Dodatkowe sterowniki i narzędzia

UWAGA! Nieumiejętne korzystanie z poniższych narzędzi może spowodować uszkodzenie danych!
Jeżeli masz wątpliwości lepiej się z nami skontaktuj !2022-07-27
Aplikacja ksiegująca v2022.2.0.2 współpracująca z iHurt od v2022.1.09 i z iFK od v2022.1.04 (wersja protokołu bazy iHurt 46-54, iFK 24)

Pliki wymiany danych pomiędzy aplikacjami INSIGNUM iFK <-> iHurt, wymagane minimalne wersje aplikacji: iFK v2022.1.04 iHurt v2022.1.09

Proszę pobrać wszystkie 3 pliki:
iKsieg v2022.2.0.2
FKHurtKsieguj.dll Plik Wymiany danych iFK -> iHURT
KH_Ksieg_FK.exe.manifest Plik dla lokalnego wywołania FKHurtKsieguj.dllINSIGNUM CONNECTOR

Aplikacja INSIGNUM CONNECTOR

Insignum Connector v0.8.2.80-3.1.1.101
Instrukcja konfiguracji eksportu stanów magazynowych on-line v5


Aplikacja iHurt MHD Eksporter

iHurtMHDExporter v3.3.0.1

Składnik Microsoft Windows umożliwiający import plików XLSX (Microsoft Excel) do aplikacji INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa

Import z plików XLSX

Kolektory danych

Instrukcja wykorzystania w inwentaryzacji kolektora danych CipherLab 8300/8400

Plik 232_read.exe
Plik niezbędny do komunikacji z kolektorem danych firmy CipherLab podczas pracy bez podstawki (odbiór danych z kolektora)
Plik DLookup.exe
Plik niezbędny do komunikacji z kolektorem danych firmy CipherLab podczas pracy (wysyłka danych na kolektor)
Plik IR_Read.exe
Plik niezbędny do komunikacji z kolektorem danych firmy CipherLab podczas pracy z podstawką (odbiór danych z kolektora)

Uwaga! Powyższe pliki do współpracy z kolektorem firmy CipherLab (modele 8300 i 8400) powinny znajdować się w folderze \Dodatki w katalogu w którym jest zainstalowana aplikacja iHurt na danym stanowisku komputerowym

CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7 v6.5.3
Sterownik kabla USB niezbędny do współpracy z kolektorem CipherLab dla systemów Microsoft Windows 7, XP,Vista, 2003

CP210x_VCP_Win2K v6.3a
Sterownik kabla USB niezbędny do współpracy z kolektorem CipherLab dla systemów Microsoft Windows 2000

Forge_Batch_Install_2010005
Plik niezbędny do komunikacji z kolektorem danych firmy CipherLab 8600

Plik RemoteConsole v1.0.4.0
Plik niezbędny do komunikacji z kolektorem danych firmy CipherLab 8600


Aplikacja KOLCom

KOLCom_v20.4.0.1

Drukarki fiskalne

Dualcomdriver_usb_2.08.30.zip Sterowniki USB dla Windows dla drukarek fiskalnych firmy Novitus (BONO E)

Program serwisowy Wiking v10.2.6.1 do drukarek fiskalnych firmy NOVITUS

Program serwisowy PMBrowser v2.0.3.1 do pobierania danych z kopii elektronicznej drukarek fiskalnych firmy NOVITUS

Instrukcja pobierania raportów dobowych z drukarek fiskalnych firmy Novitus za pomocą aplikacji PMBrowser

Instrukcja pobierania paragonów z drukarek fiskalnych firmy Novitus za pomocą aplikacji PMBrowser

Program serwisowy NEARCH v2.4.6 do pobierania danych z kopii elektronicznej drukarek fiskalnych firmy NOVITUS

Instrukcja pobierania danych z kopii elektronicznej drukarek fiskalnych firmy NOVITUS za pomocą programu NEARCH

Program serwisowy ZPS v2.5.1.2 do drukarek fiskalnych firmy POSNet

Elzab_Mera_UW Program serwisowy ELZAB MERA UW

Etykiety samoprzylepne Zebra

Sterownik Windows dla drukarek Zebra Sterowniki dla systemu Windows dla drukarek Zebra

Etykiety_Zebra.exe Zestaw szablonów dodatkowych do drukowania etykiet na drukarkach Zebra

1. Katalog DRUKKOD2_SZABLONY wraz z zawartoœcią proszę wgrać do katalogu w którym znajdują się pliki aplikacji iHurt
2. Plik DrukKod2.ini wgrywamy do podkatalogu \Prog

Sprawdzarka cen Elzab (wersja LAN)

Sprawdzarka ELZAB LAN Instrukcja obsługi sprawdzarki LAN ELZAB

Programy dostępowe

UltraVNC_1.2.1.1 (wersja dla systemu Windows 32-bitowego)

UltraVNC_1.2.1.1 (wersja dla systemu Windows 64-bitowego)

UWAGA! Powyższe programy są powszechnie dostępne w sieci Internet!

Pozostałe narzędzia

KHAutomat v20.5.0.1

Skryptor v5.2.0.2

OdtworzKopie v5.1.0 - Program do odtwarzania kopii bazy danych iHurt

2018-01-16

Instrukcja do eksportu danych do "Programu sprzedaży premiowej „Buduj z PSB”"
"Program sprzedaży premiowej BUDUJ Z PSB" - instrukcja
Aplikacja do eksportu danych do "Programu sprzedaży premiowej BUDUJ Z PSB"
"Program sprzedaży premiowej BUDUJ Z PSB" - aplikacja

Wzorce plików importów do iHurt

Import do stanów minimalnych i maksymalnych dla magazynu

Import do harmonogramu zmian cen

Import towarów do inwentaryzacji (arkusza spisu z natury)

Grupowe zarządzanie kontrahentami

Grupowe zarządzanie towarami

Import klasyfikacji towarów

Import towarów

Import zamówień do dostawców

Import przeliczników SI

Import pozycji do dokumentu PZ WZ FS

Import cen indywidualnych dla kontrahenta

Import towarów do narzedzia 'Promocje towarów'