UWAGA!!! Obecne wersje iHurt nie współpracują z Microsoft SQL Server 2000. Ostatnia aktualizacja bazy i aplikacji iHurt dla Microsoft SQL Server 2000 to v11.3.b13
Obecne wersje iHurt nie współpracują z systemami operacyjnymi Windows 7 (od v18.3), Windows XP (od v18.1), Windows 2000 oraz Windows 98/Me (od v11.3.B13)!!!
Jest to związane z zakończeniem procesu wsparcia technicznego dla swoich produktów przez firmę Microsoft.


Od wersji iHurt 2020.5.15, każda kolejna aktualizacja programu wysyłane będzie do Państwa automatycznie. Informacja o udostępnionej dla Państwa nowej wersji aplikacji zaprezentowana zostanie na dolnym pasku informacyjnym głównego okna iHurt. Samą aktualizację wykonujecie Państwo w dogodnym dla Państwa terminie. W celu jej przeprowadzenia należy wówczas:

 1. Wylogować wszystkich użytkowników z programu
 2. Wykonać kopię bezpieczeństwa !!!
 3. W oknie aktualizacji (wyświetlanym po wybraniu w menu opcji "Aplikacja" -> "Aktualizacje") zaznaczyć na liście wiersz z aktualizacją i nacisnąć przycisk "Wybierz"
 4. Po prawidłowo wykonanej aktualizacji iHurt poprosi o jego ponowne uruchomienie

Kliknij na poniższych linkach celem rozpoczęcia pobrania plików.


2021-12-31 Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 2021.3.04
UWAGA!
Informujemy, że aktualizacje będzie wysłana do Państwa automatycznie. Podstawowym warunkiem otrzymania aktualizacji jest posiadanie iHurt w wersji 2021.2

Najważniejsze zmiany w wersjach iHurt
Instrukcja opisująca zmiany w wersji iHurt dostępna jest do pobrania w formacie PDF Instrukcja do wersji iHurt 2021.3
oraz dostępna jest na stronie pod adresem:
https://centrumpomocy.infover.pl/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=92

2021-11-08 Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 2021.2.04
UWAGA! Informujemy, że aktualizacja będzie wysyłana do Państwa automatycznie. Podstawowym warunkiem otrzymania aktualizacji jest posiadanie iHurt w wersji 2021.1

Najważniejsze zmiany w wersjach iHurt
Instrukcja opisująca zmiany w wersji iHurt dostępna jest do pobrania w formacie PDF Instrukcja do wersji iHurt 2021.2
Dostępna jest również na stronie pod adresem: https://centrumpomocy.infover.pl/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=89

2021-08-09

Aktualizacja modułu INSIGNUM iHurt do wersji 2021.1.15 UWAGA! Informujemy, iż począwszy od wersji iHurt 2021.1.15 zmienia się sposób dystrybuowania kolejnych aktualizacji aplikacji iHurt. Aktualizacje będą wysyłane do Państwa automatycznie dedykowanym do tego celu narzędziem, w ustalonej kolejności, tak więc nie wszyscy otrzymają nową wersję iHurt w tym samym czasie.

Najważniejsze zmiany w wersji
Najważniejsze zmiany w wersji 2021.1.

2021-03-05

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 2020.5.15

Prosimy o jak najszybsze wykonanie aktualizacji w sieci PSB ze względu na zaplanowane działania Payback!!!
UWAGA!!! Użytkownicy, którzy wykonali aktualizację do wersji 2020.5.14 bezwzględnie również powinni wykonać aktualizację do wersji 2020.5.15.
UWAGA! Wykonanie aktualizacji jest możliwe jedynie na odpowiedniej wersji iHurt - v2020.4.04, v2020.5.03 lub 2020.5.14 (wcześniejsze kompilacje)
Jeżeli z jakiś względów pracujemy na wersji 2020.4.02 (lub jeszcze starszej) należy w pierwszej kolejności zaktualizować iHurt do wersji 2020.4.04 (udostępnionej w dniu 2021-02-03) oraz koniecznie uruchomić iHurt na wszystkich stanowiskach przed wykonaniem aktualizacji do 2020.5.15
W przypadku wersji starszej niż 2020.4.04 aktualizacja "przez dwie wersje" (co czasem było praktykowane) nie jest możliwa!!!

Najważniejsze zmiany w wersji

pobierz plik -> Aktualizacja wersji v2020.5.15
Instrukcja konfiguracji Payback dla Partnerów Grupy PSB
Nowe opcje i zmiany w wersji 2020.5

2021-02-03

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 2020.4.04

UWAGA! Wykonanie aktualizacji jest możliwe jedynie na odpowiedniej wersji iHurt v2020.04.02

pobierz plik -> Aktualizacja wersji v2020.4.04

2020-12-30

UWAGA!!! Aktualizacja usuwa bład blokady wystawiania dokumentów w 2021 !!

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 2020.4.02

UWAGA! Wykonanie aktualizacji jest możliwe jedynie na odpowiedniej wersji iHurt v2020.04.02

pobierz plik -> Aktualizacja wersji v2020.4.02
Aktualizacja usuwa blokadę wystawiania dokumentów w 2021 !!

2020-12-11

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 2020.4.02

UWAGA! Wykonanie aktualizacji jest możliwe jedynie na odpowiedniej wersji iHurt v2020.04.02

pobierz plik -> Aktualizacja wersji v2020.4.02 usprawniająca księgowanie korekt do faktur o GTU

Jeżeli aktualizacja ma naprawić korekty październikowe i ustawić je do przeksięgowania - to przed jej wgraniem należy otworzyć w iHurt oraz iFK miesiąc październik.
W przypadku kiedy poprawka zostanie wgrana bez otwarcia miesiąca a korekty do faktur mają zostać przeksięgowane - wówczas w pierwszej kolejności należy otworzyć w iHurt oraz iFK miesiąc październik a następnie wgrać do iHurt poprawkę raz jeszcze.

2020-09-30

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 2020.4.02

UWAGA! Wykonanie aktualizacji iHurt z wersji 19.2.B8 do wersji 2020.4.02 wymaga pobrania i wczytania w pierwszej kolejności aktualizacji pośredniej 2020.3.05, dopiero w kolejnym kroku aktualizacji właściwej 2020.04.02

pobierz plik -> Wersja 2020.3.05

pobierz plik -> Wersja 2020.4.02

Nowe opcje i zmiany w iHurt 2020.4 - instrukcja


2020-08-04

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 19.2.B08

pobierz plik -> Wersja 19.2.B08

!!!!!!!! UWAGA!!! Od wersji 18.1 system operacyjny Windows XP przestaje być wspierany we wszystkich aplikacjach INSIGNUM INFOVER. Oznacza to, że po aktualizacji baz danych do tej wersji uruchomienie iHurt na stanowisku z systemem Windows XP nie będzie możliwe !!!!!!!!

Najważniejsze zmiany w wersji

2020-07-01

Plik do aktualizacji stawek VAT dla akcjonariuszy grupy PSB. Plik należy wczytać w iHurt --> Słowniki --> Towary --> Narzędzia --> Grupowe ustalanie parametrów

Zmiany stawek Vat 01.07.2020

2020-06-01

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 19.1.B08

pobierz plik -> Wersja 19.1.B08

!!!!!!!! UWAGA!!! Od wersji 18.1 system operacyjny Windows XP przestaje być wspierany we wszystkich aplikacjach INSIGNUM INFOVER. Oznacza to, że po aktualizacji baz danych do tej wersji uruchomienie iHurt na stanowisku z systemem Windows XP nie będzie możliwe !!!!!!!!

Nowe opcje i zmiany w iHurt 19.1


2020-04-10

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 18.3.B20

pobierz plik -> Wersja 18.3.B20

!!!!!!!! UWAGA!!! Od wersji 18.1 system operacyjny Windows XP przestaje być wspierany we wszystkich aplikacjach INSIGNUM INFOVER. Oznacza to, że po aktualizacji baz danych do tej wersji uruchomienie iHurt na stanowisku z systemem Windows XP nie będzie możliwe !!!!!!!!

Najważniejsze zmiany w wersji

Aktualizacja zawiera poprawki dotyczące:

 1. poprawa importu klasyfikacji

2019-12-23

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 18.3.B10

pobierz plik -> Wersja 18.3.B10

!!!!!!!! UWAGA!!! Od wersji 18.1 system operacyjny Windows XP przestaje być wspierany we wszystkich aplikacjach INSIGNUM INFOVER. Oznacza to, że po aktualizacji baz danych do tej wersji uruchomienie iHurt na stanowisku z systemem Windows XP nie będzie możliwe !!!!!!!!

Najważniejsze zmiany w wersji

Aktualizacja zawiera poprawki dotyczące:

 1. kolorowania pozycji wg statusów w oknie importu z pliku xml
 2. ustawiania rabatu na pozycjach FV za pomocą narzędzia

2019-12-19

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 18.3.B09

pobierz plik -> Wersja 18.3.B09

!!!!!!!! UWAGA!!! Od wersji 18.1 system operacyjny Windows XP przestaje być wspierany we wszystkich aplikacjach INSIGNUM INFOVER. Oznacza to, że po aktualizacji baz danych do tej wersji uruchomienie iHurt na stanowisku z systemem Windows XP nie będzie możliwe !!!!!!!!

UWAGA! Wykonanie aktualizacji iHurt z wersji 18.2.B11 do wersji 18.3.B09 wymaga pobrania i wczytania aktualizacji pośrednich:
pobierz plik -> wersja 18.2.B13

Najważniejsze zmiany w wersji

2019-11-07

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 18.2.B13

pobierz plik -> Wersja 18.2.B13

!!!!!!!! UWAGA!!! Od wersji 18.1 system operacyjny Windows XP przestaje być wspierany we wszystkich aplikacjach INSIGNUM INFOVER. Oznacza to, że po aktualizacji baz danych do tej wersji uruchomienie iHurt na stanowisku z systemem Windows XP nie będzie możliwe !!!!!!!!

Najważniejsze zmiany w wersji

2019-10-31

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 18.2.B11 - Obsługa split payment

pobierz plik -> Wersja 18.2.B11

!!!!!!!! UWAGA!!! Od wersji 18.1 system operacyjny Windows XP przestaje być wspierany we wszystkich aplikacjach INSIGNUM INFOVER. Oznacza to, że po aktualizacji baz danych do tej wersji uruchomienie iHurt na stanowisku z systemem Windows XP nie będzie możliwe !!!!!!!!

UWAGA! Wykonanie aktualizacji iHurt z wersji 18.1.B6 do wersji 18.2.B11 wymaga pobrania i wczytania aktualizacji pośrednich:
pobierz plik -> wersja 18.1.B16

Najważniejsze zmiany w wersji

2019-10-21

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 18.2.B6

pobierz plik -> Wersja 18.2.B6

!!!!!!!! UWAGA!!! Od wersji 18.1 system operacyjny Windows XP przestaje być wspierany we wszystkich aplikacjach INSIGNUM INFOVER. Oznacza to, że po aktualizacji baz danych do tej wersji uruchomienie iHurt na stanowisku z systemem Windows XP nie będzie możliwe !!!!!!!!

UWAGA! Wykonanie aktualizacji iHurt z wersji 17.3.B15 do wersji 18.1.B6 wymaga pobrania i wczytania aktualizacji pośrednich:
pobierz plik -> wersja 18.1.B16

Najważniejsze zmiany w wersji

2019-10-21

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 18.1.B16

pobierz plik -> Wersja 18.1.B16

!!!!!!!! UWAGA!!! Od wersji 18.1 system operacyjny Windows XP przestaje być wspierany we wszystkich aplikacjach INSIGNUM INFOVER. Oznacza to, że po aktualizacji baz danych do tej wersji uruchomienie iHurt na stanowisku z systemem Windows XP nie będzie możliwe !!!!!!!!

Najważniejsze zmiany w wersji

2019-03-19

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 17.3.B15

pobierz plik -> Wersja 17.3.B15

Najważniejsze zmiany w wersji

2018-12-12

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 17.3.B5

pobierz plik -> Wersja 17.3.B5

Najważniejsze zmiany w wersji

UWAGA! Wykonanie aktualizacji iHurt z wersji 17.1.B8 do wersji 17.2.B8 wymaga pobrania i wczytania aktualizacji pośrednich:
pobierz plik -> wersja 17.3.B5

2018-11-19

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 17.2.B13

pobierz plik -> Wersja 17.2.B13

Najważniejsze zmiany w wersji

UWAGA! Wykonanie aktualizacji iHurt z wersji 17.1.B8 do wersji 17.2.B8 wymaga pobrania i wczytania aktualizacji pośrednich:
pobierz plik -> wersja 17.1.B20

2018-11-14

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 17.2.B12

pobierz plik -> Wersja 17.2.B12

Najważniejsze zmiany w wersji

UWAGA! Wykonanie aktualizacji iHurt z wersji 17.1.B8 do wersji 17.2.B8 wymaga pobrania i wczytania aktualizacji pośrednich:
pobierz plik -> wersja 17.1.B20

2018-10-29

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 17.2.B8

pobierz plik -> Wersja 17.2.B8

Najważniejsze zmiany w wersji

UWAGA! Wykonanie aktualizacji iHurt z wersji 17.1.B8 do wersji 17.2.B8 wymaga pobrania i wczytania aktualizacji pośrednich:
pobierz plik -> wersja 17.1.B20

2018-05-09

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 17.1.B8

pobierz plik -> Wersja 17.1.B8

Najważniejsze zmiany w wersji


2018-02-12

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 16.4.B13

pobierz plik -> Wersja 16.4.B13

Najważniejsze zmiany w wersji

UWAGA! Wykonanie aktualizacji iHurt z wersji 16.2.b15 do wersji 16.4.B13 wymaga pobrania i wczytania aktualizacji pośrednich:
pobierz plik -> wersja 16.2.B17
pobierz plik -> wersja 16.3.B6

2018-02-12

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 16.3.B6

pobierz plik -> Wersja 16.3.B6


2018-02-12

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 16.2.B17

pobierz plik -> Wersja 16.2.B17


2017-10-11

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 16.2.B15

pobierz plik -> Wersja 16.2.B15


2017-07-10

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 16.2.B8

pobierz plik -> Wersja 16.2.B8


2017-07-10

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 16.1.B9

pobierz plik -> Wersja 16.1.B9


2017-04-28

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 16.1.B6

pobierz plik -> Wersja 16.1.B6

Najważniejsze zmiany w wersji

2017-01-26

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 15.3.B7

pobierz plik -> Wersja 15.3.B7 do wykonania na wersji 15.2.B15

Aktualizacja do modułu INSIGNUM - wersja do której trzeba podnieść iHurt przed aktualizacją do 15.3B7

pobierz plik -> Wersja 15.2.B15 do wykonania na wersji 15.2.B10

Najważniejsze zmiany w wersji

2016-10-11

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 15.2.B10

pobierz plik -> Wersja 15.2.B10 do wykonania na wersji 15.1.b12

Najważniejsze zmiany w wersji

2016-07-12

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 15.1.B12

pobierz plik -> Wersja 15.1.B12

Najważniejsze zmiany w wersji

2016-05-30

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 15.1.B6

pobierz plik -> Wersja 15.1.B6

Najważniejsze zmiany w wersji

2016-03-22

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 15.1.B4

pobierz plik -> Wersja 15.1.B4

wymaga wgrania i wykonania wcześniejszej aktualizacji:

Najważniejsze zmiany w wersji

2016-03-22

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 14.3.B11

pobierz plik -> Wersja 14.3.B11

Najważniejsze zmiany w wersji

2015-11-16

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 14.3.B4

pobierz plik -> Wersja 14.3.B4

Najważniejsze zmiany w wersji

2015-09-21

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 14.3.B1

pobierz plik -> Wersja 14.3.B1

wymaga wgrania i wykonania wcześniejszych aktualizacji:

Najważniejsze zmiany w wersji

2015-06-14

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 14.2.B9

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 14.2.B9

Może być wymagana wcześniejsza aktualizacja do wersji 14.1.B13. Jeśli program odmówi aktualizacji z innej wersji 14.1, proszę przed aktualizacją do 14.2.B9 podnieść wersję do 14.1.B13 korzystając z tej paczki:pobierz plik -> Wersja 14.1.B13


2015-06-14

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 14.1.B13

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 14.1.B13

Może być wymagana wcześniejsza aktualizacja do wersji 14.1.B9. Jeśli program odmówi aktualizacji z innej wersji 14.1, proszę przed aktualizacją do 14.1.B13 podnieść wersję do 14.1.B9 korzystając z tej paczki:pobierz plik -> Wersja 14.1.B9


2015-04-07

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 14.1.B9

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 14.1.B9

Może być wymagana wcześniejsza aktualizacja do wersji 13.3.B12. Jeśli program odmówi aktualizacji z innej wersji 13.3, proszę przed aktualizacją do 14.1.B9 podnieść wersję do 13.3B12 korzystając z tej paczki:pobierz plik -> Wersja 13.3.B12

Najważniejsze zmiany w wersji


2015-03-11

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 14.1.B8

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 14.1.B8

Może być wymagana wcześniejsza aktualizacja do wersji 13.3.B12. Jeśli program odmówi aktualizacji z innej wersji 13.3, proszę przed aktualizacją do 14.1.B8 podnieść wersję do 13.3B12 korzystając z tej paczki:pobierz plik -> Wersja 13.3.B12

Najważniejsze zmiany w wersji

Jak wykonać aktualizację - "krok po kroku"


2014-11-18

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 13.3.B8

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 13.3.B8

Najważniejsze zmiany w wersji

2014-09-15

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 13.3.B2

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 13.3.B2

Najważniejsze zmiany w wersji

2014-07-17

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 13.2.B8

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 13.2.B8


2014-05-30

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 13.2.B3 PAYBACK

Wersja ustawiająca parametry do współpracy z PAYBACK

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 13.2.B3 PAYBACK


2014-05-19

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 13.2.B3

Najważniejsze zmiany w wersji.

Pełny opis zmian w iHurt

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 13.2.B3


2014-04-14

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 13.1.B7

Najważniejsze zmiany w wersji.

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 13.1.B7


2014-02-10

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 12.3.B11

Najważniejsze zmiany w wersji.

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 12.3.B11


2014-02-05

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 12.3.B8

Najważniejsze zmiany w wersji.

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 12.3.B8


2014-01-10

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 12.3.B6

Najważniejsze zmiany w wersji.

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 12.3.B6


2013-12-31

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 12.3.B3

Najważniejsze zmiany w wersji.

Po podniesieniu wersji, przed rozpoczęciem sprzedaży w 2014 roku, należy:

 • zmienić sposób ustalania obowiazku VAT w towarach,
 • sprawdzić w środkach transportu sposób ustalania daty dostawy.
Szczegóły w instrukcji.

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 12.3.B3

UWAGA!!! WAŻNE !!! W związku z koniecznością określenia daty VAT powiązanej z odbiorem towaru, konieczne jest dodanie i ustawienie domyślnego środka transportu dla odbioru osobistego. Środek taki dodawany jest automatycznie, jeśli przed aktualizacją nie było żadnych zdefiniowanych w słowniku. Jesli były, należy go zdefiniować.

Aby dodać środek transportu: wchodzimy SŁOWNIKI > ŚRODKI TRANSPORU, klikamy DODAJ i definiujemy (przykład poniżej):

Przykładowy środek transporu - odbiór osobisty

Aby dodany środek transportu stał się domyślnym, ustawiamy parametr w konfiguracji:

Przykładowy środek transporu - ustawianie jako domyślny

2013-12-11

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 12.2.B19

najważniejsze zmiany w wersji

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 12.2.B19


2013-11-04

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 12.2.B17

najważniejsze zmiany w wersji

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 12.2.B17


2013-10-10

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 12.2.B15

najważniejsze zmiany w wersji

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 12.2.B15


2013-10-07

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 12.2.B14

najważniejsze zmiany w wersji

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 12.2.B14


2013-09-23

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 12.2.B9

najważniejsze zmiany w wersji

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 12.2.B9


2013-09-10

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 12.2.B6

najważniejsze zmiany w wersji

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 12.2.B6


2013-08-02

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 12.1.B10

najważniejsze zmiany w wersji

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 12.1.B10


2013-05-22

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 12.1.B9

najważniejsze zmiany w wersji

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 12.1.B9


2013-04-10

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 11.3.B13

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 11.3.B13


2013-03-10

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 11.3.B11

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 11.3.B11


2013-02-13

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 11.3.B7

najważniejsze zmiany w wersji

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 11.3.B7


2012-12-28

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 11.3.B3

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 11.3.B3


2012-12-28

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 11.2.B13

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 11.2.B13


2012-12-06

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 11.2.B10

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 11.2.B10


2012-10-11

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 11.2.B7

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 11.2.B7


2012-07-19

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 11.1.B26

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 11.1.B26


2012-07-02

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 11.1.B23 - wycofana


2012-05-07

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 11.1.B16

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 11.1.B16


2012-03-15

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 11.1.B9

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 11.01.B9


2012-03-08

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 10.03.B20

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 10.03.B20


2012-02-08

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 10.03.B17

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 10.03.B17


2012-01-16

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 10.03.B15 Poprawka Faktury

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 10.03.B15_Faktury


2012-01-13

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 10.03.B15

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 10.03.B15

najważniejsze zmiany w wersji

2011-11-04

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt do wersji 10.03.B7

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 10.03.B7


2011-10-28

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 10.02.B10

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 10.02.B10


2011-08-30

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 10.02.B8

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 10.02.B8


2011-07-21

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 10.02.B4

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 10.02.B4


2011-07-08

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 10.01.B14

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 10.01.B14


2011-05-19

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 10.01.B9

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 10.01.B9


2011-04-27

Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 10.01.B6

wymaga wgrania i wykonania aktualizacji: pobierz plik -> Wersja 10.01.B6


2011-04-15

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 9.03.B14

wymaga wgrania i wykonania po kolei aktualizacji:

pobierz plik -> Wersja 9.03.B14

2011-03-16

Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 9.03.B12

wymaga wgrania i wykonania po kolei aktualizacji:

pobierz plik -> Wersja 9.03.B12

2011-02-08

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 9.03.B2

wymaga wgrania i wykonania po kolei aktualizacji:

pobierz plik -> Wersja 9.03.B6

2011-01-03

Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 9.03.B2

wymaga wgrania i wykonania po kolei aktualizacji:

pobierz plik -> Wersja 9.03.B2e

2010-11-30

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 9.02.B17

wymaga wgrania i wykonania po kolei aktualizacji:

pobierz plik -> Wersja 9.02.B17

2010-09-28

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 9.01.B17

wymaga wgrania i wykonania po kolei aktualizacji:

pobierz plik -> Wersja 9.01.B17

2010-07-22

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 9.01.B14

wymaga wgrania i wykonania po kolei aktualizacji:

pobierz plik -> Wersja 9.01.B14

2010-04-22

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 9.01.B09

wymaga wgrania i wykonania po kolei aktualizacji:

pobierz plik -> Wersja 9.01.B09

2010-04-22

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 8.01.B14

wymaga wgrania i wykonania po kolei aktualizacji:

pobierz plik -> Wersja 8.01.B14

2010-04-14

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 8.01.B13

wymaga wgrania i wykonania po kolei aktualizacji:

pobierz plik -> Wersja 8.01.B13

2010-02-03

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 8.01.B12

wymaga wgrania i wykonania po kolei aktualizacji:

pobierz plik -> Wersja 7.03.B46
pobierz plik -> Wersja 7.04.B13
pobierz plik -> Wersja 8.01.B12

UWAGA !!!

Aktualizacja modułu iHurt wymaga aktualizacji do odpowiedniej wersji modułu finansowego iFK, aplikacji księgującej iKsieg oraz COM-ów


2009-12-11

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 7.03.B45

pobierz plik -> Wersja 7.03.B45

UWAGA !!!

Aktualizacja modułu iHurt wymaga aktualizacji do odpowiedniej wersji modułu finansowego iFK, aplikacji księgującej iKsieg oraz COM-ów


2009-11-20

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 7.03.B44

pobierz plik -> Wersja 7.03.B44

UWAGA !!!

Aktualizacja modułu iHurt wymaga aktualizacji do odpowiedniej wersji modułu finansowego iFK, aplikacji księgującej iKsieg oraz COM-ów


2009-11-13

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 7.03.B43

pobierz plik -> Wersja 7.03.B43

2009-07-31

Aktualizacja do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 7.03.B35

pobierz plik -> Wersja 7.03.B35

2009-06-25

Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 7.03.B31

pobierz plik -> Wersja 7.03.B31

2009-05-19

Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 7.03.B25

pobierz plik -> Wersja 7.03.B25

UWAGA !!!

Aktualizacja modułu iHurt wymaga aktualizacji do odpowiedniej wersji modułu finansowego iFK, aplikacji księgującej iKsieg oraz COM-ów


2009-03-30

Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 7.03.B18

pobierz plik -> Wersja 7.03.B18

2009-03-16

Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 7.03.B16

pobierz plik -> Wersja 7.03.B16

2008-10-17

Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 7.02.B9

pobierz plik -> Wersja 7.02.B9

2008-09-17

Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 7.02.B6

pobierz plik -> Wersja 7.02.B8

2008-08-07

Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 7.02.B6

pobierz plik -> Wersja 7.02.B6

2008-06-17

Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 7.01.B8

pobierz plik -> Wersja 7.01.B8

2008-06-05

Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 7.01.B6

pobierz plik -> Wersja 7.01.B6

2008-05-13

Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 6.04.B4

pobierz plik -> Wersja 6.05.B12

2008-03-05

Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 6.04.B4

pobierz plik -> Wersja 6.04.B4

Dodatkowo:

 • dostępna jest poprawka "WyszukiwanieKTHWGridzie_6.4.str" poprawiające szybkość wyszukiwania w bazie kontrahentów - plik do uruchomienia przy pomocy programu "Skryptor"
 • pobierz plik -> WyszukiwanieKTHWGridzie_6.4.str

  2007-10-23

  Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 6.03.B16

  pobierz plik -> Wersja 6.03.B16

  2007-10-23

  Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 6.03.B15

  pobierz plik -> Wersja 6.03.B15

  2007-08-13

  Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 6.02.B13

  pobierz plik -> Wersja 6.02.B13

  2007-07-18

  Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 6.02.B12

  pobierz plik -> Wersja 6.02.B12

  2007-06-05

  Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 6.02.B09

  pobierz plik -> Wersja 6.02.B09

  2007-04-25

  Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 6.01.B11

  pobierz plik -> Wersja 6.01.B11

  2007-04-03

  Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 6.01.B9

  pobierz plik -> Wersja 6.01.B9

  2007-03-05

  Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 5.04.F23a

  pobierz plik -> Wersja 5.04.F23a

  2007-01-25

  Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 5.01.F0 - 5.04.B8

  pobierz plik -> Wersja 5.04.B8

  2007-10-22

  Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 5.03.F18

  pobierz plik -> Wersja 5.03.F18

  2006-09-14

  Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 5.02.B8

  pobierz plik -> Wersja 5.02.B8

  2006-07-10

  Aktualizacje do modułu INSIGNUM iHurt od wersji 5.01.F0

  pobierz plik -> Wersja 5.01.F0


  Wersja programu jako KOLHurt przestaje być wspierana, należy uaktualnić program do modułu iHurt  2006-05-07

  Udostępniono nową wersje programu KOLHurt 4.04.0.F19

  pobierz plik -> Wersja_4.04.0.F19.exe

  2006-03-07

  Udostępniono nową wersje programu KOLHurt 4.04.0.F15

  pobierz plik -> Wersja_4.04.0.F15.exe

  2006-02-06

  Udostępniono nową wersje programu KOLHurt 4.04.0.F12

  pobierz plik -> Wersja_4.04.0.F12.exe

  2005-12-06

  Udostępniono nową wersje programu KOLHurt 4.03.0.F8

  pobierz plik -> Wersja_4.03.0.F8.exe

  2005-10-03

  Udostępniono nową wersje programu KOLHurt 4.03.0.F7

  pobierz plik -> Wersja_4.03.0.F7.exe

  Opis zmian do wersji 4.03 znajduje się w sekcji instrukcje


  2005-06-20

  Udostępniono nową wersje programu KOLHurt 4.02.0.B6

  pobierz plik -> Wersja_4.02.0.B6.exe

  Do wersji 4.02.0.B4, w związku ze zmianami jest nowa wersja programu do eksportu danych dostępna w części Dodatki

   Wazniejsze zmiany w wersji 4.02

  1. Zarządzanie kolumnami w listach (gridach).
  2. Wydania do kontrahenta - rozbudowa możliwości narzędzia.
  3. Wymuszanie fakturowania WZ-tek w ciągu zadanej ilości dni
  4. Uprawnienia do kas
  5. Uprawnienia do rejestrów
  6. Faktury sprzedaży WZ-tki - zmiana danych uzupełniających bez konieczności edycji
  7. Raport dotyczące stanów magazynowych - możliwość ograniczania szczegółowości.
  8. Analiza Rozliczenie z kontrahentami wg PH... filtrowanie wg formy płatności
  9. Grupowe (hurtowe) zarządzanie parametrami towarów / kontrahentów
  10. Obsługa zwrotu podatku VAT dla podróżnych - TAX FREE
  11. Analiza Premie PH dołożenie informacji o obrocie na usługach
  12. Zapamiętywanie położenia suwaka w podglądzie wydruku
  13. Zamówienia do dostawców usprawnienie blokowania ilości
  14. Lista etykiet do wydruku "Zaznacz pozycje o niezerowym stanie magazynowym"
  15. Nowy parametr "KSIEG_MPK"
  16. Możliwość wyszukiwania w konfiguracji po fragmencie nazwy
  17. Wydruk oferty cenowej - możliwość wydruku w cenach brutto.
  18. Podczas wydruku faktury - zapamiętywanie wersji wydruku WZ
  19. Zapamiętywanie położenia kropki w "Aktualizacja ceny zakupu"
  20. Towary w magazynie - odblokowanie kontrolki "bez obrotu"
  21. Klasyfikacje towarów możliwość pokazywania klasyfikacji w wersji zwiniętej.
  22. Uprawnienia dotyczące klasyfikacji towarów i kontrahentów rozbudowa.
  23. Stornowanie dokumentów - dodatkowa kontrola fajki "Rozliczenie opakowań"
  24. Analizy przyjęć wg klasyfikacji" optymalizacja raportu.
  25. Kontrahenci - wyszukiwanie po CSK
  26. Raport dzienny - reaktywacja

  2005-04-14

  skrypt rozwiązujący problem przy rozliczaniu faktur zaliczkowych z zamkniętego miesiąca. skrypt należy uruchomić przy pomocy programu skryptor. Skrypt ważny do 31.05.2005

  pobierz plik -> 4.01.0.f8 050518 p1.str


  2005-04-14

  Udostępniono nową poprawkę programu KOLHurt v 4.01.0.F7 do wersji poprzedniej: 4.01.0.F2
  Plik te proszę zapisać w katalogu C:\KOLAKT . Aby zainstalować aktualizację postępuj wg. poniższych kroków. Uwaga! Czynności te należy wykonać na serwerze!

  pobierz plik -> Wersja_4.01.0.F7.exe

  Do wersji 4.01.0.F7, w związku ze zmianami jest nowa wersja programu do eksportu danych dostępna w części Dodatki

  Poprawki zawarte w wersji 4.01.0.F7
  1. obsługa w bazie towarowej znacznika rozróżniającego widełki kwotowe i procentowe,
  2. wydruk TAXFREE - zmieniono sposób pobierania danych adresowych, pobierane z tabeli KONTRAHENCI, a nie z FAKT_SPRZEDAZY;
  3. wydruk Rejestry VAT sprzedaży zbiorczo - zwiększono czcionkę, którą drukowane jest podsumowanie wartości dla okresu;
  4. odblokowanie rozliczania zaliczek z zamkniętych miesięcy,
  5. usunięcie testowego zapisywania pliku sql przy eksporcie uprawnień do STR, (WAŻNE)
  6. przyspieszenie wczytywania drzewa klasyfikacji w edycji słownika szablonów i analizach,
  7. wydruk TAXFREE - sparametryzowano sposób podpowiadania Imienia i Nazwiska, dodano na formatce dialogowej Adres, Miejscowość oraz Datę sprzedaży, dodano możliwość przesuwania wydruku w pionie i poziomie,
  8. wyłączenie sprawdzania blokad edycji w odłożonej fakturze zakupu,
  9. w analizie sprzedaży kontrahentów poprawiono błąd, który powodował wyświetlanie nieprawidłowej wartości sprzedaży z magazynu netto. Spowodowany był złym powiązaniem tabel pozycji faktur z tabelą dok_mag_poz_fak_spr_poz, w związku z tym w niektórych przypadkach wartości pozycji faktur były zawyżane lub zaniżane.
  10. podsumowania w wydruku faktury w fakturach walutowych za granicę,
  11. poprawione losowe zamykanie programu jeśli wystąpi błąd,
  12. rozbudowana obsługa zerwanego połączenia z serwerem
  13. zmiana typu pola w konfig dotyczącego kolejnego symbolu kontrahenta na każdorazowy odczyt,
  14. poprawka TAX FREE - cena jednostkowa była brutto, a powinna netto,
  15. zmiana obsługi zerwanego połączenia w KOLHurcie: po komunikacie program jest zamykany,
  16. przekompilowanie modułu KASY, aby był podgląd szczegółów w dokumentach nierozliczonych kontrahenta,
  17. formatka wyboru faktur do zapłat: poprawa działania filtru kontrahentów, poprawa działania filtru na faktury rozliczone/nierozliczone
  18. wystawienie/anulowanie zapłaty do faktury - pominięcie uaktualniania zadłużenia kontrahenta dla paragonów i zwrotów,
  19. sprawdzanie CRC w imporcie zamówień uzależnione jest od ukrytego parametru ZAMOWIENIA_ODB_CRC
  20. odłożone faktury zakupu: podmienianie daty przyjęcia i ukrycie przycisku anuluj,
  21. zmiana w uprawnieniach do klasyfikowania kontrahentów i towarów,
  22. poprawienie Analizy sprzedaży wg klasyfikacji. Poprawienie błędnie liczonych podsumowań dla osób związanych.

  2005-03-29

  Udostępniono nową wersje programu KOLHurt v 4.01.0.F2 Opis zmian znajduje się w sekcji instrukcje. Plik te proszę zapisać w katalogu C:\KOLAKT . Aby zainstalować aktualizację postępuj wg. poniższych kroków. Uwaga! Czynności te należy wykonać na serwerze!

  pobierz plik -> Wersja_4.01.0.F2.exe

  2005-01-31

  Udostępniono nową poprawkę do programu KOLHurt v 3.08.0.F4 Eliminuje ona kilka drobnych błędów, miedzy innymi anulowanie niezafiskalizowanych paragonów, analiza sprzedaży wg marż itp.

  pobierz plik ->Wersja 3.08.0.str - plik należy uruchomić przy pomocy programu "Skryptor"
  pobierz plik -> Wersja_3.08.0.F4.exe - plik powinien zostać uruchomiony tak jak aktualizacje (czyli uruchamiamy plik, potwierdzamy rozpakowanie i nadpisanie istniejących plików, ponownie uruchamiamy program KOLHurt)


  2004-12-27

  Udostępniono nową wersją programu KOLHurt v 3.08.0
  pobierz plik -> Wersja_3.08.0.F2.exe


  2004-10-21

  Udostępniono poprawkę 3.06.1 do wersji 3.06 KOLHurt-u w postaci dwóch plików aktualizacji: Wersja_3.06.1.exe i skryptu: Wersja 3.06.1.str.

  pobierz plik -> wersja 3.06.1.str - plik należy uruchomić przy pomocy programu "Skryptor"
  pobierz plik -> wersja_3.06.1.exe - plik powinien zostać uruchomiony tak jak aktualizacje (czyli uruchamiamy plik, potwierdzamy rozpakowanie i nadpisanie istniejących plików, ponownie uruchamiamy program KOLHurt)  2004-10-06

  Udostępniono nową wersję programu KOLHurt 3.06 plik: "Wersja_3.06.0.F.exe". Aby zainstalować aktualizację postępuj wg. poniższych kroków. Uwaga! Czynności te należy wykonać na serwerze!

  pobierz plik -> wersja_3.06.0.f.exe


  2004-08-13

  Udostępniono poprawkę, pliki: "Wersja_3.05.0.F 040813 P5.str" i "Wersja_3.05.0.F.Popr3.exe" poprawiające uwzględnianie faktur zaliczkowych w rejestrach VAT sprzedaży i w raportach sprzedaży fiskalnej.

  Uwaga !!! Przed wykonaniem poniższych aktualizacji

  pobierz plik -> wersja_3.05.0.f 040813 p5.str plik należy uruchomić przy pomocy programu "Skryptor"

  pobierz plik -> wersja_3.05.0.f.popr3.exe plik powinien zostać uruchomiony tak jak aktualizacje (czyli uruchamiamy plik, potwierdzamy rozpakowanie i nadpisanie istniejących plików, ponownie uruchamiamy program KOLHurt).


  2004-08-02

  dostępna jest poprawka "Wersja_3.05.0.F 040803 P3.str" poprawiające błędy w zestawieniu: Rejestry VAT sprzedazy zbiorczo - plik do uruchomienia przy pomocy programu "Skryptor"
  pobierz plik -> Wersja_3.05.0.F 040803 P3.str


  2004-07-30

  dostępna jest poprawka "Wersja_3.05.0.F 040730 P1.str" poprawiające drobne błędy w fakturach zakupu - plik do uruchomienia przy pomocy programu "Skryptor"
  pobierz plik -> Wersja_3.05.0.F 040730 P1.str


  2004-07-28

  dostępna jest poprawka do wersji 3.05, sposób instalacji analogiczny jak aktualizacji
  pobierz plik -> Wersja_3.05.0.F.Popr2.exe  2004-07-27 -

  Aktualizacja programu do wersji 3.05
  pobierz plik -> Aktualizacja KOLHurt-u do wersji 3.05