normy czasu pracy dodana możliwość druku bez informacji dodatkowych (parametr firmy)
- do zestawień konfigurowalnych dodane pola
- Okres rozlicz. czasu pracy
- Liczba miesięcy rozlicz.czasu pracy
- Okres rozlicz. czasu pracy(SŁOWNIK UMÓW)
- Liczba miesięcy rozlicz.czasu pracy(SŁOWNIK UMÓW)
- FP
- FGŚP
- dodany parametr placowy Minimalna wysokość zasiłku macierzyńskiego (MIN_MA), 1000 zł od 2016-01-01
- dodany kody ZUS:
- 0580 (osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego)
- 0581 (osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego)
- dodany kod świadczenia - 329 (podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego)
- przy przeliczaniu kartoteki świadczeń / przerw uwzględniana Minimalna wysokość zasiłku macierzyńskiego
- funkcja płacowe f.SpKwota wywołana z parametrem "UZUPELNIENIE_" + kod zwraca tylko kwotę uzupełnienia, bez "UZUPELNIENIE_" tylko kwotę pierwotną.
- funkcja płacowe f.SpDni zwraca dni tylko dla pierwotnie obliczonej kwoty
- na Kartotece świadczeń / przerw w stopce dodana suma wyświetlanych dni oraz kwot


AKTUALIZACJA iKP 12.1.1.1 ZAWIERA


Deklaracje które zostały dodane wcześniej, aby być w nowej wersji muszą zostać dodane ponownie.
Pozostałe deklaracje w następnej wersji


Zmiany:
- dodana obsługa PIT-11 wersja 23 (za rok 2015)
- dodana obsługa PIT-40 wersja 22 (za rok 2015)
- dodana obsługa PIT-8C wersja 8 (za rok 2015)
- przy wydruku wielu PIT-11, PIT-40 możliwość wydruku dodatkowej pustej strony po każdej deklaracji (druk dwustronny)
- dodana konfiguracja stanu zatrudnienia PFRON/UE (Wydruki->PFRON->Stan zatrudnienia konfiguracja)
- konfiguracja stanu zatrudnienia uwzględniona na Wydruki->PFRON->Zatrudnienie niepełnosprawnych
- konfiguracja stanu zatrudnienia uwzględniona na Wydruki->PFRON->INF-1
- dodana obsługa sprawozdania GUS Z06 za rok 2015
- na Ewidencji dziennej po dodaniu pracowników ustawienie na ostatnio dodanym pracowniku


AKTUALIZACJA iKP 11.12.1.1 ZAWIERA


Deklaracje które zostały dodane wcześniej, aby być w nowej wersji muszą zostać dodane ponownie.
Pozostałe deklaracje w następnej wersji


Zmiany:
- dodana obsługa PIT-4R wersja 6 (za rok 2015)
- dodana obsługa PIT-8AR wersja 6 (za rok 2015)


AKTUALIZACJA iKP 11.11.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- dodane mechanizmy importu premii KKW aplikacja i usługa
- obsługa premii KKW na Ocenie
- na ewidencji dziennej:
- raport za okres wyświetla godziny z minutami (zamiast setnych godziny)
- poprawione znikanie opcji "wszystkie jednostki" po wybraniu jednostki
- przy wyborze pracowników dodane kolumny z numerem kartoteki oraz numerem pesel
- na edycji karty dodany numer kartoteki
- na listach płac zapamiętywanie szerokości panelu ze składnikami
- poprawione ukrywanie w menu Ewidencji dziennej, Ewidencji miesięcznej jeśli w licencji 0 użytkowników


AKTUALIZACJA iKP 11.10.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- dodana obsługa godzin absencyjnych
- na karcie ewidencji obecności
- wykazywany kod absencji dla absencji godzinowych
- absencje (dzienne) wliczane do godzin wierszy konfigurowalnych
- absencje rozliczane w dniach roboczych w podsumowaniu wyświetlane w godzinach
- zapamiętywana flaga "Aktualne" z zakładki umowy na zatrudnieniu
- na oświadczeniach w aplikacji dodane kolumny opis oraz email
- poprawione zaznaczanie na drzewie jednostek przełożonych na stanowiskach
- przy zaznaczonej opcji "Pozwól na rozliczanie w kwocie netto" na umowie zleceniu, wpisana kwota traktowana jako netto, uwzględniane na liście płac
- w licencji dodana obsługa modułów ewidencji dziennej oraz miesięcznej
- opcje ewidencji dziennej / miesięcznej dostępne jeśli w licencji co najmniej 1 użytkownik dla modułu
- liczba osób mogących się zalogować jest sumaryczną liczbą osób mogących się zalogować do wszystkich modułów
- przy otwarciu formatki sprawdzane czy liczba użytkowników z licencji pozwala na jej otwarcie dla części formatek administracyjnych np do aktualizacji czy nie
- w przypadku zabicia procesu aplikacji lub zamknięcia na skutek błędu może minąć do 5 minut zanim użytkownik zostanie zwolniony
- każda instancja aplikacji zabiera 1 licencję do logowania
- na ewidencji dziennej dodane zestawienie ewidencji dziennej w okresie
- na ewidencji dziennej dodana możliwość wpisania godzin absencji (jeśli puste jako absencja dobowa), w słowniku godzin musi być dodana absencja godzinowa danego typu
- w ewidencji dziennej osoby domyślnie wyświetlane w kolejności w jakiej były dodawane
- dodany parametr firmy "Ewidencja wykonania zleceń" domyślnie ustawiony na Nie, jeśli na Tak dostępne poniższe opcje
- dla umowy Zlecenia na zakładce warunki, zakres prac dodawany w formie tabelarycznej z podaniem opisu i kwoty jednostkowej za wykonanie czynności
- na wydruku umowy zakres obowiązków z nowej opcji bez kwot
- jeśli Tak w menu dostępna opcja Kadry->Ewidencja wykonania zleceń umożliwiająca dodanie do wcześniej zdefiniowanych zakresów prac ilości wykonań w danym miesiącu
- po zatwierdzeniu dodawany rachunek z możliwością wydruku z poziomu Ewidencja wykonania zleceń
- jeśli jest rachunek kwota do listy płac pobierana z rachunku
- dla umów o prace na zakładce warunki dodane pola "Godziny szkodliwe %" oraz rodzaj godzin
- dodany parametr firmy SZKODLIWE_GENERUJ domyślnie odznaczony, jeśli zaznaczony na ewidencji obecności dodatkowy przycisk "Generuj szkodliwe" który dla wybranych osób wstawia godziny szkodliwe na podstawie konfiguracji z umowy. Jeśli w danym dniu są już wprowadzone jakieś godziny, godziny szkodliwe w tym dniu nie wygenerują się trzeba dodać ręcznie.


AKTUALIZACJA iKP 11.9.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- podniesiona wersja komponentów
- poprawiony błąd przy próbie uzupełnienia praw do renty / emerytury
- przy imporcie umów dodana możliwość importu FEP oraz aneksów, dodane pola FEP, ID, ID_PRZODKA (gdzie ID_PRZODKA to identyfikator umowy/aneksu poprzedzającego dodawany aneks)
- na ewidencji dziennej dodana flaga "Ukryj pracowników z innych kart w dniu"
- na wydruku Dziennej karty pracy dla osób z absencję czyszczony czas pracy i odejmowane od liczby osób dopuszczonych
- do wydruku listy obecności z odebranymi i nadgodzinami dodana możliwość wyboru czy drukować te kolumny
- na Wzorcach czasu pracy dla wzorców dnia dodane kolumny z kodem i kolorem.
- w słowniku umów dla umów o pracę dodane pole "Częstotliwość wypłaty" domyślnie uzupełnione "miesięcznie"
- w umowie na zakładce warunki dla umów o pracę dodane pole "Częstotliwość wypłaty" domyślnie uzupełniane na podstawie słownika, jeśli puste traktowane jako "miesięcznie", uwzględnione na wydruku normy czasu pracy.


AKTUALIZACJA iKP 11.8.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- dodana Ewidencja dzienna (specjalna licencja)
- na Zatrudnieniu przy aneksie dodany wydruk Zakresu obowiązków
- na www dla wniosków o rozwiązanie umowy (wszystkich) obowiązkowe pole z datą odebrania praw do aplikacji, data nie może być większa niż dzień po dacie rozwiązania
- poprawione odznaczanie obowiązkowej dla jednostki sekcji obiegówki
- z dane zgłoszeniowe ZUS/US usunięty zawód ZUS (ukryty)
- ukryty słownik Słowniki->ZUS->Zawody
- na obiegówce (www) możliwość wpisania adresu email na który zostanie wysłana faktura, pole pojawi się dla ostatniej nie zatwierdzonej sekcji obiegówki jeśli jest to umowa konsultingowa i ustawione jest księgowanie przez eDokumenty
- na obiegówkach możliwość edycji adresu email (prawo admin)
- przy zapisie specyfikacji wycinane białe znaki na początku i końcu numeru specyfikacji
- przy schematach uprawnień dodana data modyfikacji i modyfikujący, aktualizowane także przy dodaniu / usunięciu grupy
- na zatrudnieniu na zakładce PFRON dodane Niepełnosprawności, przeniesione dane dotyczące niepełnosprawności z zakładki ZUS/US


AKTUALIZACJA iKP 11.7.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- dodana obsługa potrąceń komorniczych dla umów księgowanych przez listę płac
- dodany wydruk informacji o potrąceniu komorniczym
- dodane zestawienie potrąceń komorniczych w okresie
- na www przy wprowadzaniu wniosku o zmianę warunków pole uzasadnienie widoczne dla PAK
- dodana funkcja płacowa f.PierwszyMiesiacOkresu(RODZAJ_MIESIACA) - Sprawdza czy dana lista jest w pierwszym miesiącu (KOSZTY,ZUS,PODATEK) okresu rozliczeniowego, jeśli tak zwraca 1 w przeciwnym przypadku 0
- do funkcji f.SumaOkresu(RODZAJ_MIESIACA, KOD_SKLADNIKA, "Out",
OKRES_WSTECZ) dodany parametr OKRES_WSTECZ, jeśli większy od zera to sumuje składniki za odpowiedni poprzedzający okres
- w aplikacji możliwość usunięcia, anulowania wniosku o nagrodę (specjalne prawo), usunięcie możliwe dla wniosków które nie są podpisane/zrealizowane/anulowane.
- w aplikacji możliwość cofnięcia zaksięgowanej specyfikacji (specjale prawo - domyślnie tylko sadmin), tak jak dotychczas najpierw trzeba wycofać z FK/eDokumentów.
- w aplikacji możliwość cofnięcia wysłanej/podpisanej listy płac (specjale prawo - domyślnie tylko sadmin).
- dodane zestawienie Wydruki->Pfron->Zatrudnienie niepełnosprawnych
- dane zestawienie Wydruki->Zestawienie absencji


AKTUALIZACJA iKP 11.6.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- Dodana obsługa sprawozdania GUS Z-06
- Poprawione zaznaczanie w umowie na akceptujących
- Do konfigurowalnych zestawień dodany Etat (nazwa, licznik, mianownik)
- W GUS Z-03 (2013, 2015) nie uwzględnia uczniów do czasu przepracowanego, a do przeciętnego zatrudnienia i pracujących na koniec kwartału także zatrudnionych na umowę pracy nakładczej
- Przy wyborze okresu podczas logowania domyślnie ustawiany miesiąc bieżący a jeśli nie jest otwarty to ostatni
- Możliwość ustawienia niewymagalności samooceny dla pracownika w wybranym miesiącu
- Dodany parametr płacowy Najniższa emerytura (MIN_EM) 880,45 od 2015-03-01
- Na średnim zatrudnieniu dodane flagi pełnosprawni, niepełnosprawni
- Na średnim zatrudnieniu i stanie w osobach pokazywane absencje z flagą "zawsze wykluczaj", wyszarzone bez możliwości odznaczenia
- W słowniku umów na zakładce www dodane flagi "Opinia AP przed PZ/ZA (wniosek o ZWZ CP)" - domyślnie odznaczona, "Opinia prawnika (wniosek o ZWZ CP)" - domyślnie zaznaczona


AKTUALIZACJA iKP 11.5.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- dodana obsługa sprawozdania PFRON INF-1
- dodane funkcje płacowe:
f.Godziny("NAD_DOBOWE") - zwracająca liczbę godzin nadgodzin dobowych w miesiącu (liczba godzin ponad harmonogram lub ponad 8h jeśli w harmonogramie mniej)
f.Godziny("NAD_SRT_HARM") - zwraca liczbę nadgodzin średniotygodniowych w okresie wyliczonych metodą PIP (przepracowane - nominalne - nadgodziny dobowe), przy założeniu,
że wszystkie dodatkowe godziny wprowadzane jako nadgodziny
f.Godziny("NAD_SRT") - zwraca liczbę nadgodzin średniotygodniowych w okresie wyliczonych metodą PIP, przy założeniu, że jako nadgodziny wprowadzane są tylko nadgodziny dobowe
a nadgodziny nie wchodzące do dobowych uwzględniane w harmonogramie (przepracowane z czasu pracy{nie zawierają nadgodzin} - nominalne)
f.Godziny("BRAK_11") - zwraca liczbę godzin bez 11 godzin przerwy
- Na harmonogramach (www) mozliwość wyświetlania godzin od do zamiast liczby godzin pracy (konfigurowalne dla firmy)
- Przy dodawaniu godzin (www) wyświetlane godziny pracy według harmonogramu w wybranych dniach
- Przy dodawaniu harmonogramy indywidualnego (www) dodana lista wzorców dni, po wypraniu wzorca przepisywane z niego godziny pracy, jeśli kilka np 8:00-10:00 i 12:00-14:00
to zostaną przepisane pierwsze (konfigurowalne dla firmy)
- na świadectwie pracy przed nazwą rozwiązania dodane "umowy o pracę", tekst w świadectwach archiwalnych nie uległ zmianie
- na umowie, data od oceny - pusta dla umowy o pracę na okres próbny, kasowana po zmianie na okres próbny, generowana po zmianie na inny okres.


AKTUALIZACJA iKP 11.4.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- na ewidencji obecności dodane wyświetlanie wymiaru czasu pracy w okresie i w miesiącu
- na ewidencji obecności poprawiony bład po zmianie liczby wyświetlanych miesięcy
- na ewidencji obecności poprawione przykrywanie paska z wybranymi okresami jeśli włączony pasek przewijania
- na ewidencji obecności zapamiętywanie liczby wyświetlanych miesięcy po zmianie zakładki
- na ewidencji obecności wyświetlanie kodów dłuższych niż 3 znaki
- na formatce logowania wydłużona lista zapamiętywanych baz do 15
- usunięte ustawianie miesiąca (wymiar czasu pracy) po przejściu do kolejnego miesiąca jeśli 1 dzień miesiąca wypadał w poniedziałek
- usunięte zaznaczanie bieżącego dnia
- dodane funkcje płacowe:
f.SumaOkresu(RODZAJ_MIESIACA, KOD_SKLADNIKA, "Out")
Suma składników (IN\OUT) listy płac z podanym kodem, w okresie (KOSZTY,ZUS,PODATEK) listy, sumowane są listy z wcześniejszych miesięcy lub równych miesiącowi listy, ze starszą datą wypłaty (jeśli równa to brana pod uwagę sekwencja)
f.OstatniMiesiacOkresu(RODZAJ_MIESIACA)
S prawdza czy dana lista jest w ostatnim miesiącu (KOSZTY,ZUS,PODATEK) okresu rozliczeniowego, jeśli tak zwraca 1 w przeciwnym przypadku 0
- w słowniku godzin dodana flaga Szkodliwe
- w słowniku godzin dodana flaga W godzinach pracy, jeśli zaznaczona to godziny można wprowadzić tylko w czasie godzin pracy wynikających z harmonogramu, jeśli odznaczona tylko poza godzinami pracy, domyślnie odznaczona (zaznaczona dla rozliczonych i szkodliwych)
- dla funkcji płacowej f.Godziny, f.GodzinyWstecz dodana opcja SZKODLIWE zwracająca liczbę godzin z ewidencji obecności
- przy wprowadzaniu Harmonogramów, Godzin dodane sprawdzanie norm, jeśli wystąpią jakieś nieprawidłowości wyświetlany komunikat z nimi i pytaniem czy kontynuować, analogicznie jak na www
- na Ewidencji obecności (Harmonogramach) dodany przycisk sprawdź który sprawdza normy dla wybranego miesiąca/okresu i wyświetla formatkę z komunikatami.
- na formatce szczegółów do wprowadzania godzin poprawione odświeżanie po ręcznym wpisaniu godzin w editach
- na harmonogramach poprawiony błąd uniemożliwiający dodanie dnia wolnego jeśli poprzedni dzień pracy kończy się następnego dnia (np. praca w godzinach 20 - 06 i wolne dnia następnego)
- do słownika umów na zakładce www dodana liczba dni przed rozwiązaniem kiedy generowana jest obiegówka, domyślenie dla umów zleceń ustawione 2, dla pozostałych 7 (jeśli zostanie dodana jakaś nowa i nie zostanie ustawiona liczba dni, także traktowane jako 7)
- do słownika typów umów dodana flaga Uczeń (przeznaczona dla umów o pracę w celu przygotowania zawodowego), jeśli zaznaczona w umowie pojawia się zakładka Uczeń z możliwością wprowadzenia lat nauki.
- do parametrów płacowych (użytkownika) dodane
- UCZEN_ROK_1 - Procent przeciętnego wynagrodzenia wypłacany uczniom w 1 roku nauki (0,04)
- UCZEN_ROK_2 - Procent przeciętnego wynagrodzenia wypłacany uczniom w 2 roku nauki (0,05)
- UCZEN_ROK_3 - Procent przeciętnego wynagrodzenia wypłacany uczniom w 3 roku nauki (0,06)
- PRZECIETNE_WYN_POP_KWARTAL - Przeciętne wynagrodzenie za poprzedni kwartał (3942,67 od 2015-03-01)
- dodana funkcja płacowa f.ProcentWynagrodzeniaUczen() zwracająca wartość parametru UCZEN_ROK_x na podstawie lat nauki z umowy i okresu kosztowego listy płac
- poprawiony błąd po użyciu na kolumnie opcji filtrowania custom.
- przy przeglądaniu obiegówek na www dodany filtr na Anulowane.


AKTUALIZACJA iKP 11.3.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- obsługa sprawozdania GUS Z-03 wersja na rok 2015
- obsługa sprawozdania GUS Z-05 wersja na rok 2015
- na ewidencji obecności dodana możliwość dodawania harmonogramów, absencji, godzin w kilku różnych przedziałach za jednym razem (multiselect na kalendarzu)
- przy dodawaniu harmonogramu w aplikacji dodane sprawdzanie czy nie nachodzi na już istniejący
- do zadań na www dodana Data dodania (okres oceny)


AKTUALIZACJA iKP 11.2.2.1 ZAWIERA

Jeśli już zostały dodane PITy za rok 2014 w starej wersji, należy je dodać ponownie, wtedy dodadzą się w nowej wersji

Zmiany:
- dodana obsługa PIT-11 wersja 22 (za rok 2015) w wersji elektronicznej (na razie MF nie przyjmuje)
- na wydruku pit 11 w wersji 22 dodana możliwość wyboru kraju ze słownika
- na danych zgłoszeniowych dodana flaga "Ograniczony obowiązek podatkowy" domyślnie odznaczona
- do oceny dodana obsługa zadań (konfigurowalne dla firmy)
- na ocenie www dodany wydruk samooceny oraz zadań pracownika przez przełożonego
- na ocenie www domyślnie ustawiany miesiąc bieżący i poprzedni oraz status Niezakończone
- na ocenie www ukryte zadania rozwojowe przy włączonych nowych zadaniach
- na historii wynagrodzeń przy odznaczonej opcji "podstawowe kolumny" dodana flaga "Nagłówki kolumn przed każdym okresem", dodane
uwzględnianie wybranych rodzai umów, wybranego pracownika, poprawione
grupowanie zapisów po nazwisku (jeśli było kilka osób z takim samym
nazwiskiem wyświetlało ich zapisy do pierwszego).


AKTUALIZACJA iKP 11.2.1.1 ZAWIERA

Jeśli już zostały dodane PITy za rok 2014 w starej wersji, należy je dodać ponownie, wtedy dodadzą się w nowej wersji

Zmiany:
- Dodana formatka do uzupełnienia/usunięcia grup mailowych na podstawie grup przypisanych do stanowisk Kadry->Grupy mailowe -> Grupy/listy mailowe
stanowiska, wyświetlana także ze szczegółów stanowiska z zakładki grupy/listy mailowe.
- Na Grupy/listy mailowe pracownicy dodane zakładki jednostki, stanowiska z możliwością dodania/usunięcia jednostek/stanowisk.
- Na Grupy/listy mailowe pracownicy domyślnie wyświetlani wszyscy w grupie bez możliwości usunięcia osób z poza firmy, dodane stanowisko i jednostka,
pracownicy wyszukiwani po loginie a nie po CSK.
- Poprawiony wydruk rocznej karty ewidencji obecności (problem z ciągłym powiększaniem obszaru przeznaczonego na absencje).


AKTUALIZACJA iKP 11.1.1.1 ZAWIERA

Jeśli już zostały dodane PITy za rok 2014 w starej wersji, należy je dodać ponownie, wtedy dodadzą się w nowej wersji

Zmiany:
- w danych firmy dla płatników będących osobą fizyczną dodana możliwość ustawienia podpisu eDeklaracji za pomocą danych autoryzujących.
- przy dodawaniu PIT-11 podpowiadany rok ustawiony w filtrze na formatce a nie z zalogowanego okresu
- na Historii wynagrodzeń przy wyborze sortowania dodana zakładka filtrowanie, która umożliwia podanie warunków dla kolumn zestawienia jakie mają być spełnione.
- dodana możliwość przypisania wzorca do kalendarza. Jeśli określony wzorzec oraz pierwszy dzień wolny tygodnia a także uzupełnione są święta ruchome, to podczas dodawania nowego roku w okresach płacowych generowane są także kalendarze na ten rok.
- dodane nowe kody ubezpieczenia
• 2240 - członek rady nadzorczej podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu (nastąpiła zmiana opisu kodu),
• 2241 - członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (nowy kod),
• 2242 - członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, nie podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu (nowy kod).


AKTUALIZACJA iKP 10.12.1.1 ZAWIERA

Jeśli już zostały dodane PITy za rok 2014 w starej wersji, należy je dodać ponownie, wtedy dodadzą się w nowej wersji

Zmiany:
- w konfiguracji domy¶lnie wł±czona obsługa eDeklaracji
- PIT-4R wersja 5 w wersji elektronicznej
- PIT-8AR wersja 4 w wersji elektronicznej
- IFT-1R wersja 11 w wersji elektronicznej
- PIT-11 wersja 21 w wersji elektronicznej
- PIT-40 wersja 20 w wersji elektronicznej
- PIT-8C wersja 7 w wersji elektronicznej
- w PIT-8C automatyczna aktualizacja warto¶ci pól sumarycznych/będ±cych różnic±, po zmianie wartości pola składowego
- w kartotece osobowej na zakładce ZUS/US zmienione pole "Rodzaj numeru (dokumentu stwierdzającego tożsamo¶ć)" na słownikowe, dodane słownikowe
pole "Kraj wydania dokumentu".
- Na wydruku IFT-1R wersja 11, możliwość edycji Kraju zamieszkania pracownika ze słownika.
- Na wydrukach PIT w najnowszych wersjach, dodany Nr dokumentu (widoczny po wysłaniu)
- na PIT-4R oraz PIT-8AR dla pól bez groszy, warto¶ci wyświetlane bez przecinka, przy edycji, zaokr±glane do pełnych złotych.


AKTUALIZACJA iKP 10.11.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- dodana obsługa PIT-40 wersja 19 w wersji elektronicznej
- podczas wysyłania wielu PIT dodana możliwość zapamiętania wybranego certyfikatu na czas sesji.
- blokada edycji pól PIT-40/11 przy włączonej obsłudze eDeklaracji i statusie deklaracji 2xx(wysłane poprawne), 3xx(wysłane oczekujące)
- na PIT-40v19 i PIT-11v20 przy polach wymagających pełnych złotych dodane zaokrąglanie wprowadzonej podczas edycji wartości
- na wydruku ORD-ZU dodane skreślanie NIP/PESEL
- zmieniony zapis limitów dla stanowisk


AKTUALIZACJA iKP 10.10.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- dodana obsługa oświadczeń (Oświadczenie o wysokości dochodu miesięcznego)
- dodane prawo Przeglądanie do Ocen, jeśli użytkownik ma to prawo i wywołanie z poziomu aplikacji to dodatkowo zwracane oceny z uwzględnieniem praw do jednostek i grup. Jeśli jest prawo administracyjne i do przeglądania to do przeglądania pomijane.
- dodane prawa do zakładek stanowisk Ocena, Obiegówka
- dodane prawa do zakładek na prawach użytkownika (3 pierwsze znikają po odebraniu prawa)
- prawa do nowych opcji uzupełnione na podstawie ogólnych praw do stanowisk, praw użytkownika
- dodana funkcja płacowa f.RodzjaListy(kod typu listy)
- dodana możliwość ręcznego anulowania oceny
- dodana możliwość utworzenia nowego arkusza oceny na podstawie istniejącego
- dodane święta na rok 2015
- dodana płaca minimalna na 2015 - 1750, minimalna podstawa chorobowego
- 1510,08
- uzupełnione słowniki na 2015 (bez zmian) - progi podatkowe, kwoty wolne, koszty uzyskania


AKTUALIZACJA iKP 10.9.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- na wniosku o zatrudnienie dla umów konsultingowych i menadżerskich dodana możliwość ustawienia czy oceniany i od kiedy, domyślnie ustawiana ocena od miesiąca rozpoczęcia umowy
- dla umów o pracę innych niż na okres próbny ustawiana ocena od miesiąca rozpoczęcia umowy
- dla umów o pracę na okres próbny, umów zleceń i o dzieło ustawiany brak oceny
- przy przedłużeniu umowy o pracę jeśli była na okres próbny to miesiąc oceny z daty rozpoczęcia nowej umowy
- oceny na stronie www wyświetlane bez anulowanych
- w aplikacji dodany export wyświetlanych ocen do excela
- w aplikacji dodany do ocen filtr na stanowiska
- na wydrukach zestawienia list płac, zestawienia składników dodana flaga "Drukuj informację o wersji aplikacji i datę" domyślnie zaznaczona
- na wydruku umowy o pracę powiększone miejsce w nagłówku na nazwę firmy
- na wniosku o zatrudnienie wymagany regon dla umów konsultingowych, ukryte pola "Nr zasw. o prowadz. działalności gospodarczej", "Organ wydający zaśw. o prowadz. działalności gospodarczej(nazwa urzędu i miejscowość)"
- na świadectwie pracy w nagłówku wstawiana bieżąca nazwa firmy
- na wydrukach KOLKaP zmienione na INSIGNUM Kadry Płace
- zmieniony wydruk umowy o pracę na czas zastępstwa


AKTUALIZACJA iKP 10.8.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- poprawione wyświetlanie pasków płacowych gdy na 1 liście są 2 umowy dla tego samego pracownika
- dodane prawo Administrator oceny uwzględniane tylko w aplikacji.
- zaktualizowane podstawowe kody ubezpieczenia ZUS, dodane daty obowiązywania i flaga w filtrze "Obowiązujące"
- na arkuszach ocen dodany filtr Aktywne
- poprawione wyświetlanie wag do kryterium
- możliwość ukrycia kolumny Ocena niep. na www, konfigurowalne dla firmy, domyślnie ukryta


AKTUALIZACJA iKP 10.7.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- obsługa oceny w IKP (konfigurowalne dla firmy)
- dodana możliwość skonfigurowania stanowisk podwładnych dla struktury przełożonych
- w umowie na zakładce Przełożeni wyświetlani oceniający wynikający z konfiguracji przełożonych dla aplikacji "Insignum ocena", możliwość dodania indywidualnego oceniającego
- na prawach użytkowników dodana zakładka "Umowy do oceny", wyświetlane także te wynikające ze stanowisk, jeśli w umowie ustawiony oceniający to przy wyświetlaniu ze stanowisk wyszarzone
- w Podwładni/przełożeni/zastępstwa przy wypranej Ocenie dodatkowa flaga "Uwzględnij indywidualnie ustawionych oceniających" jeśli zaznaczona i w umowie jest ustawiony oceniający to brany z umowy a nie ze stanowisk
- do słownika umów na zakładce ustawienia domyślne "O pracę" dodana dobowa i tygodniowa norma czasu pracy.
- dla umów o pracę na zakładce warunki dodane: okres rozliczeniowy czasu pracy, miesiąc od którego rozpoczyna się okres rozliczeniowy, dobowa i tygodniowa norma czasu pracy. Domyślnie uzupełniane na podstawie wartości w słowniku.
- na normie czasu pracy okres rozliczeniowy, dobowa i tygodniowa norma czasu pracy brana z umowy/aneksu
- dodana możliwość wydruku normy dla aneksu
- z podsumowania pasków płacowych usunięte pola pods.ub.zdr. od której skł. się nie naliczyła skł. i podst uz.zdr. obl.
- na www w ewidencji obecności i raporcie wykorzystania nadgodzin okres rozliczeniowy, miesiąc od którego rozpoczyna się okres rozliczeniowy, brany z umowy/aneksu


AKTUALIZACJA iKP 10.6.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- Na wydruku Historia wynagrodzeń dodana flaga "Ukryj zerowe/puste kolumny"
- Dodany wydruk listy obecności - szablon godzinowy z miejscem na nadgodziny i godziny do oddania
- poprawiony błąd występujący podczas zmiany nazwiska (przy włączonej obsłudze LDAP).


AKTUALIZACJA iKP 10.5.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- dodany nowy pasek opcji użytkownika,
- do menu dodane ikonki,
- dodana osobna struktura jednostek przełożonego zamiast rozdzielnika, jednostki z rozdzielnika przepisane do nowej struktury (Kadry -> Podwładni, przełożeni, zastępstwa -> Jednostki przełożonego),
- prawo administratora do specyfikacji,
- możliwość dodania przedrostka / przyrostka do maila, loginu (rozdzielnie) konfigurowalne dla firmy (aplikacja, www) ,
- na listach płac dodana możliwość zaznaczenia kilku list płac przy dodawaniu / usuwaniu z zestawienia księgowań,
- dla filtra "do zatwierdzenia" na obiegówkach wyświetlane tylko te dla których użytkownik może w danej chwili zatwierdzić sekcje (sekcja środki trwałe bez sprawdzania czy są środki,
- dodany parametr firmy określający czy wyświetlać pole do wpisania hasła przy podpisywaniu listy


AKTUALIZACJA iKP 10.4.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- obsługa eObiegówki (konfigurowalne dla firmy)


AKTUALIZACJA iKP 10.3.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- na wydrukach historii wynagrodzeń dodane pole CSK
- przywrócona możliwość eksportu wydruków do CSV
- na prawach użytkowników na zakładce "Umowy do akceptacji" dodana kolumna z nazwą jednostki
- dodana nowa wersja zaświadczenia ZUS Z3, wszystkie nowo dodane zaświadczenia będą generowały się w nowej wersji, stare zostaną w starej wersji.
- zwiększony maksymalny czas wykonania na wydruku "Zwolnienia FP i FGŚP (listy płac)"
- dodana funkcja płacowa f.Podstawa("CHOROBOWEGO_BEZ_URLOPU","Out") - Suma dotychczas występujących składników z flagą "Wliczaj do podstawy naliczenia chorobowego". Jeśli pracownik nie przepracował połowy dni roboczych (DNI_PRZEPRACOWANE_ZUS/DNI_ROBOCZE_PRACOWNIKA) zwraca 0.
Jeżeli przepracował przynajmniej połowę dni roboczych i posiada przeliczone absencje (Kartoteka świadczeń/przerw). Sumowana wartość wyjściowa(OUT) składnika i pomniejszana o składki na fundusz chorobowy, emerytalny i rentowy następnie mnożona przez DNI_ROBOCZE_PRACOWNIKA/(DNI_PRZEPRACOWANE), jeśli DNI_PRZEPRACOWANE = 0 to 0 Jeśli nie było absencji po prostu suma składników z flagą pomniejszona o składki na fundusz chorobowy.


AKTUALIZACJA iKP 9.12.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- dodany PIT-8C wersja 6 (edycja pól na wydruku)
- poprawiony import pracowników z Excel przy obsłudze CSKU i braku NIP
- ustawione sortowanie po nazwie dostępnych kolumn dla konfiguracji wydruku list płac, historii wynagrodzeń
- poprawione kreski na wydruku rachunku do umowy zlecenia przy wydruku z ie
- zaktualizowane kody świadczenia dla absencji z kodami 'ROD60', 'ROD80', 'MAD', 'MAD80', istnieje konieczność aktualizacji kodów świadczenia w firmach z innymi kodami dla tych absencji oraz dla urlopu ojcowskiego


AKTUALIZACJA iKP 9.11.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- uzupełniony słownik podstawowych kodów ubezpieczenia zgodnie ze zmianami w rozporządzeniu MPiPS (usunięte na razie nie usuwane)
- uzupełniony słownik kodów świadczenia przerwy zgodnie ze zmianami w rozporządzeniu MPiPS
- dodana obsługa Płatnika 9, specyfikacji we/wy 2.2 (kedu 4), konfiguracja dokumentów rozliczeniowych w wersji 2.2 dla zgodnych pól przeniesiona z 2.1, nowe pola wymagają konfiguracji
- przy dodawaniu dokumentu rozliczeniowego ZUS możliwość wybrania wersji (domyślnie 2.2, Płatnik 9)
- dodana obsługa PIT-11 wersja 20, także elektroniczna
- dodana obsługa PIT-40 wersja 19, dodany zapis edytowanych wartości
- dodana obsługa PIT-4R wersja 4
- dodana obsługa PIT-8AR wersja 3
- dodana obsługa IFT-1/IFT-1R wersja 10, dodany zapis edytowanych wartości
- poprawione wyszarzanie przycisków do usuwania zaksięgowanych list płac
- dodana możliwość księgowania do iFK za pomocą com FKKPKsieguj, powinno to rozwiązać problemy z księgowaniem na nowszych systemach operacyjnych (aplikacja, usługa księgująca)
- uzupełniony słownik Kwot wolnych na rok 2014
- uzupełniony słownik Kosztów uzyskania na rok 2014
- uzupełniony słownik Progów podatkowych na rok 2014
Domyślnie podczas dodawania zestawów Kedu, generowania deklaracji rozliczeniowych ustawione jest generowanie wg specyfikacji we/wy 2.2 (płatnik 9). Aby wygenerować deklaracje dla Płatnika 8 podczas dodawania zestawienia, deklaracji należy ustawić wersję na "xml" zamiast domyślnej "xml wersja 2.2".
Po przejściu na płatnika 9 należy w słowniku absencji zaktualizować kody świadczenia/przerwy oraz sposoby wynagradzania tam gdzie wartości są ściągane po kodzie świadczenia/przerwy.
Nowe pola deklaracji rozliczeniowych które mogą wymagać konfiguracji:
DRA
blok IV:
- p25 Kwota składek na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez płatnika
- p28 Kwota składek na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez budżet państwa
- p29 Kwota składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez budżet państwa
- p34 Kwota składek na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez Fundusz Kościelny blok VII:
- p1 Kwota należnych składek finansowana przez płatnika
RCA
blok III.B:
- p10 Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez ubezpieczonego
- p13 Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez płatnika
- p15 Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez budżet państwa
- p16 Kwota składki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez budżet państwa
- p17 Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez budżet państwa
- p18 Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez budżet państwa
- p23 Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez Fundusz Kościelny
- p24 Kwota składki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez Fundusz Kościelny
- p25 Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe finansowana Fundusz Kościelny
- p26 Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowana Fundusz Kościelny
blok III.C:
- p2 Kwota należnej składki finansowana przez płatnika
- p3 Kwota należnej składki finansowana z budżetu państwa bezpośrednio do ZUS
- p5 Kwota należnej składki finansowana przez Fundusz Kościelny
RZA
blok III.B:
- p3 Kwota należnej składki finansowana przez płatnika
- p4 Kwota należnej składki finansowana z budżetu państwa bezpośrednio do ZUS
- p6 Kwota należnej składki finansowana przez Fundusz Kościelny


AKTUALIZACJA iKP 9.10.2.1 ZAWIERA


Zmiany: - dodany wydruk Karty wynagrodzeń Wydruki->Zestawienia wynagrodzeń->Karta wynagrodzeń
- dodana obsługa mutacji nazw ulic (aplikacja / www)
- poprawki w ZUS Z-3
- na szczegółach stanowisk i jednostek dodana możliwość przepisania przełożonych dla aplikacji na podstawie innej aplikacji, przepisanie następuje dla wybranej jednostki i wszystkich podrzędnych
- uzupełniona płaca minimalna i minimalna podstawa chorobowego obowiązująca od 2014-01-01
- przy wyliczaniu podstaw FP, FGŚP brak zwolnienia w wypadku przerwy w zatrudnieniu po powrocie z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego
- przy dodawaniu specyfikacji (w aplikacji) możliwość wyboru umowy/aneksu który nie jest ostatni
- na rachunkach do umów zleceń (www) dodana kolumna z nazwą jednostki
- przywrócona widoczność składników na konfiguracji świadectwa pracy


AKTUALIZACJA iKP 9.10.1.1 ZAWIERA


Zmiany:
- do wzorców czasu pracy dodana flaga standardowy (tylko 1 wzorzec w firmie), jeśli w firmie jest wzorzec tak oznaczony i jest uzupełniony słownik świąt to po otwarciu okresu w nowym roku automatycznie generuje się kalendarz standardowy (STND)
- poprawiona obsługa uwag AK w umowie, uwagi dodane w wersji 9.9.1.1 nie zapisały się, wszystkie wcześniej zapisane uwagi powinny być widoczne.


AKTUALIZACJA iKP 9.9.1.1 ZAWIERA


- dodana obsługa ZUS Z-3 (Wydruki->Zaświadczenia->ZUS Z-3)
- na Zatrudnieniu w zakładce umowy dodana flaga "Aktualne" po zaznaczeniu pokazywane tylko umowy aktualne w zalogowanym okresie
- na listach płac dodana opcja - dodaj "Sposób wynagradzania i wylicz" dodaje umowy ze sposobu wynagradzania, generuje składniki i wylicza.
- na kartotece osobowej (i innych korzystających z tego samego komponentu) dodane wyszukiwanie po CSK
- na umowie o prace na zakładce warunki dodane pole Miejsce wykonywania pracy, jeśli uzupełnione drukowane na umowie, jeśli puste to tak jak dotychczas miejscowość z jednostki lub firmy
- na wydruku listy obecności dodana opcja "szablon godzinowy" po zaznaczeniu wydruk listy z każdym pracownikiem na osobnej stronie i rubrykami do wpisania godzin wejścia i wyjścia.
- uzupełnione święta na rok 2014
- odblokowywanie wniosków źródłowych po odrzuceniu wniosku o zmianę struktury


AKTUALIZACJA iKP 9.8.1.1 ZAWIERA


- dodana obsługa sprawozdania GUS Z-03 w wersji na rok 2013, umożliwiona edycja pól dla tej wersji
- dodana Wydruki->Sprawozdania->Klasyfikacja zawodów i specjalności z możliwością podpięcia stanowiska do odpowiedniej klasyfikacji, analogiczna możliwość także na szczegółach stanowiska.
- dodana obsługa sprawozdania GUS Z-05 z możliwością edycji pól
- dodany parametr płacowy SPEC_ZASILEK_OPIEK (Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego), w sposobach wynagradzania parametr SWIADCZENIE_PIELEGNACYJNE zastąpiony parametrem SPEC_ZASILEK_OPIEK (używany do obliczania podstawy zdrowotnego na wychowawczym)
- dodany parametr dla firmy dający możliwość automatycznego przeliczania czasu pracy i kartoteki świadczeń/przerw przy przeliczaniu listy, jeśli aktywny, na formatce do dodawania/edycji listy dodatkowe flagi czy przeliczać kartotekę świadczeń i czas pracy, jeśli zaznaczone każdorazowo przed wyliczeniem składników dla danego pracownika przeliczna jest kartoteka świadczeń/przerw oraz czas pracy (włączać tylko dla małych firm)
- przy generowaniu pliku kedu (xml) pomijane puste deklaracje RSA, RZA, wyświetlany informujący o tym komunikat.


AKTUALIZACJA iKP 9.7.2.1 ZAWIERA


- wprowadzanie rachunków pracowników i firmy jako całość
- na Płace->Księgowanie->Zestawienia możliwość usunięcia z FK zaksięgowanych dokumentów, przelewów (parametr dla firmy włączany po podniesieniu wersji com FK)
- zmienione domyślne ustawienia exportu do Excela dla zaświadczeń o zatrudnieniu (problem z obcinaniem lewej strony)
- poprawiona edycja dat
- zapamiętywanie wybranych filtrów na specyfikacjach www


AKTUALIZACJA iKP 9.7.1.1 ZAWIERA


W wersji tej zostało zmienione środowisko uruchomieniowe z .NET 2.0 na .NET 4.0, w związku z tym na komputerach na których nie był do tej pory zainstalowany .NET 4.0 po ściągnięciu nowej wersji podczas uruchomienia aplikacji pojawi się komunikat o konieczności instalacji .NET Framework 4.0, należy go pobrać stąd:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718
Przy instalacji .NET 4.0 może pojawić się komunikat o wymaganym Windows Installer 3.1, można go pobrać stąd:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25
Po uruchomieniu nowej wersji wykasują się ustawienia aplikacji, dla przypomnienia podaję ustawienia bazy i serwera:
Pozostałe zmiany:
- generowany plik KEDU zgodny z ePłatnikiem
- pole kodu absencji powiększone do 5 znaków
- zmienione komponenty do podglądu wydruku
- na miesięcznych kartach ewidencji obecności (Wydruki->Karty ewidencji obecności) poprawione wyświetlanie podsumowania absencji pod kartą (wyświetlało tylko przy ostatniej karcie)
- dodane zaznaczenie przy aktualnie wybranej skórce
- dodane nowe skórki
- przy dodawaniu firmy kopiowanie wierszy karty ewidencji obecności oraz konfiguracji firmy
- przy dodawaniu firmy otwierany wybrany okres
- przy dodawaniu firmy nadawane (kopiowane) prawa dodającego użytkownika


AKTUALIZACJA iKP 9.6.1.1 ZAWIERA


- w przypadku adresów bez ulicy zamiast ulicy wstawiana miejscowość "Miejscowość, nr domu, nr lokalu, kod, miejscowość" (umowy, wzory umów itp.)
- na świadectwie pracy dodana konfiguracja do punktu "6. Informacje uzupełniające", wybrane absencje wyświetlane jako "okres od - do nazwa absencji", absencje z okresu zatrudnienia (wybranych umów), poniżej absencji to co dotychczas czyli przebieg zatrudnienia.
- dodana możliwość bezpośredniego dodania i wygenerowania dokumentów rozliczeniowych z poziomu Zestawów ZUS
- dodana możliwość usunięcia dokumentu z poziomu Zestawów ZUS
- dodany 12 miesięczny okres rozliczeniowy
- dodana funkcja płacowa f.Podstawa("CHOROBOWEGO_UZUPELNIONA","Out")
- na wniosku o zatrudnienie możliwość wybrania dat z kalendarzyka (www)


AKTUALIZACJA iKP 9.5.1.1 ZAWIERA


- W kartotece osobowej dodana zakładka "Historia zmian (CSK)", wyświetlanie historii z CSK, możliwość dodania załączników.
- Możliwość zaznaczenia flagi CzyDokumenty, automatyczne zaznaczanie dla kontrahentów z flagą odbiorca/ dostawca (aplikacja, www)
- Na wniosku o zatrudnienie dodana zakładka "Załączniki", przy wprowadzaniu wniosku po jego zapisaniu możliwość dodania załączników które po akceptacji (dodaniu/edycji pracownika w CSK) zostaną dodane do CSK.
- Do wzorów dokumentów dla typu "Do umowy" dodane pole NUMER_UMOWY
- Dodane osobne prawa do dodawania, edycji, usuwania, przesuwania, wyliczania składników na liście płac, domyślnie nadane prawo na podstawie prawa do edycji listy plac.


AKTUALIZACJA iKP 9.4.2.1 ZAWIERA


- przy dodawaniu nowej firmy dodane opcje kopiowania: Składniki płacowe (konfiguracja księgowań), Typy jednostek, Słownik stanowisk, Kalendarze, Grupy RCP, Wydruki kolumny, Konfiguracja deklaracji US, Konfiguracja deklaracji ZUS
- poprawiona obsługa skórek
- poprawione obliczanie podstawy chorobowego przy zmianie etatu jeśli nie minęły 3 miesiące od poprzedniego
- przy formatowaniu loginu umlauty zamieniane na "standardowe litery" np. ä -> a
- dodany parametr firmy "Drukuj numer umowy zlec/dzieło" jeśli ustawiony na tak, na wydruku umowy po nazwie umowy dodawany jej numer


AKTUALIZACJA iKP 9.4.1.1 ZAWIERA


- na www dodane zestawienie Rozliczenie nadgodzin (Ewidencja obecności->rozlicz. nadgodzin)
- obsługa dla umów zleceń, o dzieło Innych postanowień obowiązkowych (www, aplikacja)
- dla korekty specyfikacji podpowiadany okres z korygowanej specyfikacji (jeśli otwarty) (www)
- przy zmianie hasła (opcja zapomniałem hasła) dodany NIP jako kolejne pole weryfikacyjne


AKTUALIZACJA iKP 9.3.1.1 ZAWIERA


- przechodzenie niewykorzystanego urlopu zdrowotnego na następny rok
- dodawanie/edycja pracownika w nowym/starym CSK
- zmiana domeny w nowym/starym CSK
- import danych osobowych z excela do nowego/starego CSK
- odświeżanie danych firmy z nowego/starego CSK
- obsługa nowego/starego CSK na www
- możliwość wpisania numeru NIP w aplikacji i na www w formatach xxx-xxx-xx-xx/xxx-xx-xx-xxx/xxxxxxxxxx
- dodany/przywrócony zapis konta w rozdzielniku kosztów
- odwrócony ułamek dla składników przeliczanych do chorobowego wg dni
- przy dodawaniu pracownika przez www uzupełniany identyfikator US
- sprawdzanie adresu przy wysyłaniu/akceptacji wniosku o zatrudnienie przez PAK / KJ dla nowego CSK
- w danych firmy dodane "Okresy bez prawa do wypłacania zasiłków", dodanie okresu powoduje rozliczanie zasiłków z zerową kwotą.


AKTUALIZACJA iKP 9.2.2.1 ZAWIERA


- do korekty PIT-11 w wersji elektronicznej dodany załącznik ORD-ZU (korekty już wygenerowane trzeba wygenerować ponownie)
- na www wymagane uzupełnienie pól gmina oraz kraj (domyślnie uzupełnione Polska)
- przepisywanie z CSK pól gmina oraz kraj (aplikacja, www)
- możliwość dodania korekty do faktury (www)
- blokada wysłania specyfikacji do której zostały dodanie dodatkowe składniki na kwotę równą 0,00 zł (www)
- komunikat informujący użytkownika, że pomimo dodania załączników do specyfikacji nie dodał żadnego ze składników dodatkowych (www)
- na Kadry -> Administracja Kadrowa -> Funkcje użytkownicy bez umowy wyświetlani na czerwono
- automat generujący raz dziennie specyfikacje do zakończonych umów i wysyłający maila do KJ oraz na email z konfiguracji firmy
- dodany parametr dla firmy umożliwiający blokowanie do edycji pola „Nazwa pozycji ” (www)
- przy logowaniu w zastępstwie na stronie IKP nie sprawdzane prawa do aplikacji IKP w CSK
- Płace->Funkcje płacowe - dodane brakujące, uzupełnione istniejące opisy funkcji płacowych
/a>

AKTUALIZACJA iKP 9.1.3.1 ZAWIERA


- dodana obsługa UPO w wersji 5-0
- przy dodawaniu zaświadczeń ryczałt rok brany z formatki a nie z zalogowanego okresu
- przy edycji stanowiska (przełożeni wg lokalizacji) usunięty komunikat mówiący o tym, że nie udało się usunąć praw do aplikacji bo żadnych nie ma
- w nagłówku formatki szczegółów stanowiska dodana nazwa stanowiska


AKTUALIZACJA iKP 9.1.2.1 ZAWIERA


- dodana obsługa PIT-8ARv2 (wcześniej wygenerowane PITy 8AR za 2012 rok trzeba usunąć i dodać ponownie)


AKTUALIZACJA iKP 9.1.1.1 ZAWIERA


- na Kadry->Absencje(przeglądanie) dodany export do Excela
- do menu Aplikacja dodana opcja Nowa firma (osobne prawo)
- po usunięciu umowy jeśli nie ma innej aktualnej blokowane konto pocztowe (usługa)
- na wniosku o zmianę warunków CP dodana kolumna Data zmiany (aplikacja)
- na wydruku PIT-11v19 skalowanie nazwy firmy aby zmieściła się na formularzu
- do menu Wygląd dodane nowe skórki (w tym świąteczna i walentynkowa)


AKTUALIZACJA iKP 8.12.2.1 ZAWIERA


- zmieniona obsługa LDAP umożliwiająca wykorzystanie pełnej funkcjonalności na windows 8 (aplikacja i www)
- data sprawdzenia specyfikacji (sprawdzenia przed akceptacją/zatwierdzenia po akceptacji) wyświetlana na www w zależności od konfiguracji firmy
- z wydruku faktur z datą wystawienia większą bądŸ równą 2013-01-01 usunięte w nagłówku "VAT" oraz "ORGINAŁ/KOPIA" (aplikacja i www)
- na ewidencji obecności na www sprawdzanie co 4 wolnej niedzieli uwzględnia także przypadki kiedy praca rozpoczyna się w sobotę i kończy w niedzielę, wtedy niedziela traktowana jako dzień pracujący.
- na wydruku umów CP z aplikacji poprawione wyświetlanie dwu cyfrowych punktów z nawiasem np. 10) (obcinało nawias)
- podwyższenie podstawy wymiaru zasiłków do minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tylko dla umów o pracę
- osobne prawa do obsługi grup mailowych na www
- podczas dodawania nowej firmy kopiowanie wartości parametrów płacowych, wzorców dni, wzorców okresów
- parametry podatkowe na rok 2013


AKTUALIZACJA iKP 8.12.1.1 ZAWIERA


- na wnioskach o zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie oraz umowy o dzieło dla pracowników którzy posiadają aktywną umowę o prace,
umowę menadżerską lub umowę konsultingową domyślnie zaznaczony check „Nie aktualizuj dotychczasowych uprawnień"
- termin płatności (liczba dni) na fakturze jako różnica dni daty wystawienia i terminu płatności (data), dla nowych księgowań.
- poprawiony moduł do aktualizacji wersji aplikacji (problem ze sprawdzeniem licencji na 1 komputerze)


AKTUALIZACJA iKP 8.11.1.1 ZAWIERA


- obsługa wywołania list płac do podpisu z eZadan
- aktywne gridy przy przeglądaniu szczegółów jednostek (stanowiska przełożonych)
- po zaznaczeniu aplikacji na szczegółach stanowisk (przełożeni wg lokalizacji) ustawianie na zaznaczonej aplikacji
- w rozdzielniku kosztów możliwość podania konta innego niż z jednostki (dla wszystkich umów)
- podczas dodawania firmy dodana formatka z wyborem firmy wzorcowej i podstawowych słowników które mają być z niej skopiowane
- na szczegółach stanowiska możliwość operowania na gridach podczas przeglądania (wszystkie zakładki)
- na szczegółach stanowiska w opcji przełożeni wg lokalizacji zaznaczenia dokonywane na "dwuklik" (było pojedyncze klikniecie)
- na szczegółach jednostki na zakładce stanowiska przełożonych, po zaznaczeniu, ustawianie na zaznaczonej aplikacji
- dodatkowe pola do edycji w ZUS Rp-7, dodana końcówka (a).


AKTUALIZACJA iKP 8.10.1.1 ZAWIERA


- przy wyborze dodatkowego składnika faktury w pole opis zamiast nazwy wstawiany opis składnika (aplikacja, www)
- poprawiony wydruk "sumarycznej" specyfikacji (aplikacja, usługa, www)
- poprawiony wybór okresu wypowiedzenia umowy CP
- do konfiguracji wzorów dokumentów dla typu umowa dodane pola: kwota słownie, adres 1 – firma, adres 2 – firma
- dodana obsługa ZUS Rp-7
- zmiana adresu email przy księgowaniu faktury do eDokumentów na email przełożonego jeśli konto zablokowane (aplikacja, usługa)
- na wydruku pasków płacowych dodana informacja o o FEP (aplikacja, www,ePaski)


AKTUALIZACJA iKP 8.9.3.1 ZAWIERA


- we wnioskach o zmianę warunków, zmianę warunków CP, przedłużenie umowy, nagrodę dodane kolumny Data wprowadzenia, Wprowadzający.
- dodana możliwość zamknięcia listy wysłanej do podpisu
- w Słowniki->Dane firmy na zakładce Dodatkowe dodane pole "Nazwa skrócona (ZUS)". Jeśli pole uzupełnione to w dokumentach rozliczeniowych / zgłoszeniowych ZUS
pobierana z niego nazwa skrócona, jeśli nie, to pobierana tak jak dotychczas nazwa skrócona firmy.
- akceptacje do eDokumentów dodawane w kontekście IFK.


AKTUALIZACJA iKP 8.9.2.1 ZAWIERA


- dodana obsługa Funduszu Emerytur Pomostowych
- obsługa etatów z dwu cyfrowym licznikiem / mianownikiem, także w RCA
- uaktualnione informacje O producencie, O programie
www:
- na przeglądaniu umów dodany filtr Wszystkie umowy/Tylko aktywne umowy, bardziej kontrastowe oznaczanie aktywnych umów, ścieśnienie w pionie.
- poprawiony komunikat o wygaśnięciu strony
ePaski:
- nazwa pobieranego pliku nadawana w zależności od zawartości (zamiast Raport.pdf)


AKTUALIZACJA iKP 8.8.3.1 ZAWIERA


- przebudowane obliczanie chorobowego, dodana obsługa umów menadżerskich
- brak konieczności przeliczania czasu pracy dla umów menadżerskich oraz umów zleceń


AKTUALIZACJA iKP 8.8.1.1 ZAWIERA


- wydruk rachunku do umowy zlecenie z obsługą danych archiwalnych firmy (na podstawie podanej daty wypłaty)
- ustawianie adresu email współpracownika przy księgowaniu faktury do eDokumentów (także usługa), jeśli konto przekierowane ustawiany email akceptującego
zmiany www:
- wydruk rachunku do umowy zlecenie z obsługą danych archiwalnych firmy (na podstawie podanej daty wypłaty)
zmiany ePaski:
- strona łączy się do webservice pośredniczącego z ograniczoną liczbą metod.
- usunięte sprawdzanie czy konto jest przekierowane
- usunięte sprawdzanie czy hasło nie wygasło (nadal sprawdzane czy nie jest to hasło tymczasowe i czy konto nie jest zablokowane)
- pobieranie paska / zaświadczenia bezpośrednio ze strony
- dodana strona "Zasady bezpieczeństwa"


AKTUALIZACJA iKP 8.7.2.1 ZAWIERA


- na zmianie warunków prawa do aplikacji / mpz sprawdzane po przewidywanej dacie zmiany a nie aktualnej
- wyświetlane wszystkie jednostki ale możliwość nadania/odebrania prawa tylko do tych do których ma się samemu prawo (wszystkie wnioski z obsługą praw)
- podpowiadany schemat uprawnień (jeśli 1 dla stanowiska) (wszystkie wnioski z obsługą praw)
- wymagane podanie schematu uprawnień (jeśli jest jakiś dla stanowiska) (wszystkie wnioski z obsługą praw)
- na wnioskach o zmianę warunków, przedłużenie umowy, zatrudnienie jeśli zmieniane stanowisko / jednostka to prawa przepisywane na podstawie nowego stanowiska / jednostki (bez przechodzenia na zakładkę z prawami)
- kod jednostki brany z pola MPK (wszystkie wnioski z obsługą praw)
- prawa do nadania praw do jednostek (MPZ) brane na podstawie praw z administracji kadrowej dla funkcji aktywnej na danym etapie wniosku (np. podczas wprowadzania są
to prawa dla PAK, KJ), użytkownik ma prawo do nadania prawa dla MPZ jeśli ma prawo do którejś z jednostek podrzędnych tego MPZ nawet jeśli nie praw do samego MPZ.
- brak możliwości wybrania nieaktywnego schematu na wnioskach, jeśli już był wybrany to zapis możliwy (wyświetlana informacja, że nieaktywny lub usunięty ze stanowiska)
- na wniosku o zatrudnienie, zmianę warunków, zmianę warunków CP, przedłużenie jeśli podczas dodawania wniosku jest wybrany tylko 1 MPZ a użytkownik ma prawa do
nadania większej liczby praw, podczas zapisu pojawia się pytanie czy chce nadać więcej, jeśli tak to przejście na zakładkę prawa.
- brak możliwości dodania nieaktywnego schematu do stanowiska
- przy wyborze schematu do stanowiska przycisk wyboru przeniesiony na dół formatki
- na prawach pracowników (CSK) poprawione odszarzanie jednostek w filtrze
- na prawach pracowników oraz kartotece osobowej w zakładce prawa dodana nazwa jednostki
- na stanowiskach na zakładce schematy dodana kolumna "Aktywny"
- na wydruku pasków płacowych oraz listy płac uwzględniane dane archiwalne firmy na podstawie okresu kosztowego listy (w miesiącu zmiany obowiązują nowe dane)
- zmieniona licencja (tekst)owy/Tylko aktywne umowy, bardziej kontrastowe oznaczanie aktywnych umów, ścieśnienie w pionie.
- poprawiony komunikat o wygaśnięciu strony
ePaski:
- nazwa pobieranego pliku nadawana w zależności od zawartości (zamiast Raport.pdf)


AKTUALIZACJA iKP 8.8.3.1 ZAWIERA


- przebudowane obliczanie chorobowego, dodana obsługa umów menadżerskich
- brak konieczności przeliczania czasu pracy dla umów menadżerskich oraz umów zleceń


AKTUALIZACJA iKP 8.8.1.1 ZAWIERA


- wydruk rachunku do umowy zlecenie z obsługą danych archiwalnych firmy (na podstawie podanej daty wypłaty)
- ustawianie adresu email współpracownika przy księgowaniu faktury do eDokumentów (także usługa), jeśli konto przekierowane ustawiany email akceptującego
zmiany www:
- wydruk rachunku do umowy zlecenie z obsługą danych archiwalnych firmy (na podstawie podanej daty wypłaty)
zmiany ePaski:
- strona łączy się do webservice pośredniczącego z ograniczoną liczbą metod.
- usunięte sprawdzanie czy konto jest przekierowane
- usunięte sprawdzanie czy hasło nie wygasło (nadal sprawdzane czy nie jest to hasło tymczasowe i czy konto nie jest zablokowane)
- pobieranie paska / zaświadczenia bezpośrednio ze strony
- dodana strona "Zasady bezpieczeństwa"


AKTUALIZACJA iKP 8.7.2.1 ZAWIERA


- na zmianie warunków prawa do aplikacji / mpz sprawdzane po przewidywanej dacie zmiany a nie aktualnej
- wyświetlane wszystkie jednostki ale możliwość nadania/odebrania prawa tylko do tych do których ma się samemu prawo (wszystkie wnioski z obsługą praw)
- podpowiadany schemat uprawnień (jeśli 1 dla stanowiska) (wszystkie wnioski z obsługą praw)
- wymagane podanie schematu uprawnień (jeśli jest jakiś dla stanowiska) (wszystkie wnioski z obsługą praw)
- na wnioskach o zmianę warunków, przedłużenie umowy, zatrudnienie jeśli zmieniane stanowisko / jednostka to prawa przepisywane na podstawie nowego stanowiska / jednostki (bez przechodzenia na zakładkę z prawami)
- kod jednostki brany z pola MPK (wszystkie wnioski z obsługą praw)
- prawa do nadania praw do jednostek (MPZ) brane na podstawie praw z administracji kadrowej dla funkcji aktywnej na danym etapie wniosku (np. podczas wprowadzania są
to prawa dla PAK, KJ), użytkownik ma prawo do nadania prawa dla MPZ jeśli ma prawo do którejś z jednostek podrzędnych tego MPZ nawet jeśli nie praw do samego MPZ.
- brak możliwości wybrania nieaktywnego schematu na wnioskach, jeśli już był wybrany to zapis możliwy (wyświetlana informacja, że nieaktywny lub usunięty ze stanowiska)
- na wniosku o zatrudnienie, zmianę warunków, zmianę warunków CP, przedłużenie jeśli podczas dodawania wniosku jest wybrany tylko 1 MPZ a użytkownik ma prawa do
nadania większej liczby praw, podczas zapisu pojawia się pytanie czy chce nadać więcej, jeśli tak to przejście na zakładkę prawa.
- brak możliwości dodania nieaktywnego schematu do stanowiska
- przy wyborze schematu do stanowiska przycisk wyboru przeniesiony na dół formatki
- na prawach pracowników (CSK) poprawione odszarzanie jednostek w filtrze
- na prawach pracowników oraz kartotece osobowej w zakładce prawa dodana nazwa jednostki
- na stanowiskach na zakładce schematy dodana kolumna "Aktywny"
- na wydruku pasków płacowych oraz listy płac uwzględniane dane archiwalne firmy na podstawie okresu kosztowego listy (w miesiącu zmiany obowiązują nowe dane)
- zmieniona licencja (tekst)