UWAGA!!! Ostatnia aktualizacja bazy i aplikacji iFK dla Microsoft SQL Server 2000 to v11.9.0.4.
iFK nie współpracuje z systemami Windows 98, Windows 2000, Windows XP !!!


Aktualizacje:

Opisy zmian do wersji znajdują się w zakładce planowany rozwój: najważniejsze zmiany w wersji
Instrukcja przeprowadzenia aktualizacji programu iFK:

 1. Pobierz ze strony aktualizację i zapisz ją na dysku
 2. W programie iFK wybierz menu Administrator --> Aktualizacja programu
 3. Następnie w oknie aktualizacji wybierz przycisk "Wgraj" i wskaż na dysku wcześniej zapisaną poprawkę
 4. Pozostali użytkownicy muszą się z programu wylogować
 5. Wykonaj kopię bezpieczeństwa !!!
 6. W oknie aktualizacji zaznacz poprawkę na liście i naciśnij "Wybierz"
 7. Po prawidłowo wykonanej aktualizacji program poprosi o ponownie uruchomienie


KODY URZĘDÓW SKARBOWYCH DLA E-DEKLARACJI: KODY URZĘDÓW SKARBOWYCH


Pliki służące do aktualizacji bazy i plików aplikacji iFK.
Aby pobrać plik aktualizacyjny kliknij na link z odpowiednią wersją.2022-01-15 WERSJA iFK 2021.5.04 !!! Zawiera m.in. poprawki do wersji 2021.5.02 w zakresie generowania plików JPK.

W związku z powyższym prosimy wszystkich użytkowników posiadających zainstalowaną już wersję 2021.5.02 o jej pilne zaktualizowanie do wersji 2021.5.04 - przed generowaniem plików JPK_V7M / JPK_V7K.

Wersję 2021.5.04 można aktualizować od wersji 2021.4.08.
Moduł iFK należy jednak jak najszybciej zaktualizować jeśli posiadają już Państwo wersję 2021.5.02

Aktualizacja. Wielkość pliku 187MB pobierz paczkę -> iFK 2021.5.04.ZIP
Moduł Uzgadniania korekt sprzedaży od 01_01_2022r (format PDF)

2022-01-03 WERSJA iFK 2021.5.02 zawierała błąd związany z generowaniem plików JPK i edycją słowników.

Klientów posiadających wersję 2021.5.02 prosimy o jak najszybszą jej aktualizację do wersji 2021.5.04!

2021-12-08 WERSJA iFK 2021.4.08

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 2021.3.06

Aktualizacja. Wielkość pliku 266MB pobierz paczkę -> iFK 2021.4.08.ZIP

2021-08-23 WERSJA iFK 2021.3.06

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 2021.3.03

Aktualizacja. Wielkość pliku 255MB pobierz paczkę -> iFK 2021.3.06.ZIP

2021-07-15 WERSJA iFK 2021.3.03

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 2021.2.03

Aktualizacja. Wielkość pliku 255MB pobierz paczkę -> iFK 2021.3.03.ZIP

2021-06-22 WERSJA iFK 2021.2.03

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 2021.1.11

Aktualizacja Obcina LOGI bazy w celach jej odchudzania.
Zalecamy wykonanie aktualizacji wieczorem i uruchomienie programu iFK po aktualizcaji.
Obcinanie logów może trwać nawet do 2 godzin jeśli serwer jest mniej wydolny i baza jest duża.

Aktualizacja. Wielkość pliku 262 MB pobierz paczkę -> iFK 2021.2.03.ZIP

2021-04-07 WERSJA iFK 2021.1.11

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 2020.6.08

Aktualizacja. Wielkość pliku 255MB pobierz paczkę -> iFK 2021.1.11.ZIP

Odliczenie VAT od korekt zakupu in minus wystawionych od 2021_instrukcja


2021-03-05 WERSJA iFK 2021.1.08

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 2020.6.08

Aktualizacja. Wielkość pliku 255MB pobierz paczkę -> iFK 2021.1.08.ZIP

2021-03-05 WERSJA iFK 2020.6.08

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 2020.5.7

Aktualizacja. Wielkość pliku 255MB pobierz paczkę -> iFK 2020.6.08.ZIP

2020-11-24 WERSJA iFK 2020.5.7

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 2020.5.3

Aktualizacja. Wielkość pliku 255MB pobierz paczkę -> iFK 2020.5.7.ZIP

2020-11-02 WERSJA iFK 2020.5.3

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 2020.4.8

Aktualizacja. Wielkość pliku 250MB pobierz paczkę -> iFK 2020.5.3.ZIP

2020-10-12 WERSJA iFK 2020.4.8

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 2020.3.4

Aktualizacja. Wielkość pliku 250MB pobierz paczkę -> iFK 2020.4.8.ZIP

2020-09-30 WERSJA iFK 2020.4.5

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 2020.3.4

Aktualizacja. Wielkość pliku 250MB pobierz paczkę -> iFK 2020.4.5.ZIP
Plik_JPK_z_Deklaracja_od 01_10_2020.pdf

2020-09-07 WERSJA iFK 2020.3.4

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 2020.3.1

Aktualizacja. Wielkość pliku 206MB pobierz paczkę -> iFK 2020.3.4.ZIP

2020-07-23 WERSJA iFK 2020.3.1 - ZAWIERA DEKLARACJĘ VAT-UE(5), UWAGA- Zmiana spospbu numeracji wersji

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 20.2.0.02

Aktualizacja. Wielkość pliku 207 MB pobierz paczkę -> iFK 2020.3.1

2020-06-05 WERSJA iFK 20.2.0.03

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 20.1.0.06

Aktualizacja. Wielkość pliku 169 MB pobierz paczkę -> iFK 20.2.0.03.ZIP

2020-05-30 WERSJA iFK 20.2.0.02

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 20.1.0.06

Aktualizacja. Wielkość pliku 169 MB pobierz paczkę -> iFK 20.2.0.02.ZIP

2020-03-30 WERSJA iFK 20.1.0.06 -> Popraweka eSprawozdań formularz "Jednostka inna w złotych"

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 20.10.0.05

Aktualizacja. Wielkość pliku 169 MB pobierz paczkę -> iFK 20.1.0.06.ZIP

2020-03-26 WERSJA iFK 20.1.0.05 -> Obsługa nowego CIT i drobne poprawki

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 20.10.0.04

Aktualizacja. Wielkość pliku 169 MB pobierz paczkę -> iFK 20.1.0.05.ZIP

2020-03-19 WERSJA iFK 20.1.0.04 -> Obsługa nowego CIT

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 20.10.0.02

Aktualizacja. Wielkość pliku 169 MB pobierz paczkę -> iFK 20.1.0.04.ZIP

2020-02-24 WERSJA iFK 20.1.0.02 -> Obsługa wysyłki pliku JPK po zmianach w Ministerstwie Finansów.

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 19.10.0.03

Aktualizacja. Wielkość pliku 165 MB pobierz paczkę -> iFK 20.1.0.02.ZIP

2020-01-27 WERSJA iFK 19.10.0.03 -> Obsłużono wersję SQL2008 dla opcji ->Dodano opcję weryfikacji rachunku bankowego kontrahenta na podstawie udostępnionego przez MF pliku płaskiego

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 19.9.0.01

Aktualizacja. Wielkość pliku 161 MB pobierz paczkę -> iFK 19.10.0.03.ZIP

2020-01-07 WERSJA iFK 19.10.0.02 -> Dodano opcję weryfikacji rachunku bankowego kontrahenta na podstawie udostępnionego przez MF pliku płaskiego

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 19.9.0.01

Aktualizacja. Wielkość pliku 161 MB pobierz paczkę -> iFK 19.10.0.02.ZIP

2019-12-20 WERSJA iFK 19.9.0.01 -> Nowa deklaracja VAT-7

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 19.8.0.00

Aktualizacja. Wielkość pliku 161 MB pobierz paczkę -> iFK 19.9.0.01.ZIP

2019-11-12 WERSJA iFK 19.8.0.00 -> poprawki dotyczące sprawdzania rachunku z białej listy

Wersja split payment

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 19.7.0.00

Aktualizacja. Wielkość pliku 161 MB pobierz paczkę -> iFK 19.8.0.00.ZIP

2019-10-31 WERSJA iFK 19.8.0.00

Wersja split payment

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 19.7.0.00

Aktualizacja. Wielkość pliku 161 MB pobierz paczkę -> iFK 19.8.0.00.ZIP

2019-10-30 WERSJA iFK 19.7.0.00

Wersja split payment

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 19.6.0.00

Aktualizacja. Wielkość pliku 161 MB pobierz paczkę -> iFK 19.7.0.00.ZIP

2019-10-21 WERSJA iFK 19.6.0.00

Poprawka obsługuje nowy certyfikat dla JPK

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 19.5.0.00

Aktualizacja. Wielkość pliku 161 MB pobierz paczkę -> iFK 19.6.0.00.ZIP

2019-08-26 WERSJA iFK 19.5.0.00 - Poprawka

Poprawka obsługuje nowy certyfikat dla JPK

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 19.5.0.00

Aktualizacja. Wielkość pliku 161 MB pobierz paczkę -> iFK 19.5.0.00.ZIP

2019-08-26 WERSJA iFK 19.5.0.00

Aktualizacja nie wspiera wersji Windows XP , Windows Serwer 2008 oraz MsSQL poniżej wersji 2008R2

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 19.4.0.00

Aktualizacja. Wielkość pliku 160 MB pobierz paczkę -> iFK 19.5.0.00.ZIP
W razie problemów z uruchomieniem aplikacji iFK proszę zainstalować nową wersję aplikacji

2019-07-12 WERSJA iFK 19.4.0.00

Aktualizacja nie wspiera wersji Windows XP , Windows Serwer 2008 oraz MsSQL poniżej wersji 2008R2

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 19.3.0.02

Aktualizacja. Wielkość pliku 160 MB pobierz paczkę -> iFK 19.4.0.00.ZIP
W razie problemów z uruchomieniem aplikacji iFK proszę zainstalować nową wersję aplikacji

2019-05-09 WERSJA iFK 19.3.0.02

Wersja zawiere eSprawozdania

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 19.3.0.02

Aktualizacja. Wielkość pliku 150 MB pobierz paczkę -> iFK 19.3.0.02.ZIP

2019-04-18 WERSJA iFK 19.2.0.05

Wersja zawiere eSprawozdania

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 19.2.0.04 z dn. 2019-04-17

Aktualizacja. Wielkość pliku 136 MB pobierz paczkę -> iFK 19.2.0.05.ZIP

Sprawdzenie poprawności wersji 19.2.0.04 można wykonać w następujących krokach:

 1. pobrać aktualizację do wersji 19.2.0.04
 2. wczytać pobraną aktualizację do iFK
 3. w przypadku, gdy wersja zostanie wczytana poprawnie – wykonać aktualizację
 4. w przypadku, gdy wersja nie zostanie wczytana poprawnie – wczytać i wykonać aktualizację do wersji 19.2.0.05

2019-04-17 WERSJA iFK 19.2.0.04

Wersja zawiere eSprawozdania

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 19.2.0.01

Aktualizacja. Wielkość pliku 145 MB pobierz paczkę -> iFK 19.2.0.04.ZIP
Po aktualizacji prosze zarejestrowac ten plik który jest opisny w tym pliku esprawozdania.docx

2019-03-25 WERSJA iFK 19.2.0.03

Wersja zawiere eSprawozdania

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 19.2.0.01

Aktualizacja. Wielkość pliku 105 MB pobierz paczkę -> iFK 19.2.0.03.ZIP

2019-03-19 WERSJA iFK 19.2.0.01

Wersja zawiere eSprawozdania

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 19.1.0.01

Aktualizacja. Wielkość pliku 105 MB pobierz paczkę -> iFK 19.2.0.01.ZIP

2019-03-19 WERSJA iFK 19.1.0.01

Aktualizacja nie wspiera wersji Windows XP oraz MsSQL poniżej wersji 2008

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 18.6.0.03

Aktualizacja. Wielkość pliku 105 MB pobierz paczkę -> iFK 19.1.0.01.ZIP

2019-01-28 WERSJA iFK 18.6.0.03

Aktualizacja nie wspiera wersji Windows XP oraz MsSQL poniżej wersji 2008

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 18.5.0.04

Aktualizacja. Wielkość pliku 105 MB pobierz paczkę -> iFK 18.6.0.03.ZIP

2018-11-07 WERSJA iFK 18.5.0.04

Aktualizacja nie wspiera wersji Windows XP oraz MsSQL poniżej wersji 2008

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 18.4.0.10

Aktualizacja. Wielkość pliku 105 MB pobierz paczkę -> iFK 18.5.0.04.ZIP

2018-10-10 WERSJA iFK 18.5.0.02

Aktualizacja nie wspiera wersji Windows XP oraz MsSQL poniżej wersji 2008

Aktualizacja wymaga poprzedniej wersji iFK minimum 18.4.0.10

Aktualizacja. Wielkość pliku 105 MB pobierz paczkę -> iFK 18.5.0.02.ZIP

2018-09-11 WERSJA iFK 18.4.0.10 Nowa wersja schemnatow XSD dla deklaracji VAT obowi±zuj±cych od 2018-08-27

WERSJA iFK wymagana do aktualizacji 18.4.0.08

Aktualizacja. Wielkość pliku 105 MB pobierz paczkę -> iFK 18.4.0.10.ZIP

2018-08-27 WERSJA iFK 18.4.0.08 poprawa wprowadzania Wyciągów Bankowych

Aktualizacja. Wielkość pliku 105 MB pobierz paczkę -> iFK 18.4.0.08.ZIP

2018-08-23 WERSJA iFK 18.4.0.07 poprawa zatwierdznia deklaracji na niektórych systemach

Aktualizacja. Wielkość pliku 105 MB pobierz paczkę -> iFK 18.4.0.07.ZIP

2018-08-21 WERSJA iFK 18.4.0.06- zawiera nowa deklarację vat 7(18)

Aktualizacja. Wielkość pliku 105 MB pobierz paczkę -> iFK 18.4.0.06.ZIP

2018-07-06 WERSJA iFK 18.4.0.03

Aktualizacja. Wielkość pliku 105 MB pobierz paczkę -> iFK 18.4.0.03.ZIP

2018-06-11 WERSJA iFK 18.3.0.05

Aktualizacja. Wielkość pliku 109 MB pobierz paczkę -> iFK 18.3.0.05.ZIP

2018-04-13 WERSJA iFK 18.2.0.04

Aktualizacja. Wielkość pliku 109 MB pobierz paczkę -> iFK 18.2.0.04.ZIP

2018-02-16 WERSJA iFK 18.2.0.02 -> Minimalna wersja poprzednia 18.2.0.00

UWAGA!!! Wersja 18.2 wymaga wcześniejszej aktualizacji iFK do wersji 18.2.0.00 (link do pobrania aktualizacji poniżej)

Aktualizacja. Wielkość pliku 105MB pobierz paczkę -> iFK 18.2.0.02.ZIP

2018-02-16 WERSJA iFK 18.2.0.00 -> Minimalna wersja poprzednia 18.1.0.01

UWAGA!!! Wersja 18.2 wymaga wcześniejszej aktualizacji iFK do wersji 18.1.0.01 (link do pobrania aktualizacji poniżej)

Aktualizacja. Wielkość pliku 105MB pobierz paczkę -> iFK 18.2.0.00.ZIP

2018-02-08 WERSJA iFK 18.1.0.01 -> Minimalna wersja poprzednia 17.7.0.01 -> Jednolity Plik Kontrolny w iFK

UWAGA!!! Wersja 18.1 wymaga wcześniejszej aktualizacji iFK do wersji 17.7.0.01 (link do pobrania aktualizacji poniżej)

Aktualizacja. Wielkość pliku 100MB pobierz paczkę -> iFK 18.1.0.01.ZIP

2018-02-08 WERSJA iFK 17.7.0.01

Aktualizacja. Wielkość pliku 100MB pobierz paczkę -> iFK 17.7.0.01.ZIP

2018-01-22 WERSJA iFK 17.7.0.00

Aktualizacja. Wielkość pliku 105,7MB pobierz paczkę -> iFK 17.7.0.00.ZIP

2017-12-22 WERSJA iFK 17.6.0.05-> Minimalna wersja poprzednia 17.5.0.4 -> poprawka otwarcia roku

Aktualizacja. Wielkość pliku 104,7MB pobierz paczkę -> iFK 17.6.0.05.ZIP

2017-12-01 WERSJA iFK 17.6.0.02-> Minimalna wersja poprzednia 17.5.0.4 -> poprawka otwarcia roku

Aktualizacja. Wielkość pliku 99,7MB pobierz paczkę -> iFK 17.6.0.02.ZIP

2017-11-20 WERSJA iFK 17.6.0.00

Aktualizacja. Wielkość pliku 99,7MB pobierz paczkę -> iFK 17.6.0.00.ZIP

2017-11-15 WERSJA iFK 17.5.0.04

Aktualizacja. Wielkość pliku 99,7MB pobierz paczkę -> iFK 17.5.0.05.ZIP

2017-11-06 WERSJA iFK 17.4.0.05

Aktualizacja. Wielkość pliku 100,5MB pobierz paczkę -> iFK 17.4.0.05.ZIP

2017-07-20 WERSJA iFK 17.4.0.02

Aktualizacja. Wielkość pliku 100,5MB pobierz paczkę -> iFK 17.4.0.02.ZIP

2017-07-20 WERSJA iFK 17.3.0.05

Aktualizacja. Wielkość pliku 100,5MB pobierz paczkę -> iFK 17.3.0.05.ZIP

2017-05-26 WERSJA iFK 17.3.0.03

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK 17.3.0.03.ZIP

2017-03-24 WERSJA iFK 17.2.0.07 Zawiera nową wersję CIT

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK 17.2.0.07.ZIP

2017-02-22 WERSJA iFK 17.2.0.04 Zawiera nową wersję JPK

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK 17.2.0.04.ZIP

2017-02-16 WERSJA iFK 17.2.0.02 Zawiera nową wersję JPK

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK 17.2.0.02.ZIP

2017-02-06 WERSJA iFK 17.1.0.04

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK 17.1.0.04.ZIP

2017-02-06 WERSJA iFK 16.6.0.05

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK 16.6.0.05.ZIP

2016-11-12 WERSJA iFK 16.5.0.03

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK iFK 16.5.0.03.ZIP

2016-09-09 WERSJA iFK 16.4.0.05

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK iFK 16.4.0.05.ZIP

2016-07-26 WERSJA iFK 16.3.0.03

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK iFK 16.3.0.03.ZIP

2016-07-08 WERSJA iFK 16.2.0.04

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK 16.2.0.04.ZIP

2016-05-04 WERSJA iFK 16.1.0.06

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK 16.1.0.06.ZIP

2016-02-23 WERSJA iFK 15.4.0.01

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK 15.4.0.01.ZIP

2016-02-23 WERSJA iFK 15.3.0.00

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK 15.3.0.00.ZIP

2015-08-10 WERSJA iFK 15.2.0.01 Zawiera deklarację VAT 27 oraz kompensowanie i rozlicznie walutowe

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK 15.2.0.01.ZIP

2015-08-10 WERSJA iFK 15.2.0.01 Zawiera deklarację VAT 27 oraz kompensowanie i rozlicznie walutowe

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK 15.2.0.01.ZIP

2015-07-15 WERSJA iFK 15.1.0.09 poprzednia wersja zawierała błąd przy analizach

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK iFK 15.1.0.09.ZIP

2015-06-15 WERSJA iFK 15.1.0.08 poprzednia wersja zawierała błąd podczas ksiegowaniau automatycznego z ihurt. Prosze podnośic tą wersję

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK iFK 15.1.0.08.ZIP

2015-06-15 WERSJA iFK 15.1.0.07

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK iFK 15.1.0.07.ZIP

2015-05-26 WERSJA iFK 14.6.0.08

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK iFK 14.6.0.08.ZIP

2015-02-20 WERSJA iFK 14.6.0.07

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK iFK 14.6.0.07.ZIP

2015-02-11 WERSJA iFK 14.6.0.05

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK 14.6.0.05.ZIP

2015-02-11 WERSJA iFK 14.5.0.06

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK 14.5.0.06.ZIP

2014-12-30 WERSJA iFK 14.5.0.04

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK 14.5.0.04.ZIP

2014-12-02 WERSJA iFK 14.4.0.03

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK 14.4.0.03.ZIP

2014-10-06 WERSJA iFK 14.3.0.06

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK 14.3.0.06.ZIP

2014-08-11 WERSJA iFK 14.3.0.03

Aktualizacja. Wielkość pliku 43,5MB pobierz paczkę -> iFK 14.3.0.03.ZIP

Instrukcja wysyłania e-mailem wezwan

2014-06-20 WERSJA iFK 14.2.0.07

Aktualizacja. Wielkość pliku 41,5MB pobierz paczkę -> iFK 14.2.0.07.ZIP

2014-05-20 WERSJA iFK 14.2.0.03

Aktualizacja. Wielkość pliku 40MB pobierz paczkę -> iFK 14.2.0.03.ZIP

2014-04-30 WERSJA iFK 14.1.0.08

Aktualizacja. Wielkość pliku 40MB pobierz paczkę -> iFK 14.1.0.08.ZIP

2014-03-26 WERSJA iFK 14.1.0.06

Aktualizacja. Wielkość pliku 40MB pobierz paczkę -> iFK 14.1.0.06.ZIP

2014-03-10 WERSJA iFK 13.5.0.13
Wersja zawiera zmiany na 2014 rok. Opis zmian znajduje sie w sekcji Ogłoszenia. Zawiera moduł KUP.

Aktualizacja. Wielkość pliku 40MB pobierz paczkę -> iFK 13.5.0.13.ZIP

2014-01-10 WERSJA iFK 13.5.0.12
Wersja zawiera zmiany na 2014 rok. Opis zmian znajduje sie w sekcji Ogłoszenia. Zawiera moduł KUP.

Aktualizacja. Wielkość pliku 40MB pobierz paczkę -> iFK 13.5.0.12.ZIP

2014-01-10 WERSJA iFK 13.5.0.6
Wersja zawiera zmiany na 2014 rok. Opis zmian znajduje sie w sekcji Ogłoszenia. Zawiera moduł KUP.

Aktualizacja. Wielkość pliku 40MB pobierz paczkę -> iFK 13.5.0.6.ZIP

2013-12-31 WERSJA iFK 13.4.0.8

Aktualizacja. Wielkość pliku 40MB pobierz paczkę -> iFK 13.4.0.8.ZIP

2013-11-04 WERSJA iFK 13.4.0.5 - współpraca z ihurt w zakresie VAT obciążenie odwrotne
Wersja zawiera obsługę faktury zakupu i sprzedaży związanej z VAT obiążenie odwrotne

Aktualizacja. Wielkość pliku 40MB pobierz paczkę -> iFK 13.4.0.5.ZIP

2013-10-07 WERSJA iFK 13.3.0.11
Zawiera poprawki zgłoszone do poprzenich wersji 13.2

Aktualizacja. Wielkość pliku 36MB pobierz paczkę -> iFK 13.3.0.11.ZIP

2013-06-24 WERSJA iFK 13.2.0.6 - Wersja zawiera dodatkowy płatny moduł Korekty KUP (Kosztów uzysakania przychodu)
Zawiera poprawki zgłoszone do poprzednich wersji 13.2

Aktualizacja. Wielkość pliku 36MB pobierz paczkę -> iFK 13.2.0.6.ZIP

2013-05-20 WERSJA iFK 13.2.0.5 - Wersja zawiera dodatkowy płatny moduł Korekty KUP (Kosztów uzysakania przychodu)
Zawiera poprawki zgłoszone do poprzenich wersji 13.2

Aktualizacja. Wielkość pliku 36MB pobierz paczkę -> iFK 13.2.0.5.ZIP

2013-04-25 WERSJA iFK 13.2.0.1 - Wersja zawiera dodatkowy płatny moduł Korekty VAT
Zawiera poprawki zgłoszone do poprzenich wersji 13.1

ZAWIERA BARDZO WAŻNE POPRAWKI DO MODUŁU KOREKTY VAT!!!

Aktualizacja. Wielkość pliku 36MB pobierz paczkę -> iFK 13.2.0.1.ZIP

2013-04-24 WERSJA iFK 13.1.0.4 - Wersja zawiera dodatkowy płatny moduł Korekty VAT
Zawiera poprawki zgłoszone do poprzenich wersji 13.1

Aktualizacja Wielkość pliku 34MB pobierz paczkę -> iFK 13.1.0.4.ZIP

2013-02-20 WERSJA iFK 12.7.6

Aktualizacja Wielkość pliku 33MB pobierz paczkę -> iFK 12.7.0.2.ZIP

2013-01-09 WERSJA iFK 12.7

Zmiana wersji protokołu dla aplikacji księgującej na v15! Wymagana wersja aplikacji księgującej v11.0.0

Aktualizacja. Wielkość pliku 33MB pobierz paczkę -> iFK 12.7.0.0.ZIP

2012-12-04 WERSJA iFK 12.6

Zmiana wersji protokołu dla aplikacji księgującej na v15. Wymagana wersja aplikacji księgującej v11.0.0

Aktualizacja. Wielkość 33MB pobierz paczkę -> iFK 12.6.0.1.ZIP

2012-12-04 WERSJA iFK 12.5

Zmiana wersji protokołu dla aplikacji księgującej na v15. Wymagana wersja aplikacji księgującej v11.0.0

Aktualizacja. Wielkość pliku 33MB pobierz paczkę -> iFK 12.5.0.3.ZIP

2012-12-04 WERSJA iFK 12.5

Zmiana wersji protokołu dla aplikacji księgującej na v15. Wymagana wersja aplikacji księgującej v11.0.0

Aktualizacja. Wielkość pliku 33MB pobierz paczkę -> iFK 12.5.0.2.ZIP

2012-12-04 WERSJA iFK 12.4

Zmiana wersji protokołu dla aplikacji księgującej na v15. Wymagana wersja aplikacji księgującej v11.0.0

Aktualizacja. Wielkość pliku 33MB pobierz paczkę -> iFK 12.4.0.0.ZIP

2012-09-18 WERSJA iFK 12.3

Zmiana wersji protokołu dla aplikacji księgującej na v15. Wymagana wersja aplikacji księgującej: v11.0.0

Aktualizacja. Wielkość 25 MB pobierz paczkę -> iFK 12.3.0.4.ZIP

2012-05-28 WERSJA iFK 12.2

Zmiana wersji protokołu dla aplikacji księgującej na v15. Wymagana wersja aplikacji księgującej v11.0.0

Aktualizacja. Wielkość pliku 25MB pobierz paczkę -> iFK 12.2.0.1.ZIP

2012-05-05 WERSJA iFK 12.1

Zmiana wersji protokołu dla aplikacji księgującej na v15. Wymagana wersja aplikacji księgujaącej: v11.0.0

Aktualizacja. Wielkość pliku 25MB pobierz paczkę -> iFK 12.1.0.2.ZIP

2012-05-11 WERSJA iFK 11.9.0.4

UWAGA!!! Jest to ostatnia aktualizacja bazy i aplikacji dla Microsoft SQL 2000 !!!

Aktualizacja. Wielkość pliku 27MB pobierz paczkę -> iFK 11.9.0.4

2012-03-05 WERSJA iFK 11.9.0.3

Aktualizacja. Wielkość 27MB pobierz paczkę -> iFK 11.9.0.3

2012-03-05

Instalacja aplikcji v11.9.0.3

Instalacja aplikacji Wielkość 48 MB iFK 11.9.0.3

2012-02-24 WERSJA iFK 11.8.0.2

Aktualizacja. Wielkość pliku 27MB pobierz paczkę -> iFK 11.8.0.2

2011-11-25 WERSJA iFK 11.7.0.4

Poprawka otwarcia roku

Aktualizacja. Wielkość pliku 27MB pobierz paczkę -> iFK 11.7.0.4

2011-10-12 WERSJA iFK 11.6.0.0

Aktualizacja. Wielkość pliku 27MB pobierz paczkę -> iFK 11.6.0.0

2011-09-19 WERSJA iFK 11.5.0.4

UWAGA PRZED AKTUALIZACJĄ DO WERSJI 11.5.0.4 NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYKONAĆ KOPIĘ BEZPIECZEŃSTWA I TESTOWO WYKONAC AKTUALIZACJĘ

Aktualizacja. Wielkość pliku 27MB pobierz paczkę -> iFK 11.5.0.4
Opis Zmian w wersji iFK 11.5.0

WERSJA 11.4

Aktualizacja Wielkość 25 MB pobierz paczkę -> iFK 11.4.0.ZIP

2011-07-08

Poprawka otwarcia nowego roku Wielkość 24 MB pobierz paczkę -> iFK 11.3.0.ZIP
Opis Zmian w wersji iFK 11.3.0

2011-04-27

Wielkość 20 MB pobierz paczkę -> iFK 11.2.0.ZIP
Wielkość 20 MB pobierz paczkę -> iFK 11.1.0.ZIP

2011-03-16

Wielkość 20 MB pobierz paczkę -> iFK 10.5.0.ZIP
Wielkość 20 MB pobierz paczkę -> iFK 10.4.0.ZIP
Wielkość 20 MB pobierz paczkę -> iFK 10.3.0.ZIP
Wielkość 20 MB pobierz paczkę -> iFK 10.2.0.ZIP

2010-05-05

Wielkość 21 MB pobierz paczkę -> iFK 10.1.0.ZIP

2010-01-20

Wielkość 19,5 MB pobierz paczkę -> iFK 9.7.0.ZIP
Wielkość 19,5 MB pobierz paczkę -> iFK 9.6.0.ZIP

2009-12-01

Wielkość 19,5 MB pobierz paczkę -> iFK 9.5.0.ZIP
Wielkość 19,5 MB pobierz paczkę -> iFK 9.4.0.ZIP
Wielkość 19,5 MB pobierz paczkę -> iFK 9.3.0.ZIP
Wielkość 7,5 MB pobierz paczkę -> iFK 9.2.0.ZIP

2009-04-15

Wielkość 15,8 MB pobierz paczkę -> iFK 9.1.0.ZIP

2009-03-03

Wielkość 15,1 MB pobierz paczkę -> iFK 8.8.0.ZIP

2009-02-23

Wielkość 15,3 MB pobierz paczkę -> iFK 8.7.0.ZIP
Wielkość 7,1 MB pobierz paczkę -> iFK 8.6.0.ZIP
Wielkość 9,7 MB pobierz paczkę -> iFK 8.5.0.ZIP
Wielkość 15,4 MB pobierz paczkę -> iFK 8.3.0.ZIP

2008-04-25

Wielkość 14,5 MB pobierz paczkę -> iFK 7.6.0-8.2.0.ZIP

2009-01-17

Wielkość 12,4 MB pobierz paczkę -> iFK 7.6.0.ZIP
Wielkość 10,3 MB pobierz paczkę -> iFK 7.5.1.ZIP
Wielkość 7,8 MB pobierz paczkę -> iFK 7.5.0.ZIP

2007-08-16

Wielkość 4,9 MB pobierz paczkę -> iFK 7.4.0.ZIP

2007-07-18

Wielkość 4,9 MB pobierz paczkę -> iFK 7.3.0.ZIP
Wielkość 8,2 MB pobierz paczkę -> iFK 7.2.0.ZIP


2007-03-23

Wielkość 7,9 MB pobierz paczkę -> iFK 7.1.0.ZIP


2006-12-28

Udostępniono WERSJĘ aplikacji iFK_Setup_6_4_0.exe w postaci spakowanego pliku: iFK_Setup_6_4_0.exe


INSTALATOR BAZY DANYCH I APLIKACJI:

Wielkość 15,5 MB pobierz instalkę bazy -> iFK_Baza_Setup_6_4_0.exe

Wielkość 24,3 MB pobierz instalkę aplikacji -> iFK_setup_6_4_0.exe


2006-10-02

Udostępniono WERSJE aplikacjiiFK_Setup_6_1_0.exe w postaci spakowanego pliku: iFK_Setup_6_1_0.exe


INSTALKA

Wielkość 22,3 MB pobierz paczkę -> iFK_Setup_6_1_0.exe


PACZKI:

Wielkość 11 MB pobierz paczkę -> iFK 6.6.0.ZIP

Wielkość 11 MB pobierz paczkę -> 6.6.0_ifk_eobieg.zip

Wielkość 10,5 MB pobierz paczkę -> iFK 6.5.0.ZIP

Wielkość 6,5 MB pobierz paczkę -> iFK 6.4.0.ZIP

Wielkość 3,3 MB pobierz paczkę -> iFK 6.3.1.ZIP

Wielkość 11,7 MB pobierz paczkę -> iFK 6.3.0.ZIP

Wielkość 11,4 MB pobierz paczkę -> iFK 6.2.1.ZIP

Wielkość 10,3 MB pobierz paczkę -> iFK 6.2.0.ZIP

Wielkość 10,6 MB pobierz paczkę -> iFK 6.1.0.ZIP

Wielkość 10,6 MB pobierz paczkę -> iFK 5.9.0.ZIP
2005-11-04

Udostępniono aplikacjię iFK_Setup_5_9_0.exe w postaci pliku instalacyjnego oraz Instalację bazy w wersji 5.9.0 iFK_Baza_Setup_5_9_0.exe

Wielkość aplikacja 21,5 MB pobierz plik -> iFK_Setup_5_9_0.exe

Wielkość baza 12,8 MB pobierz plik -> iFK_Baza_Setup_5_9_0.exe
2005-10-04

Udostępniono WERSJE KOLFK 5.9.0.7.ZIP w postaci spakowanego pliku: KOLFK 5.9.0.7.ZIP Pliki te należy zapisać w katalogu C:\KOLfk\Aktualizacje Uwaga! Czynności te należy wykonać na serwerze!

Wielkość 26,5 MB pobierz plik -> KOLFK 5.9.0.7.ZIP

.ZIP w postaci spakowanego pliku: KOLFK 5.9.0.7.ZIP Pliki te należy zapisać w katalogu C:\KOLfk\Aktualizacje Uwaga! Czynności te należy wykonać na serwerze!

Wielkość 26,5 MB pobierz plik -> KOLFK 5.9.0.7.ZIP