Rozmiar: 1953 bajtów

Instrukcje:Opis zmian w module INSIGNUM Kadry i Płace w związku rozporządzeniem MF z 7 stycznia 2022 w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy:
Rozporządzenie 2022-01-07 opis zmian IKP

PPK instrukcja

Instrukcja obsługi programu iKP w wersji PDF - iKP_instrukcja.pdf

Zmiany Wersja iKP od wersji 7.11 do wersji 8.6.doc